Re: passphrase

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-17 22:55:24

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hej Veronica!
Din argumentation förefaller mig lite formell, även om den har sina 
poänger. Jag tycker "sträng" låter alldeles för tekniskt. Jag strävar efter 
att popularisera kryptering!
Per Tunedal

At 20:29 2002-12-17 +0100, you wrote:
 >Jag skulle dock hellre använda "sträng" för mig beskriver det bättre
 >än mening, fras eller något annat. Om man skall se rent lingvistiskt
 >så finns det ju faktiskt vissa krav på vad en fras är, framför allt
 >är det ju i princip bara frasstrukturgrammatikerna som talar om fraser.
 >Sedan är ju inte detta med vad en "mening" är helt obestritt framför
 >allt inte om man sysslar med talspråk.
 >
 >Om man använder ord som fras och mening så försvinner också lite av
 >det mycket viktiga att få folk att använda specialtecken, förutom då
 >kanske skiljetecken...
 >
 >lösensträng alltså.
 >
 >- Veronica
 >
 >>
 >>Subject: Re: passphrase
 >>   From: Christian Rose <menthos@menthos.com>
 >>   Date: 17 Dec 2002 17:58:07 +0100
 >>     To: sv@li.org
 >>
 >>tis 2002-12-17 klockan 12.55 skrev Tomas Gradin:
 >>>  > Lösenmening blir tydligast!
 >>>
 >>> Jag hittar inte en enda träff på det med Google, men nån ska ju vara den
 >>> första.
 >>
 >>Håller med i att även lösenfras är mer välkänt än lösenmening.
 >>En mening är för mig också något som ska vara grammatiskt korrekt och
 >>påbörjas med stor bokstav och avslutas med punkt, medan en fras inte
 >>behöver följa några grammatiska regler på det sättet. T.ex. är "svettig
 >>bulgarisk kulstöterska" en fullgod fras och kanske även en bra
 >>lösenfras, men det är inte en korrekt mening i sig självt, och det är
 >>definitivt inte bara ett ord. Så varken "lösenmening" eller "lösenord"
 >>ger korrekta associationer här.
 >>
 >>
 >>Christian
 >>
 >>
 >>

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9/544V+WjFXkFqqkRAjSbAKD0bsAV7BP4tysxj1yLTYhLQNPi4ACfbZoI
WAeBOohB91X+NFGauMujMK4=
=T9V0
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.