Re: ggv (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-26 03:30:41

fre 2003-01-24 klockan 23.54 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: bonobo/ggv-sidebar.c:310
> > N msgid ""
> > N "Toggle marked state of all pages: previously marked pages will be unmarked "
> > N "and unmarked ones will become marked."
> > N msgstr ""
> > N "Växla markerat tillstånd på alla sidor: sidor som tidigare varit markerade "
> > N "kommer att avmarkeras och avmarkerade kommer att markeras."
> 
> Det vore bättre med "omarkerade" istället för det andra
> "avmarkerade".  De behöver ju inte ha varit markerade någon gång.
> Gäller i så fall även motsvarande meddelanden för jämna och udda
> sidor.

Okej.


> >   #. automatically flip pages
> >   #: src/ggv-prefs-ui.c:717
> > N msgid "Automatically _flip pages"
> > N msgstr "_Gå till nästa sida automatiskt"
> 
> Eller eventuellt lite ledigare: "Bläddra sida automatiskt".  Men det
> är en smaksak.

Jag tror jag behåller som det är. Tack ändå!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.