libgnomeui (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 01:38:19

HÀr Àr de 298 meddelandena i libgnomeui. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/libgnomeui.HEAD.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for libgnomeui.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 # Mikael Hallendal <micke@codefactory.se>, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.51 2003/01/08 09:22:32 andersca Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libgnomeui\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-07-21 17:04+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-21 17:05+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:12+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-12-02 16:31+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libgnomeui/gnome-about.c:223
G msgid "_Written by"
N msgid "Written by"
 msgstr "Skrivet av"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libgnomeui/gnome-about.c:238
G msgid "_Documented by"
N msgid "Documented by"
 msgstr "Dokumenterat av"
 
 #: libgnomeui/gnome-about.c:253
G msgid "_Translated by"
N msgid "Translated by"
 msgstr "Översatt av"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libgnomeui/gnome-about.c:383
 msgid "List of authors of the programs"
G msgstr "Lista med författare av programmen"
N msgstr "Lista med programmens författare"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libgnomeui/gnome-about.c:394
 msgid "List of people documenting the program"
G msgstr "Lista med folk som dokumenterar programmet"
N msgstr "Lista med folk som dokumenterat programmet"
 
 
 #: libgnomeui/gnome-about.c:414
 msgid "A logo for the about box"
G msgstr "En logotyp för omrutan"
N msgstr "En logotyp för om-rutan"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libgnomeui/gnome-client.c:863
 msgid "Specify prefix of saved configuration"
G msgstr "Ange prefix pÄ den sparade konfigurationen"
N msgstr "Ange prefix för den sparade konfigurationen"
 
 
 #: libgnomeui/gnome-color-picker.c:414
 msgid "Received invalid color data\n"
G msgstr "Mottog ogiltig fÀrgdata\n"
N msgstr "Mottog ogiltiga fÀrgdata\n"
 
 
 #: libgnomeui/gnome-href.c:393
 msgid ""
G "Error occured while trying to launch the URL handler.\n"
G "Please check the settings in the Control Center if they are correct."
N "An error has occured while trying to launch the default web browser.\n"
N "Please check your settings in the 'Preferred Applications' preference tool."
 msgstr ""
G "Fel uppstod vid körning av URL-hanteraren.\n"
G "Var vÀnlig och kontrollera att instÀllningarna i kontrollpanelen Àr korrekta."
N "Ett fel intrÀffade vid försök att starta standardwebblÀsaren.\n"
N "Kontrollera dina instÀllningar i instÀllningsverktyget \"Föredragna program"
N "\"."
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libgnomeui/gnome_segv.c:100
 #, c-format
 msgid ""
 "The GNOME Session Manager (process %d) has crashed\n"
 "due to a fatal error (%s).\n"
 "When you close this dialog, all applications will close and your session "
 "will exit.\n"
 "Please save all your files before closing this dialog."
 msgstr ""
 "GNOMEs sessionshanterare (process %d) har kraschat\n"
 "pÄ grund av ett allvarligt fel (%s).\n"
 "NÀr du stÀnger den hÀr dialogrutan kommer alla program att stÀngas och din "
 "session avslutas.\n"
G "Var vÀnlig och spara dina filer innan du stÀnger den hÀr dialogrutan."
N "Spara dina filer innan du stÀnger den hÀr dialogrutan."
 
 
 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:1143
N msgid "_Contents"
N msgstr "_InnehÄll"
N 
 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:1146
 
 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:229 libgnomeui/gnome-icon-entry.c:185
 msgid "Browse Dialog Title"
G msgstr "BlÀddra dialiogtitel"
N msgstr "BlÀddra-dialogtitel"
 
 
 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:185
 msgid "The selected GtkFont"
G msgstr "Det valda GtkFont"
N msgstr "Valt GtkFont-typsnitt"
 
 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:192
 msgid "Preview text"
G msgstr "Förhandsgranskningstext"
N msgstr "Förhandsvisningstext"
 
 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:193
 msgid "Preview text shown in the dialog"
G msgstr "Förhandsgranskningstext som visas i dialogen"
N msgstr "Förhandsvisningstext som visas i dialogen"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred while loading or saving configuration information for %s. "
 "Some of your configuration settings may not work properly."
 msgstr ""
G "Ett fel uppstod vid inlÀsning eller sparning av konfigurationsinformation "
N "Ett fel uppstod vid inlÀsning eller sparande av konfigurationsinformation "
 "för %s. En del av dina konfigurationsinstÀllningar kommer kanske inte att "
 "fungera korrekt."
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:114
 msgid "Whether the pixmap entry should have a preview."
G msgstr "Huruvida pixmapposten ska ha en förhandsgranskning."
N msgstr "Huruvida pixmap-posten ska ha en förhandsvisning."
 
 
 #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:205
 msgid "Image Preview"
G msgstr "Bildförhandsgranskning"
N msgstr "Bildförhandsvisning"
 
 #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:206
 msgid "A preview of the image currently specified"
G msgstr "En förhandsgranskning av bilden som Àr angiven för tillfÀllet"
N msgstr "En förhandsvisning av bilden som Àr angiven för tillfÀllet"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libgnomeui/gnome-scores.c:78
 msgid "Top Ten"
G msgstr "BĂ€sta tio"
N msgstr "Tio bÀsta"

# Swedish messages for libgnomeui.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
# Mikael Hallendal <micke@codefactory.se>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.51 2003/01/08 09:22:32 andersca Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgnomeui\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-02 16:31+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: libgnomeui/gnome-about.c:194
msgid "Credits"
msgstr "Tack"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: libgnomeui/gnome-about.c:223
msgid "Written by"
msgstr "Skrivet av"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: libgnomeui/gnome-about.c:238
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumenterat av"

#: libgnomeui/gnome-about.c:253
msgid "Translated by"
msgstr "Översatt av"

#. Add the credits button
#: libgnomeui/gnome-about.c:310
msgid "_Credits"
msgstr "_Tack"

#: libgnomeui/gnome-about.c:352
msgid "Program name"
msgstr "Programnamn"

#: libgnomeui/gnome-about.c:353
msgid "The name of the program"
msgstr "Namnet pÄ programmet"

#: libgnomeui/gnome-about.c:360
msgid "Program version"
msgstr "Programversion"

#: libgnomeui/gnome-about.c:361
msgid "The version of the program"
msgstr "Programmets versionsnummer"

#: libgnomeui/gnome-about.c:367
msgid "Copyright string"
msgstr "CopyrightstrÀng"

#: libgnomeui/gnome-about.c:368
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Copyrightinformation för programmet"

#: libgnomeui/gnome-about.c:375
msgid "Comments string"
msgstr "KommentarstrÀng"

#: libgnomeui/gnome-about.c:376
msgid "Comments about the program"
msgstr "Kommentarer om programmet"

