anaconda (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:19:33

Här är uppdateringen av anaconda, Red Hats installationsprogram. Bifogar
diff mot senaste versionen som skickades till listan. Ta hemskt gärna en
titt. Hela filen finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for the Red Hat Anaconda installation framework.
 # Copyright 2000, 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.66 2002/08/07 17:32:26 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: anaconda\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-03-25 17:27-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-03-28 00:22+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-08-02 03:06-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-08-07 19:30+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: ../anaconda:409
N msgid "Unable to probe"
N msgstr "Kan inte testa"
N 
 #: ../anaconda:411
 
G msgid "Unable to probe\n"
G msgstr "Kan inte undersöka\n"
 #: ../anaconda:412
 #, c-format
N msgid "Probing for video card:  %s"
N msgstr "Undersöker grafikkort:  %s"
 
 
 #: ../anaconda:417
 #, c-format
N msgid "Probing for monitor type: %s"
N msgstr "Undersöker bildskärmstyp: %s"
N 
 #: ../anaconda:426
 
G msgid "Skipping mouse probe.\n"
G msgstr "Hoppar över undersökningen av mustyp.\n"
 #: ../anaconda:430
 #, c-format
N msgid "Probing for mouse type:  %s"
N msgstr "Undersöker mustyp:    %s"
N 
 #: ../anaconda:432 ../anaconda:433
N msgid "Skipping mouse probe."
N msgstr "Hoppar över undersökningen av mustyp."
 
 
 #: ../anaconda:465
N msgid "DISPLAY variable not set. Starting text mode!"
N msgstr "DISPLAY-variabeln är inte satt. Startar textläge!"
N 
 #: ../autopart.py:723
 
 #: ../autopart.py:808
 #, python-format
N msgid ""
N "Adding this partition would not leave enough disk space for already "
N "allocated logical volumes in %s."
N msgstr ""
N "Att lägga till denna partition skulle inte lämna tillräckligt med utrymme "
N "för redan allokerade logiska volymer i %s."
N 
 #: ../autopart.py:952
 
 #: ../autopart.py:953
 #, python-format
 msgid ""
 "Unable to locate partition %s to use for %s.\n"
 "\n"
G "Press OK to reboot your system."
N "Press 'OK' to reboot your system."
 msgstr ""
 "Kan inte hitta partitionen %s att använda till %s.\n"
 "\n"
G "Tryck OK för att starta om ditt system."
N "Tryck \"OK\" för att starta om ditt system."
 
G msgid "Partition Request Sanity Check Errors"
G msgstr "Fel i vettighetskontroll av partitionsbegäran"
 #: ../autopart.py:984 ../autopart.py:1024
N msgid "Automatic Partitioning Errors"
N msgstr "Fel vid automatisk partitionering"
 
 #: ../autopart.py:985
 #, python-format
 msgid ""
 "The following errors occurred with your partitioning:\n"
 "\n"
 "%s\n"
 "\n"
G "Press OK to reboot your system."
N "Press 'OK' to reboot your system."
 msgstr ""
 "Följande fel inträffade med din partitionering:\n"
 "\n"
 "%s\n"
 "\n"
G "Tryck OK för att starta om ditt system."
N "Tryck \"OK\" för att starta om ditt system."
 
 
 #: ../autopart.py:1008
N msgid ""
N "\n"
N "\n"
N "Press 'OK' to reboot your system."
N msgstr ""
N "\n"
N "\n"
N "Tryck på \"OK\" för att starta om ditt system."
N 
 #: ../autopart.py:1009 ../iw/partition_gui.py:951
 #: ../textw/partition_text.py:198
 
 #: ../autopart.py:1025
 #, python-format
N msgid ""
N "The following errors occurred with your partitioning:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "\n"
N "This can happen if there is not enough space on your hard drive(s) for the "
N "installation. You can choose a different automatic partitioning option, or "
N "click 'Back' to select manual partitioning.\n"
N "\n"
N "Press 'OK' to continue."
N msgstr ""
N "Följande fel inträffade med din partitionering:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "\n"
N "Detta kan inträffa om det inte finns tillräckligt med utrymme för "
N "installationen på din(a) hårddisk(ar). Du kan välja ett annat automatiskt "
N "partitioneringsalternativ eller klicka på \"Bakåt\" för att välja manuell "
N "partitionering.\n"
N "\n"
N "Tryck på \"OK\" för att fortsätta."
N 
 #: ../autopart.py:1103 ../bootloader.py:123 ../image.py:283
 #: ../partedUtils.py:240 ../partedUtils.py:665 ../upgrade.py:259
 #: ../upgrade.py:388 ../upgrade.py:407 ../iw/blpasswidget.py:148
 #: ../iw/bootloader_advanced_gui.py:42 ../iw/bootloader_main_gui.py:88
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:39 ../iw/old_bootloader_gui.py:136
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:200 ../iw/upgrade_swap_gui.py:208
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:215 ../textw/bootloader_text.py:135
 #: ../textw/bootloader_text.py:451 ../textw/fdasd_text.py:84
 #: ../textw/partition_text.py:202 ../textw/upgrade_text.py:175
 #: ../loader/loader.c:3534
 
 #: ../autopart.py:1109
 msgid ""
G "Automatic Partitioning sets up your partitioning based on your installation "
G "type. You also can customize the resulting partitions to meet your needs.\n"
N "Automatic Partitioning sets partitions based on the selected installation "
N "type. You also can customize the partitions once they have been created.\n"
 "\n"
G "The manual disk partitioning tool, Disk Druid, allows you to set up your "
N "The manual disk partitioning tool, Disk Druid, allows you to create "
 "partitions in an interactive environment. You can set the file system types, "
G "mount points, size and more in this easy to use, powerful interface.\n"
N "mount points, partition sizes, and more.\n"
 "\n"
G "fdisk is the traditional, text-based partitioning tool offered by Red Hat. "
G "Although it is not as easy to use, there are cases where fdisk is preferred."
N "The partitioning tool, fdisk, is a text-based utility only recommended for "
N "advanced users who need to perform specialized tasks."
 msgstr ""
G "Automatisk partitionering konfigurerar dina partitioner baserat på din typ "
G "av installation. Du kan också anpassa de resulterande partitionerna så att "
G "de passar med dina behov.\n"
N "Automatisk partitionering konfigurerar partitioner baserat på den valda "
N "installationstypen. Du kan också anpassa partitionerna efter att de har "
N "skapats.\n"
 "\n"
G "Det manuella diskpartitioneringsverktyget, Disk Druid, låter dig konfigurera "
G "dina partitioner i en interaktiv miljö. Du kan ange filsystemstyper, "
G "monteringspunkter, storlek med mera i detta lättanvända och kraftfulla "
G "gränssnitt.\n"
N "Det manuella diskpartitioneringsverktyget, Disk Druid, låter dig skapa "
N "partitioner i en interaktiv miljö. Du kan ange filsystemstyper, "
N "monteringspunkter, storlek med mera.\n"
 "\n"
G "fdisk är det traditionella, textbaserade partitioneringsverktyget som "
G "tillhandahålls av Red Hat. Även om det inte är enkelt att använda finns det "
G "tillfällen då fdisk föredras."
N "Partitioneringsverktyget, fdisk, är ett textbaserat partitioneringsverktyg "
N "som endast rekommenderas för avancerade användare som måste utföra speciella "
N "åtgärder."
 
 
 #: ../autopart.py:1130
 msgid "Keep all partitions and use existing free space"
G msgstr "Behåll alla partitioner och använd existerande ledigt utrymme"
N msgstr "Behåll alla partitioner och använd befintligt ledigt utrymme"
 
 #: ../autopart.py:1132
 #, python-format
 msgid ""
 "You have selected to remove all partitions (ALL DATA) on the following "
 "drives:%s\n"
 "Are you sure you want to do this?"
 msgstr ""
G "VARNING!!\tVARNING!!\n"
G "\n"
G "Du har valt att ta bort alla partitioner (ALL DATA) på följande enheter:%s\n"
G "Är du säker på att det är det du vill?"
N "Du har valt att ta bort alla partitioner (ALL DATA) på följande hårddiskar:%"
N "s\n"
N "Är du säker på att du vill göra detta?"
 
 #: ../autopart.py:1136
 #, python-format
 msgid ""
 "You have selected to remove all Linux partitions (and ALL DATA on them) on "
 "the following drives:%s\n"
 "Are you sure you want to do this?"
 msgstr ""
 "Du har valt att ta bort alla Linuxpartitioner (och ALL DATA på dem) på "
G "följande enheter:%s\n"
G "Är du säker på att det är det du vill?"
N "följande hårddiskar:%s\n"
N "Är du säker på att du vill göra detta?"
N 
 #: ../bootloader.py:89
N msgid "Bootloader"
N msgstr "Startprogram"
N 
 #: ../bootloader.py:89
N msgid "Installing bootloader..."
N msgstr "Installerar startprogram..."
 
 
 #: ../comps.py:1051
N msgid ""
N "This group includes all the packages available. Note that this is "
N "substantially more packages than just the ones in all the other package "
N "groups on this page."
N msgstr ""
N "Denna grupp innehåller alla tillgängliga paket. Observera att detta är "
N "avsevärt fler paket än de som finns i alla andra paketgrupper på denna sida."
N 
 #: ../comps.py:1055
N msgid ""
N "Choose this group to get the minimal possible set of packages. Useful for "
N "creating small router/firewall boxes, for example."
N msgstr ""
N "Välj denna grupp för att få ett minimalt urval av paket. Detta är användbart "
N "vid till exempel skapande av små router- eller brandväggsmaskiner."
N 
 #: ../exception.py:167 ../text.py:235
 
 #: ../floppy.py:59
N msgid "Insert a floppy disk"
N msgstr "Sätt in en diskett"
N 
 #: ../floppy.py:60
N msgid ""
N "Please remove any diskettes from the floppy drive, and insert the floppy "
N "diskette that is to contain the boot disk.\n"
N "\n"
N "All data will be ERASED during creation of the boot disk."
N msgstr ""
N "Ta bort eventuella disketter från diskettstationen och sätt i en tom diskett "
N "som du vill ska bli startdiskett.\n"
N "\n"
N "All data kommer att TAS BORT när startdisketten skapas."
N 
 #: ../floppy.py:64
N msgid "_Cancel"
N msgstr "Av_bryt"
N 
 #: ../floppy.py:64
N msgid "_Make boot disk"
N msgstr "_Skapa startdiskett"
N 
 #: ../floppy.py:76 ../floppy.py:105 ../fsset.py:554 ../fsset.py:1015
 #: ../fsset.py:1034 ../fsset.py:1081 ../fsset.py:1092 ../fsset.py:1128
 #: ../fsset.py:1178 ../fsset.py:1221 ../harddrive.py:187 ../image.py:86
 #: ../image.py:196 ../packages.py:305 ../partedUtils.py:458
 #: ../partIntfHelpers.py:147 ../partIntfHelpers.py:332 ../upgrade.py:315
 #: ../upgrade.py:333 ../iw/old_bootloader_gui.py:409
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:418 ../iw/osbootwidget.py:221
 #: ../iw/osbootwidget.py:230 ../iw/raid_dialog_gui.py:616
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:655 ../textw/fdasd_text.py:73
 #: ../textw/partition_text.py:1051 ../textw/partition_text.py:1062
 #: ../textw/upgrade_text.py:163 ../textw/upgrade_text.py:170
 #: ../textw/upgrade_text.py:193 ../loader/devices.c:258
 #: ../loader/devices.c:265 ../loader/devices.c:429 ../loader/lang.c:28
 #: ../loader/lang.c:96 ../loader/loader.c:471 ../loader/loader.c:488
 #: ../loader/loader.c:594 ../loader/loader.c:888 ../loader/loader.c:1148
 #: ../loader/loader.c:1246 ../loader/loader.c:1360 ../loader/loader.c:1569
 #: ../loader/loader.c:1574 ../loader/loader.c:1616 ../loader/loader.c:1717
 #: ../loader/loader.c:2760 ../loader/loader.c:2790 ../loader/loader.c:2868
 #: ../loader/loader.c:3107 ../loader/loader.c:3139 ../loader/mediacheck.c:192
 #: ../loader/mediacheck.c:248 ../loader/modules.c:389 ../loader/modules.c:409
 #: ../loader/pcmcia.c:114 ../loader/pcmcia.c:131 ../loader/telnetd.c:68
 #: ../loader/urls.c:81 ../loader/urls.c:91 ../loader/urls.c:99
 #: ../loader/urls.c:268 ../loader/urls.c:273
 
 #: ../floppy.py:77 ../floppy.py:106
 msgid ""
G "An error occured while making the boot disk. Please make sure that there is "
G "a formatted floppy in the first floppy drive."
N "An error occurred while making the boot disk. Please make sure that there is "
N "a floppy in the first floppy drive."
 msgstr ""
G "Ett fel inträffade under skapandet av startdisketten. Kontrollera att det "
G "finns en formaterad diskett i den första diskettstationen."
N "Ett fel inträffade under skapandet av startdisketten. Försäkra dig om att "
N "det finns en diskett i den första diskettstationen."
 
 
G msgid "Master Boot Record (MBR)"
G msgstr "Huvudstartposten (MBR)"
 #: ../fsset.py:948
N msgid "RAID Device"
N msgstr "RAID-enhet"
 
 
 #: ../fsset.py:952 ../iw/silo_gui.py:181 ../textw/silo_text.py:75
N msgid "Master Boot Record (MBR)"
N msgstr "Huvudstartposten (MBR)"
N 
 #: ../fsset.py:1016
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred trying to initialize swap on device %s. This problem is "
 "serious, and the install cannot continue.\n"
 "\n"
G "Press Enter to reboot your system."
N "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel inträffade vid försöket att initiera växlingsutrymme på enheten %s. "
 "Detta problem är allvarligt och installationsprogrammet kan inte fortsätta.\n"
 "\n"
G "Tryck på Retur för att för att starta om ditt system."
N "Tryck på <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 
 #: ../fsset.py:1082
 #, python-format
N msgid ""
N "Bad blocks have been detected on device /dev/%s. We do not recommend you use "
N "this device.\n"
N "\n"
N "Press <Enter> to reboot your system"
N msgstr ""
N "Felaktiga block har hittats på enheten /dev/%s. Vi rekommenderar inte att du "
N "använder denna enhet.\n"
N "\n"
N "Tryck på <Retur> för att starta om ditt system"
N 
 #: ../fsset.py:1093
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred searching for bad blocks on %s. This problem is serious, "
 "and the install cannot continue.\n"
 "\n"
G "Press Enter to reboot your system."
N "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel inträffade vid sökning efter skadade block på %s. Detta problem är "
 "allvarligt och installationsprogrammet kan inte fortsätta.\n"
 "\n"
G "Tryck på Retur för att för att starta om ditt system."
N "Tryck på <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 #: ../fsset.py:1129
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred trying to format %s. This problem is serious, and the "
 "install cannot continue.\n"
 "\n"
G "Press Enter to reboot your system."
N "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel inträffade vid försöket att formatera %s. Detta problem är "
 "allvarligt och installationsprogrammet kan inte fortsätta.\n"
 "\n"
G "Tryck på Retur för att för att starta om ditt system."
N "Tryck på <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 #: ../fsset.py:1179
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred trying to migrate %s. This problem is serious, and the "
 "install cannot continue.\n"
 "\n"
G "Press Enter to reboot your system."
N "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel inträffade vid försöket att migrera %s. Detta problem är allvarligt "
 "och installationsprogrammet kan inte fortsätta.\n"
 "\n"
G "Tryck på Retur för att för att starta om ditt system."
N "Tryck på <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 
 #: ../fsset.py:1200
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred when trying to create %s. Some element of this path is "
 "not a directory. This is a fatal error and the install cannot continue.\n"
 "\n"
G "Press Enter to reboot your system."
N "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel inträffade vid försöket att skapa %s. Ett element i sökvägen är inte "
 "en katalog. Detta är ett ödesdigert fel och installationen kan inte "
 "fortsätta.\n"
 "\n"
G "Tryck på Retur för att för att starta om ditt system."
N "Tryck på <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 #: ../fsset.py:1209
 #, python-format
 msgid ""
 "An error occurred when trying to create %s: %s. This is a fatal error and "
 "the install cannot continue.\n"
 "\n"
G "Press Enter to reboot your system."
N "Press <Enter> to reboot your system."
 msgstr ""
 "Ett fel inträffade vid försöket att skapa %s: %s. Detta problem är "
 "ödesdigert och installationsprogrammet kan inte fortsätta.\n"
 "\n"
G "Tryck på Retur för att för att starta om ditt system."
N "Tryck på <Retur> för att för att starta om ditt system."
 
