Re: header/header field

Författare: Björn Bylander (bjorn.bylander_at_telia.com)
Datum: 2003-01-13 17:54:33

Tommy Pettersson wrote:
> Per Tunedal skrev:
> 
>>"... simply puts the GPG-Status-Message into a mail header ..."
>>
>>"... sätter helt enkelt GPG-statusmeddelandet i brevhuvudet ..."
> 
> 
> Jag tycker brevhuvud (eller bara huvud) är bra, men 'puts' skulle jag
> vilja översätta till antingen 'skriver' eller 'placerar' i det här
> exemplet.  'Sätter' skulle kunna tolkas som 'sets' och då blir
> betydelsen att en speciell GPG-grej, den i huvudet, sätts till något.
> 
> 
Dum fråga kanske men är det fastställt att "GPG-Status-Message" inte är 
just namnet på det fält som sätts in?
Alltså att programmet infogar "GPG-Status-Message: xxxxxxx" i 
brevhuvudet vid lämpligt tillfälle?

/Björn

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.