#: libgnomeui/gnome-about.c:382
msgid "Authors"
msgstr "Författare"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: libgnomeui/gnome-about.c:383
msgid "List of authors of the programs"
msgstr "Lista med programmens författare"

#: libgnomeui/gnome-about.c:385
msgid "Author entry"
msgstr "Författarpost"

#: libgnomeui/gnome-about.c:386
msgid "A single author entry"
msgstr "En ensam författarpost"

#: libgnomeui/gnome-about.c:393
msgid "Documenters"
msgstr "Dokumentatörer"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: libgnomeui/gnome-about.c:394
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Lista med folk som dokumenterat programmet"

#: libgnomeui/gnome-about.c:396
msgid "Documenter entry"
msgstr "Dokumentatörpost"

#: libgnomeui/gnome-about.c:397
msgid "A single documenter entry"
msgstr "En ensam dokumentatörspost"

#: libgnomeui/gnome-about.c:405
msgid "Translator credits"
msgstr "Tack till översÀttare"

#: libgnomeui/gnome-about.c:406
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
"Tack till översÀttarna. Denna strÀng ska vara markerad för översÀttning"

#: libgnomeui/gnome-about.c:413 libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:129
msgid "Logo"
msgstr "Logotyp"

#: libgnomeui/gnome-about.c:414
msgid "A logo for the about box"
msgstr "En logotyp för om-rutan"

#: libgnomeui/gnome-about.c:493
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Om %s"

#: libgnomeui/gnome-appbar.c:747
msgid "Has Progress"
msgstr "Har förlopp"

#: libgnomeui/gnome-appbar.c:748
msgid "Create a progress widget."
msgstr "Skapa en ny förloppswidget."

#: libgnomeui/gnome-appbar.c:755
msgid "Has Status"
msgstr "Har status"

#: libgnomeui/gnome-appbar.c:756
msgid "Create a status widget."
msgstr "Skapa en ny statuswidget."

#: libgnomeui/gnome-appbar.c:763
msgid "Interactivity"
msgstr "Interaktivitet"

#: libgnomeui/gnome-appbar.c:764
msgid "Level of user activity required."
msgstr "NivÄ pÄ anvÀndarinteraktivitet som krÀvs."

#: libgnomeui/gnome-client.c:860
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Ange ID för sessionskontroll"

#: libgnomeui/gnome-client.c:860
msgid "ID"
msgstr "ID"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: libgnomeui/gnome-client.c:863
msgid "Specify prefix of saved configuration"
msgstr "Ange prefix för den sparade konfigurationen"

#: libgnomeui/gnome-client.c:863
msgid "PREFIX"
msgstr "PREFIX"

#: libgnomeui/gnome-client.c:866
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "StÀng av koppling till sessionshanteraren"

#: libgnomeui/gnome-client.c:972
msgid "Session management"
msgstr "Sessionshantering"

#: libgnomeui/gnome-client.c:2477
msgid "Cancel Logout"
msgstr "Avbryt utloggning"

#: libgnomeui/gnome-color-picker.c:414
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Mottog ogiltiga fÀrgdata\n"

#: libgnomeui/gnome-color-picker.c:464
msgid "Color Selector"
msgstr "FÀrgvÀljare"

#: libgnomeui/gnome-color-picker.c:465
msgid "Open a dialog to specify the color"
msgstr "Öppna en dialog för att ange fĂ€rgen"

#: libgnomeui/gnome-color-picker.c:487
msgid "Pick a color"
msgstr "VÀlj en fÀrg"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:479 libgnomeui/gnome-dateedit.c:776
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:480
msgid "The time currently selected"
msgstr "Tiden som Àr vald för tillfÀllet"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:492
msgid "DateEdit Flags"
msgstr "DateEdit-flaggor"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:493
msgid "Flags for how DateEdit looks"
msgstr "Flaggor för hur DateEdit ser ut"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:502
msgid "Lower Hour"
msgstr "Minska timme"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:503
msgid "Lower hour in the time popup selector"
msgstr "Minska timme i popup-tidsvÀljaren"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:513
msgid "Upper Hour"
msgstr "Öka timme"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:514
msgid "Upper hour in the time popup selector"
msgstr "Öka timme i popup-tidsvĂ€ljaren"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:524
msgid "Initial Time"
msgstr "Starttid"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:525
msgid "The initial time"
msgstr "Starttiden"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:739 libgnomeui/gnome-scores.c:97
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:752
msgid "Select Date"
msgstr "VĂ€lj datum"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:752
msgid "Select the date from a calendar"
msgstr "VÀlj datumet frÄn kalendern"

#. Calendar label, only shown if the date editor has a time field
#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:763
msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:784
msgid "Select Time"
msgstr "VĂ€lj tid"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:784
msgid "Select the time from a list"
msgstr "VÀlj tiden frÄn en lista"

#: libgnomeui/gnome-dateedit.c:1003
msgid "gnome_date_edit_get_date deprecated, use gnome_date_edit_get_time"
msgstr "gnome_date_edit_get_date Àr förÄldrat, anvÀnd gnome_date_edit_get_time"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:121
#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:155
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:122
msgid "Title of the druid"
msgstr "Titel pÄ guiden"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:130
msgid "Logo image"
msgstr "Logotypbild"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:137
msgid "Top Watermark"
msgstr "Övre vattenmĂ€rke"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:138
msgid "Watermark image for the top"
msgstr "VattenmÀrkesbild för överkanten"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:145
msgid "Title Foreground"
msgstr "Titelförgrund"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:146
msgid "Foreground color of the title"
msgstr "FörgrundsfÀrg för titeln"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:153
msgid "Title Foreground Color"
msgstr "TitelförgrundsfÀrg"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:154
msgid "Foreground color of the title as a GdkColor"
msgstr "FörgrundsfÀrg pÄ titeln som en GdkColor"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:161
msgid "Title Foreground color set"
msgstr "TitelförgrundsfÀrg instÀlld"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:162
msgid "Foreground color of the title is set"
msgstr "FörgrundsfÀrg pÄ titeln Àr instÀlld"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:169
#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:177
msgid "Background Color"
msgstr "BakgrundsfÀrg"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:170
msgid "Background color"
msgstr "BakgrundsfÀrg"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:178
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "BakgrundsfÀrg som en GdkColor"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:185
msgid "Background color set"
msgstr "BakgrundsfÀrg instÀlld"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:186
msgid "Background color is set"
msgstr "BakgrundsfÀrg Àr instÀlld"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:193
#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:201
msgid "Logo Background Color"
msgstr "LogotypbakgrundsfÀrg"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:194
msgid "Logo Background color"
msgstr "LogotypbakgrundsfÀrg"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:202
msgid "Logo Background color as a GdkColor"
msgstr "LogotypbakgrundsfÀrg som en GdkColor"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:209
msgid "Logo Background color set"
msgstr "LogotypbakgrundsfÀrg Àr instÀlld"

