Re: Urklipp var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-06 23:56:07

mån 2003-01-06 klockan 19.36 skrev Per Tunedal:
>  >> msgid "No text available on the clipboard."
>  >> msgstr "Det finns ingen text i Urklipp."
>  >
>  >Skriv gärna urklipp med gemener. Du gör det också på andra ställen. I
>  >GNOME skriver vi varken urklipp eller kontrollpanelen med inledande
>  >versaler.
> 
> Jag betraktar Urklipp som ett egennamn, nämligen namnet på programmet 
> (eller platsen om du så vill) där det man klipper ut hamnar.

Bara du är konsekvent så, både med dig själv (i samma fil) och med andra
program.
Som tidigare sagts använder vi "kontrollpanelen" och "urklipp" med
gemener i GNOME. Egennamnsaspekten har försvunnit, det refereras till
inte i huvudsak som ett namn utan som en viss del av ett större system,
en del som förhoppningsvis bara finns i ett exemplar. Precis som bilens
instrumentbräda eller askkopp. Inget instrumentbrädan Instrumentbrädan.
:)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.