Re: Scanner eller Skanner

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-11-28 10:07:09

At 09:30 2002-11-28 +0100, you wrote:
 >Hej,
 >
 >Dennis Björklund wrote:
 >>
 >> Finns det några åsikter om Scanner resp. Skanner?
 >>
 >> I min gamla SAOL så står både Skanner och Scanner med. Tittar man på vad
 >> som används i tidningar så är det nästan alltid Scanner.
 >
 >bildläsare?
 >
 >//Gudmund

Bildläsare är det mest korrekta, Scanner det mest använda.

Per Tunedal

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.