#: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:210
msgid "Logo Background color is set"
msgstr "LogotypbakgrundsfÀrg Àr instÀlld"

#: libgnomeui/gnome-druid.c:150
msgid "Show Finish"
msgstr "Visa Slutför"

#: libgnomeui/gnome-druid.c:151
msgid "Show the 'Finish' button instead of the 'Next' button"
msgstr "Visa knappen \"Slutför\" istÀllet för \"NÀsta\"-knappen"

#: libgnomeui/gnome-druid.c:158
msgid "Show Help"
msgstr "Visa hjÀlp"

#: libgnomeui/gnome-druid.c:159
msgid "Show the 'Help' button"
msgstr "Visa \"HjÀlp\"-knappen"

#: libgnomeui/gnome-href.c:122
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: libgnomeui/gnome-href.c:123
msgid "The URL that GnomeHRef activates"
msgstr "URL:en som GnomeHRef aktiverar"

#: libgnomeui/gnome-href.c:130
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: libgnomeui/gnome-href.c:131
msgid "The text on the button"
msgstr "Texten pÄ knappen"

#: libgnomeui/gnome-href.c:132
msgid "End World Hunger"
msgstr "FÄ slut pÄ vÀrldshungern"

#: libgnomeui/gnome-href.c:138
msgid "Link color"
msgstr "LÀnkfÀrg"

#: libgnomeui/gnome-href.c:139
msgid "Color used to draw the link"
msgstr "FÀrg som anvÀnds för att rita lÀnken"

#: libgnomeui/gnome-href.c:170
msgid "This button will take you to the URI that it displays."
msgstr "Denna knapp kommer att ta dig till URI:n som den visar."

#: libgnomeui/gnome-href.c:393
msgid ""
"An error has occured while trying to launch the default web browser.\n"
"Please check your settings in the 'Preferred Applications' preference tool."
msgstr ""
"Ett fel intrÀffade vid försök att starta standardwebblÀsaren.\n"
"Kontrollera dina instÀllningar i instÀllningsverktyget \"Föredragna program"
"\"."

#: libgnomeui/gnome-ui-init.c:113
msgid "X display to use"
msgstr "X-display som skall anvÀndas"

#: libgnomeui/gnome-ui-init.c:113
msgid "DISPLAY"
msgstr "DISPLAY"

#: libgnomeui/gnome-ui-init.c:121
msgid "GNOME GUI Library"
msgstr "GNOME-bibliotek för grafiska anvÀndargrÀnssnitt"

#. dialog display isn't working out
#: libgnomeui/gnome-ui-init.c:617
msgid "Multiple segmentation faults occurred; can't display error dialog\n"
msgstr "Flera segmenteringsfel har intrÀffat; kan inte visa felmeddelande\n"

#. Eeeek! Can't show dialog
#: libgnomeui/gnome-ui-init.c:631
msgid ""
"Segmentation fault!\n"
"Cannot display crash dialog\n"
msgstr ""
"Segmenteringsfel!\n"
"Kan inte visa kraschdialog\n"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: libgnomeui/gnome_segv.c:100
#, c-format
msgid ""
"The GNOME Session Manager (process %d) has crashed\n"
"due to a fatal error (%s).\n"
"When you close this dialog, all applications will close and your session "
"will exit.\n"
"Please save all your files before closing this dialog."
msgstr ""
"GNOMEs sessionshanterare (process %d) har kraschat\n"
"pÄ grund av ett allvarligt fel (%s).\n"
"NÀr du stÀnger den hÀr dialogrutan kommer alla program att stÀngas och din "
"session avslutas.\n"
"Spara dina filer innan du stÀnger den hÀr dialogrutan."

#: libgnomeui/gnome_segv.c:110
#, c-format
msgid ""
"Application \"%s\" (process %d) has crashed\n"
"due to a fatal error.\n"
"(%s)"
msgstr ""
"Programmet \"%s\" (process %d) har kraschat\n"
"pÄ grund av ett allvarligt fel.\n"
"(%s)"

#: libgnomeui/gnome_segv.c:122
msgid "Usage: gnome_segv2 appname signum\n"
msgstr "AnvÀndning: gnome_segv2 programnamn signalnummer\n"

#: libgnomeui/gnome_segv.c:140
msgid "Submit a bug report"
msgstr "Skicka in en felrapport"

#: libgnomeui/gnome_segv.c:151
msgid "Debug"
msgstr "Felsök"

#: libgnomeui/gnome_segv.c:159
msgid "http://www.gnome.org/application_crashed.shtml"
msgstr "http://www.gnome.org/application_crashed.shtml"

#: libgnomeui/gnome_segv.c:165
msgid "Please visit the GNOME Application Crash page for more information"
msgstr "Besök GNOMEs programkraschsida för mer information"

#: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:137
msgid "Table Borders"
msgstr "Tabellkanter"

#: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:138
msgid "Table Fill"
msgstr "Fyll tabell"

#: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:139
msgid "Bulleted List"
msgstr "Onumrerad lista"

#: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:140
msgid "Numbered List"
msgstr "Numrerad lista"

#: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:141
msgid "Indent"
msgstr "Gör indrag"

#: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:142
msgid "Un-Indent"
msgstr "Ta bort indrag"

#: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:143
msgid "About"
msgstr "Om"

#: demos/mdi_demo.c:128
msgid "Child Item 1"
msgstr "Barnobjekt 1"

#: demos/mdi_demo.c:129
msgid "Hint for item 1"
msgstr "Tips för objekt 1"

#: demos/mdi_demo.c:131
msgid "Child Item 2"
msgstr "Barnobjekt 2"

#: demos/mdi_demo.c:132
msgid "Hint for item 2"
msgstr "Tips för objekt 2"

#. Some standard menus
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:82 libgnomeui/gnome-app-helper.h:551
#: test-gnome/testgnome.xml.h:5
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:83
msgid "_File/"
msgstr "_Arkiv/"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:84 libgnomeui/gnome-app-helper.h:554
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:85
msgid "_Edit/"
msgstr "_Redigera/"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:86 libgnomeui/gnome-app-helper.h:557
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:87
msgid "_View/"
msgstr "_Visa/"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:88 libgnomeui/gnome-app-helper.h:560
msgid "_Settings"
msgstr "_InstÀllningar"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:89
msgid "_Settings/"
msgstr "_InstÀllningar/"

#. If you have more then one New type, use this tree
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:90 libgnomeui/gnome-app-helper.h:326
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:91
msgid "_New/"
msgstr "_Ny/"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:92 libgnomeui/gnome-app-helper.h:563
msgid "Fi_les"
msgstr "Fi_ler"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:93
msgid "Fi_les/"
msgstr "Fi_ler/"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:94 libgnomeui/gnome-app-helper.h:566
msgid "_Windows"
msgstr "_Fönster"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:95 libgnomeui/gnome-app-helper.h:572
msgid "_Game"
msgstr "_Spel"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:96 libgnomeui/gnome-app-helper.h:569
#: test-gnome/testgnome.xml.h:6
msgid "_Help"
msgstr "_HjÀlp"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:97
msgid "_Windows/"
msgstr "_Fönster/"

#. Open
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:109
msgid "_Open..."
msgstr "_Öppna..."

