libgnomecanvas (GNOME2.2)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 01:38:10

Här är de 94 meddelandena i libgnomecanvas. Ta gärna en titt.

Filen finns även på
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/libgnomecanvas.HEAD.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for libgnomecanvas.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.24 2003/01/08 09:11:58 andersca Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libgnomecanvas\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-11 22:53+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-05-15 00:20+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:11+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-08-03 03:25+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:273
 msgid "Cursor Blink"
G msgstr "Markörblink"
N msgstr "Markörblinkning"

# Swedish messages for libgnomecanvas.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.24 2003/01/08 09:11:58 andersca Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgnomecanvas\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-03 03:25+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas.c:1400 libgnomecanvas/gnome-canvas.c:1401
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:217
msgid "X"
msgstr "X"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas.c:1407 libgnomecanvas/gnome-canvas.c:1408
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:225
msgid "Y"
msgstr "Y"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas.c:2052
msgid "Antialiased"
msgstr "Kantutjämning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas.c:2053
msgid "The antialiasing mode of the canvas."
msgstr "Kantutjämningsläget i duken."

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:206
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:209
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:207
msgid "Text to render"
msgstr "Text att rendera"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:215
msgid "Markup"
msgstr "Markering"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:216
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Markerad text att rendera"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:241
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:242
msgid "Font description as a string"
msgstr "Typsnittsbeskrivning som en sträng"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:250
msgid "Font description"
msgstr "Typsnittsbeskrivning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:251
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr "Typsnittsbeskrivning som en PangoFontDescription-struct"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:259
msgid "Font family"
msgstr "Typsnittsfamilj"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:260
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr "Namn på typsnittsfamiljen, t.ex. Sans, Helvetica, Times, Monospace"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:276
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:277
msgid "Font style"
msgstr "Typsnittsstil"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:286
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:287
msgid "Font variant"
msgstr "Typsnittsvariant"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:296
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:297
msgid "Font weight"
msgstr "Typsnittsvikt"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:308
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:309
msgid "Font stretch"
msgstr "Typsnittsutsträckning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:318
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:319
msgid "Font size"
msgstr "Typsnittsstorlek"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:329
msgid "Font points"
msgstr "Typsnittspunkter"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:330
msgid "Font size in points"
msgstr "Typsnittsstorlek i punkter"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:340
msgid "Rise"
msgstr "Höjning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:341
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
"Höjning av texten ovanför baslinjen (nedanför baslinjen om höjningen är "
"negativ)"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:351
msgid "Strikethrough"
msgstr "Genomstrykning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:352
msgid "Whether to strike through the text"
msgstr "Huruvida texten ska genomstrykas"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:360
msgid "Underline"
msgstr "Understruken"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:361
msgid "Style of underline for this text"
msgstr "Stil på understrykningen för denna text"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:370
msgid "Scale"
msgstr "Skala"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:371
msgid "Size of font, relative to default size"
msgstr "Storlek på typsnittet, relativt standardstorleken"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:425
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:433
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:441
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:426
msgid "Text color, as string"
msgstr "Textfärg, som sträng"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:434
msgid "Text color, as a GdkColor"
msgstr "Textfärg, som GdkColor"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:442
msgid "Text color, as an R/G/B/A combined integer"
msgstr "Textfärg, som ett R/G/B/A-kombinerat heltal"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:455
msgid "Text width"
msgstr "Textbredd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:456
msgid "Width of the rendered text"
msgstr "Bredden på den renderade texten"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:463
msgid "Text height"
msgstr "Texthöjd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:464
msgid "Height of the rendered text"
msgstr "Höjden på den renderade texten"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:472
msgid "Font family set"
msgstr "Typsnittsfamilj inställd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:473
msgid "Whether this tag affects the font family"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar typsnittsfamilj"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:476
msgid "Font style set"
msgstr "Typsnittsstil inställd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:477
msgid "Whether this tag affects the font style"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar typsnittsstil"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:480
