Re: GPGrelay andra försöket (del 2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-04 11:13:25

lör 2003-01-04 klockan 05.21 skrev Tomas Gradin:
> > > #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:464
> > > msgid " Associated Profile"
> > > msgstr "Knuten till profil"
> > 
> > Du har missat blanksteg i början.
> > "Associerad profil" kan man väl säga på svenska också. Det ligger ju
> > också närmare i betydelse än omskrivningen.
> 
> Jag föreslår "tillhörande profil", eller möjligen "anknuten profil".
> Perfekt particip är väl inte fel, men associera passar sällan i denna
> form.

Jag ser inget fel med det. Varför skulle det inte passa?


> > > #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:490
> > > msgid "full mail headers"
> > > msgstr "fullständiga e-post rubriker (headers)\""
> > 
> > Iiik! Särskrivning.
> > "Header" brukar översättas med "huvud" på svenska (jfr "brevhuvud"):
> > 
> > "fullständiga e-posthuvuden"
> 
> Ska man vara riktigt petig så får det nog bli "e-post-huvuden", för det
> är väl inte elektroniska posthuvuden som avses? Men det är nog bara jag
> som bryr mig om sånt.

Hellre "eposthuvuden" i så fall. Men även Svenska datatermgruppen vill
att "e-" ledet behåller sitt bindestreck i sammansättningar, precis som
i "e-posthuvuden":

http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a13
http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f38

Med "e-postansvarig" menar de nog till exempel inte en postansvarig i
elektronisk form, utan en som är ansvarig för elektronisk post.


> > > "Ju längre nycklar desto längre tid tar det att skapa dem, men desto
> > > säkrare blir de."
> 
> > Känner inte till att man kan ha både "ju" och flera "desto".
> 
> Det är kanske inte så vanligt, men det är helt korrekt.

Men i detta fallet saknar originalet den konstruktionen. "..., men de
blir också säkrare" ligger helt i linje med originalet.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.