Re: acme (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 12:04:13

tis 2003-01-14 klockan 10.43 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: src/acme.c:182
> >   #, c-format
> >   msgid ""
> > N "Couldn't execute either command: %s\n"
> > N "or command: %s\n"
> > N "Verify that at least one of these commands exist."
> >   msgstr ""
> > N "Kunde inte köra kommandot: %s\n"
> > N "eller kommandot: %s\n"
> > N "Verifiera att detta kommando finns."
> 
> Byt "detta kommando" mot "åtminstone ett av dessa kommandon".

Oj. Ja. Tack.


> Gärna också "inte" mot "varken".

Japp, fixat nu.
Tack ska du ha!

Trots att vi är strängfrusna har det tillkommit ett par meddelanden
inatt:

#: src/eggcellrendererkeys.c:160 src/eggcellrendererkeys.c:161
msgid "Accelerator key"
msgstr "Snabbtangent"

#: src/eggcellrendererkeys.c:170 src/eggcellrendererkeys.c:171
msgid "Accelerator modifiers"
msgstr "Snabbtangentsmodifierare"

#: src/eggcellrendererkeys.c:180
msgid "Accelerator Mode"
msgstr "Snabbtangentsläge"

#: src/eggcellrendererkeys.c:181
msgid "The type of accelerator."
msgstr "Typen av snabbtangent."

#: src/eggcellrendererkeys.c:330 src/eggcellrendererkeys.c:564
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Ange en ny snabbtangent, eller tryck Bakåtsteg för att tömma"

#: src/eggcellrendererkeys.c:567
msgid "Type a new accelerator"
msgstr "Ange en ny snabbtangent"

Ta gärna en titt på dessa också.

Ny fil finns (snart) på
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/acme.HEAD.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.