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:109
msgid "Open a file"
msgstr "Öppna en fil"

#. Save
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:114
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:114
msgid "Save the current file"
msgstr "Spara den aktuella filen"

#. Save As
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:119
msgid "Save _As..."
msgstr "Spara so_m..."

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:120
msgid "Save the current file with a different name"
msgstr "Spara den aktuella filen med ett annat namn"

#. Revert
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:125
msgid "_Revert"
msgstr "_ÅterstĂ€ll"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:126
msgid "Revert to a saved version of the file"
msgstr "ÅterstĂ€ll en sparad version av filen"

#. Print
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:131
msgid "_Print..."
msgstr "Skriv _ut..."

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:131
msgid "Print the current file"
msgstr "Skriv ut den aktuella filen"

#. Print Setup
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:136
msgid "Print S_etup..."
msgstr "S_krivarinstÀllningar..."

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:137
msgid "Setup the page settings for your current printer"
msgstr "Konfigurera sidinstÀllningarna för din aktuella skrivare"

#. Close
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:142
msgid "_Close"
msgstr "S_tÀng"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:142
msgid "Close the current file"
msgstr "StÀng den aktuella filen"

#. Exit
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:147
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:147
msgid "Quit the application"
msgstr "Avsluta programmet"

#.
#. * The "Edit" menu
#.
#. Cut
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:155
msgid "Cu_t"
msgstr "Klipp _ut"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:155
msgid "Cut the selection"
msgstr "Klipp ut markeringen"

#. 10
#. Copy
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:161
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiera"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:161
msgid "Copy the selection"
msgstr "Kopiera markeringen"

#. Paste
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:166
msgid "_Paste"
msgstr "Klistra _in"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:166
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Klistra in innehÄllet i urklipp"

#. Clear
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:171
msgid "C_lear"
msgstr "_Töm"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:171
msgid "Clear the selection"
msgstr "Töm markeringen"

#. Undo
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:176
msgid "_Undo"
msgstr "_Ångra"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:176
msgid "Undo the last action"
msgstr "Ångra den senaste Ă„tgĂ€rden"

#. Redo
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:181
msgid "_Redo"
msgstr "_Gör om"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:181
msgid "Redo the undone action"
msgstr "Gör om den senast Ängrade ÄtgÀrden"

#. Find
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:186
msgid "_Find..."
msgstr "_Sök..."

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:186
msgid "Search for a string"
msgstr "Sök efter en strÀng"

#. Find Again
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:191
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Sök _nÀsta"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:192
msgid "Search again for the same string"
msgstr "Sök igen efter samma strÀng"

#. Replace
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:197
msgid "R_eplace..."
msgstr "_ErsÀtt..."

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:197
msgid "Replace a string"
msgstr "ErsÀtt en strÀng"

#. Properties
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:202
msgid "_Properties"
msgstr "E_genskaper"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:203
msgid "Modify the file's properties"
msgstr "Ändra filens egenskaper"

#.
#. * The Settings menu
#.
#. Settings
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:211
msgid "Prefere_nces"
msgstr "_InstÀllningar"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:212
msgid "Configure the application"
msgstr "Konfigurera programmet"

#. 20
#.
#. * And the "Help" menu
#.
#. About
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:221 test-gnome/testgnome.xml.h:4
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:222 test-gnome/testgnome.xml.h:1
msgid "About this application"
msgstr "Om detta program"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:225
msgid "Select _All"
msgstr "Markera _allt"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:226
msgid "Select everything"
msgstr "Markera allt"

#.
#. * Window menu
#.
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:234
msgid "Create New _Window"
msgstr "Skapa nytt _fönster"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:235
msgid "Create a new window"
msgstr "Skapa ett nytt fönster"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:239
msgid "_Close This Window"
msgstr "_StÀng detta fönster"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:240 test-gnome/testgnome.xml.h:2
msgid "Close the current window"
msgstr "StÀng det aktuella fönstret"

#.
#. * The "Game" menu
#.
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:248
msgid "_New game"
msgstr "_Nytt spel"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:249
msgid "Start a new game"
msgstr "PÄbörja ett nytt spel"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:253
msgid "_Pause game"
msgstr "_Gör paus"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:254
msgid "Pause the game"
msgstr "Gör paus i spelet"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:258
msgid "_Restart game"
msgstr "_Starta om spelet"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:259
msgid "Restart the game"
msgstr "Starta om spelet"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:263
msgid "_Undo move"
msgstr "_Ångra drag"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:264
msgid "Undo the last move"
msgstr "Ångra det senaste draget"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:268
msgid "_Redo move"
msgstr "Gör _om draget"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:269
msgid "Redo the undone move"
msgstr "Gör om det Ängrade draget"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:273
msgid "_Hint"
msgstr "_Tips"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:274
msgid "Get a hint for your next move"
msgstr "FÄ ett tips för ditt nÀsta drag"

#. 30
#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:279
msgid "_Scores..."
msgstr "_PoÀng..."

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:280
msgid "View the scores"
msgstr "Visa poÀngen"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:284
msgid "_End game"
msgstr "_Avsluta spelet"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:285
msgid "End the current game"
msgstr "Avsluta det aktuella spelet"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:1143
msgid "_Contents"
msgstr "_InnehÄll"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:1146
msgid "View help for this application"
msgstr "Visa hjÀlp för detta program"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:2566
msgid "Text Below Icons"
msgstr "Text under ikoner"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:2567
msgid "Priority Text Beside Icons"
msgstr "Prioritetstext bredvid ikoner"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:2568
msgid "Icons Only"
msgstr "Endast ikoner"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:2569
msgid "Text Only"
msgstr "Endast text"

#: libgnomeui/gnome-app-helper.c:2630
#, c-format
msgid "Use desktop default (%s)"
msgstr "AnvÀnd skrivbordsstandard (%s)"

#: libgnomeui/gnome-app-util.c:99
msgid " (press return)"
msgstr " (tryck retur)"

