Översättning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-27 22:56:23

Björn Holmér writes:
> Jag översätter gliv

Så trevligt.  Jag anmäler det genast.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.