 
 #: ../gui.py:350 ../text.py:289
 msgid ""
G "An unhandled exception has occured. This is most likely a bug. Please copy "
G "the full text of this exception or save the crash dump to a floppy then file "
G "a detailed bug report against anaconda at http://bugzilla.redhat.com/"
N "An unhandled exception has occurred. This is most likely a bug. Please "
N "copy the full text of this exception or save the crash dump to a floppy then "
N "file a detailed bug report against anaconda at http://bugzilla.redhat.com/"
 "bugzilla/"
 msgstr ""
 "En undantagshändelse som inte hanteras har inträffat. Detta är med största "
 "sannolikhet ett fel. Var vänlig och kopiera hela texten från detta "
 "undantagsfel eller spara kraschdumpen på en diskett, och skapa sedan en "
G "felrapport på http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/"
N "detaljerad felrapport på http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/"
 
 
G msgid "Back"
G msgstr "Tillbaka"
 #: ../gui.py:805
N msgid "Error!"
N msgstr "Fel!"
 
G msgid "Next"
G msgstr "Nästa"
G 
G msgid "Show Help"
G msgstr "Visa hjälp"
G 
G msgid "Hide Help"
G msgstr "Dölj hjälp"
 #: ../gui.py:806
N msgid ""
N "An error occured when attempting to load an installer interface component."
N msgstr ""
N "Ett fel inträffade vid försök att läsa in en gränssnittskomponent för "
N "installationsprogrammet."
N 
 #: ../gui.py:810 ../packages.py:1039 ../iw/congrats_gui.py:29
N msgid "_Exit"
N msgstr "_Avsluta"
N 
 #: ../gui.py:811
N msgid "_Retry"
N msgstr "_Försök igen"
N 
 #: ../gui.py:813 ../packages.py:1042
N msgid "Rebooting System"
N msgstr "Startar om system"
N 
 #: ../gui.py:814 ../packages.py:1043
N msgid "Your system will now be rebooted..."
N msgstr "Ditt system kommer nu att startas om..."
N 
 #: ../gui.py:817 ../packages.py:1045
N msgid "_Reboot"
N msgstr "Starta _om"
N 
 #: ../gui.py:908 ../packages.py:1045
N msgid "_Back"
N msgstr "Till_baka"
 
 #: ../gui.py:910
N msgid "_Next"
N msgstr "_Nästa"
N 
 #: ../gui.py:912
N msgid "_Release Notes"
N msgstr "_Versionsinformation"
N 
 #: ../gui.py:914
N msgid "Show _Help"
N msgstr "Visa _hjälp"
N 
 #: ../gui.py:916
N msgid "Hide _Help"
N msgstr "Dölj _hjälp"
N 
 #: ../gui.py:918
N msgid "_Debug"
N msgstr "_Felsök"
N 
 #: ../gui.py:974
 #, python-format
 
 #: ../image.py:87
 msgid ""
G "An error occured transferring the install image to your hard drive. You are "
N "An error occurred transferring the install image to your hard drive. You are "
 "probably out of disk space."
 msgstr ""
 "Ett fel inträffade vid överföringen av installationsavbilden till din "
 "hårddisk. Du har troligtvis slut på diskutrymme."
 
 #: ../image.py:155
 msgid "Change CDROM"
G msgstr "Byt cdrom"
N msgstr "Byt cd-romskiva"
 
 
 #: ../image.py:190
 msgid "Wrong CDROM"
G msgstr "Fel cdrom"
N msgstr "Fel cd-romskiva"
 
G msgid "That's not the correct Red Hat CDROM."
G msgstr "Detta är inte rätt Red Hat-cd."
 #: ../image.py:191
 #, python-format
N msgid "That's not the correct %s CDROM."
N msgstr "Detta är inte rätt %s-cd."
 
 #: ../image.py:197
 msgid "The CDROM could not be mounted."
G msgstr "Cdromskivan kunde inte monteras."
G 
G msgid "Install"
G msgstr "Installera"
G 
G msgid "Unable to probe"
G msgstr "Kan inte testa"
N msgstr "Cd-romskivan kunde inte monteras."
 
G msgid "Mouse Not Detected"
G msgstr "Ingen mus upptäcktes"
 #: ../installclass.py:43
N msgid "Install on System"
N msgstr "Installera på system"
 
G msgid ""
G "Your mouse was not automatically detected. To proceed in the graphical "
G "installation mode, please proceed to the next screen and provide your mouse "
G "information. You may also use text mode installation which does not require "
G "a mouse."
 #: ../network.py:39
N msgid "Hostname must start with a valid character in the range 'a-z' or 'A-Z'"
 msgstr ""
G "Din mus kunde inte upptäckas automatiskt. För att kunna fortsätta "
G "installationen i grafikläge måste du fortsätta till nästa skärm och ange "
G "information om din mus. Du kan också använda textlägesinstallationen, som "
G "inte kräver någon mus."
N "Värdnamnet måste börja med ett giltigt tecken i intervallet \"a-z\" eller "
N "\"A-Z\""
 
G msgid "Use text mode"
G msgstr "Använd textläge"
 #: ../network.py:44
N msgid "Hostnames can only contain the characters 'a-z', 'A-Z', '-', or '.'"
N msgstr ""
N "Värdnamn kan endast innehålla tecknen \"a-z\", \"A-Z\", \"-\" eller \".\""
 
 
 #: ../packages.py:342
 #, python-format
 msgid ""
 "There was an error installing %s. This can indicate media failure, lack of "
 "disk space, and/or hardware problems. This is a fatal error and your "
 "install will be aborted. Please verify your media and try your install "
 "again.\n"
 "\n"
 "Press the OK button to reboot your system."
 msgstr ""
 "Det uppstod ett fel vid installationen av %s. Detta kan bero på ett "
 "mediafel, brist på hårddiskutrymme, och/eller hårdvaruproblem. Detta är ett "
 "ödesdigert fel och din installation kommer att avbrytas. Verifiera mediumet "
G "och försök att installera igen.\n"
N "och försök igen.\n"
 "\n"
 "Tryck på OK-knappen för att starta om ditt system."
 
 
G msgid "Foreign"
G msgstr "Främmande"
G 
G msgid ""
G "The mount point is invalid. Mount points must start with '/' and cannot end "
G "with '/', and must contain printable characters and no spaces."
G msgstr ""
G "Monteringspunkten är ogiltig. Monteringspunkter måste börja med \"/\" och "
G "kan inte sluta med \"/\", och måste innehålla skrivbara tecken och inga "
G "blanksteg."
G 
G msgid "Please specify a mount point for this partition."
G msgstr "Ange en monteringspunkt för denna partition."
G 
G msgid ""
G "The mount point %s is already in use, please choose a different mount point."
G msgstr "Monteringspunkten %s används redan, välj en annan monteringspunkt."
G 
G msgid ""
G "This mount point is invalid. This directory must be on the / filesystem."
G msgstr "Monteringspunkten är ogiltig. Katalogen måste vara på /-filsystemet."
G 
G msgid "This mount point must be on a linux filesystem."
G msgstr "Monteringspunkten måste vara på ett Linuxfilsystem."
G 
G msgid ""
G "The size of the %s partition (size = %s MB) exceeds the maximum size of %s "
G "MB."
G msgstr ""
G "Storleken på %s-partitionen (storlek = %s MB) överskrider maxstorleken på %s "
G "MB."
G 
G msgid ""
G "The size of the requested partition (size = %s MB) exceeds the maximum size "
G "of %s MB."
G msgstr ""
G "Storleken på den begärda partitionen (storlek = %s MB) överskrider "
G "maxstorleken på %s MB."
G 
G msgid "The size of the requested partition is negative! (size = %s MB)"
G msgstr "Storleken på den begärda partitionen är negativ! (storlek = %s MB)"
G 
G msgid "Partitions can't start below the first cylinder."
G msgstr "Partitioner kan inte börja innan den första cylindern."
G 
G msgid "Partitions can't end on a negative cylinder."
G msgstr "Partitioner kan inte sluta på en negativ cylinder."
G 
G msgid "No members in RAID request, or not RAID level specified."
G msgstr "Inga medlemmar i RAID-begäran, eller ingen RAID-nivå angiven."
G 
G msgid "Bootable partitions can only be on RAID1 devices."
G msgstr "Startbara partitioner kan endast finnas på RAID1-enheter."
G 
G msgid "A RAID device of type %s requires at least %s members."
G msgstr "En RAID-enhet av typ %s kräver minst %s medlemmar."
G 
G msgid ""
G "This RAID device can have a maximum of %s spares. To have more spares you "
G "will need to add members to the RAID device."
G msgstr ""
G "Denna RAID-enhet kan maximalt ha %s reserver. För att lägga till reserver "
G "måste du lägga till medlemmar i RAID-enheten."
G 
G msgid ""
G "You have not defined a root partition (/), which is required for "
G "installation of %s to continue."
G msgstr ""
G "Du har inte angivit någon rotpartition (/), vilket krävs för att "
G "installationen av %s ska kunna fortsätta."
G 
G msgid ""
G "Your root partition is less than 250 megabytes which is usually too small to "
G "install %s."
G msgstr ""
G "Din rotpartition är mindre än 250 megabyte, vilket normalt är för litet för "
G "att installera %s."
G 
G msgid ""
G "You must create a /boot/efi partition of type FAT and a size of 50 megabytes."
G msgstr ""
G "Du måste skapa en /boot/efi-partition av FAT-typ och med en storlek på 50 "
G "megabyte."
G 
G msgid ""
G "Your %s partition is less than %s megabytes which is lower than recommended "
G "for a normal %s install."
G msgstr ""
G "Din %s-partition är mindre än %s megabyte vilket är mindre än rekommenderat "
G "för en normal installation av %s."
 #: ../packages.py:1025
N msgid "Warning! This is a beta!"
N msgstr "Varning! Detta är en beta!"
 
 #: ../packages.py:1026
 msgid ""
G "You have not specified a swap partition. Although not strictly required in "
G "all cases, it will significantly improve performance for most installations."
N "Thank you for downloading this Red Hat Beta release.\n"
N "\n"
N "This is not a final release and is not intended for use on production "
N "systems. The purpose of this release is to collect feedback from testers, "
N "and it is not suitable for day to day usage.\n"
N "\n"
N "To report feedback, please visit:\n"
N "\n"
N "  http://bugzilla.redhat.com/bugzilla\n"
N "\n"
N "and file a report against 'Red Hat Public Beta'.\n"
 msgstr ""
G "Du har inte angivit en växlingspartition. Även om det inte absolut krävs i "
G "alla lägen kommer det att markant förbättra prestanda för de flesta "
G "installationer."
N "Tack för att du har hämtat denna Red Hat-betaversion.\n"
N "\n"
N "Detta är inte den slutgiltiga versionen och den är inte avsedd för "
N "användning på system i produktion. Ändamålet med denna version är att samla "
N "återkoppling från testare, och den är inte lämplig för daglig användning.\n"
N "\n"
N "För att skicka återkoppling besöker du:\n"
N "\n"
N "  http://bugzilla.redhat.com/bugzilla\n"
N "\n"
N "och fyller i en felrapport mot \"Red Hat Public Beta\".\n"
 
G msgid ""
G "You have specified more than 32 swap devices. The kernel for %s only "
G "supports 32 swap devices."
G msgstr ""
G "Du har angivit mer än 32 växlingsenheter. Kärnan i %s stöder endast 32 "
G "växlingsenheter."
 #: ../packages.py:1039
N msgid "_Install BETA"
N msgstr "_Installera BETA"
 
G msgid ""
G "You have allocated less swap space (%dM) than available RAM (%dM) on your "
G "system. This could negatively impact performance."
G msgstr ""
G "Du har allokerat mindre växlingsutrymme (%d MB) än tillgängligt arbetsminne "
G "(%d MB) på ditt system. Detta kan påverka prestanda negativt."
 #: ../partedUtils.py:171 ../textw/partition_text.py:476
N msgid "Foreign"
N msgstr "Främmande"
 
 #: ../partedUtils.py:241
 #, python-format
 msgid ""
G "The partition table on device /dev/%s is of an unexpected type for your "
N "The partition table on device /dev/%s is of an unexpected type %s for your "
 "architecture. To use this disk for installation of %s, it must be re-"
 "initialized causing the loss of ALL DATA on this drive.\n"
 "\n"
 "Would you like to initialize this drive?"
 msgstr ""
G "Partitionstabellen på enheten /dev/%s är av en oväntad typ för din "
N "Partitionstabellen på enheten /dev/%s är av en oväntad typ %s för din "
 "arkitektur. För att denna disk ska kunna användas för installation av %s "
G "måste den initieras om, vilket kommer att förstöra ALL DATA på denna enhet.\n"
N "måste den initieras om, vilket kommer att förstöra ALL DATA på denna "
N "hårddisk.\n"
 "\n"
 "Vill du initiera denna enhet?"
 
 
 #: ../partedUtils.py:550
N msgid "Initializing"
N msgstr "Initierar"
N 
 #: ../partedUtils.py:551
 #, python-format
N msgid "Please wait while formatting drive %s...\n"
N msgstr "Vänta medan enhet %s formateras...\n"
N 
 #: ../partedUtils.py:666
 #, python-format
 
G msgid ""
G "You are about to delete a RAID device.\n"
G "\n"
G "Are you sure?"
G msgstr ""
G "Du kommer att ta bort en RAID-enhet.\n"
G "\n"
G "Är du säker?"
 #: ../partIntfHelpers.py:35
N msgid "Please enter a volume group name."
N msgstr "Ange ett volymgruppsnamn."
 
 #: ../partIntfHelpers.py:39
N msgid "Volume Group Names must be less than 128 characters"
N msgstr "Volymgruppsnamn får vara högst 128 tecken långa"
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:42
 #, python-format
N msgid "Error - the volume group name %s is not valid."
N msgstr "Fel - volymgruppsnamnet %s är inte giltigt."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:47
 msgid ""
G "You are about to delete the /dev/%s partition.\n"
G "\n"
G "Are you sure?"
N "Error - the volume group name contains illegal characters or spaces. "
N "Acceptable characters are letters, digits, '.' or '_'."
 msgstr ""
G "Du kommer att ta bort partitionen /dev/%s.\n"
G "\n"
G "Är du säker?"
N "Fel - volymgruppsnamnet innehåller otillåtna tecken eller blanktecken. "
N "Tillåtna tecken är bokstäver, siffror, \".\" eller \"-\"."
 
G msgid "Are you sure you want to delete this partition?"
G msgstr "Är du säker på att du vill ta bort denna partition?"
 #: ../partIntfHelpers.py:57
N msgid "Please enter a logical volume name."
N msgstr "Ange ett logiskt volymnamn."
 
G msgid "Confirm Delete"
G msgstr "Bekräfta borttagning"
 #: ../partIntfHelpers.py:61
N msgid "Logical Volume Names must be less than 128 characters"
N msgstr "Logiska volymnamn får högst vara 128 tecken"
 
G msgid "Confirm Reset"
G msgstr "Bekräfta återställning"
 #: ../partIntfHelpers.py:65
 #, python-format
N msgid "Error - the logical volume name %s is not valid."
N msgstr "Fel - det logiska volymnamnet %s är inte giltigt."
 
 #: ../partIntfHelpers.py:71
 msgid ""
G "Are you sure you want to reset the partition table to its original state?"
N "Error - the logical volume name contains illegal characters or spaces. "
N "Acceptable characters are letters, digits, '.' or '_'."
 msgstr ""
G "Är du säker på att du vill återställa partitionstabellen till dess "
G "ursprungliga tillstånd?"
N "Fel - det logiska volymnamnet innehåller otillåtna tecken eller "
N "blanktecken. Tillåtna tecken är bokstäver, siffror, \".\" eller \"-\"."
 
