Re: Gimp plugins - nytt försök

Författare: Janne Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-11-29 17:42:34

On Fri, 2002-11-29 at 17:32, Martin Sjögren wrote:
> fre 2002-11-29 klockan 16.37 skrev Janne Morén:
> > > "Man-of-war" betyder örlogsskepp. Sedan finns det visst också något
> > > som heter "Portugese man-of-war", och det tycks vara någon slags
> > > manet.
> > 
> > Det är maneten som åsyftas (eller snarare, formen av den). Ska rätta
> > felstavningen.
> 
> Notera att maneten heter "portugisisk örlogsman" på svenska, och inte
> örlogsskepp :-)

Fast termen verkar inte översättas till svenska när det handlar om fraktalen.> -- 
> Trust the Computer. The Computer is your friend.
> 
> Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén
> Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
> Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
>                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.