anaconda (Red Hat), del 2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-17 12:24:07

>  #: ../iw/old_bootloader_gui.py:330
>  msgid ""
> N "The label is what is displayed in the boot loader to choose to boot this "
> N "operating system. The device is the device which it boots from."
>  msgstr ""
> N "Etiketten är vad som visas i startprogrammet så att detta operativsystem "
> N "kan väljas att startas upp. Enheten är den enhet som den startar från."

Vad syftar "den" i "... den startar från"? Jag hade antagit att det
handlade om startprogrammet, men då skulle det ju vara "det".

>  #: ../iw/old_bootloader_gui.py:763
> N msgid "Blah, this is the BIOS drive order, more information, etc"
> N msgstr "Blah, detta är BIOS-enhetsordningen, mer information, och så vidare"

"Blah" stavas "bla" (eller "bla, bla") på svenska. :-)

>  #: ../iw/partmethod_gui.py:64
> N msgid "Manually partition with _fdisk (experts only)"
> N msgstr "Partitionera manuellt med _fdisk (endast avancerade användare)"

Varför inte använda ordet "expert" på svenska också?

>  #: ../iw/raid_dialog_gui.py:556
>  #, python-format
>  msgid ""
> N "The target drive /dev/%s has a partition which cannot be removed for the "
> N "following reason:\n"
>  "\n"
> N "\"%s\"\n"
>  "\n"
> N "This partition must be removed before this drive can be a target."
>  msgstr ""
> N "Målhårddisken /dev/%s har en partitionstabell som inte kan tas bort på grund "
> N "av följande orsak:\n"
>  "\n"
> N "\"%s\"\n"
>  "\n"
> N "Denna partition måste tas bort innan denna hårddisk kan vara ett mål."

Målhårddisken har en PARTITION, inte en PARTITIONSTABELL, som inte kan
tas bort står det.

Blir inte "på grund av följande orsak" lite av en tautologi. Antingen
"... tas bort av följande orsak" (eller skäl), eller "... tas bort på
grund av (följande)" känns bättre.

>  #: ../iw/raid_dialog_gui.py:637
>  #, python-format
>  msgid ""
> N "The drive /dev/%s will now be cloned to the following drives:\n"
>  "\n"
>  msgstr ""
> N "Hårddisken /dev%s kommer nu att klonas till följande hårddiskar:\n"
>  "\n"

Du har missat ett snedstreck mellan "dev" och "%s".

>  #: ../iw/xconfig_gui.py:601
> N msgid ""
> N "In most cases, the monitor can be automatically detected. If the detected "
> N "settings are not correct for the monitor, select the right settings."
> N msgstr ""
> N "I de flesta fall kan bildskärmen upptäckas automatiskt. Om de upptäckta "
> N "inställningarna inte är de rätta för bildkärmen bör du välja rätt "
> N "inställningar."

Här tror jag man bör ha en starkare skrivning än "bör". Kanske som de
gjort på engelska: "... för bildskärmen, välj (då) rätt inställningar".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.