G msgid "the partition in use by the installer."
G msgstr "partitionen som används av installationsprogrammet."
G 
G msgid "a partition which is a member of a RAID array."
G msgstr "en partition som är medlem i en RAID-kedja."
 #: ../partIntfHelpers.py:94
N msgid ""
N "The mount point is invalid. Mount points must start with '/' and cannot end "
N "with '/', and must contain printable characters and no spaces."
N msgstr ""
N "Monteringspunkten är ogiltig. Monteringspunkter måste börja med \"/\" och "
N "kan inte sluta med \"/\", och måste innehålla skrivbara tecken och inga "
N "blanksteg."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:101
N msgid "Please specify a mount point for this partition."
N msgstr "Ange en monteringspunkt för denna partition."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:109
N msgid "This partition is holding the data for the hard drive install."
N msgstr "Denna partition innehåller data för hårddiskinstallationen."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:115
 #, python-format
N msgid "This partition is part of the RAID device /dev/md%s."
N msgstr "Denna partition är en del av RAID-enheten /dev/md%s."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:118
N msgid "This partition is part of a RAID device."
N msgstr "Denna partition är en del av en RAID-enhet."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:123
 #, python-format
N msgid "This partition is part of the LVM volume group '%s'."
N msgstr "Denna partition är en del av LVM-volymgruppen \"%s\"."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:126
N msgid "This partition is part of a LVM volume group."
N msgstr "Denna partition är en del av en LVM-volymgrupp."
 
G msgid "Unable To Remove"
 #: ../partIntfHelpers.py:141 ../partIntfHelpers.py:155
 #: ../partIntfHelpers.py:165 ../partIntfHelpers.py:182
N msgid "Unable To Delete"
 msgstr "Kan inte ta bort"
 
G msgid "You must first select a partition to remove."
 #: ../partIntfHelpers.py:142
N msgid "You must first select a partition to delete."
 msgstr "Du måste först välja en partition att ta bort."
 
G msgid "You cannot remove free space."
 #: ../partIntfHelpers.py:148 ../textw/partition_text.py:1063
N msgid "DASD partitions can only be deleted with fdasd"
N msgstr "DASD-partitioner kan endast tas bort med fdasd"
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:156
N msgid "You cannot delete free space."
 msgstr "Du kan inte ta bort ledigt utrymme."
 
 #: ../partIntfHelpers.py:166
 #, python-format
 msgid ""
G "You cannot remove this partition, as it is an extended partition which "
N "You cannot delete this partition, as it is an extended partition which "
 "contains %s"
 msgstr ""
G "Du kan inte ta bort denna partition eftersom det är en utökad partition som "
N "Du kan inte ta bort denna partition eftersom den är en utökad partition som "
 "innehåller %s"
 
 #: ../partIntfHelpers.py:183
 msgid ""
G "You cannot remove this partition, as it is holding the data for the hard "
G "drive install."
N "You cannot delete this partition:\n"
N "\n"
 msgstr ""
G "Du kan inte ta bort denna partition eftersom den innehåller data för "
G "hårddiskinstallationen."
N "Du kan inte ta bort denna partition:\n"
N "\n"
 
G msgid "You cannot remove this partition, as it is part of a RAID device."
G msgstr ""
G "Du kan inte ta bort denna partition eftersom den är en del av en RAID-enhet."
 #: ../partIntfHelpers.py:227 ../partIntfHelpers.py:527
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:682
N msgid "Confirm Delete"
N msgstr "Bekräfta borttagning"
 
G msgid "Unable To Edit"
G msgstr "Kan inte redigera"
 #: ../partIntfHelpers.py:228
 #, python-format
N msgid "You are about to delete all partitions on the device '/dev/%s'."
N msgstr "Du är på väg att ta bort alla partitioner på enheten \"/dev/%s\"."
 
G msgid "You must select a partition to edit"
G msgstr "Du måste välja en partition att redigera"
 #: ../partIntfHelpers.py:231 ../partIntfHelpers.py:528
 #: ../iw/account_gui.py:424 ../iw/lvm_dialog_gui.py:685
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:1026 ../iw/old_bootloader_gui.py:708
 #: ../iw/osbootwidget.py:101 ../iw/partition_gui.py:1307
 #: ../iw/partition_gui.py:1313
N msgid "_Delete"
N msgstr "_Ta bort"
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:289
N msgid "Notice"
N msgstr "Information"
 
 #: ../partIntfHelpers.py:290
 #, python-format
 msgid ""
G "You cannot edit this partition, as it is an extended partition which "
G "contains %s"
N "The following partitions were not deleted because they are in use:\n"
N "\n"
N "%s"
 msgstr ""
G "Du kan inte redigera denna partition eftersom den är en utökad partition som "
G "innehåller %s"
N "Följande partitioner togs inte bort eftersom de används:\n"
N "\n"
N "%s"
 
G msgid "Unable to Edit"
 #: ../partIntfHelpers.py:306 ../partIntfHelpers.py:319
 #: ../partIntfHelpers.py:350 ../partIntfHelpers.py:361
N msgid "Unable To Edit"
 msgstr "Kan inte redigera"
 
G msgid "You cannot edit this partition as it is part of a RAID device"
G msgstr ""
G "Du kan inte redigera denna partition eftersom den är en del av en RAID-enhet"
G 
G msgid "Installation cannot continue."
G msgstr "Installationen kan inte fortsätta."
 #: ../partIntfHelpers.py:307
N msgid "You must select a partition to edit"
N msgstr "Du måste välja en partition att redigera"
 
 #: ../partIntfHelpers.py:319 ../partIntfHelpers.py:362
 msgid ""
G "The partitioning options you have chosen have already been activated. You "
G "can no longer return to the disk editing screen. Would you like to continue "
G "with the installation process?"
N "You cannot edit this partition:\n"
N "\n"
 msgstr ""
G "Partitioneringsalternativen du har valt har redan aktiverats. Du kan inte "
G "längre gå tillbaka till diskredigeringsskärmen. Vill du fortsätta med "
G "installationen?"
N "Du kan inte redigera denna partition:\n"
N "\n"
 
G msgid "Low Memory"
G msgstr "Ont om minne"
 #: ../partIntfHelpers.py:333
N msgid "You must go back and use fdasd to inititalize this partition"
N msgstr ""
N "Du måste gå tillbaka och använda fdasd för att initiera denna partition"
 
 #: ../partIntfHelpers.py:351
 #, python-format
 msgid ""
G "As you don't have much memory in this machine, we need to turn on swap space "
G "immediately. To do this we'll have to write your new partition table to the "
G "disk immediately. Is that okay?"
N "You cannot edit this partition, as it is an extended partition which "
N "contains %s"
 msgstr ""
G "Eftersom du inte har mycket minne i denna maskin måste vi aktivera "
G "växlingsutrymmet (swap) direkt. För att göra detta måste vi omedelbart "
G "skriva din nya partitionstabell till hårddisken. Är det okej?"
N "Du kan inte redigera denna partition eftersom den är en utökad partition som "
N "innehåller %s"
 
 
 #: ../partIntfHelpers.py:405
N msgid ""
N "You have chosen to use a pre-existing partition for this installation "
N "without formatting it. Red Hat recommends that you format this partition to "
N "make sure files from a previous operating system installation do not cause "
N "problems with this installation of Linux. However, if this partition "
N "contains files that you need to keep, such as a users home directories, then "
N "you should continue without formatting this partition."
N msgstr ""
N "Du har valt att använda en befintlig partition för denna installation utan "
N "att formatera den. Red Hat rekommenderar att du formaterar denna partition "
N "för att försäkra dig om att filer från en tidigare "
N "operativsystemsinstallation inte orsakar problem med denna version av Linux. "
N "Om denna partition innehåller filer som du vill behålla, som till exempel "
N "hemkataloger, bör du dock fortsätta utan att formatera denna partition."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:417
 
G msgid ""
G "You have chosen to format a pre-existing partition. This will destroy all "
G "data that was previously on it.\n"
G "\n"
G "Are you sure you want to do this?"
G msgstr ""
G "Du har valt att formatera en befintlig partition. Detta kommer att förstöra "
G "all data som tidigare fanns på den.\n"
G "\n"
G "Är du säker på att du vill göra detta?"
G 
G msgid ""
G "You have chosen not to format a pre-existing partition which is being "
G "mounted under a system directory. Unless you have particular needs to "
G "preserve data on this partition, it is highly recommended you format this "
G "partition to guarantee the data formerly on the partition does not corrupt "
G "your new installation.\n"
G "\n"
G "Are you sure you want to do this?"
G msgstr ""
G "Du har valt att inte formatera en befintlig partition som är monterad under "
G "en systemkatalog. Såvida du inte har några speciella skäl att behålla data "
G "på denna partition, rekommenderas att du formaterar denna partition för att "
G "garantera att data som tidigare fanns på partitionen inte förstör din nya "
G "installation.\n"
G "\n"
G "Är du säker på att du vill göra detta?"
 #: ../partIntfHelpers.py:417
N msgid "Do _Not Format"
N msgstr "Formatera i_nte"
 
 
 #: ../partIntfHelpers.py:512
 #, python-format
N msgid ""
N "You are about to delete the volume group \"%s\".\n"
N "\n"
N "ALL logical volumes in this volume group will be lost!"
N msgstr ""
N "Du håller på att ta bort volymgruppen \"%s\".\n"
N "\n"
N "ALLA logiska volymer i denna volymgrupp kommer att gå förlorade!"
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:516
 #, python-format
N msgid "You are about to delete the logical volume \"%s\"."
N msgstr "Du är på väg att ta bort den logiska volymen \"%s\"."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:519
N msgid "You are about to delete a RAID device."
N msgstr "Du är på väg att ta bort en RAID-enhet."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:522
 #, python-format
N msgid "You are about to delete the /dev/%s partition."
N msgstr "Du är på väg att ta bort partitionen /dev/%s."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:525
N msgid "The partition you selected will be deleted."
N msgstr "Partitionen du markerade kommer att tas bort."
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:535
N msgid "Confirm Reset"
N msgstr "Bekräfta återställning"
N 
 #: ../partIntfHelpers.py:536
N msgid ""
N "Are you sure you want to reset the partition table to its original state?"
N msgstr ""
N "Är du säker på att du vill återställa partitionstabellen till dess "
N "ursprungliga tillstånd?"
N 
 #: ../partitioning.py:83
N msgid "Installation cannot continue."
N msgstr "Installationen kan inte fortsätta."
N 
 #: ../partitioning.py:84
N msgid ""
N "The partitioning options you have chosen have already been activated. You "
N "can no longer return to the disk editing screen. Would you like to continue "
N "with the installation process?"
N msgstr ""
N "Partitioneringsalternativen du har valt har redan aktiverats. Du kan inte "
N "längre gå tillbaka till diskredigeringsskärmen. Vill du fortsätta med "
N "installationen?"
N 
 #: ../partitioning.py:114
N msgid "Low Memory"
N msgstr "Ont om minne"
N 
 #: ../partitioning.py:115
N msgid ""
N "As you don't have much memory in this machine, we need to turn on swap space "
N "immediately. To do this we'll have to write your new partition table to the "
N "disk immediately. Is that OK?"
N msgstr ""
N "Eftersom du inte har mycket minne i denna maskin måste vi aktivera "
N "växlingsutrymmet (swap) direkt. För att göra detta måste vi omedelbart "
N "skriva din nya partitionstabell till hårddisken. Är det okej?"
N 
 #: ../partitions.py:737
 #, python-format
N msgid ""
N "You have not defined a root partition (/), which is required for "
N "installation of %s to continue."
N msgstr ""
N "Du har inte angivit någon rotpartition (/), vilket krävs för att "
N "installationen av %s ska kunna fortsätta."
N 
 #: ../partitions.py:742
 #, python-format
N msgid ""
N "Your root partition is less than 250 megabytes which is usually too small to "
N "install %s."
N msgstr ""
N "Din rotpartition är mindre än 250 megabyte, vilket normalt är för litet för "
N "att installera %s."
N 
 #: ../partitions.py:749
N msgid ""
N "You must create a /boot/efi partition of type FAT and a size of 50 megabytes."
N msgstr ""
N "Du måste skapa en /boot/efi-partition av FAT-typ och med en storlek på 50 "
N "megabyte."
N 
 #: ../partitions.py:757
 #, python-format
N msgid ""
N "Your %s partition is less than %s megabytes which is lower than recommended "
N "for a normal %s install."
N msgstr ""
N "Din %s-partition är mindre än %s megabyte vilket är mindre än rekommenderat "
N "för en normal installation av %s."
N 
 #: ../partitions.py:784 ../partRequests.py:617
N msgid "Bootable partitions can only be on RAID1 devices."
N msgstr "Startbara partitioner kan endast finnas på RAID1-enheter."
N 
 #: ../partitions.py:790
N msgid "Bootable partitions cannot be on a logical volume."
N msgstr "Startbara partitioner kan endast finnas på en logisk volym."
N 
 #: ../partitions.py:794
N msgid ""
N "You have not specified a swap partition. Although not strictly required in "
N "all cases, it will significantly improve performance for most installations."
N msgstr ""
N "Du har inte angivit en växlingspartition. Även om det inte absolut krävs i "
N "alla lägen kommer det att markant förbättra prestanda för de flesta "
N "installationer."
N 
 #: ../partitions.py:801
 #, python-format
N msgid ""
N "You have specified more than 32 swap devices. The kernel for %s only "
N "supports 32 swap devices."
N msgstr ""
N "Du har angivit mer än 32 växlingsenheter. Kärnan i %s stöder endast 32 "
N "växlingsenheter."
N 
 #: ../partitions.py:812
 #, python-format
N msgid ""
N "You have allocated less swap space (%dM) than available RAM (%dM) on your "
N "system. This could negatively impact performance."
N msgstr ""
N "Du har allokerat mindre växlingsutrymme (%d MB) än tillgängligt arbetsminne "
N "(%d MB) på ditt system. Detta kan påverka prestanda negativt."
N 
 #: ../partitions.py:1013
N msgid "the partition in use by the installer."
N msgstr "partitionen som används av installationsprogrammet."
N 
 #: ../partitions.py:1016
N msgid "a partition which is a member of a RAID array."
N msgstr "en partition som är medlem i en RAID-kedja."
N 
 #: ../partitions.py:1019
N msgid "a partition which is a member of a LVM Volume Group."
N msgstr "en partition som är medlem i en LVM-volymgrupp."
N 
 #: ../partRequests.py:214
 #, python-format
N msgid ""
N "This mount point is invalid. The %s directory must be on the / file system."
N msgstr ""
N "Denna monteringspunkt är ogiltig. Katalogen %s måste vara på /-filsystemet."
N 
 #: ../partRequests.py:219
N msgid "This mount point must be on a linux file system."
N msgstr "Denna monteringspunkt måste vara på ett Linuxfilsystem."
N 
 #: ../partRequests.py:234
 #, python-format
N msgid ""
N "The mount point \"%s\" is already in use, please choose a different mount "
N "point."
N msgstr "Monteringspunkten \"%s\" används redan, välj en annan monteringspunkt."
N 
 #: ../partRequests.py:248
 #, python-format
N msgid ""
N "The size of the %s partition (%10.2f MB) exceeds the maximum size of %10.2f "
N "MB."
N msgstr ""
N "Storleken på %s-partitionen (%10.2f MB) överskrider maxstorleken på %10.2f "
N "MB."
N 
 #: ../partRequests.py:436
 #, python-format
N msgid ""
N "The size of the requested partition (size = %s MB) exceeds the maximum size "
N "of %s MB."
N msgstr ""
N "Storleken på den begärda partitionen (storlek = %s MB) överskrider "
N "maxstorleken på %s MB."
N 
 #: ../partRequests.py:441
 #, python-format
N msgid "The size of the requested partition is negative! (size = %s MB)"
N msgstr "Storleken på den begärda partitionen är negativ! (storlek = %s MB)"
N 
 #: ../partRequests.py:445
N msgid "Partitions can't start below the first cylinder."
N msgstr "Partitioner kan inte börja innan den första cylindern."
N 
 #: ../partRequests.py:448
N msgid "Partitions can't end on a negative cylinder."
N msgstr "Partitioner kan inte sluta på en negativ cylinder."
N 
 #: ../partRequests.py:609
N msgid "No members in RAID request, or not RAID level specified."
N msgstr "Inga medlemmar i RAID-begäran, eller ingen RAID-nivå angiven."
N 
 #: ../partRequests.py:621
 #, python-format
N msgid "A RAID device of type %s requires at least %s members."
N msgstr "En RAID-enhet av typ %s kräver minst %s medlemmar."
N 
 #: ../partRequests.py:627
 #, python-format
N msgid ""
N "This RAID device can have a maximum of %s spares. To have more spares you "
N "will need to add members to the RAID device."
N msgstr ""
N "Denna RAID-enhet kan maximalt ha %s reserver. För att lägga till reserver "
N "måste du lägga till medlemmar i RAID-enheten."
N 
 #: ../rescue.py:70 ../rescue.py:113 ../rescue.py:208
 