#: libgnomeui/gnome-app-util.c:141
msgid "ERROR: "
msgstr "FEL: "

#: libgnomeui/gnome-app-util.c:178
msgid "Warning: "
msgstr "Varning: "

#: libgnomeui/gnome-app-util.c:316
msgid "y"
msgstr "j"

#: libgnomeui/gnome-app-util.c:317
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: libgnomeui/gnome-app-util.c:320
msgid "n"
msgstr "n"

#: libgnomeui/gnome-app-util.c:321
msgid "no"
msgstr "nej"

#: libgnomeui/gnome-app-util.c:356
msgid " (yes or no)"
msgstr " (ja eller nej)"

#: libgnomeui/gnome-app-util.c:357
msgid " - OK? (yes or no)"
msgstr " - OK? (ja eller nej)"

#: libgnomeui/gnome-app-util.c:685
msgid "Progress"
msgstr "Förlopp"

#: libgnomeui/gnome-app.c:153
msgid "App ID"
msgstr "Program-ID"

#: libgnomeui/gnome-app.c:154
msgid "The application ID string"
msgstr "Programmets ID-strÀng"

#: libgnomeui/gnome-entry.c:193 libgnomeui/gnome-entry.c:194
msgid "History id"
msgstr "Historik-id"

#: libgnomeui/gnome-entry.c:200
msgid "GTK entry"
msgstr "GTK-post"

#: libgnomeui/gnome-entry.c:201
msgid "The GTK entry"
msgstr "GTK-posten"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:220 libgnomeui/gnome-icon-entry.c:176
msgid "History ID"
msgstr "Historik-id"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:221
msgid ""
"Unique identifier for the file entry. This will be used to save the history "
"list."
msgstr ""
"Unik identifierare för filposten. Detta kommer att anvÀndas för att spara "
"historiklistan."

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:229 libgnomeui/gnome-icon-entry.c:185
msgid "Browse Dialog Title"
msgstr "BlÀddra-dialogtitel"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:230
msgid "Title for the Browse file dialog."
msgstr "Titel för filblÀddringsdialogen."

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:237
msgid "Directory Entry"
msgstr "Katalogpost"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:238
msgid ""
"Whether the file entry is being used to enter directory names or complete "
"filenames."
msgstr ""
"Huruvida filposten anvÀnds för att ange katalognamn eller fullstÀndiga "
"filnamn."

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:246
msgid "Modal"
msgstr "Modal"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:247
msgid "Whether the Browse file window should be modal."
msgstr "Huruvida filblÀddringsfönstret ska vara modalt."

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:254 libgnomeui/gnome-icon-entry.c:201
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:255
msgid "Filename that should be displayed in the file entry."
msgstr "Filnamn som ska visas i filposten."

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:263
msgid "Default Path"
msgstr "StandardsökvÀg"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:264
msgid "Default path for the Browse file window."
msgstr "StandardsökvÀg för filblÀddringsfönstret."

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:271
msgid "GnomeEntry"
msgstr "GnomeEntry"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:272
msgid ""
"GnomeEntry that the file entry uses for entering filenames. You can use "
"this property to get the GnomeEntry if you need to modify or query any of "
"its parameters."
msgstr ""
"GnomeEntry som filposten anvÀnder för inmatning av filnamn. Du kan anvÀnda "
"denna egenskap för att fÄ tag i den GnomeEntry som du behöver för att "
"modifiera eller undersöka nÄgon av dess parametrar."

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:282
msgid "GtkEntry"
msgstr "GtkEntry"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:283
msgid ""
"GtkEntry that the file entry uses for entering filenames. You can use this "
"property to get the GtkEntry if you need to modify or query any of its "
"parameters."
msgstr ""
"GtkEntry som filposten anvÀnder för inmatning av filnamn. Du kan anvÀnda "
"denna egenskap för att fÄ tag i den GtkEntry som du behöver för att "
"modifiera eller undersöka nÄgon av dess parametrar."

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:527
msgid "Select file"
msgstr "VĂ€lj fil"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:645
msgid "Path"
msgstr "SökvÀg"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:645
msgid "Path to file"
msgstr "SökvÀg till en fil"

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:672
msgid "_Browse..."
msgstr "_BlÀddra..."

#: libgnomeui/gnome-file-entry.c:673
msgid "Pop up a file selector to choose a file"
msgstr "Visa en filvÀljare för att vÀlja en fil"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:66
msgid "sans 12"
msgstr "sans 12"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:67
msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅÄÄÀÖö"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:68
msgid "Pick a Font"
msgstr "VĂ€lj ett typsnitt"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:156
msgid "The title of the selection dialog box"
msgstr "Titeln pÄ valdialogrutan"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:164
msgid "Mode"
msgstr "LĂ€ge"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:165
msgid "The mode of operation of the font picker"
msgstr "OperationslÀget för typsnittsvÀljaren"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:174
msgid "Font name"
msgstr "Typsnittsnamn"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:175
msgid "Name of the selected font"
msgstr "Namn pÄ det valda typsnittet"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:184 libgnomeui/gnome-font-picker.c:979
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:185
msgid "The selected GtkFont"
msgstr "Valt GtkFont-typsnitt"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:192
msgid "Preview text"
msgstr "Förhandsvisningstext"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:193
msgid "Preview text shown in the dialog"
msgstr "Förhandsvisningstext som visas i dialogen"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:201
msgid "Use font in label"
msgstr "AnvÀnd typsnitt i etikett"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:202
msgid "Use font in the label in font info mode"
msgstr "AnvÀnd typsnitt i etiketten i typsnittsinformationslÀget"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:210
msgid "Font size for label"
msgstr "Typsnittsstorlek för etikett"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:211
msgid "Font size for label in font info mode"
msgstr "Typsnittsstorlek för etiketten i typsnittsinformationslÀget"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:221
msgid "Show size"
msgstr "Visa storlek"

#: libgnomeui/gnome-font-picker.c:222
msgid "Show size in font info mode"
msgstr "Visa storlek i typsnittsinformationslÀget"

#: libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:61
msgid "GNOME GConf UI Support"
msgstr "AnvÀndargrÀnssnittsstöd för GNOME GConf"

#: libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:96
msgid "_Details"
msgstr "_Detaljer"

#: libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:169
#, c-format
msgid ""
"The application \"%s\" attempted to change an aspect of your configuration "
"that your system administrator or operating system vendor does not allow you "
"to change. Some of the settings you have selected may not take effect, or "
"may not be restored next time you use the application."
msgstr ""
"Programmet \"%s\" försökte Àndra en aspekt av din konfiguration som din "
"systemadministratör eller operativsystemsleverantör inte lÄter dig Àndra. En "
"del av de Àndringar du valde kommer kanske inte att verkstÀllas, eller "
"kommer kanske inte att ÄterstÀllas nÀsta gÄng du anvÀnder detta program."