msgid "Font variant set"
msgstr "Typsnittsvariant inställd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:481
msgid "Whether this tag affects the font variant"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar typsnittsvariant"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:484
msgid "Font weight set"
msgstr "Typsnittsvikt inställd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:485
msgid "Whether this tag affects the font weight"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar typsnittsvikt"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:488
msgid "Font stretch set"
msgstr "Typsnittsutsträckning inställd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:489
msgid "Whether this tag affects the font stretch"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar typsnittsutsträckning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:492
msgid "Font size set"
msgstr "Typsnittsstorlek inställd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:493
msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar typsnittsstorlek"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:496
msgid "Rise set"
msgstr "Höjning inställd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:497
msgid "Whether this tag affects the rise"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar höjning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:500
msgid "Strikethrough set"
msgstr "Genomstrykning inställd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:501
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar genomstrykning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:504
msgid "Underline set"
msgstr "Understrykning inställd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:505
msgid "Whether this tag affects underlining"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar understrykning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:508
msgid "Scale set"
msgstr "Skala inställd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-text.c:509
msgid "Whether this tag affects font scaling"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar typsnittsskalning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:210
msgid "Text to display"
msgstr "Text att visa"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:218
msgid "X position"
msgstr "X-position"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:226
msgid "Y position"
msgstr "Y-position"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:233
msgid "Width"
msgstr "Bredd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:234
msgid "Width for text box"
msgstr "Bredd på textfält"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:241
msgid "Height"
msgstr "Höjd"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:242
msgid "Height for text box"
msgstr "Höjd på textfält"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:249
msgid "Editable"
msgstr "Redigerbart"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:250
msgid "Is this rich text item editable?"
msgstr "√Ąr detta rich text-objekt redigerbart?"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:257
msgid "Visible"
msgstr "Synligt"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:258
msgid "Is this rich text item visible?"
msgstr "√Ąr detta rich text-objekt synligt?"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:265
msgid "Cursor Visible"
msgstr "Markör synlig"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:266
msgid "Is the cursor visible in this this rich text item?"
msgstr "√Ąr mark√∂ren synlig i detta rich text-objekt?"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:273
msgid "Cursor Blink"
msgstr "Markörblinkning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:274
msgid "Does the cursor blink in this this rich text item?"
msgstr "Blinkar markören i detta rich text-objekt?"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:281
msgid "Grow Height"
msgstr "Väx i höjdled"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:282
msgid "Should the text box height grow if the text does not fit?"
msgstr "Ska textfältet växa i höjdled om texten inte passar?"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:289
msgid "Wrap Mode"
msgstr "Radbrytningsläge"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:290
msgid "Wrap mode for multiline text"
msgstr "Radbrytningsläge för text med flera rader"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:298
msgid "Justification"
msgstr "Justering"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:299
msgid "Justification mode"
msgstr "Justeringsläge"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:307
msgid "Direction"
msgstr "Riktning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:308
msgid "Text direction"
msgstr "Textriktning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:316
msgid "Anchor"
msgstr "Ankare"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:317
msgid "Anchor point for text"
msgstr "Ankarpunkt för text"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:325
msgid "Pixels Above Lines"
msgstr "Bildpunkter ovanför rader"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:326
msgid "Number of pixels to put above lines"
msgstr "Antal bildpunkter att lägga till ovanför rader"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:334
msgid "Pixels Below Lines"
msgstr "Bildpunkter ovanför rader"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:335
msgid "Number of pixels to put below lines"
msgstr "Antal bildpunkter att lägga till under rader"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:343
msgid "Pixels Inside Wrap"
msgstr "Bildpunkter innanför radbrytning"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:344
msgid "Number of pixels to put inside the wrap"
msgstr "Antal bildpunkter att lägga till innanför radbrytningen"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:352
msgid "Left Margin"
msgstr "Vänstermarginal"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:353
msgid "Number of pixels in the left margin"
msgstr "Antal bildpunkter i den vänstra marginalen"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:361
msgid "Right Margin"
msgstr "Högermarginal"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:362
msgid "Number of pixels in the right margin"
msgstr "Antal bildpunkter i den högra marginalen"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:370
msgid "Indentation"
msgstr "Indrag"

#: libgnomecanvas/gnome-canvas-rich-text.c:371
msgid "Number of pixels for indentation"
msgstr "Antal bildpunkter i indrag"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.