Re: Bitande dimma

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-10 21:03:52

Christian Rose writes:
> > Jag antar att originalet är "Freezing fog". Alltså den sortens dimma som
> > uppstår när temperaturen är under noll. "Freezing" står alltså för "fryst".
> 
> Stämmer.
> 
> 
> > Någon som vet vad den svenska meteorologiska termen är?
> 
> Vill minnas att vi diskuterat detta på listan tidigare, men hittar inga
> referenser till det.

Jag kommer inte ihåg att vi diskuterat det.  Men när min fru råkade se
det här brevet berättade hon att det heter "frostdimma".  Termen
"isdimma" finns visst också, enligt Bra Böckers lexikon.

> Det finns en mängd "freezing"-meddelanden,
> exempelvis "Freezing drizzle", "Freezing rain",

Det borde väl vara "underkylt regn".  Det andra blir väl då "underkylt
duggregn", fast det säger man kanske inte så ofta.

> "Freezing snow",
> "Freezing snow grains", "Freezing ice crystals", "Freezing ice pellets",
> "Freezing hail", "Freezing small hail", "Freezing precipitation",
> "Freezing mist"

Ja, du!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.