# SUN CHANGED MESSAGE
#: libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:176
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while loading or saving configuration information for %s. "
"Some of your configuration settings may not work properly."
msgstr ""
"Ett fel uppstod vid inlÀsning eller sparande av konfigurationsinformation "
"för %s. En del av dina konfigurationsinstÀllningar kommer kanske inte att "
"fungera korrekt."

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:177
msgid ""
"Unique identifier for the icon entry. This will be used to save the history "
"list."
msgstr ""
"Unik identifierare för ikonposten. Detta kommer att anvÀndas för att spara "
"historiklistan."

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:186
msgid "Title for the Browse icon dialog."
msgstr "Titel för ikonblÀddringsdialogen."

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:193
msgid "Pixmap Directory"
msgstr "Pixmapkatalog"

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:194
msgid "Directory that will be searched for icons."
msgstr "Katalog som ikoner kommer att sökas i."

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:202
msgid "Filename that should be displayed in the icon entry."
msgstr "Filnamn som ska visas i ikonposten."

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:210
msgid "Picker dialog"
msgstr "VĂ€ljardialog"

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:211
msgid ""
"Icon picker dialog. You can use this property to get the GtkDialog if you "
"need to modify or query any of its properties."
msgstr ""
"IkonvÀljardialog. Du kan anvÀnda denna egenskap för att fÄ tag i GtkDialog "
"om du behöver Àndra eller undersöka nÄgon av dess egenskaper."

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:320 libgnomeui/gnome-icon-entry.c:979
msgid "No Icon"
msgstr "Ingen ikon"

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:531 libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:386
msgid "Can't find an hbox, using a normal file selection"
msgstr "Kan inte hitta en hbox, anvÀnder vanligt filval"

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:537 libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:392
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranska"

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:750
msgid "Icon selection dialog"
msgstr "IkonvÀljardialog"

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:751
msgid "This dialog box lets you select an icon."
msgstr "Denna dialogruta lÄter dig vÀlja en ikon."

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:757
msgid "Icon selector"
msgstr "IkonvÀljare"

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:758
msgid "Please pick the icon you want."
msgstr "VĂ€lj den ikon du vill ha."

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:982
msgid "Icon Selector"
msgstr "IkonvÀljare"

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:983
msgid "This button will open a window to let you select an icon."
msgstr "Denna knapp kommer att öppna ett fönster som lÄter dig vÀlja en ikon."

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1006
msgid "Browse"
msgstr "BlÀddra"

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1008
msgid "Icon path"
msgstr "IkonsökvÀg"

#: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1009
msgid ""
"Here you should enter the name of the directory where icon images are "
"located."
msgstr "HÀr bör du ange namnet pÄ katalogen dÀr ikonbilder finns."

#: libgnomeui/gnome-icon-sel.c:293
#, c-format
msgid "GnomeIconSelection: '%s' does not exist or is not a directory"
msgstr "GnomeIconSelection: \"%s\" finns inte eller Àr inte en katalog"

#: libgnomeui/gnome-icon-sel.c:301
#, c-format
msgid "GnomeIconSelection: couldn't open directory '%s'"
msgstr "GnomeIconSelection: kunde inte öppna katalogen \"%s\""

#: libgnomeui/gnome-icon-sel.c:401
msgid "Loading Icons..."
msgstr "LĂ€ser in ikoner..."

#: libgnomeui/gnome-messagebox.c:108
msgid "Information"
msgstr "Information"

#: libgnomeui/gnome-messagebox.c:113
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: libgnomeui/gnome-messagebox.c:119
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: libgnomeui/gnome-messagebox.c:125
msgid "Question"
msgstr "FrÄga"

#: libgnomeui/gnome-messagebox.c:130
msgid "Message"
msgstr "Meddelande"

#: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:113
msgid "Do Preview"
msgstr "Förhandsgranska"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:114
msgid "Whether the pixmap entry should have a preview."
msgstr "Huruvida pixmap-posten ska ha en förhandsvisning."

#: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:188 libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:450
msgid "No Image"
msgstr "Ingen bild"

#: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:205
msgid "Image Preview"
msgstr "Bildförhandsvisning"

#: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:206
msgid "A preview of the image currently specified"
msgstr "En förhandsvisning av bilden som Àr angiven för tillfÀllet"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: libgnomeui/gnome-scores.c:78
msgid "Top Ten"
msgstr "Tio bÀsta"

#: libgnomeui/gnome-scores.c:91
msgid "User"
msgstr "AnvÀndare"

#: libgnomeui/gnome-scores.c:94
msgid "Score"
msgstr "PoÀng"

#. TRANSLATORS NOTE: Date format used when showing scores in games.
#. * Please refer to manpage of strftime(3) for complete reference.
#.
#: libgnomeui/gnome-scores.c:194
msgid "%a %b %d %T %Y"
msgstr "%a %d %b %H.%M %Y"

#: libgnomeui/gnome-scores.c:395
msgid "Sans 14"
msgstr "Sans 14"

#: test-gnome/testgnome.xml.h:3
msgid "Exit the test"
msgstr "Avsluta testet"

#~ msgid ""
#~ "An error has occured while trying to launch the default web browser\n"
#~ "Please check your settings in the \n"
#~ "'Preferred Applications' preference tool."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel intrÀffade vid försök att starta standardwebblÀsaren.\n"
#~ "Kontrollera dina instÀllningar i instÀllningsverktyget \"Föredragna "
#~ "program\"."

#~ msgid ""
#~ "An error has occured while trying to launch the default web browser.\n"
#~ "Please check your settings in the \n"
#~ "'Preferred Applications' preference tool."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel intrÀffade vid försök att starta standardwebblÀsaren.\n"
#~ "Kontrollera dina instÀllningar i instÀllningsverktyget \"Föredragna "
#~ "program\"."

