Re: Gimp plugins - nytt försök

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-13 16:31:07

fre 2002-12-13 klockan 16.08 skrev Tomas Gradin:
>  > I detta fall är det lite knepigare. Både utjämning av textkanter och
>  > kantutjämning av text låter vettigt. Men eftersom vi redan talar om
>  > "kantutjämning" på många andra ställen borde det vara naturligt att tala
>  > om kantutjämning av text även här. "Textkantutjämning" alltså.
> 
> "Kantutjämning av text" låter inte vettigt. Det som händer är utjämning av 
> kanter, närmare bestämt textkanter. "Text" är inte ett subjekt i detta fall.
> 
> Det ska således vara textkantsutjämning. Jag tror du kan fråga i stort sett
> vem som helst utanför denna diskussion vilket han föredrar och spontant få
> samma svar.

Om man väljer att inte sätta in det i sitt sammanhang, ja. Annars kan
man se mönstret i att det handlar om olika former av kantutjämning i
gimp.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.