Re: Översättning av marshalling

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-04 14:50:07

Tomas Gradin writes:
> Annars kan man tänka sig "samla ihop", "förpacka" eller liknande.

Skall man gå på den linjen är ju "arrangera" ett tänkbart ord till.
"Marshalling" betyder ju bland annat "rangera", vilket jag förutsätter
är härlett från "arrangera".  Det kan vara den betydelsen orginalet
avsett.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.