Re: Terminologi - Re: Granskningen av den svenska översättningen av Gnome (UI)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-20 14:02:07

fre 2002-12-20 klockan 13.28 skrev Janne Morén:
> Har tittat lite på texten, och fastnade för sidan med terminologi.
> Tycker den har flera poänger att ta upp.
> 
> Här är listan:

Här är en i tabellformat:

English text			Swedish Community Glossary		Sun terminology		Comment
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Application"			"Applikation"				"Program"	
"Disable"			"Slå av"				"Inaktivera"	
"Enable"			"Slå på"				"Aktivera"	
"Modify"			"Modifiera"				"Ändra"	
"Kill"				"Döda"					"Avsluta, stänga"	
"(file)extension"		"(fil)ändelse"				"(Fil)tillägg"	
"Body"				"Meddelandetext"			"Brödtext"	
"Case sensitive"		"Gör skillnad på gemener/VERSALER"	"Skiftlägeskänslig"	
"Revert"			"Återgå"				"Återgå, återställa"	
"Build"				"Bygge"					"Version"	
"Hide"				"Förminska"				"Dölja"	
"Manual pages (man pages)"	"Manualsida"				"Direkthjälp"	
"Character set"			"Teckentabell"				"Teckenuppsättning"	
"Child"				"Barn"					"Underordnad"		"Parent=överordnad"


> Applikation/Program: Tycker personligen applikation är bättre (en
> applikation kan bestå av ett antal program).

Det är dock inte riktigt så det används. Personligen tycker jag
"program" är bättre, och vill minnas att vi även standardiserat på det
efter någon tidigare diskussion. Är nog bara så att ordlistan inte är
uppdaterad, vilket jag ska fixa.


> Slå av/Inaktivera: Jag vill ha "avaktivera", men vet att jag kommer bli
> nedröstad...

"Inaktivera" vill jag minnas att vi kommit överens om. Det är också den
formen som används i andra miljöer.


> Modifiera/Ändra: Ändra är lika relevant och klarare för läsaren.

Ibland, och ibland inte. Jag vill nog ha med båda formerna. Åsikter?


> ändelse/tillägg: Ändelse är rätt. Tillägg är det inte, om man inte säger
> filnamnstillägg. Annars betyder det att lägga till i själva filen, inte
> i namnet.

Kan hålla med.


> Skiftlägeskänslig känns bättre än den långa omskrivningen.

Kanske det. Den långa omskrivningen kom som ett förslag i en diskussion
för länge sedan. Kanske behöver den revideras. Åsikter?


> Bygge/Version: Version är väl bättre - det är ju det det är ändå.

Ja. Och kallar man "build" för version blir det mäkta stor förvirring
när man ska översätta "version". Båda termerna används, och ofta
samtidigt, och de har olika betydelse. Översätter man "build" med
"version" gör man därför användaren en otjänst.


> Manualsida är vad det heter. 

Ja.Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.