 #: ../rescue.py:98
 #, python-format
 msgid ""
 "The rescue environment will now attempt to find your Red Hat Linux "
G "installation and mount it under the directory /mnt/sysimage. You can then "
G "make any changes required to your system. If you want to proceed with this "
G "step choose 'Continue'. You can also choose to mount your filesystems read-"
G "only instead of read-write by choosing 'Read-Only'.\n"
N "installation and mount it under the directory %s. You can then make any "
N "changes required to your system. If you want to proceed with this step "
N "choose 'Continue'. You can also choose to mount your file systems read-only "
N "instead of read-write by choosing 'Read-Only'.\n"
 "\n"
 "If for some reason this process fails you can choose 'Skip' and this step "
 "will be skipped and you will go directly to a command shell.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Räddningsmiljön kommer nu att försöka hitta din Red Hat Linux-installation "
G "och montera det under katalogen /mnt/sysimage. Du kan sedan göra alla "
G "ändringar som behövs på ditt system. Om du vill fortsätta med detta steg "
G "väljer du \"Fortsätt\".\n"
N "och montera det under katalogen %s. Du kan sedan göra alla ändringar som "
N "behövs på ditt system. Om du vill fortsätta med detta steg väljer du "
N "\"Fortsätt\". Du kan också välja att montera dina filsystem i skrivskyddat "
N "läge genom att välja \"Skrivskyddad\".\n"
 "\n"
 "Om detta av någon anledning misslyckas kan du välja \"Hoppa över\". Detta "
 "steg kommer då att hoppas över och du kommer att hamna i ett kommandoskal "
 "direkt.\n"
 "\n"
 
 
 #: ../rescue.py:162
 msgid ""
 "Your system had dirty file systems which you chose not to mount. Press "
 "return to get a shell from which you can fsck and mount your partitions. "
 "The system will reboot automatically when you exit from the shell."
 msgstr ""
 "Ditt system hade nedsmutsade filsystem som du valde att inte montera. Tryck "
 "på Retur för att komma till ett skal där du kan köra fsck och montera dina "
G "partitioner. Systemet kommer att automatiskt startas om när du avslutar "
N "partitioner. Systemet kommer automatiskt att startas om när du avslutar "
 "skalet."
 
 #: ../rescue.py:170
 #, python-format
 msgid ""
G "Your system has been mounted under /mnt/sysimage.\n"
N "Your system has been mounted under %s.\n"
 "\n"
 "Press <return> to get a shell. If you would like to make your system the "
 "root environment, run the command:\n"
 "\n"
G "\tchroot /mnt/sysimage\n"
N "\tchroot %s\n"
 "\n"
 "The system will reboot automatically when you exit from the shell."
 msgstr ""
G "Ditt system har monterats under /mnt/sysimage.\n"
N "Ditt system har monterats under %s.\n"
 "\n"
 "Tryck på <Retur> för att komma till ett skal. Om du vill göra ditt system "
 "till rotmiljön kan du köra kommandot:\n"
 "\n"
G "\tchroot /mnt/sysimage\n"
N "\tchroot %s\n"
 "\n"
 "Systemet kommer automatiskt att startas om när du avslutar skalet."
 
 #: ../rescue.py:188
 #, python-format
 msgid ""
G "An error occured trying to mount some or all of your system. Some of it may "
G "be mounted under /mnt/sysimage.\n"
N "An error occurred trying to mount some or all of your system. Some of it may "
N "be mounted under %s.\n"
 "\n"
 "Press <return> to get a shell. The system will reboot automatically when you "
 "exit from the shell."
 msgstr ""
 "Ett fel inträffade vid försök att montera en del av eller hela ditt system. "
G "En del kan ha monterats under /mnt/sysimage.\n"
N "En del kan ha monterats under %s.\n"
 "\n"
G "Tryck på <Retur> för att komma till ett skal. Systemet kommer att "
G "automatiskt startas om när du avslutar skalet."
N "Tryck på <Retur> för att komma till ett skal. Systemet kommer automatiskt "
N "att startas om när du avslutar skalet."
 
 
 #: ../rescue.py:195
 msgid ""
 "You don't have any Linux partitions. Press return to get a shell. The system "
 "will reboot automatically when you exit from the shell."
 msgstr ""
 "Du har inga Linuxpartitioner. Tryck på Retur för att komma till ett skal. "
G "Systemet kommer att automatiskt startas om när du avslutar skalet."
N "Systemet kommer automatiskt att startas om när du avslutar skalet."
 
G msgid "Your system is mounted under the /mnt/sysimage directory."
G msgstr "Ditt system är monterat under katalogen /mnt/sysimage."
 #: ../rescue.py:205
 #, python-format
N msgid "Your system is mounted under the %s directory."
N msgstr "Ditt system är monterat under katalogen %s."
 
 
G msgid "Dirty Filesystems"
 #: ../upgrade.py:88 ../upgrade.py:96
N msgid "Dirty File Systems"
 msgstr "Nedsmutsade filsystem"
 
 #: ../upgrade.py:89
 #, python-format
 msgid ""
G "One or more of the filesystems for your Linux system was not unmounted "
N "The following file systems for your Linux system were not unmounted "
 "cleanly. Please boot your Linux installation, let the file systems be "
G "checked, and shut down cleanly to upgrade."
N "checked and shut down cleanly to upgrade.\n"
N "%s"
 msgstr ""
G "Ett eller flera av filsystemen på ditt Linuxsystem avmonterades inte "
G "korrekt. Starta upp din Linuxinstallation och låt filsystemen kontrolleras, "
G "och stäng sedan ner korrekt för att uppgradera."
N "Följande filsystem på ditt Linuxsystem avmonterades inte korrekt. Starta upp "
N "din Linuxinstallation och låt filsystemen kontrolleras, och stäng sedan ner "
N "korrekt för att uppgradera.\n"
N "%s"
 
 #: ../upgrade.py:97
 #, python-format
 msgid ""
G "One or more filesystems for your Linux system was not unmounted cleanly. "
G "Would you like to mount them anyway?"
N "The following file systems for your Linux system were not unmounted "
N "cleanly. Would you like to mount them anyway?\n"
N "%s"
 msgstr ""
G "Ett eller flera av filsystemen på ditt Linuxsystem avmonterades inte "
G "korrekt. Vill du montera dem ändå?"
N "Följande filsystem på ditt Linuxsystem avmonterades inte korrekt. Vill du "
N "montera dem ändå?\n"
N "%s"
 
 
 #: ../upgrade.py:227
 msgid ""
G "One or more of the filesystems listed in the /etc/fstab on your Linux system "
G "cannot be mounted. Please fix this problem and try to upgrade again."
N "One or more of the file systems listed in the /etc/fstab on your Linux "
N "system cannot be mounted. Please fix this problem and try to upgrade again."
 msgstr ""
 "Ett eller flera av de filsystem som finns med i /etc/fstab på ditt "
 "Linuxsystem kan inte monteras. Var vänlig och åtgärda detta problem och "
 "prova sedan att uppgradera igen."
 
 #: ../upgrade.py:233
 msgid ""
G "One or more of the filesystems listed in the /etc/fstab of your Linux system "
G "are inconsistent and cannot be mounted. Please fix this problem and try to "
G "upgrade again."
N "One or more of the file systems listed in the /etc/fstab of your Linux "
N "system are inconsistent and cannot be mounted. Please fix this problem and "
N "try to upgrade again."
 msgstr ""
 "Ett eller flera av de filsystem som finns med i /etc/fstab på ditt "
 "Linuxsystem är inkonsekvent och kan inte monteras. Var vänlig och åtgärda "
 "detta problem och prova sedan att uppgradera igen."
 
 
G msgid "An error occured when finding the packages to upgrade."
G msgstr "Ett fel inträffade vid sökning av paketen att uppgradera."
 #: ../upgrade.py:334
N msgid "An error occurred when finding the packages to upgrade."
N msgstr "Ett fel inträffade vid sökning efter paketen att uppgradera."
 
 
G msgid "Unknown Card"
G msgstr "Okänt kort"
G 
G msgid "Video Card"
G msgstr "Grafikkort"
 #: ../xserver.py:46
N msgid "Mouse Not Detected"
N msgstr "Ingen mus upptäcktes"
 
G msgid "Video Ram"
G msgstr "Grafikminne"
 #: ../xserver.py:47
N msgid ""
N "Your mouse was not automatically detected. To proceed in the graphical "
N "installation mode, please proceed to the next screen and provide your mouse "
N "information. You may also use text mode installation which does not require "
N "a mouse."
N msgstr ""
N "Din mus kunde inte upptäckas automatiskt. För att kunna fortsätta "
N "installationen i grafikläge måste du fortsätta till nästa skärm och ange "
N "information om din mus. Du kan också använda textlägesinstallationen, som "
N "inte kräver någon mus."
 
G msgid "X server"
G msgstr "X-server"
G 
G msgid "Unable to detect video card"
G msgstr "Kan inte hitta grafikkort"
G 
G msgid "Attempting to start framebuffer based X server"
G msgstr "Försöker starta den rambuffertbaserade X-servern"
 #: ../xserver.py:53 ../xserver.py:54
N msgid "Use text mode"
N msgstr "Använd textläge"
 
 
G msgid "Attempting to start VGA16 X server"
G msgstr "Försöker starta VGA16-X-servern"
 #: ../xserver.py:116
N msgid "Attempting to start VESA driver X server"
N msgstr "Försöker starta X-server med VESA-drivrutin"
 
 
 #: ../iw/account_gui.py:94
N msgid "System accounts can not be added here."
N msgstr "Systemkonton kan inte läggas till här."
N 
 #: ../iw/account_gui.py:96
 
G msgid "User Name:"
G msgstr "Användarnamn:"
G 
G msgid "Full Name:"
G msgstr "Fullständigt namn:"
G 
G msgid "Password:"
G msgstr "Lösenord:"
G 
G msgid "Confirm:"
G msgstr "Bekräfta:"
 #: ../iw/account_gui.py:210
N msgid "Add a User Account"
N msgstr "Lägg till ett användarkonto"
N 
 #: ../iw/account_gui.py:227
N msgid "Enter a user _name:"
N msgstr "Ange ett användar_namn:"
N 
 #: ../iw/account_gui.py:235
N msgid "Enter a user _password:"
N msgstr "Ange ett användar_lösenord:"
N 
 #: ../iw/account_gui.py:244
N msgid "Pass_word (confirm):"
N msgstr "L_ösenord (bekräfta):"
N 
 #: ../iw/account_gui.py:253
N msgid "_Full Name:"
N msgstr "_Fullständigt namn:"
 
 
G msgid "Enter the password for the root user (administrator) of this system."
G msgstr "Ange lösenordet för detta systems rootanvändare (administratören)."
G 
G msgid "Root Password: "
G msgstr "Rootlösenord: "
G 
G msgid "Confirm: "
G msgstr "Bekräfta: "
 #: ../iw/account_gui.py:344
N msgid "Enter the root (administrator) password for the system."
N msgstr "Ange rootlösenordet (administratörslösenordet) för detta system."
N 
 #: ../iw/account_gui.py:361
N msgid "Root _Password: "
N msgstr "_Rootlösenord: "
N 
 #: ../iw/account_gui.py:364
N msgid "_Confirm: "
N msgstr "B_ekräfta: "
 
 
G msgid "Add"
G msgstr "Lägg till"
G 
G msgid "Edit"
G msgstr "Redigera"
G 
G msgid "Delete"
G msgstr "Ta bort"
 #: ../iw/account_gui.py:419 ../iw/lvm_dialog_gui.py:1020
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:700 ../iw/osbootwidget.py:93
N msgid "_Add"
N msgstr "_Lägg till"
N 
 #: ../iw/account_gui.py:421 ../iw/lvm_dialog_gui.py:1023
 #: ../iw/network_gui.py:488 ../iw/old_bootloader_gui.py:704
 #: ../iw/osbootwidget.py:97 ../iw/partition_gui.py:1306
 #: ../iw/partition_gui.py:1312
N msgid "_Edit"
N msgstr "_Redigera"
 
 #: ../iw/account_gui.py:445
 msgid ""
G "Additional accounts can be created for other users of this system. Such "
G "accounts could be for a personal login account, or for other non-"
G "administrative users who need to use this system. Use the <Add> button to "
G "enter additional user accounts."
G msgstr ""
G "Ytterligare konton kan skapas för andra användare av detta system. Sådana "
G "konton kan vara för ett personligt inloggningskonto, eller för andra "
G "ickeadministrativa användare som behöver använda detta system. Använd "
G "knappen <Lägg till> för att ange ytterligare konton."
N "It is recommended that you create a personal account for normal (non-"
N "administrative) use. Accounts can also be created for additional users."
N msgstr ""
N "Det rekommenderas att du skapar ett personligt konto för normal (icke-"
N "administrativ) användning. Konton kan också skapas för ytterligare användare."
 
