Re: sharutils-4.3.75 (88%, 4 untranslated)

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-12-07 00:15:33

Hej.

En ny version av sharutils. Inte mycket till skillnad men jag tar gärna
mot kommentarer.

	Jan D.

 # Swedish messages for sharutils
 # Copyright (C) 1996, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>, 1996, 2002.
 # Revision: 1.15
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: sharutils 4.3.73\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-07-17 17:51+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-19 20:54+0200\n"
N "Project-Id-Version: sharutils 4.3.75\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-12-02 21:54+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-12-07 00:11+0100\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: src/shar.c:1124
N msgid "bzipped"
N msgstr "bzip-komprimerad"
N 
 #: src/shar.c:1125
 
 #: src/shar.c:1128
N msgid "(bzipped)"
N msgstr "(bzip-komprimerad)"
N 
 #: src/shar.c:1129
 
 #: src/shar.c:1571
N msgid "bunzipping file"
N msgstr "bunzippar fil"
N 
 #: src/shar.c:1636
 
 #: src/shar.c:1793
 msgid ""
 "\n"
 "Controlling the shar headers:\n"
 " -n, --archive-name=NAME  use NAME to document the archive\n"
 " -s, --submitter=ADDRESS  override the submitter name\n"
 " -a, --net-headers     output Submitted-by: & Archive-name: headers\n"
 " -c, --cut-mark      start the shar with a cut line\n"
 "\n"
 "Selecting how files are stocked:\n"
 " -M, --mixed-uuencode     dynamically decide uuencoding (default)\n"
 " -T, --text-files       treat all files as text\n"
 " -B, --uuencode        treat all files as binary, use uuencode\n"
 " -z, --gzip          gzip and uuencode all files\n"
 " -g, --level-for-gzip=LEVEL  pass -LEVEL (default 9) to gzip\n"
N " -j, --bzip2         bzip2 and uuencode all files\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Kontroll av fält i arkivhuvudet:\n"
 " -n, --archive-name=NAMN  använd NAMN för att dokumentera arkivet\n"
 " -s, --submitter=ADRESS  ange explicit adress för arkivinlämnaren\n"
 " -a, --net-headers     lägg in Submitted-by: och Archive-name:\n"
 " -c, --cut-mark      börja arkivet med en \"klipp-här\"-rad\n"
 "\n"
 "Kontroll av hur filer lagras:\n"
 " -M, --mixed-uuencode     avgör automatiskt om uuencode behövs\n"
 "                (standardvärde: på)\n"
 " -T, --text-files       behandla alla filer som text\n"
 " -B, --uuencode        behandla alla filer som binär data,\n"
 "                använd uuencode\n"
 " -z, --gzip          kör gzip och uuencode på alla filer\n"
 " -g, --level-for-gzip=NIVÅ  ge flaggan -NIVÅ till gzip (standardvärde: 9)\n"
N " -j, --bzip2         kör bzip2 och uuencode på alla filer\n"
 
 
G msgid "\nOption -o is required with -l or -L, option -n is required with -a.\n"
 #: src/shar.c:1833
N msgid ""
N "\n"
N "Option -o is required with -l or -L, option -n is required with -a.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Flaggan -o krävs tillsammans med -l eller -L,\n"
 "flaggan -n krävs tillsammans med -a.\n"

-ELM736998820-24474-0_--

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.