bildläsare

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-11-29 11:51:53

> #: .tmp/epson.c:541
> msgid "Download pattern A"
> msgstr "Nedladdat mönster A"
> 
> #: .tmp/epson.c:542
> msgid "Download pattern B"
> msgstr "Nedladdat mönster B"

Det är inte uppmaningar/frågor: "Ladda ner mönster B"?

> #: .tmp/epson.c:707
> msgid "A5 portrait"
> msgstr "A5 porträtt"
> 
> #: .tmp/epson.c:708
> msgid "A5 landscape"
> msgstr "A5 landskap"

Termerna "portrait"/"landscape" brukar helt enkelt heta "stående"
respektive "liggande" på svenska.

> #: .tmp/epson.c:709
> msgid "Letter"
> msgstr "Brev"

Av sammanhanget antar jag att det är FORMATET "letter" det handlar
om.  Det översätts nog bäst med t.ex. "US-letter".  Eventuellt med
"-format" på slutet.

> #: .tmp/epson.c:2733 .tmp/epson.c:2745
> msgid "Speed"
> msgstr "Snabb"

Ordet betyder ju snarare "hastighet".  (Egentligen "fart".)  I vilket
sammanhang står det?

> #: .tmp/saneopts.h:190
> msgid ""
> "Number of bits per sample, typical values are 1 for \"line-art\" and 8 for "
> "multibit scans."
> msgstr "Antal bitar per sampel, typiska värden är 1 för \"tecknat\" och 8 fär multibitinläsning."

"för", inte "fär"

> #: .tmp/saneopts.h:194
> msgid "Selects the scan mode (e.g., lineart,monochrome, or color)."
> msgstr "Väljer inläsningsläge (dvs., binär, monokron eller färg)."

"monokrom", inte "monokron"

> #: .tmp/saneopts.h:258 .tmp/saneopts.h:264
> msgid "Selects what radiance level should be considered \"black\"."
> msgstr "Väljer strålglansnivå som skall tolkas som \"vit\"."
> 
> #: .tmp/saneopts.h:261 .tmp/saneopts.h:273
> msgid "Selects what radiance level should be considered \"white\"."
> msgstr "Väljer strålglansnivå som skall tolkas som \"svart\"."

Har du inte översatt färgerna konstigt här?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.