 
 #: ../iw/auth_gui.py:98
G msgid "Enable shadow passwords"
G msgstr "Använd skugglösenord"
N msgid "Enable _MD5 passwords"
N msgstr "Använd _MD5-lösenord"
 
G msgid "Enable NIS"
G msgstr "Använd NIS"
 #: ../iw/auth_gui.py:99
N msgid "Enable shado_w passwords"
N msgstr "Använd sk_ugglösenord"
 
 #: ../iw/auth_gui.py:102
G msgid "Use broadcast to find NIS server"
G msgstr "Använd broadcast för att hitta NIS-server"
G 
G msgid "NIS Domain: "
G msgstr "NIS-domän: "
N msgid "Enable N_IS"
N msgstr "Använd N_IS"
 
G msgid "NIS Server: "
G msgstr "NIS-server: "
G 
G msgid "Enable LDAP"
G msgstr "Använd LDAP"
 #: ../iw/auth_gui.py:103
N msgid "Use _broadcast to find NIS server"
N msgstr "Använd _broadcast för att hitta NIS-server"
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:115
N msgid "NIS _Domain: "
N msgstr "NIS-_domän: "
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:118
N msgid "NIS _Server: "
N msgstr "NIS-_server: "
 
 #: ../iw/auth_gui.py:142
G msgid "Use TLS lookups"
G msgstr "Använd TLS-uppslagningar"
G 
G msgid "LDAP Server:"
G msgstr "LDAP-server:"
G 
G msgid "LDAP Base DN:"
G msgstr "LDAP-bas-DN:"
G 
G msgid "Enable Kerberos"
G msgstr "Använd Kerberos"
G 
G msgid "Realm:"
G msgstr "Realm:"
G 
G msgid "KDC:"
G msgstr "KDC:"
N msgid "Enable _LDAP"
N msgstr "Använd _LDAP"
 
G msgid "Admin Server:"
G msgstr "Administrationsserver:"
 #: ../iw/auth_gui.py:145
N msgid "Use _TLS lookups"
N msgstr "Använd _TLS-uppslagningar"
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:146
N msgid "LDAP _Server:"
N msgstr "LDAP-_server:"
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:149
N msgid "LDAP _Base DN:"
N msgstr "LDAP-_bas-DN:"
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:177
N msgid "Enable _Kerberos"
N msgstr "Använd _Kerberos"
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:181
N msgid "R_ealm:"
N msgstr "R_ealm:"
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:184
N msgid "K_DC:"
N msgstr "K_DC:"
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:187
N msgid "_Admin Server:"
N msgstr "_Administrationsserver:"
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:216
N msgid "Enable SMB _Authentication"
N msgstr "Använd SMB-_autentisering"
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:219
N msgid "SMB _Server:"
N msgstr "SMB-_server:"
N 
 #: ../iw/auth_gui.py:222
N msgid "SMB Work_group:"
N msgstr "SMB-arbets_grupp:"
 
 
G msgid "Boot Disk Creation"
G msgstr "Skapande av startdiskett"
 #: ../iw/blpasswidget.py:37
N msgid ""
N "A boot loader password prevents users from changing options passed to the "
N "kernel. For greater system security, it is recommended that you set a "
N "password."
N msgstr ""
N "Ett startprogramslösenord förhindrar användare från att ändra de alternativ "
N "som skickas till kärnan. Vi rekommenderar att ett lösenord anges för största "
N "möjliga säkerhet."
N 
 #: ../iw/blpasswidget.py:42
N msgid "_Use a boot loader password"
N msgstr "_Använd ett lösenord för startprogrammet"
N 
 #: ../iw/blpasswidget.py:76
N msgid "Change _password"
N msgstr "Byt _lösenord"
N 
 #: ../iw/blpasswidget.py:99 ../iw/old_bootloader_gui.py:85
N msgid "Enter Boot Loader Password"
N msgstr "Ange lösenord för startprogram"
N 
 #: ../iw/blpasswidget.py:105
N msgid "Enter a boot loader password and then confirm it."
N msgstr "Ange ett lösenord till startprogrammet och bekräfta det sedan."
N 
 #: ../iw/blpasswidget.py:112
N msgid "_Password:"
N msgstr "_Lösenord:"
N 
 #: ../iw/blpasswidget.py:118
N msgid "Con_firm:"
N msgstr "B_ekräfta:"
 
 #: ../iw/blpasswidget.py:139 ../iw/old_bootloader_gui.py:127
N msgid "Passwords don't match"
N msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"
N 
 #: ../iw/blpasswidget.py:140 ../iw/old_bootloader_gui.py:128
 #: ../textw/bootloader_text.py:442
N msgid "Passwords do not match"
N msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"
N 
 #: ../iw/blpasswidget.py:149 ../iw/old_bootloader_gui.py:137
 #: ../textw/bootloader_text.py:452
 msgid ""
G "The boot disk allows you to boot your %s system from a floppy diskette.\n"
N "Your boot loader password is less than six characters. We recommend a "
N "longer boot loader password.\n"
 "\n"
G "Please remove any diskettes from the floppy drive and insert a blank "
G "diskette. All data will be ERASED during creation of the boot disk."
N "Would you like to continue with this password?"
 msgstr ""
G "Startdisketten låter dig starta ditt %s-system från en diskett.\n"
N "Ditt lösenord för startprogrammet innehåller mindre än sex tecken. Vi "
N "rekommenderar ett längre lösenord för startprogrammet.\n"
 "\n"
G "Ta bort eventuella disketter från diskettstationen och sätt i en tom "
G "diskett. All data kommer att TAS BORT under skapandet av startdisketten."
N "Vill du fortsätta med detta lösenord?"
N 
 #: ../iw/bootdisk_gui.py:23
N msgid "Boot Disk Creation"
N msgstr "Skapande av startdiskett"
 
 #: ../iw/bootdisk_gui.py:54
 #, python-format
 msgid ""
N "The boot diskette allows you to boot your %s system from a floppy diskette. "
N "A boot disk allows you to boot your system if your bootloader configuration "
N "stops working, if you chose not to install a boot loader, or if your third-"
N "party boot loader does not support Linux.\n"
 "\n"
G "\n"
G "A boot disk is REQUIRED to boot a partitionless install."
N "It is highly recommended you create a boot disk.\n"
 msgstr ""
N "Startdisketten låter dig starta ditt %s-system från en diskett. En "
N "startdiskett låter dig starta ditt system om din startprogramskonfiguration "
N "slutar fungera, om du väljer att inte installera ett startprogram, eller om "
N "ditt tredjepartsstartprogram inte stöder Linux.\n"
 "\n"
G "\n"
G "En startdiskett KRÄVS för att starta en partitionslös installation."
N "Det rekommenderas varmt att du skapar en startdiskett.\n"
 
G msgid "Skip boot disk creation"
G msgstr "Hoppa över skapandet av startdiskett"
 #: ../iw/bootdisk_gui.py:70
N msgid "_Yes, I would like to create a boot disk"
N msgstr "_Ja, jag vill skapa en startdiskett"
 
G msgid "Boot Loader Configuration"
G msgstr "Konfiguration av startprogram"
 #: ../iw/bootdisk_gui.py:73
N msgid "No, I _do not want to create a boot disk"
N msgstr "N_ej, jag vill inte skapa en startdiskett"
 
 #: ../iw/bootloader_advanced_gui.py:27
N msgid "Advanced Boot Loader Configuration"
N msgstr "Avancerad konfiguration av startprogram"
N 
 #: ../iw/bootloader_advanced_gui.py:43 ../iw/old_bootloader_gui.py:40
 #: ../textw/bootloader_text.py:136
 
G msgid "Partition"
G msgstr "Partition"
G 
G msgid "Type"
G msgstr "Typ"
 #: ../iw/bootloader_advanced_gui.py:51
N msgid "Force LBA32"
N msgstr "Tvinga LBA32"
N 
 #: ../iw/bootloader_advanced_gui.py:72
N msgid "_Force LBA32 (not normally required)"
N msgstr "_Tvinga LBA32 (behövs normalt inte)"
N 
 #: ../iw/bootloader_advanced_gui.py:76
N msgid ""
N "If you wish to add default options to the boot command, enter them into the "
N "'General kernel parameters' field."
N msgstr ""
N "Om du vill lägga till standardflaggor till startkommandot kan du ange dem i "
N "fältet \"Allmänna parametrar till kärnan\"."
N 
 #: ../iw/bootloader_advanced_gui.py:82
N msgid "_General kernel parameters"
N msgstr "_Allmänna parametrar till kärnan"
N 
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:29 ../iw/old_bootloader_gui.py:25
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:294 ../textw/bootloader_text.py:51
 #: ../textw/bootloader_text.py:119 ../textw/bootloader_text.py:178
 #: ../textw/bootloader_text.py:302 ../textw/bootloader_text.py:394
N msgid "Boot Loader Configuration"
N msgstr "Konfiguration av startprogram"
 
G msgid "Install Boot Loader record on:"
G msgstr "Installera startprogramspost på:"
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:71
N msgid "Change Boot Loader"
N msgstr "Byt startprogram"
 
G msgid "Kernel Parameters"
G msgstr "Parametrar till kärnan"
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:89
N msgid ""
N "You have selected not to install a boot loader on your system. You will "
N "have to create a boot disk to boot your system with this option.\n"
N "\n"
N "Would you like to continue and not install a boot loader?"
N msgstr ""
N "Du har valt att inte installera ett startprogram på ditt system. Du måste "
N "skapa en startdiskett för att starta ditt system om du använder detta "
N "alternativ.\n"
N "\n"
N "Vill du fortsätta och inte installera ett startprogram?"
 
G msgid "Force use of LBA32 (not normally required)"
G msgstr "Tvinga fram användning av LBA32 (behövs normalt inte)"
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:101
N msgid "C_ontinue with no boot loader"
N msgstr "F_ortsätt utan något startprogram"
 
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:126 ../iw/old_bootloader_gui.py:200
 msgid ""
 "Please select the boot loader that the computer will use. GRUB is the "
 "default boot loader. However, if you do not wish to overwrite your current "
 "boot loader, select \"Do not install a boot loader.\" "
 msgstr ""
 "Välj det startprogram som datorn ska använda. GRUB är startprogrammet som "
G "används som standard. Skulle du dock inte vilja skriva över ditt existerande "
N "används som standard. Skulle du dock inte vilja skriva över ditt befintliga "
 "startprogram kan du välja \"Installera inte ett startprogram\"."
 
G msgid "Default"
G msgstr "Standard"
G 
G msgid "Device"
G msgstr "Enhet"
G 
G msgid "Partition type"
G msgstr "Partitionstyp"
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:134 ../iw/old_bootloader_gui.py:208
N msgid "Use _GRUB as the boot loader"
N msgstr "Använd _GRUB som startprogram"
 
G msgid "Boot label"
G msgstr "Startetikett"
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:137 ../iw/old_bootloader_gui.py:210
N msgid "Use _LILO as the boot loader"
N msgstr "Använd _LILO som startprogram"
 
G msgid "Use GRUB as the boot loader"
G msgstr "Använd GRUB som startprogram"
G 
G msgid "Use LILO as the boot loader"
G msgstr "Använd LILO som startprogram"
G 
G msgid "Do not install a boot loader"
G msgstr "Installera inte ett startprogram"
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:138 ../iw/old_bootloader_gui.py:212
N msgid "_Do not install a boot loader"
N msgstr "Installera i_nte ett startprogram"
 
G msgid "Default boot image"
G msgstr "Standardstartavbild"
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:160
 #, python-format
N msgid "The %s boot loader will be installed on /dev/%s."
N msgstr "Startprogrammet %s kommer att installeras på /dev/%s."
 
G msgid "Boot Loader Password Configuration"
G msgstr "Konfiguration av lösenord för startprogram"
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:165
N msgid "No boot loader will be installed."
N msgstr "Inget startprogram kommer att installeras."
 
G msgid ""
G "Your boot loader password is less than six characters. We recommend a "
G "longer boot loader password.\n"
G "\n"
G "Would you like to continue with this password?"
G msgstr ""
G "Ditt lösenord för startprogrammet innehåller mindre än sex tecken. Vi "
G "rekommenderar ett längre lösenord för startprogrammet.\n"
G "\n"
G "Vill du fortsätta med detta lösenord?"
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:217
N msgid "_Change boot loader"
N msgstr "_Byt startprogram"
 
G msgid "Password accepted."
G msgstr "Lösenordet accepterades."
G 
G msgid "Password is too short."
G msgstr "Lösenordet är för kort."
G 
G msgid "Passwords do not match."
G msgstr "Lösenorden stämmer inte överens."
 #: ../iw/bootloader_main_gui.py:245
N msgid "Configure advanced boot loader _options"
N msgstr "Konfigurera avancerade startprograms_alternativ"
 
G msgid ""
G "A boot loader password prevents users from passing arbitrary options to the "
G "kernel. For highest security, we recommend setting a password, but this is "
G "not necessary for more casual users."
G msgstr ""
G "Ett startprogramslösenord förhindrar användare från att skicka godtyckliga "
G "alternativ till kärnan. Vi rekommenderar att ett lösenord anges för största "
G "möjliga säkerhet, men detta är inte nödvändigt för användare som inte har så "
G "stort behov av säkerhet."
 #: ../iw/bootlocwidget.py:39 ../iw/old_bootloader_gui.py:722
N msgid "Install Boot Loader record on:"
N msgstr "Installera startprogramspost på:"
 
G msgid "Use a GRUB Password?"
G msgstr "Använda ett GRUB-lösenord?"
G 
G msgid "Please enter password"
G msgstr "Ange lösenord"
 #: ../iw/bootlocwidget.py:70
N msgid "_Change Drive Order"
N msgstr "_Ändra hårddiskordning"
N 
 #: ../iw/bootlocwidget.py:84
N msgid "Unable to Change Drive Order for LILO"
N msgstr "Kan inte ändra hårddiskordning för LILO"
N 
 #: ../iw/bootlocwidget.py:85
N msgid "We do not support changing the drive order for use with LILO."
N msgstr "Vi stöder inte ändring av hårddiskordning för användning med LILO."
N 
 #: ../iw/bootlocwidget.py:92
N msgid "Edit Drive Order"
N msgstr "Redigera hårddiskordning"
N 
 #: ../iw/bootlocwidget.py:97
N msgid ""
N "Arrange the drives to be in the same order as used by the BIOS. Changing the "
N "drive order may be useful if you have multiple SCSI adapters or both SCSI "
N "and IDE adapters and want to boot from the SCSI device.\n"
N "\n"
N "Changing the drive order will change where the installation program locates "
N "the Master Boot Record (MBR)."
N msgstr ""
N "Ordna hårddiskarna så att de är i samma ordning som används av BIOS. Att "
N "ändra ordningen på hårddiskarna kan vara användbart om du har flera SCSI-"
N "adaptrar eller både SCSI- och IDE-adaptrar och vill starta från SCSI-"
N "enheten.\n"
N "\n"
N "Att ändra ordningen på hårddiskarna kommer att ändra var "
N "installationsprogrammet hittar huvudstartposten (MBR)."
 
 
 #: ../iw/confirm_gui.py:61
 #, python-format
 msgid ""
G "A complete log of your installation will be in /tmp/install.log after "
G "rebooting your system. You may want to keep this file for later reference. A "
G "kickstart file representing the choices you have made will be in /root/"
G "anaconda-ks.cfg."
G msgstr ""
G "En komplett logg av din installation kommer att finnas i /tmp/install.log "
G "efter omstart av systemet. Denna fil kan vara bra att spara och använda som "
G "referens senare. En kickstart-fil som visar de val du har gjort kommer att "
G "finnas i /root/anaconda-ks.cfg."
N "A complete log of the installation can be found in the %s file after "
N "rebooting your system.\n"
N "\n"
N "A kickstart file containing the installation options selected can be found "
N "in the %s file after rebooting the system."
N msgstr ""
N "En komplett logg av installationen kan hittas i filen %s efter omstart av "
N "systemet.\n"
N "\n"
N "En kickstart-fil som innehåller de installationsalternativ som valdes kan "
N "hittas i filen %s efter omstart av systemet."
 
 
 #: ../iw/confirm_gui.py:74
 #, python-format
 msgid ""
G "A complete log of your upgrade will be in /tmp/upgrade.log after rebooting "
G "your system. You may want to keep this file for later reference."
N "A complete log of the upgrade can be found in the %s file after rebooting "
N "your system."
 msgstr ""
G "En komplett logg av din uppgradering kommer att finnas i /tmp/upgrade.log "
G "efter omstart av systemet. Denna fil kan vara bra att spara och använda som "
G "referens senare."
N "En komplett logg av din uppgradering kommer att finnas i filen %s efter "
N "omstart av systemet."
 
