acme (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-14 10:43:25

>   #: src/acme.c:182
>   #, c-format
>   msgid ""
> N "Couldn't execute either command: %s\n"
> N "or command: %s\n"
> N "Verify that at least one of these commands exist."
>   msgstr ""
> N "Kunde inte köra kommandot: %s\n"
> N "eller kommandot: %s\n"
> N "Verifiera att detta kommando finns."

Byt "detta kommando" mot "åtminstone ett av dessa kommandon".

Gärna också "inte" mot "varken".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.