Re: Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-13 14:43:47

Patrik Wallstrom writes:
> > Skulle det säga något om betydelsen av "lösenord" skulle ha vidgats i
> > allmänt medvetande? Att ordet skulle betraktas som ett idiom och inte
> > längre bara betyda ett ord?
> 
> Ja, de flesta lösenord ser väl ut ungefär såhär idag, "sk78rq3h" eller
> "O()osA()8!&&", och dessa kan väl knappast sägas vara ord heller.

Nej, men de är för korta för att vara lösenfraser. Frågan är om någon
skriver en sträng på 30-40 tecken eller mer när han/hon skall hitta på
ett "lösenord".

> > Vad jag hävdade var ju att ordet "lösenord" uppfattas som en kort sak,
> > något som är ett ord, eller kanske en slumpvis kombination av tecken
> > av samma storleksordning som ett ord. Tomas hävdar motsatsen. Jag
> > kan inte se att frekvenserna av de båda orden säger något om det.
> 
> Det säger något om hur mycket de används, och en faktor 9666:1 är ett
> övertygande argument.

Det är ett bra argument för att "lösenord" är ett vanligare ord. Men
det säger inte ett dugg om vad orden uppfattas att betyda.

Jag har aldrig ifrågasatt att ordet "lösenord" är vanligare än ordet
"lösenfras".

Jag följde förresten första Google-länken jag fick när jag provade
"lösenfras". Där definierades de två orden, och skillnaden mellan
dem:

  Lösenord eller lösenfras används för att en dator eller ett
  datorsystem skall identifiera Dig som behörig användare.

  * lösenord är i allmänhet en räcka med bokstäver, siffror och
   specialtecken (teckensträng)

  * lösenfras är en längre teckensträng bestående av flera grafiska
   ord avskiljda med mellanslag

   En lösenfras kan bestå av en räcka begripliga ord, eller en
   mening som är rena rama nonsen, siffror och specialtecken kan
   finnas instoppade i lösenfrasen

  en lösenfras med många ord minskar avsevärt risken att den som
  vill knäcka det krypterade meddelande kan gissa sig till vad som
  måste matas in för att det skall gå att läsa meddelandet!

  Ett kort lösenord ger i praktiken nästan inget skydd alls när det
  gäller kryptering av meddelanden.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.