#~ msgid "_Written by"
#~ msgstr "_Skrivet av"

#~ msgid "_Documented by"
#~ msgstr "_Dokumenterat av"

#~ msgid "_Translated by"
#~ msgstr "_Översatt av"

#~ msgid "Contents"
#~ msgstr "InnehÄll"

#~ msgid "Find _Again"
#~ msgstr "Sök _igen"

#~ msgid "Both text and icons"
#~ msgstr "BĂ„de text och ikoner"

#~ msgid "Both text and icons when horizontal, just icons when vertical"
#~ msgstr ""
#~ "BĂ„de text och ikoner vid horisontell layout, bara ikoner vid vertikal"

#~ msgid "E_xit"
#~ msgstr "_Avsluta"

#~ msgid "Exit the program"
#~ msgstr "Avsluta programmet"

#~ msgid "GConf error details: %s\n"
#~ msgstr "GConf-feldetaljer: %s\n"

#~ msgid "Gdk debugging flags to set"
#~ msgstr "Felsökningsflaggor för Gdk som ska anvÀndas"

#~ msgid "FLAGS"
#~ msgstr "FLAGGOR"

#~ msgid "Gdk debugging flags to unset"
#~ msgstr "Felsökningsflaggor för Gdk som inte ska anvÀndas"

#~ msgid "Make X calls synchronous"
#~ msgstr "AnvÀnd synkrona X-anrop"

#~ msgid "Don't use X shared memory extension"
#~ msgstr "AnvÀnd inte X-tillÀgg för delat minne (shared memory extension)"

#~ msgid "Program name as used by the window manager"
#~ msgstr "Det programnamn som anvÀnds av fönsterhanteraren"

#~ msgid "NAME"
#~ msgstr "NAMN"

#~ msgid "Program class as used by the window manager"
#~ msgstr "Den programklass som anvÀnds av fönsterhanteraren"

#~ msgid "CLASS"
#~ msgstr "KLASS"

#~ msgid "HOST"
#~ msgstr "VÄRD"

#~ msgid "PORT"
#~ msgstr "PORT"

#~ msgid "STYLE"
#~ msgstr "STIL"

#~ msgid "Gtk+ debugging flags to set"
#~ msgstr "Felsökningsflaggor för Gtk+ som ska anvÀndas"

#~ msgid "Gtk+ debugging flags to unset"
#~ msgstr "Felsökningsflaggor för Gtk+ som inte ska anvÀndas"

#~ msgid "Make all warnings fatal"
#~ msgstr "Gör alla varningar allvarliga"

#~ msgid "Load an additional Gtk module"
#~ msgstr "Ladda in en extra Gtk-modul"

#~ msgid "MODULE"
#~ msgstr "MODUL"

#~ msgid "GTK+"
#~ msgstr "GTK+"

#~ msgid "Author"
#~ msgstr "Författare"

#~ msgid "Background"
#~ msgstr "Bakgrund"

#~ msgid "The background pixbuf to use"
#~ msgstr "Bakgrundsbilden att anvÀnda"

#~ msgid "Background start opacity"
#~ msgstr "Opacitet för bakgrundsstart"

#~ msgid "Opacity at the start of the background"
#~ msgstr "Opacitet vid starten av bakgrunden"

#~ msgid "Background end opacity"
#~ msgstr "Opacitet för bakgrundsslutet"

#~ msgid "Opacity at the end of the background"
#~ msgstr "Opacitet vid slutet av bakgrunden"

#~ msgid "Background start position"
#~ msgstr "Position för bakgrundsstart"

#~ msgid "Position at the start of the background"
#~ msgstr "Position vid starten av bakgrunden"

#~ msgid "Background end position"
#~ msgstr "Position för bakgrundsslut"

#~ msgid "Position at the end of the background"
#~ msgstr "Position vid slutet av bakgrunden"

#~ msgid "Logo top padding"
#~ msgstr "Utfyllnad vid överkanten av logotypen"

#~ msgid "How far the logo is from the top"
#~ msgstr "Hur lÄngt logotypen Àr frÄn överkanten"

#~ msgid "Logo right padding"
#~ msgstr "Utfyllnad vid högerkanten av logotypen"

#~ msgid "How far the logo is from the right"
#~ msgstr "Hur lÄngt logotypen Àr frÄn högerkanten"

#~ msgid "Header font"
#~ msgstr "Rubriktypsnitt"

#~ msgid "Header font description as a string"
#~ msgstr "Rubriktypsnittsbeskrivning som en strÀng"

#~ msgid "Copyright font"
#~ msgstr "Copyrighttypsnitt"

#~ msgid "Copyright font description as a string"
#~ msgstr "Copyrighttypsnittsbeskrivning som en strÀng"

#~ msgid "Comments font"
#~ msgstr "Kommentartypsnitt"

#~ msgid "Comments font description as a string"
#~ msgstr "Kommentartypsnittsbeskrivning som en strÀng"

#~ msgid "Name header font"
#~ msgstr "Namnrubriktypsnitt"

#~ msgid "Name header font description as a string"
#~ msgstr "Namnrubriktypsnittsbeskrivning som en strÀng"

#~ msgid "Name list font"
#~ msgstr "Namnlistetypsnitt"

#~ msgid "Name list font description as a string"
#~ msgstr "Namnlistetypsnittsbeskrivning som en strÀng"

#~ msgid "Helvetical Bold 18"
#~ msgstr "Helvetika Fet 18"

#~ msgid "Helvetical Medium 12"
#~ msgstr "Helvetika Mellan 12"

#~ msgid "-freefont-garamond-*-*-*-*-30-170-*-*-*-*-*-*,*-r-*"
#~ msgstr "-freefont-garamond-*-*-*-*-30-170-*-*-*-*-*-*,*-r-*"

#~ msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*,*-r-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*,*-r-*"

#~ msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-120-*-*-p-*-*-*,*-r-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-120-*-*-p-*-*-*,*-r-*"

#~ msgid "wmhints-test"
#~ msgstr "wmhints-test"

#~ msgid "winhints-test"
#~ msgstr "winhints-test"

#~ msgid "Layer:"
#~ msgstr "Lager:"

#~ msgid "Above Dock"
#~ msgstr "Över dockan"

#~ msgid "Dock"
#~ msgstr "Docka"

#~ msgid "On Top"
#~ msgstr "Över"

#~ msgid "Normal"
#~ msgstr "Normal"

#~ msgid "Below"
#~ msgstr "Under"

#~ msgid "Desktop"
#~ msgstr "Skrivbord"

#~ msgid "Set Layer"
#~ msgstr "StÀll in lager"

#~ msgid "Workspaces:"
#~ msgstr "Arbetsytor:"

#~ msgid "Sticky"
#~ msgstr "Klistrig"

#~ msgid "Set Workspace"
#~ msgstr "StÀll in arbetsyta"

#~ msgid "State Toggles:"
#~ msgstr "TillstÄndsvÀxlar:"

#~ msgid "Minimized"
#~ msgstr "Minimerad"

#~ msgid "Maximized Vertical"
#~ msgstr "Maximerad lodrÀtt"

#~ msgid "Maximized Horizontal"
#~ msgstr "Maximerad vÄgrÀtt"

#~ msgid "Hidden"
#~ msgstr "Dold"

#~ msgid "Shaded"
#~ msgstr "Ihoprullad"

#~ msgid "Fixed Position"
#~ msgstr "Fix position"

#~ msgid "Ignore on Arrange"
#~ msgstr "Ignorera vid stÀdning"

