Re: Granskningen av den svenska översättningen av Gnome (UI)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-22 22:46:20

Jag tycker att det mesta av förändringarna är antingen bättre, eller
ibland likvärdiga. Men i några fall har jag invändningar. Här är de
jag såg i första biten jag granskade.

> nautilus	parent folder	föräldermapp	terminology change	överordnad mapp

Den här ändringen tycker jag inte var så bra. "Överordnad" har i de
här sammanhangen en mer diffus betydelse än "förälder". Vi har haft
en liknande diskussion avseende processer, där en process i någon
logisk mening kan vara överordnad en annan process utan att för den
skull vara en föräldraprocess. Jag tycker invändningen är relevant i
det här fallet också, även om föräldramapp kanske inte är lika
tekniskt precist som föräldraprocess.

> nautilus	Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot contact the SMB master browser	Det gick inte att visa \"%s\", eftersom Nautilus inte kan kontakta SMB-huvudbläddraren	"bläddrare"	Det gick inte att visa \"%s\", eftersom Nautilus inte kan kontakta SMB-huvudwebbläsaren

Har en SMB-browser verkligen något med webben att göra? Jag antog att
det var något slags verktyg för att se vad man kunde montera via
SMB/Samba. Är det inte det?

> Metacity	Fatal IO error %d (%s) on display '%s'	Ödesdigert IO-fel %d (%s) på display \"%s\	Style	Allvarligt IO-fel %d (%s) på display \"%s\

"Fatal" är kraftigare än "allvarligt". Det betyder att man inte kunde
gå vidare. "Serious" motsvarar mera "allvarligt". Jag tycker
översättninen "ödesdiger" av "fatal" som används på andra håll är
bra. Men även om du inte vill använda den så är "allvarlig"
definitivt för svagt.

> Metacity	If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. ""The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is ""more like the Mac and less like Windows. 	Om sant fungerar Metacity som ett program, inte ett fönster. Konceptet är ""ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer ""likt Mac och mindre likt Windows	"Likt"	Om sant fungerar Metacity som ett program, inte ett fönster. Konceptet är ""ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer ""som Mac och mindre som Windows

Här är det väl fel både före och efter? Metacity fungerar inte "som"
ett program, utan "i termer av" ett program, d.v.s. den hanterar
program med alla dess fönster som enheter, istället för de enskilda
fönstren.

> Gnome-control-center	I don't know how to open the file '%s'	Jag vet inte hur filen \"%s\" ska öppnas	Style	Det går inte att öppna filen \"%s\"

Jag uppfattar inte den nya översättningen korrekt. Den engelska
texten och den urpsrungliga översättningen antyder att det är något
slags beslut, t.ex. utgående från filändelse, som inte går att ta.
Men den nya översättningen leder mera tankarna till att det skulle
handla om någon slags rättighetsproblem.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.