Re: Fwd: Re: Translation

Författare: Daniel Resare (daniel_at_resare.com)
Datum: 2002-11-28 00:16:44

ons 2002-11-27 klockan 15.14 skrev Per Tunedal:
> Hej!
> Jag tycker att senaste GPG med flera nyttiga tillägg förtjänar en svensk 
> översättning. Werner Koch skriver att du ansvarade för den gamla 
> översättningen.
> Jag hjälper gärna till om det behövs!
> Vänligen
> Per Tunedal
> 

Jag kommer inte att ha tid att uppdatera översättningen än på länge; har
jobb, två små barn, och en lägenhet som behöver renoveras. Bifogar en
tidigare arbetskopia, som är lite mer översatt än den senaste jag
skickat in, men inte på något sätt klar. Kanske kan du använda den som
utgångspunkt. Känn dig fri att ta över. Lycka till!

/noa

> >To: Per Tunedal <pt@radvis.nu>
> >Subject: Re: Translation
> >From: Werner Koch <wk@gnupg.org>
> >Organisation: g10 Code GmbH
> >X-Request-PGP: finger:wk@g10code.com
> >X-PGP-KeyID:  621CC013
> >X-FSFE-Info: http://fsfeurope.org
> >Date: Wed, 27 Nov 2002 14:21:20 +0100
> >User-Agent: Gnus/5.090008 (Oort Gnus v0.08) Emacs/20.7
> > (i386-debian-linux-gnu)
> >
> >On Wed, 27 Nov 2002 13:52:09 +0100, Per Tunedal said:
> >
> >> Dear Werner,
> >> the latest GnuPG hasn't any translation-file for Swedish any longer.
> >> There used to be a group somewhere working with the translation, but I
> >> have lost my references.
> >
> >Daniel Resare <daniel@resare.com> did the Swedish translation but
> >obviously he had not much time to update it. I have removed it
> >because too many strings were not translated anymore.
> >
> >> I would like to contribute to the translation if they would like some
> >> help.
> >
> >Maybe you can contact Daniel and ask what to do. There should be a
> >sv@li.org group doing Swedish translations. We require a copyright
> >disclaimer to include the translation in GnuPG.
> >
> >Thanks,
> >
> > Werner
-- 
Daniel Resare <daniel@resare.com>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.