 
 #: ../iw/congrats_gui.py:49
 msgid ""
G "If you created a boot disk to use to boot your %s system, insert it before "
G "you press <Enter> to reboot.\n"
N "If you created a boot diskette to boot the system, insert it before "
N "rebooting.\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Om du skapade en startdiskett för att starta ditt %s-system bör du sätta i "
G "denna innan du trycker <Retur> för att starta om.\n"
N "Om du skapade en startdiskett för att starta systemet bör du sätta i denna "
N "innan du startar om.\n"
 "\n"
 
 #: ../iw/congrats_gui.py:56
 #, python-format
 msgid ""
G "Congratulations, your %s installation is complete.\n"
N "Congratulations, the installation is complete.\n"
 "\n"
G "Remove any floppy diskettes you used during the installation process and "
G "press <Enter> to reboot your system. \n"
N "Remove any installation media (diskettes or CD-ROMs) used during the "
N "installation.\n"
 "\n"
G "%sFor information on errata (updates and bug fixes), visit http://www.redhat."
G "com/errata.\n"
N "%sFor information on Errata (updates and bug fixes), visit:\n"
N "\thttp://www.redhat.com/errata/\n"
 "\n"
G "Information on using and configuring your system is available in the %s "
G "manuals at http://www.redhat.com/docs."
G msgstr ""
G "Gratulerar, din %s-installation är färdig.\n"
N "For information on automatic updates through Red Hat Network, visit:\n"
N "\thttp://rhn.redhat.com/\n"
 "\n"
G "Ta bort eventuella disketter som du använde under installationen och tryck "
G "<Retur> för att starta om ditt system.\n"
N "For information on using and configuring the system, visit:\n"
N "\thttp://www.redhat.com/docs/\n"
N "\thttp://www.redhat.com/apps/support/\n"
 "\n"
G "%sInformation om uppdateringar och programfixar hittar du på http://www."
G "redhat.com/errata.\n"
N "To register the product for support, visit:\n"
N "\thttp://www.redhat.com/apps/activate/\n"
 "\n"
G "Information om användning och konfiguration av ditt system finns i %s-"
G "manualerna på http://www.redhat.com/docs."
G 
G msgid ""
G "Congratulations, configuration is complete.\n"
N "Click 'Exit' to reboot the system."
N msgstr ""
N "Gratulerar, installationen är färdig.\n"
 "\n"
G "For information on errata (updates and bug fixes), visit http://www.redhat."
G "com/errata.\n"
N "Ta bort all installationsmedia (disketter eller cd-romskivor) som användes "
N "under installationen.\n"
 "\n"
G "Information on using and configuring your system is available in the %s "
G "manuals at http://www.redhat.com/docs."
G msgstr ""
G "Gratulerar, konfigurationen är färdig.\n"
N "%sFör information om uppdateringar och felfixar, besök:\n"
N "\thttp://www.redhat.com/errata/\n"
 "\n"
G "Information om uppdateringar och programfixar hittar du på http://www.redhat."
G "com/errata.\n"
N "För information om automatiska uppdateringar genom Red Hat Network, besök:\n"
N "\thttp://rhn.redhat.com/\n"
 "\n"
G "Information om användning och konfiguration av ditt system finns i %s-"
G "manualerna på http://www.redhat.com/docs."
N "För information om användning och konfiguration av systemet, besök:\n"
N "\thttp://www.redhat.com/docs/\n"
N "\thttp://www.redhat.com/apps/support/\n"
N "\n"
N "För att registrera produkten för support, besök:\n"
N "\thttp://www.redhat.com/apps/activate/\n"
N "\n"
N "Klicka på \"Avsluta\" för att starta om systemet."
 
 
G msgid "Install packages to satisfy dependencies"
G msgstr "Installera paket för att tillfredsställa beroenden"
 #: ../iw/dependencies_gui.py:90
N msgid "_Install packages to satisfy dependencies"
N msgstr "_Installera paket för att tillfredsställa beroenden"
N 
 #: ../iw/dependencies_gui.py:93
N msgid "_Do not install packages that have dependencies"
N msgstr "Installera i_nte paket som har beroenden"
N 
 #: ../iw/dependencies_gui.py:97
N msgid "I_gnore package dependencies"
N msgstr "I_gnorera paketberoenden"
N 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:25 ../iw/desktop_choice_gui.py:53
 #: ../textw/desktop_choice_text.py:24
N msgid "Workstation Defaults"
N msgstr "Standardalternativ för arbetsstationer"
 
G msgid "Do not install packages that have dependencies"
G msgstr "Installera inte paket som har beroenden"
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:52 ../installclasses/workstation.py:6
N msgid "Workstation"
N msgstr "Arbetsstation"
 
G msgid "Ignore package dependencies"
G msgstr "Ignorera paketberoenden"
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:58
 #, python-format
N msgid ""
N "The default workstation environment includes our recommendations for new "
N "users, including:\n"
N "\n"
N "\tDesktop shell (GNOME)\n"
N "\tOffice suite (OpenOffice)\n"
N "\tWeb browser (Mozilla) \n"
N "\tEmail (Evolution)\n"
N "\tInstant messaging\n"
N "\tSound and video applications\n"
N "\tGames\n"
N "\tSoftware Development Tools\n"
N "\tAdministration Tools\n"
N "\n"
N "After installation, additional software can be added or removed using the "
N "'redhat-config-package' tool.\n"
N "\n"
N "If you are familiar with %s, you may have specific packages you would like "
N "to install or avoid installing. Check the box below to customize your "
N "installation."
N msgstr ""
N "Standardarbetsstationsmiljön innehåller våra rekommendationer för nya "
N "användare och bland annat:\n"
N "\n"
N "\tSkrivbordsskal (GNOME)\n"
N "\tKontorsprogramvara (OpenOffice)\n"
N "\tWebbläsare (Mozilla) \n"
N "\tE-post (Evolution)\n"
N "\tSnabbmeddelanden\n"
N "\tProgram för ljud och video\n"
N "\tSpel\n"
N "\tProgramutvecklingsverktyg\n"
N "\tAdministrationsverktyg\n"
N "\n"
N "Efter installationen kan ytterligare programvara läggas till eller tas bort "
N "genom användning av verktyget \"redhat-config-package\".\n"
N "\n"
N "Om du är bekant med %s kanske du har vissa specifika paket som du vill "
N "installera eller undvika att installera. Kryssa i rutan nedan för att "
N "anpassa din installation."
N 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:75 ../installclasses/personal_desktop.py:10
N msgid "Personal Desktop"
N msgstr "Personligt skrivbord"
N 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:76
N msgid "Personal Desktop Defaults"
N msgstr "Standardalternativ för personligt skrivbord"
N 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:81
 #, python-format
N msgid ""
N "The default personal desktop environment includes our recommendations for "
N "new users, including:\n"
N "\n"
N "\tDesktop shell (GNOME)\n"
N "\tOffice suite (OpenOffice)\n"
N "\tWeb browser (Mozilla) \n"
N "\tEmail (Evolution)\n"
N "\tInstant messaging\n"
N "\tSound and video applications\n"
N "\tGames\n"
N "\n"
N "After installation, additional software can be added or removed using the "
N "'redhat-config-package' tool.\n"
N "\n"
N "If you are familiar with %s, you may have specific packages you would like "
N "to install or avoid installing. Check the box below to customize your "
N "installation."
N msgstr ""
N "Den personliga standardskrivbordsmiljön innehåller våra rekommendationer för "
N "nya användare och bland annat:\n"
N "\n"
N "\tSkrivbordsskal (GNOME)\n"
N "\tKontorsprogramvara (OpenOffice)\n"
N "\tWebbläsare (Mozilla) \n"
N "\tE-post (Evolution)\n"
N "\tSnabbmeddelanden\n"
N "\tProgram för ljud och video\n"
N "\tSpel\n"
N "\n"
N "Efter installationen kan ytterligare programvara läggas till eller tas bort "
N "genom användning av verktyget \"redhat-config-package\".\n"
N "\n"
N "Om du är bekant med %s kanske du har vissa specifika paket som du vill "
N "installera eller undvika att installera. Kryssa i rutan nedan för att "
N "anpassa din installation."
N 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:98
N msgid ""
N "If you would like to change the default package set to be installed you can "
N "choose to customize this below."
N msgstr ""
N "Om du vill ändra standardsamlingen med paket som ska installeras kan du "
N "välja att anpassa det nedan."
N 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:106
N msgid "_Accept the current package list"
N msgstr "_Acceptera den nuvarande paketlistan"
N 
 #: ../iw/desktop_choice_gui.py:107
N msgid "_Customize the set of packages to be installed"
N msgstr "An_passa valet av paket att installera"
N 
 #: ../iw/driveorderwidget.py:44
N msgid "Drive"
N msgstr "Hårddisk"
N 
 #: ../iw/driveorderwidget.py:44 ../iw/progress_gui.py:210
 #: ../iw/progress_gui.py:273 ../textw/partition_text.py:1099
N msgid "Size"
N msgstr "Storlek"
N 
 #: ../iw/driveorderwidget.py:44
N msgid "Model"
N msgstr "Modell"
 
 
 #: ../iw/examine_gui.py:95
G msgid "Customize packages to be upgraded"
G msgstr "Välj paket att uppgradera"
G 
G msgid "fdisk"
G msgstr "fdisk"
N msgid "_Customize packages to be upgraded"
N msgstr "_Välj paket att uppgradera"
 
G msgid "Select drive to run fdisk on"
G msgstr "Välj enhet att använda fdisk på"
 #: ../iw/fdasd_gui.py:27
N msgid "fdasd"
N msgstr "fdasd"
N 
 #: ../iw/fdasd_gui.py:28
N msgid "Select drive to run fdasd on"
N msgstr "Välj enhet att köra fdasd på"
N 
 #: ../iw/fdisk_gui.py:26
N msgid "Partitioning with fdisk"
N msgstr "Partitionering med fdisk"
N 
 #: ../iw/fdisk_gui.py:103
N msgid "Select a drive to partition with fdisk:"
N msgstr "Välj en enhet att partitionera med fdisk:"
 
 
 #: ../iw/firewall_gui.py:132
G msgid "The format is 'port:protocol'. For example, '1234:udp'"
G msgstr "Formatet är \"port:protokoll\". Exempelvis \"1234:udp\""
 #, python-format
N msgid ""
N "Invalid port given: %s. The proper format is 'port:protocol', where port is "
N "between 1 and 65535, and port is either 'tcp' or 'udp'.\n"
N "\n"
N "For example, '1234:udp'"
N msgstr ""
N "Ogiltig port angiven: %s. Korrekt format är \"port:protokoll\", där port är "
N "mellan 1 och 65535, och port antingen är \"tcp\" eller \"udp\".\n"
N "\n"
N "Exempelvis \"1234:udp\""
 
G msgid "Please choose your security level: "
G msgstr "Välj din säkerhetsnivå: "
 #: ../iw/firewall_gui.py:136
N msgid "Warning: Bad Token"
N msgstr "Varning: Felaktigt element"
 
G msgid "High"
G msgstr "Hög"
 #: ../iw/firewall_gui.py:188
N msgid "Select a security level for the system: "
N msgstr "Välj en säkerhetsnivå för systemet: "
 
G msgid "Medium"
G msgstr "Mellan"
 #: ../iw/firewall_gui.py:197
N msgid "Hi_gh"
N msgstr "H_ög"
 
G msgid "No firewall"
G msgstr "Ingen brandvägg"
 #: ../iw/firewall_gui.py:198
N msgid "_Medium"
N msgstr "_Mellan"
 
G msgid "Use default firewall rules"
G msgstr "Använd standardbrandväggsregler"
 #: ../iw/firewall_gui.py:199
N msgid "N_o firewall"
N msgstr "_Ingen brandvägg"
 
G msgid "Customize"
G msgstr "Anpassa"
 #: ../iw/firewall_gui.py:215
N msgid "Use _default firewall rules"
N msgstr "Använd _standardbrandväggsregler"
 
G msgid "Trusted devices:"
G msgstr "Betrodda enheter:"
 #: ../iw/firewall_gui.py:216
N msgid "_Customize"
N msgstr "_Anpassa"
 
G msgid "Allow incoming:"
G msgstr "Tillåt inkommande:"
 #: ../iw/firewall_gui.py:229
N msgid "_Trusted devices:"
N msgstr "_Pålitliga enheter:"
 
G msgid "Other ports:"
G msgstr "Andra portar:"
G 
G msgid "Choose partitions to Format"
G msgstr "Välj partitioner att formatera"
 #: ../iw/firewall_gui.py:254
N msgid "_Allow incoming:"
N msgstr "_Tillåt inkommande:"
 
 #: ../iw/firewall_gui.py:278
N msgid "Other _ports:"
N msgstr "Andra p_ortar:"
N 
 #: ../iw/installpath_gui.py:36 ../textw/installpath_text.py:42
 
G msgid "Keyboard Configuration"
G msgstr "Tangentbordskonfiguration"
G 
G msgid "Which model keyboard is attached to the computer?"
G msgstr "Vilken typ av tangentbord är ansluten till datorn?"
G 
G msgid "Model"
G msgstr "Modell"
 #: ../iw/ipwidget.py:104
N msgid "IP Address is missing"
N msgstr "IP-adress saknas"
N 
 #: ../iw/ipwidget.py:109
N msgid "IP Addresses must contain numbers between 1 and 255"
N msgstr "IP-adresser får bara innehålla tal mellan 1 och 255"
N 
 #: ../iw/ipwidget.py:114 ../iw/ipwidget.py:116
N msgid "IP Addresses must contain numbers between 0 and 255"
N msgstr "IP-adresser får bara innehålla tal mellan 0 och 255"
 
 
G msgid "Choose the default language for this system:  "
G msgstr "Välj standardspråket för detta system:  "
G 
G msgid "Currently installed languages:"
G msgstr "Nuvarande installerade språk:"
G 
G msgid "Choose additional languages you would like to use on this system:"
G msgstr "Välj ytterligare språk som du vill använda på systemet:"
 #: ../iw/language_support_gui.py:149
N msgid "Select the _default language for the system:  "
N msgstr "Välj _standardspråket för systemet:  "
N 
 #: ../iw/language_support_gui.py:159
N msgid "Select _additional languages to install on the system:"
N msgstr "Välj _ytterligare språk som du vill installera på systemet:"
N 
 #: ../iw/language_support_gui.py:208
N msgid "_Select All"
N msgstr "V_älj alla"
N 
 #: ../iw/language_support_gui.py:214
N msgid "Select Default _Only"
N msgstr "Välj _endast standardalternativet"
 
G msgid "Select all"
G msgstr "Välj alla"
 #: ../iw/language_support_gui.py:220
N msgid "Rese_t"
N msgstr "_Återställ"
 
G msgid "Reset"
G msgstr "Återställ"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:104 ../iw/lvm_dialog_gui.py:150
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:184 ../iw/lvm_dialog_gui.py:257
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:548 ../iw/lvm_dialog_gui.py:596
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:790
N msgid "Not enough space"
N msgstr "Inte tillräckligt med utrymme"
 
G msgid "Select as default"
G msgstr "Välj som standard"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:105
N msgid ""
N "The physical extent size cannot be changed because otherwise the space "
N "required by the currently defined logical volumes will be increased to more "
N "than the available space."
N msgstr ""
N "Den fysiska ytans storlek kan inte ändras eftersom utrymmet som krävs för de "
N "för tillfället angivna logiska volymerna annars kommer att bli större än det "
N "tillgängliga utrymmet."
 
G msgid "Mouse Configuration"
G msgstr "Muskonfiguration"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:114
N msgid "Confirm Physical Extent Change"
N msgstr "Bekräfta ändring av fysisk yta"
 
G msgid "/dev/ttyS0 (COM1 under DOS)"
G msgstr "/dev/ttyS0 (COM1 i DOS)"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:115
N msgid ""
N "This change in the value of the physical extent will require the sizes of "
N "the current logical volume requests to be rounded up in size to an integer "
N "multiple of the physical extent.\n"
N "\n"
N "This change will take affect immediately."
N msgstr ""
N "Denna ändring i värdet på den fysiska ytan kommer att kräva att kraven på "
N "storleken på den aktuella logiska volymen avrundas uppåt i storlek till en "
N "heltalsmultipel av den fysiska ytan.\n"
N "\n"
N "Denna ändring kommer att börja gälla omedelbart."
 
G msgid "/dev/ttyS1 (COM2 under DOS)"
G msgstr "/dev/ttyS1 (COM2 i DOS)"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:124 ../iw/lvm_dialog_gui.py:167
 #: ../iw/network_gui.py:154 ../iw/network_gui.py:158 ../iw/network_gui.py:181
N msgid "C_ontinue"
N msgstr "F_ortsätt"
 
G msgid "/dev/ttyS2 (COM3 under DOS)"
G msgstr "/dev/ttyS2 (COM3 i DOS)"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:151
 #, python-format
N msgid ""
N "The physical extent size cannot be changed because the value selected (%"
N "10.2f MB) is larger than the smallest physical volume (%10.2f MB) in the "
N "volume group."
N msgstr ""
N "Storleken på den fysiska ytan kan inte ändras eftersom det värde som valts (%"
N "10.2f MB) är större än den minsta fysiska volymen (%10.2f MB) i volymgruppen."
 
