Re: Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-13 14:29:44

Patrik Wallstrom writes:
> On Fri, 13 Dec 2002, Göran Uddeborg wrote:
> 
> > > Jag anser att "lösenord" har övergått till idiom och inte längre kan anses
> > > vara begränsat till ett enda ord.
> > 
> > Jag anser du har fel.
> 
> Google får argumentera lite:
> 
> Lösenfras: 33 träffar
> Lösenord: 319000 träffar

Jag förstår inte riktigt vad det har med saken att göra.

Skulle det säga något om betydelsen av "lösenord" skulle ha vidgats i
allmänt medvetande?  Att ordet skulle betraktas som ett idiom och inte
längre bara betyda ett ord?

Vad jag hävdade var ju att ordet "lösenord" uppfattas som en kort sak,
något som är ett ord, eller kanske en slumpvis kombination av tecken
av samma storleksordning som ett ord.  Tomas hävdar motsatsen.  Jag
kan inte se att frekvenserna av de båda orden säger något om det.

Engelskans "password" är säkert mycket vanligare än "passphrase"
också, men det säger väl inte att de betyder samma sak?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.