Re: Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-16 10:22:39

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 14:17 2002-12-13 +0100, you wrote:
 >Tomas Gradin writes:
 >> Jag anser att "lösenord" har övergått till idiom och inte längre kan anses
 >> vara begränsat till ett enda ord.
 >
 >Jag anser du har fel.

Om Thomas har rätt skulle det vara fullkomligt korrekt med min 
nykonstruktion för att ange en preciserad betydelse:

"Lösenordsmening" !

Om han har fel är det mer korrekt med:

"Lösenmening" (eller -fras som några föredrar!)

Som ni förstår av mina tidigare resonemang anser jag inte att Thomas har 
helt fel! Ordet "lösen" används inte så ofta i modern svenska. Om man inte 
har tex "All makt åt Tengil, vår befriare!" i färskt minne.

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9/Z23V+WjFXkFqqkRAtdZAKCnLTREIzpojxbIOU0v2OSSWjntuQCgnRN/
lhFEZgMFT6w/gLgJZsYGFHo=
=dxFi
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.