#~ msgid "Set State"
#~ msgstr "StÀll in tillstÄnd"

#~ msgid "Skip Toggles:"
#~ msgstr "Hoppa över vÀxlare:"

#~ msgid "Skip Focus"
#~ msgstr "Hoppa över fokus"

#~ msgid "Skip Window Menu"
#~ msgstr "Hoppa över fönstermeny"

#~ msgid "Skip Taskbar / WinList"
#~ msgstr "Hoppa över aktivitetslist/fönsterlista"

#~ msgid "Set Skip"
#~ msgstr "VÀlj vad som ska hoppas över"

#~ msgid "WIN_HINTS Test"
#~ msgstr "WIN_HINTS-test"

#~ msgid ""
#~ "Simple test app to check how the WIN_HINTS work.\n"
#~ "And to test the gnome_win_hints_* functions for errors. :)"
#~ msgstr ""
#~ "Enkelt testprogram för att kontrollera hur WIN_HINTS fungerar,\n"
#~ "och leta efter fel i gnome_win_hints_*-funktionerna. :)"

#~ msgid "Bonobo UI"
#~ msgstr "Bonobo-anvÀndargrÀnssnitt"

#~ msgid "Name:"
#~ msgstr "Namn:"

#~ msgid "Comment:"
#~ msgstr "Kommentar:"

#~ msgid "Command:"
#~ msgstr "Kommando:"

#~ msgid "Type:"
#~ msgstr "Typ:"

#~ msgid "Run in Terminal"
#~ msgstr "Kör i terminal"

#~ msgid "Simple drag and drop"
#~ msgstr "Enkel dra-och-slÀpp"

#~ msgid ""
#~ "In the following commands you should use %s in the spot where the\n"
#~ "filename/URL should be substituted. If you leave the field blank\n"
#~ "drops will not be accepted. If this application can accept\n"
#~ "multiple files or URLs as arguments after its command name check the box "
#~ "above."
#~ msgstr ""
#~ "I de följande kommandona kan du anvÀnda %s pÄ den plats dÀr\n"
#~ "filnamnet/URL:en ska hamna. Om du lÀmnar fÀltet tomt kommer\n"
#~ "slÀpp inte att tillÄtas. Om det hÀr programmet klarar av\n"
#~ "flera filer eller URL:er som argument efter dess kommando-\n"
#~ "namn kan du kryssa i rutan ovan."

#~ msgid "Command for file drops:"
#~ msgstr "Kommando för filslÀpp:"

#~ msgid "Drop one file at a time only."
#~ msgstr "SlÀpp endast en fil i taget."

#~ msgid "Command for URL drops:"
#~ msgstr "Kommando för URL-slÀpp:"

#~ msgid "Drop one URL at a time only."
#~ msgstr "SlÀpp endast en URL i taget."

#~ msgid "Try this before using:"
#~ msgstr "Försök detta innan anvÀndning:"

#~ msgid "Window titles to wait for (comma separated):"
#~ msgstr "Fönstertitlar som ska vÀntas pÄ (kommaseparerad):"

#~ msgid "Name/Comment translations:"
#~ msgstr "ÖversĂ€ttningar av namn/kommentar:"

#~ msgid "Language"
#~ msgstr "SprÄk"

#~ msgid "Add/Set"
#~ msgstr "LĂ€gg till/Ă€ndra"

#~ msgid "Basic"
#~ msgstr "GrundlÀggande"

#~ msgid "Drag and Drop"
#~ msgstr "Dra och slÀpp"

#~ msgid "Advanced"
#~ msgstr "Avancerat"

#~ msgid "Paper Size"
#~ msgstr "Pappersstorlek"

#~ msgid "Orientation"
#~ msgstr "Orientering"

#~ msgid "Portrait"
#~ msgstr "StÄende"

#~ msgid "Landscape"
#~ msgstr "Liggande"

#~ msgid "Margins"
#~ msgstr "Marginaler"

#~ msgid "Top:"
#~ msgstr "Ovansida:"

#~ msgid "Bottom:"
#~ msgstr "Undersida:"

#~ msgid "Left:"
#~ msgstr "VĂ€nster:"

#~ msgid "Right:"
#~ msgstr "Höger:"

#~ msgid "Scaling"
#~ msgstr "Skalning"

#~ msgid "Fit to Page"
#~ msgstr "Anpassa till sidan"

#~ msgid "%0.3g%s x %0.3g%s"
#~ msgstr "%0.3g%s × %0.3g%s"

#~ msgid "Page Setup"
#~ msgstr "SidinstÀllningar"

#~ msgid "Bottom left"
#~ msgstr "Nedre vÀnster"

#~ msgid "Top right"
#~ msgstr "Övre höger"

#~ msgid "Bottom right"
#~ msgstr "Nedre höger"

#~ msgid "Horizontal"
#~ msgstr "VÄgrÀt"

#~ msgid "Vertical"
#~ msgstr "LodrÀt"

#~ msgid "Tile children"
#~ msgstr "PlattlÀgg barn"

#~ msgid "Cascade children"
#~ msgstr "KaskadlÀgg barn"

#~ msgid "Arrange icons"
#~ msgstr "Arrangera ikoner"

#~ msgid "Autoarrange icons"
#~ msgstr "Arrangera ikoner automatiskt"

#~ msgid "App Specific"
#~ msgstr "Programspecifikt"

#~ msgid "bad GnomeRecentDocument attribute: %s\n"
#~ msgstr "felaktigt GnomeRecentDocument-attribut: %s\n"

#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "OkÀnd"

#~ msgid "Password:"
#~ msgstr "Lösenord:"

#~ msgid "Add"
#~ msgstr "LĂ€gg till"

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Apply"
#~ msgstr "VerkstÀll"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"

#~ msgid "No"
#~ msgstr "Nej"

#~ msgid "Next"
#~ msgstr "NĂ€sta"

#~ msgid "Up"
#~ msgstr "Upp"

#~ msgid "Down"
#~ msgstr "Ner"

#~ msgid "Loop type"
#~ msgstr "Slingtyp"

#~ msgid "The type of loop the GnomeAnimator uses"
#~ msgstr "Slingtypen som GnomeAnimator anvÀnder"

#~ msgid "Animation direction"
#~ msgstr "Animationsriktning"

#~ msgid "Number of frames"
#~ msgstr "Antal ramar"

#~ msgid "Total number of frames in animation"
#~ msgstr "Totala antalet ramar i animeringen"

#~ msgid "Current frame number"
#~ msgstr "Aktuellt ramnummer"

#~ msgid "Animation status"
#~ msgstr "Animationsstatus"

#~ msgid "Speed"
#~ msgstr "Hastighet"

#~ msgid "Animation speed"
#~ msgstr "Animationshastighet"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.