G msgid "/dev/ttyS3 (COM4 under DOS)"
G msgstr "/dev/ttyS3 (COM4 i DOS)"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:160
N msgid "Too small"
N msgstr "För liten"
 
G msgid "Emulate 3 Buttons"
G msgstr "Emulera 3 knappar"
G 
G msgid "Port"
G msgstr "Port"
G 
G msgid "Which model mouse is attached to the computer?"
G msgstr "Vilken typ av mus är ansluten till datorn?"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:161
N msgid ""
N "This change in the value of the physical extent will waste substantial space "
N "on one or more of the physical volumes in the volume group."
N msgstr ""
N "Denna ändring i värdet på den fysiska ytan kommer att slösa bort avsevärda "
N "mängder utrymme på en eller flera av de fysiska volymerna i volymgruppen."
 
G msgid "Network Configuration"
G msgstr "Nätverkskonfiguration"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:185
 #, python-format
N msgid ""
N "The physical extent size cannot be changed because the resulting maximum "
N "logical volume size (%10.2f MB) is smaller than one or more of the currently "
N "defined logical volumes."
N msgstr ""
N "Storleken på den fysiska ytan kan inte ändras eftersom den resulterande "
N "maximala logiska volymstorleken (%10.2f MB) är mindre än en eller flera av "
N "de angivna logiska volymerna."
 
G msgid "Configure using DHCP"
G msgstr "Konfigurera med DHCP"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:258
N msgid ""
N "You cannot remove this physical volume because otherwise the volume group "
N "will be too small to hold the currently defined logical volumes."
N msgstr ""
N "Du kan inte ta bort denna fysiska volym eftersom volymgruppen annars kommer "
N "att vara för liten för att hålla de för tillfället definierade logiska "
N "volymerna."
 
G msgid "Activate on boot"
G msgstr "Aktivera vid uppstart"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:329
N msgid "Make Logical Volume"
N msgstr "Skapa logisk volym"
 
G msgid "IP Address"
G msgstr "IP-adress"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:332
 #, python-format
N msgid "Edit Logical Volume: %s"
N msgstr "Redigera logisk volym: %s"
 
G msgid "Netmask"
G msgstr "Nätmask"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:334
N msgid "Edit Logical Volume"
N msgstr "Redigera logisk volym"
 
G msgid "Network"
G msgstr "Nätverk"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:347 ../iw/partition_dialog_gui.py:281
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:294
N msgid "_Mount Point:"
N msgstr "_Monteringspunkt:"
 
G msgid "Broadcast"
G msgstr "Broadcast"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:355
N msgid "_File System Type:"
N msgstr "_Filsystemstyp:"
 
G msgid "Hostname"
G msgstr "Värdnamn"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:363 ../iw/partition_dialog_gui.py:299
N msgid "Original File System Type:"
N msgstr "Ursprunglig filsystemstyp:"
 
G msgid "Gateway"
G msgstr "Gateway"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:368 ../iw/partition_dialog_gui.py:310
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:315
N msgid "Unknown"
N msgstr "Okänd"
 
G msgid "Primary DNS"
G msgstr "Primär DNS"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:374
N msgid "_Logical Volume Name:"
N msgstr "Namn på _logisk volym:"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:382
N msgid "Logical Volume Name:"
N msgstr "Namn på logisk volym:"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:390 ../iw/partition_dialog_gui.py:356
N msgid "_Size (MB):"
N msgstr "_Storlek (MB):"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:396 ../iw/partition_dialog_gui.py:373
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:416 ../textw/partition_text.py:317
 #: ../textw/partition_text.py:400 ../textw/partition_text.py:487
N msgid "Size (MB):"
N msgstr "Storlek (MB):"
 
G msgid "Secondary DNS"
G msgstr "Sekundär DNS"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:408
 #, python-format
N msgid "(Max size is %s MB)"
N msgstr "(Maximal storlek är %s MB)"
 
G msgid "Tertiary DNS"
G msgstr "Tertiär DNS"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:469
N msgid "Illegal size"
N msgstr "Otillåten storlek"
 
G msgid "Individual Package Selection"
G msgstr "Val av enstaka paket"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:470
N msgid "The requested size as entered is not a valid number greater than 0."
N msgstr "Den begärda storleken som angavs är inte ett giltigt tal större än 0."
 
G msgid "Total install size: "
G msgstr "Total installationsstorlek: "
G 
G msgid "Tree View"
G msgstr "Trädvy"
G 
G msgid "Flat View"
G msgstr "Platt vy"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:503
N msgid "Mount point in use"
N msgstr "Monteringspunkten används"
 
G msgid "Size (MB)"
G msgstr "Storlek (MB)"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:504
 #, python-format
N msgid "The mount point \"%s\" is in use, please pick another."
N msgstr "Monteringspunkten \"%s\" används, välj en annan."
 
G msgid "Total size: "
G msgstr "Total storlek: "
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:515
N msgid "Illegal Logical Volume Name"
N msgstr "Otillåtet namn på logisk volym"
 
G msgid "Select all in group"
G msgstr "Välj alla i gruppen"
G 
G msgid "Unselect all in group"
G msgstr "Välj inget i gruppen"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:534
N msgid "Illegal logical volume name"
N msgstr "Otillåtet namn på logisk volym"
 
G msgid "Package Group Selection"
G msgstr "Val av paketgrupper"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:535
 #, python-format
N msgid "The logical volume name \"%s\" is already in use. Please pick another."
N msgstr "Det logiska volymnamnet \"%s\" används redan. Välj ett annat."
 
G msgid "Select individual packages"
G msgstr "Välj enstaka paket"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:549
 #, python-format
N msgid ""
N "The current requested size (%10.2f MB) is larger than maximum logical volume "
N "size (%10.2f MB). To increase this limit you can increase the Physical "
N "Extent size for this Volume Group."
N msgstr ""
N "Den för tillfället begärda storleken (%10.2f MB) är större än den maximala "
N "logiska volymstorleken (%10.2f MB). För att höja denna gräns kan du öka "
N "storleken på den fysiska ytan för denna volymgrupp."
 
G msgid "<Not Applicable>"
G msgstr "<Inte tillämpbart>"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:573 ../iw/partition_dialog_gui.py:169
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:181 ../iw/partition_dialog_gui.py:229
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:221 ../textw/partition_text.py:816
 #: ../textw/partition_text.py:838 ../textw/partition_text.py:1009
N msgid "Error With Request"
N msgstr "Fel i begäran"
 
G msgid "Disk Setup"
G msgstr "Hårddiskkonfiguration"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:597 ../iw/lvm_dialog_gui.py:791
 #, python-format
N msgid ""
N "The logical volumes you have configured require %g MB, but the volume group "
N "only has %g MB. Please either make the volume group larger or make the "
N "logical volume(s) smaller."
N msgstr ""
N "De logiska volymerna som du har konfigurerat kräver %g MB, men volymgruppen "
N "har endast %g MB. Gör antingen volymgruppen större eller de logiska "
N "volymerna mindre."
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:647
N msgid "No free slots"
N msgstr "Inga lediga platser"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:648
 #, python-format
N msgid "You cannot create more than %s logical volumes per volume group."
N msgstr "Du kan inte skapa mer än %s logiska volymer per volymgrupp."
 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:654
N msgid "No free space"
N msgstr "Inget ledigt utrymme"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:655
 msgid ""
G "The following critical errors exist with your requested partitioning scheme."
N "There is no room left in the volume group to create new logical volumes. To "
N "add a logical volume you will need to reduce the size of one or more of the "
N "currently existing logical volumes"
 msgstr ""
G "De följande ödesdigra felen finns hos ditt begärda partitioneringsschema."
N "Det finns inget utrymme ledigt i volymgruppen för att skapa nya logiska "
N "volymer. För att lägga till en logisk volym måste du minska storleken på en "
N "eller flera av de befintliga logiska volymerna"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:683
 #, python-format
N msgid "Are you sure you want to Delete the logical volume \"%s\"?"
N msgstr "Är du säker på att du vill ta bort den logiska volymen \"%s\"?"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:802
N msgid "Invalid Volume Group Name"
N msgstr "Ogiltigt namn på volymgrupp"
 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:815
N msgid "Name in use"
N msgstr "Namnet används"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:816
 #, python-format
N msgid "The volume group name \"%s\" is already in use. Please pick another."
N msgstr "Volymgruppsnamnet \"%s\" används redan. Välj ett annat."
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:860
N msgid "Not enough physical volumes"
N msgstr "Inte tillräckligt med logiska volymer"
N 
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:861
 msgid ""
G "These errors must be corrected prior to continuing with your install of %s."
N "At least one unused physical volume partition is needed to create an LVM "
N "Volume Group.\n"
N "\n"
N "Create a partition or RAID array of type \"physical volume (LVM)\" and then "
N "select the \"LVM\" option again."
 msgstr ""
G "Dessa fel måste åtgärdas innan du kan fortsätta med installationen av %s."
N "Minst en oanvänd fysisk volym krävs för att skapa en LVM-volymgrupp.\n"
N "\n"
N "Skapa en partition eller RAID-kedja av typen \"fysisk volym (LVM)\" och välj "
N "sedan alternativet \"LVM\" igen."
 
G msgid "Partitioning Errors"
G msgstr "Partitioneringsfel"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:872
N msgid "Make LVM Volume Group"
N msgstr "Skapa LVM-volymgrupp"
 
G msgid "The following warnings exist with your requested partition scheme."
G msgstr "De följande varningarna finns hos ditt begärda partitioneringsschema."
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:875
 #, python-format
N msgid "Edit LVM Volume Group: %s"
N msgstr "Redigera LVM-volymgrupp: %s"
 
G msgid "Would you like to continue with your requested partitioning scheme?"
G msgstr "Vill du fortsätta med ditt begärda partitioneringsschema?"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:877
N msgid "Edit LVM Volume Group"
N msgstr "Redigera LVM-volymgrupp"
 
G msgid "Partitioning Warnings"
G msgstr "Partitioneringsvarningar"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:893
N msgid "_Volume Group Name:"
N msgstr "Namn på _volymgrupp:"
 
G msgid "Format Warnings"
G msgstr "Formateringsvarningar"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:901
N msgid "Volume Group Name:"
N msgstr "Namn på volymgrupp:"
 
G msgid "Free space"
G msgstr "Ledigt utrymme"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:910
N msgid "_Physical Extent:"
N msgstr "_Fysisk yta:"
 
G msgid "Extended"
G msgstr "Utökad"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:917
N msgid "Physical Extent:"
N msgstr "Fysisk yta:"
 
G msgid "software RAID"
G msgstr "programvaru-RAID"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:930
N msgid "Physical Volumes to _Use:"
N msgstr "Fysiska volymer att _använda:"
 
G msgid "None"
G msgstr "Ingen"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:936
N msgid "Used Space:"
N msgstr "Använt diskutrymme:"
 
G msgid "Free"
G msgstr "Ledigt"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:953
N msgid "Free Space:"
N msgstr "Ledigt utrymme:"
 
G msgid "RAID Device %s"
G msgstr "RAID-enhet %s"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:971
N msgid "Total Space:"
N msgstr "Totalt utrymme:"
 
G msgid "Additional Size Options"
G msgstr "Ytterligare storleksalternativ"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:1000
N msgid "Logical Volume Name"
N msgstr "Namn på logisk volym"
 
G msgid "Fixed size"
G msgstr "Fast storlek"
G 
G msgid "Fill all space up to (MB):"
G msgstr "Fyll allt utrymme upp till (MB):"
G 
G msgid "Fill to maximum allowable size"
G msgstr "Fyll till största möjliga storlek"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:1006 ../iw/partition_gui.py:352
N msgid "Size (MB)"
N msgstr "Storlek (MB)"
 
G msgid "Add Partition"
G msgstr "Lägg till partition"
 #: ../iw/lvm_dialog_gui.py:1037
N msgid "Logical Volumes"
N msgstr "Logiska volymer"
 
G msgid "Mount Point:"
G msgstr "Monteringspunkt:"
 #: ../iw/mouse_gui.py:26
N msgid "Mouse Configuration"
N msgstr "Muskonfiguration"
 
G msgid "Filesystem Type:"
G msgstr "Filsystemstyp:"
 #: ../iw/mouse_gui.py:80 ../textw/mouse_text.py:20
N msgid "/dev/ttyS0 (COM1 under DOS)"
N msgstr "/dev/ttyS0 (COM1 i DOS)"
 
G msgid "Original Filesystem Type:"
G msgstr "Ursprunglig filsystemstyp:"
 #: ../iw/mouse_gui.py:81 ../textw/mouse_text.py:21
N msgid "/dev/ttyS1 (COM2 under DOS)"
N msgstr "/dev/ttyS1 (COM2 i DOS)"
 
G msgid "Unknown"
G msgstr "Okänd"
 #: ../iw/mouse_gui.py:82 ../textw/mouse_text.py:22
N msgid "/dev/ttyS2 (COM3 under DOS)"
N msgstr "/dev/ttyS2 (COM3 i DOS)"
 
G msgid "Allowable Drives:"
G msgstr "Tillåtna enheter:"
 #: ../iw/mouse_gui.py:83 ../textw/mouse_text.py:23
N msgid "/dev/ttyS3 (COM4 under DOS)"
N msgstr "/dev/ttyS3 (COM4 i DOS)"
 
G msgid "Drive:"
G msgstr "Enhet:"
 #: ../iw/mouse_gui.py:93 ../iw/osbootwidget.py:157
N msgid "_Device"
N msgstr "E_nhet"
N 
 #: ../iw/mouse_gui.py:138
N msgid "_Model"
N msgstr "_Modell"
N 
 #: ../iw/mouse_gui.py:221
N msgid "_Emulate 3 buttons"
N msgstr "E_mulera 3 knappar"
N 
 #: ../iw/mouse_gui.py:235
N msgid "Select the appropriate mouse for the system."
N msgstr "Välj lämplig mus för systemet."
 
G msgid "Original Filesystem Label:"
G msgstr "Ursprunglig filsystemsetikett:"
 #: ../iw/network_gui.py:26 ../iw/network_gui.py:569
N msgid "Gateway"
N msgstr "Gateway"
 
G msgid "Size (MB):"
G msgstr "Storlek (MB):"
 #: ../iw/network_gui.py:26 ../iw/network_gui.py:571
N msgid "Primary DNS"
N msgstr "Primär DNS"
 
G msgid "Start Cylinder:"
G msgstr "Startcylinder:"
 #: ../iw/network_gui.py:27 ../iw/network_gui.py:573
N msgid "Secondary DNS"
N msgstr "Sekundär DNS"
 
G msgid "End Cylinder:"
G msgstr "Slutcylinder:"
 #: ../iw/network_gui.py:27 ../iw/network_gui.py:575
N msgid "Tertiary DNS"
N msgstr "Tertiär DNS"
 
G msgid "How would you like to prepare the filesystem on this partition?"
G msgstr "Hur vill du förbereda filsystemet på denna partition?"
 #: ../iw/network_gui.py:29
N msgid "_Gateway"
N msgstr "_Gateway"
N 
 #: ../iw/network_gui.py:29
N msgid "_Primary DNS"
N msgstr "_Primär DNS"
N 
 #: ../iw/network_gui.py:30
N msgid "_Secondary DNS"
N msgstr "_Sekundär DNS"
N 
 #: ../iw/network_gui.py:30
N msgid "_Tertiary DNS"
N msgstr "_Tertiär DNS"
 
G msgid "Leave unchanged (preserve data)"
G msgstr "Lämna orört (bevara data)"
 #: ../iw/network_gui.py:34
N msgid "Network Configuration"
N msgstr "Nätverkskonfiguration"
 
G msgid "Format partition as:"
G msgstr "Formatera partitionen som:"
G 
G msgid "Migrate partition to:"
G msgstr "Migrera partitionen till:"
G 
G msgid "Check for bad blocks?"
G msgstr "Sök efter skadade block?"
 #: ../iw/network_gui.py:153 ../iw/network_gui.py:157 ../iw/network_gui.py:161
 #: ../iw/network_gui.py:166 ../iw/network_gui.py:172 ../iw/network_gui.py:176
 #: ../iw/network_gui.py:181
N msgid "Error With Data"
N msgstr "Fel med data"
 
G msgid "Force to be a primary partition"
G msgstr "Tvinga att vara primär partition"
 #: ../iw/network_gui.py:154
N msgid ""
N "You have not specified a hostname. Depending on your network environment "
N "this may cause problems later."
N msgstr ""
N "Du har inte angett ett värdnamn. Beroende på din nätverksmiljö kan detta "
N "orsaka problem senare."
 
