Re: Bitande dimma

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-11 03:40:36

 > > Någon som vet vad den svenska meteorologiska termen är?
 > 
 > Vill minnas att vi diskuterat detta på listan tidigare, men hittar inga
 > referenser till det. Det finns en mängd "freezing"-meddelanden,
 > exempelvis "Freezing drizzle", "Freezing rain", "Freezing snow",
 > "Freezing snow grains", "Freezing ice crystals", "Freezing ice pellets",
 > "Freezing hail", "Freezing small hail", "Freezing precipitation",
 > "Freezing mist" och, som sagt, "Freezing fog". Och så finns det
 > naturligtvis en massa meddelanden som inte heter någonting med
 > "freezing" heller. I allmänhet har jag försökt att följa SMHI:s lista
 > över terminologi som de har på sin webbplats, men ett problem verkar
 > vara att engelska använder betydligt fler olika termer för olika nyanser
 > och graderingar än vad vi gör i svenskan. Så allting har inte en
 > etablerad motsvarighet.

Listan på SMHI:s sida är mycket kortfattad och avsedd för lekmän, alltså
knappast användbar i detta fall. Men det finns officiella svenska
översättningar av alla WMO:s termer.

Typiskt nog så hittar jag inte min gamla SYNOP-manual just nu (så den
ligger säkert på jobbet...), och det är så länge sen jag höll på med sånt
här att jag inte kommer ihåg alla 100 väder som finns utantill längre. Men
när jag har grävt fram den så kan jag förhoppningsvis bistå med rätt
svenska termer för allt det där, så jag får återkomma.

Jo det finns exakt 100 olika väder, praktiskt va? :)

I alla fall dessa vet jag på rak arm:

freezing		"underkylt"
drizzle			duggregn
rain			regn
snow grains		kornsnö
ice crystals		iskristaller
ice pellets		iskorn
diamond dust		isnålar
hail			(is)hagel
small hail		småhagel
precipitation		nederbörd
mist			(fukt)dis
fog			dimma

De flesta är ju rätt självklara, men t.ex. mist ska inte förväxlas med haze,
som på svenska heter torrdis eller solrök.

Apropå "freezing", att prata om "freezing ice crystals" är rent nonsens,
för de kan per definition inte vara underkylda. Underkyld is!?

Jag misstänker nästan att de med prefixet "freezing" utan närmare insikt
menar att nederbörden i fråga helt enkelt inträffar vid minusgrader,
åtminstone i de flesta av exemplen.

 > Vad gäller "Freezing fog" tog jag väl termen från "bitande vind"och
 > dylikt. Men det är kanske möjligt att "Underkylt" är mer korrekt för
 > detta och de andra liknande termerna ovan.
 > 
 > Vad tycker folk?

Det beror på vad som avses!

Det finns två olika "kalla dimmor":

1. Dimma som ger frostavlagringar = underkyld dimma
2. Isdimma = frostdimma

Detta är inte samma sak!

Underkyld dimma är precis det man tror, nämligen dimma bestående av
underkylda vattendroppar, som fryser vid kontakt med t.ex. marken.

Frostdimma/isdimma, som någon var inne på, är däremot dimma bestående av
iskristaller. Dvs. dimmans svar på snö skulle man kunna säga.

Jag misstänker att det är underkyld dimma de menar. Detta heter egentligen
"dimma som ger frostavlagringar", men det går bra att kalla det underkyld
dimma.

Isdimma heter "ice fog" på engelska (surprise!). Att det är sån dimma som
avses impliceras när man rapporterar en lufttemperatur under 0 grader, såvida
man inte uttryckligen säger att det är underkyld dimma.

Kuriosa: underkyld dimma har väderkod 48 eller 49, beroende på om man ser
himlen - ju högre kod desto värre kan man säga. Högst kod, nr 99 (man börjar
förstås på 0), har för övrigt vädret "kraftig åska med hagel". Jag har bara
obsat detta väder en gång, och det var riktigt häftigt! När en meteorolog
kallar t.ex. regn "kraftigt" så är det snudd på syndaflod som avses :)

Jag är förresten rätt tveksam till originalets termer, de verkar inte
särskilt ortodoxa. "Freezing snow" verkar t.ex. helt mystiskt!?

Men, som sagt, "freezing" kanske avser just att vädret inträffar vid
minusgrader? Snö kan för all del falla även vid plusgrader, och det gäller
såvitt jag kan se alla "freezing"-vädren ovan.

/tg, f.d. SMHI-obs 02630/ESDA

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.