Re: Gimp plugins - nytt försök

Författare: Janne Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-12-01 19:07:21

On Sun, 2002-12-01 at 18:50, Martin Sjögren wrote:
> sön 2002-12-01 klockan 18.43 skrev Janne Morén:
> > inte fungerar som verb; i matematik där man pratar om "mappings" (vilket
> > konceptuellt är samma sak som detta) har jag bara hört "mappning" och
> > "mappa" användas på svenska.
> 
> Jasså? Mig veterligt brukar det kallas "avbildning". "x avbildas på
> f(x)".

Ah. Vådan av att bara ha engelskspråkig litteratur på kurserna...

"Bumpavbilda"? Njae. -- 
Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.