util-linux-2.11y

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-02 21:11:54

Här är uppdateringen av util-linux. Ta gärna en titt. Filen finns även
på http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11y.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for util-linux.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # Permission is granted to freely copy and distribute
 # this file and modified versions, provided that this
 # header is not removed and modified versions are marked
 # as such.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: util-linux 2.11x\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-11-06 23:50-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-11-08 01:50+0100\n"
N "Project-Id-Version: util-linux 2.11y\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-12-02 13:44-0500\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-12-02 20:55+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
G msgid "Copyright (C) 1994-2000 Kevin E. Martin & aeb\n"
G msgstr "Copyright © 1994-2000 Kevin E. Martin och aeb\n"
 #: fdisk/cfdisk.c:2821
N msgid "Copyright (C) 1994-2002 Kevin E. Martin & aeb\n"
N msgstr "Copyright © 1994-2002 Kevin E. Martin och aeb\n"
 
 
 #: fdisk/fdisk.c:1469
 #, c-format
G msgid "Partition %i does not end on cylinder boundary:\n"
G msgstr "Partition %i slutar inte på cylindergräns:\n"
N msgid "Partition %i does not end on cylinder boundary.\n"
N msgstr "Partition %i slutar inte på cylindergräns.\n"
 
 
 #: login-utils/simpleinit.c:210
N msgid "error setting close-on-exec on /dev/initctl"
N msgstr "fel vid inställning av close-on-exec på /dev/initctl"
N 
 #: login-utils/simpleinit.c:257
 
 #: sys-utils/ipcs.c:612
 #, c-format
G msgid "bytes=%d\tlpid=%d\tcpid=%d\tnattch=%ld\n"
G msgstr "byte=%d\tlpid=%d\tcpid=%d\tnattch=%ld\n"
N msgid "bytes=%ld\tlpid=%d\tcpid=%d\tnattch=%ld\n"
N msgstr "byte=%ld\tlpid=%d\tcpid=%d\tnattch=%ld\n"
 
 
G msgid "Can't open help file"
G msgstr "Kan inte öppna hjälpfil"
 #: text-utils/more.c:1390
N msgid ""
N "\n"
N "Most commands optionally preceded by integer argument k. Defaults in brackets.\n"
N "Star (*) indicates argument becomes new default.\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "De flesta kommandon valfritt föregångna av ett heltalsargument k.\n"
N "Standardalternativ inom hakparenteser.\n"
N "\n"
N "Stjärna (*) indikerar att argumentet blir nytt standardalternativ.\n"
N 
 # Idiotiskt!
 #: text-utils/more.c:1395
N msgid ""
N "<space>\t\t\tDisplay next k lines of text [current screen size]\n"
N "z\t\t\tDisplay next k lines of text [current screen size]*\n"
N "<return>\t\tDisplay next k lines of text [1]*\n"
N "d or ctrl-D\t\tScroll k lines [current scroll size, initially 11]*\n"
N "q or Q or <interrupt>\tExit from more\n"
N "s\t\t\tSkip forward k lines of text [1]\n"
N "f\t\t\tSkip forward k screenfuls of text [1]\n"
N "b or ctrl-B\t\tSkip backwards k screenfuls of text [1]\n"
N "'\t\t\tGo to place where previous search started\n"
N "=\t\t\tDisplay current line number\n"
N "/<regular expression>\tSearch for kth occurrence of regular expression [1]\n"
N "n\t\t\tSearch for kth occurrence of last r.e [1]\n"
N "!<cmd> or :!<cmd>\tExecute <cmd> in a subshell\n"
N "v\t\t\tStart up /usr/bin/vi at current line\n"
N "ctrl-L\t\t\tRedraw screen\n"
N ":n\t\t\tGo to kth next file [1]\n"
N ":p\t\t\tGo to kth previous file [1]\n"
N ":f\t\t\tDisplay current file name and line number\n"
N ".\t\t\tRepeat previous command\n"
N msgstr ""
N "<blanksteg>\t\t\tVisa nästa k rader med text [aktuell skärmstorlek]\n"
N "z\t\t\tVisa nästa k rader med text [aktuell skärmstorlek]*\n"
N "<retur>\t\tVisa nästa k rader med text [1]*\n"
N "d eller ctrl-D\t\tRulla k rader [aktuell rullningsstorlek, initialt 11]*\n"
N "q eller Q eller <avbrott>\tAvsluta more\n"
N "s\t\t\tHoppa framåt k rader med text [1]\n"
N "f\t\t\tHoppa framåt k skärmlängder med text [1]\n"
N "b eller ctrl-B\t\tHoppa bakåt k skärmlängder med text [1]\n"
N "'\t\t\tGå till platsen där föregående sökning började\n"
N "=\t\t\tVisa aktuellt radnummer\n"
N "/<reguljärt uttryck>\tSök efter den k:te förekomsten av reguljärt uttryck [1]\n"
N "n\t\t\tSök efter den k:te förekomsten av senaste reguljära uttrycket [1]\n"
N "!<kmdo> eller :!<kmdo>\tKör <kmdo> i ett underskal\n"
N "v\t\t\tStarta /usr/bin/vi vid aktuell rad\n"
N "ctrl-L\t\t\tRita om skärmen\n"
N ":n\t\t\tGå till nästa k:te fil [1]\n"
N ":p\t\t\tGå till föregående k:te fil [1]\n"
N ":f\t\t\tVisa aktuellt filnamn och radnummer\n"
N ".\t\t\tUpprepa föregående kommando\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.