G msgid "Check for bad blocks"
G msgstr "Sök efter skadade block"
 #: ../iw/network_gui.py:158
 #, python-format
N msgid ""
N "You have not specified the field \"%s\". Depending on your network "
N "environment this may cause problems later."
N msgstr ""
N "Du har inte angett ett värde i fältet \"%s\". Beroende på din nätverksmiljö "
N "kan detta orsaka problem senare."
 
G msgid "Error With Request"
G msgstr "Fel i begäran"
 #: ../iw/network_gui.py:162
 #, python-format
N msgid ""
N "The hostname \"%s\" is not valid for the following reason:\n"
N "\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Värdnamnet \"%s\" är inte giltigt på grund av följande orsak:\n"
N "\n"
N "%s"
 
 #: ../iw/network_gui.py:167
 #, python-format
G msgid "Could not allocate requested partitions: %s."
G msgstr "Kunde inte allokera begärda partitioner: %s."
N msgid ""
N "An error occurred converting the value entered for \"%s\":\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Ett fel inträffade vid konvertering av värdet som angavs för \"%s\":\n"
N "%s"
 
G msgid "Modify Partition"
G msgstr "Redigera partition"
 #: ../iw/network_gui.py:173
 #, python-format
N msgid "A value is required for the field \"%s\"."
N msgstr "Ett värde krävs i fältet \"%s\"."
 
G msgid "Add anyway"
G msgstr "Lägg till ändå"
 #: ../iw/network_gui.py:177
N msgid "The IP information you have entered is invalid."
N msgstr "IP-informationen du angav är inte giltig."
N 
 #: ../iw/network_gui.py:181
N msgid ""
N "You have no active network devices. Your system will not be able to "
N "communicate over a network by default without at least one device active.\n"
N "\n"
N "NOTE: If you have a PCMCIA-based network adapter you should leave it "
N "inactive at this point. When you reboot your system the adapter will be "
N "activated automatically."
N msgstr ""
N "Du har inga aktiva nätverksenheter. Ditt system kommer inte att kunna "
N "kommunicera över ett nätverk som standard utan åtminstone en aktiv "
N "enhet.\n"
N "\n"
N "OBSERVERA: Om du har ett PCMCIA-baserat nätverkskort bör du lämna det "
N "inaktivt för tillfället. När du startar om ditt system kommer "
N "nätverkskortet att aktiveras automatiskt."
 
 #: ../iw/network_gui.py:200
 #, python-format
G msgid "Warning: %s."
G msgstr "Varning: %s."
N msgid "Edit Interface %s"
N msgstr "Redigera gränssnittet %s"
 
G msgid "Make RAID Device"
G msgstr "Skapa RAID-enhet"
 #: ../iw/network_gui.py:210
N msgid "Configure using _DHCP"
N msgstr "Konfigurera med hjälp av _DHCP"
 
G msgid "At least two software RAID partitions are needed."
G msgstr "Minst två programvaru-RAID-partitioner behövs."
 #: ../iw/network_gui.py:216
N msgid "_Activate on boot"
N msgstr "_Aktivera vid uppstart"
 
G msgid "Filesystem type:"
G msgstr "Filsystemstyp:"
 #: ../iw/network_gui.py:225
N msgid "_IP Address"
N msgstr "_IP-adress"
 
G msgid "RAID Level:"
G msgstr "RAID-nivå:"
 #: ../iw/network_gui.py:226
N msgid "Net_mask"
N msgstr "_Nätmask"
 
G msgid "RAID Members:"
G msgstr "RAID-medlemmar:"
 #: ../iw/network_gui.py:229
N msgid "Point to Point (IP)"
N msgstr "Punkt till punkt (IP)"
 
G msgid "Number of spares:"
G msgstr "Antal reserver:"
 #: ../iw/network_gui.py:252
 #, python-format
N msgid "Configure %s"
N msgstr "Konfigurera %s"
 
G msgid "Format partition?"
G msgstr "Formatera partitionen?"
 #: ../iw/network_gui.py:394
N msgid "Active on Boot"
N msgstr "Aktivera vid uppstart"
 
G msgid "_New"
G msgstr "_Ny"
 #: ../iw/network_gui.py:396 ../iw/old_bootloader_gui.py:348
 #: ../iw/osbootwidget.py:64 ../iw/partition_gui.py:346 ../iw/silo_gui.py:263
 #: ../textw/bootloader_text.py:206 ../textw/bootloader_text.py:277
 #: ../textw/mouse_text.py:38 ../textw/partition_text.py:1099
 #: ../textw/silo_text.py:142 ../textw/silo_text.py:207
N msgid "Device"
N msgstr "Enhet"
 
G msgid "_Edit"
G msgstr "_Redigera"
 #: ../iw/network_gui.py:398
N msgid "IP/Netmask"
N msgstr "IP/Nätmask"
 
G msgid "_Delete"
G msgstr "_Ta bort"
 #: ../iw/network_gui.py:421 ../iw/network_gui.py:522
 #: ../textw/network_text.py:224 ../loader/net.c:624 ../loader/net.c:823
N msgid "Hostname"
N msgstr "Värdnamn"
 
G msgid "_Reset"
G msgstr "_Återställ"
 #: ../iw/network_gui.py:426
N msgid "Set hostname"
N msgstr "Ställ in värdnamn"
N 
 #: ../iw/network_gui.py:494
N msgid "Network Devices"
N msgstr "Nätverksenheter"
N 
 #: ../iw/network_gui.py:501
N msgid "Set the hostname:"
N msgstr "Ställ in värdnamnet:"
N 
 #: ../iw/network_gui.py:505
N msgid "_automatically via DHCP"
N msgstr "_automatiskt via DHCP"
N 
 #: ../iw/network_gui.py:511
N msgid "_manually"
N msgstr "_manuellt"
N 
 #: ../iw/network_gui.py:579
N msgid "Miscellaneous Settings"
N msgstr "Diverse inställningar"
 
G msgid "Make _RAID"
G msgstr "Skapa _RAID"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:91 ../iw/old_bootloader_gui.py:243
 #: ../textw/bootloader_text.py:389
N msgid ""
N "A boot loader password prevents users from passing arbitrary options to the "
N "kernel. For highest security, we recommend setting a password, but this is "
N "not necessary for more casual users."
N msgstr ""
N "Ett startprogramslösenord förhindrar användare från att skicka godtyckliga "
N "alternativ till kärnan. Vi rekommenderar att ett lösenord anges för största "
N "möjliga säkerhet, men detta är inte nödvändigt för användare som inte har så "
N "stort behov av säkerhet."
 
G msgid "Start"
G msgstr "Start"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:102 ../textw/userauth_text.py:37
 #: ../loader/urls.c:389
N msgid "Password:"
N msgstr "Lösenord:"
 
G msgid "End"
G msgstr "Slut"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:107 ../textw/bootloader_text.py:412
N msgid "Confirm:"
N msgstr "Bekräfta:"
 
G msgid "Format"
G msgstr "Formatera"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:156
N msgid "No password"
N msgstr "Inget lösenord"
 
G msgid "Automatic Partitioning"
G msgstr "Automatisk partitionering"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:158
N msgid "Change _Password"
N msgstr "Byt _lösenord"
 
G msgid "You need to select at least one drive to have %s installed onto."
G msgstr "Du måste välja minst en enhet som du vill installera %s på."
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:248
N msgid "_Use a Boot Loader Password"
N msgstr "_Använd ett lösenord för startprogrammet"
 
G msgid "I want to have automatic partitioning:"
G msgstr "Jag vill ha automatisk partitionering:"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:249
N msgid "Set _Password"
N msgstr "Ange _lösenord"
 
G msgid "Which drive(s) do you want to use for this installation?"
G msgstr "Vilken eller vilka enheter vill du använda för denna installation?"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:265
N msgid "Force the use of LBA32 extensions for booting (not normally required)"
N msgstr ""
N "Tvinga fram användning av LBA32-tillägg för start (behövs normalt inte)"
N 
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:269
N msgid "_Force LBA32"
N msgstr "_Tvinga LBA32"
N 
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:273
N msgid "General kernel parameters"
N msgstr "Allmänna parametrar till kärnan"
 
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:323 ../iw/osbootwidget.py:130
N msgid "Image"
N msgstr "Avbild"
N 
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:330
 msgid ""
G "Review (allows you to see and change the automatic partitioning results)"
N "The label is what is displayed in the boot loader to choose to boot this "
N "operating system. The device is the device which it boots from."
 msgstr ""
G "Granska (låter dig se och ändra resultaten från den automatiska "
G "partitioneringen)"
N "Etiketten är vad som visas i startprogrammet så att detta operativsystem "
N "kan väljas att startas upp. Enheten är den enhet som den startar från."
 
G msgid "Disk Partitioning Setup"
G msgstr "Inställningar för diskpartitionering"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:342 ../iw/osbootwidget.py:64
N msgid "Label"
N msgstr "Etikett"
 
G msgid "Have the installer automatically partition for you"
G msgstr "Låt installationsprogrammet partitionera åt dig med automatik"
G 
G msgid "Manually partition with Disk Druid"
G msgstr "Partitionera manuellt med Disk Druid"
G 
G msgid "Manually partition with fdisk [experts only]"
G msgstr "Partitionera manuellt med fdisk [endast avancerade användare]"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:381
N msgid "Default Boot Target"
N msgstr "Standardstartmål"
 
G msgid "Installing Packages"
G msgstr "Installerar paket"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:410 ../iw/osbootwidget.py:222
N msgid "You must specify a label for the entry"
N msgstr "Du måste ange en etikett för posten"
 
G msgid "%s KBytes"
G msgstr "%s kilobyte"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:419 ../iw/osbootwidget.py:231
N msgid "Boot label contains illegal characters"
N msgstr "Startetiketten innehåller otillåtna tecken"
 
G msgid "Size"
G msgstr "Storlek"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:443 ../iw/osbootwidget.py:255
N msgid "Duplicate Label"
N msgstr "Dublettetikett"
 
G msgid "Summary"
G msgstr "Sammanfattning"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:444 ../iw/osbootwidget.py:256
N msgid "This label is already in use for another boot entry."
N msgstr "Denna etikett används redan för en annan startpost."
 
G msgid "Package Progress: "
G msgstr "Paketförlopp: "
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:457 ../iw/osbootwidget.py:269
N msgid "Duplicate Device"
N msgstr "Dublettenhet"
 
G msgid "Total Progress:  "
G msgstr "Totalt förlopp:  "
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:458 ../iw/osbootwidget.py:270
N msgid "This device is already being used for another boot entry."
N msgstr "Denna enhet används redan för en annan startpost."
 
G msgid "Status"
G msgstr "Status"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:522 ../iw/osbootwidget.py:334
N msgid "Cannot Delete"
N msgstr "Kan inte ta bort"
 
G msgid "Packages"
G msgstr "Paket"
G 
G msgid "Time"
G msgstr "Tid"
G 
G msgid "Total"
G msgstr "Totalt"
G 
G msgid "Completed"
G msgstr "Färdigt"
G 
G msgid "Remaining"
G msgstr "Återstår"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:523 ../iw/osbootwidget.py:335
N msgid ""
N "This boot target cannot be deleted because it is for the Red Hat Linux "
N "system you are about to install."
N msgstr ""
N "Detta startmål kan inte tas bort eftersom det är avsett för det Red Hat "
N "Linux-system du håller på att installera."
 
G msgid "Silo Configuration"
G msgstr "Silo-konfiguration"
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:645
N msgid "Insert some text about booting other operating systems"
N msgstr "Infoga en text om startande av andra operativsystem"
N 
 #: ../iw/old_bootloader_gui.py:763
N msgid "Blah, this is the BIOS drive order, more information, etc"
N msgstr "Blah, detta är BIOS-enhetsordningen, mer information, och så vidare"
N 
 #: ../iw/osbootwidget.py:41
N msgid ""
N "You can configure the boot loader to boot other operating systems. It will "
N "allow you to select an operating system to boot from the list. To add "
N "additional operating systems, which are not automatically detected, click "
N "'Add.' To change the operating system booted by default, select 'Default' by "
N "the desired operating system."
N msgstr ""
N "Du kan konfigurera startprogrammet att starta andra operativsystem. Det "
N "låter dig välja ett operativsystem att starta från listan. För att lägga "
N "till ytterligare operativsystem, som inte upptäcks automatiskt, klickar du "
N "på \"Lägg till\". För att ändra det operativsystem som startas som standard "
N "väljer du \"Standard\" bredvid det önskade operativsystemet."
N 
 #: ../iw/osbootwidget.py:64 ../iw/silo_gui.py:263
 #: ../textw/bootloader_text.py:277 ../textw/silo_text.py:207
 #: ../textw/xconfig_text.py:431 ../textw/xconfig_text.py:438
 #: ../textw/xconfig_text.py:538 ../textw/xconfig_text.py:539
 #: ../textw/xconfig_text.py:558 ../textw/xconfig_text.py:559
N msgid "Default"
N msgstr "Standard"
 
G msgid "Install SILO boot record on:"
G msgstr "Installera SILO-startposten på:"
 #: ../iw/osbootwidget.py:137
N msgid ""
N "Enter a label to be displayed in the boot loader menu. The device (or hard "
N "drive and partition number) is the device from which it boots."
N msgstr ""
N "Ange en etikett som visas i startprogramsmenyn. Enheten (eller hårddisk och "
N "partitionsnummer) är den enhet som den startar från."
 
G msgid "Create PROM alias"
G msgstr "Skapa PROM-alias"
 #: ../iw/osbootwidget.py:149
N msgid "_Label"
N msgstr "_Etikett"
 
G msgid "Set default PROM boot device to linux"
G msgstr "Sätt standard-startenhet i PROM till linux"
 #: ../iw/osbootwidget.py:193
N msgid "Default Boot _Target"
N msgstr "_Standardstartmål"
 
G msgid "Kernel parameters"
G msgstr "Parametrar till kärnan"
 #: ../iw/package_gui.py:48 ../textw/packages_text.py:237
N msgid "Individual Package Selection"
N msgstr "Val av enstaka paket"
 
G msgid "Create boot disk"
G msgstr "Skapa startdiskett"
 #: ../iw/package_gui.py:76
N msgid "All Packages"
N msgstr "Alla paket"
 
G msgid "Do not install SILO"
G msgstr "Installera inte SILO"
 #: ../iw/package_gui.py:196
 #, python-format
N msgid ""
N "Package: %s\n"
N "Version: %s\n"
N msgstr ""
N "Paket: %s\n"
N "Version: %s\n"
 
G msgid "Time Zone Selection"
G msgstr "Tidszonsval"
 #: ../iw/package_gui.py:365
N msgid "_Tree View"
N msgstr "_Trädvy"
 
G msgid "View:"
G msgstr "Visa:"
G 
G msgid "System clock uses UTC"
G msgstr "Systemklockan använder UTC"
G 
G msgid "Use Daylight Saving Time (US only)"
G msgstr "Använd sommartid (endast USA)"
 #: ../iw/package_gui.py:367
N msgid "_Flat View"
N msgstr "P_latt vy"
 
G msgid "Location"
G msgstr "Plats"
 #: ../iw/package_gui.py:382
N msgid "_Package"
N msgstr "_Paket"
 
G msgid "UTC Offset"
G msgstr "Avstånd till UTC"
 #: ../iw/package_gui.py:384
N msgid "_Size (MB)"
N msgstr "_Storlek (MB)"
 
G msgid "Upgrade Boot Loader Configuration"
G msgstr "Uppgradera konfiguration av startprogram"
 #: ../iw/package_gui.py:435
N msgid "Total size: "
N msgstr "Total storlek: "
 
G msgid "Update boot loader configuration"
G msgstr "Uppdatera konfiguration av startprogram"
 #: ../iw/package_gui.py:438
N msgid "Select _all in group"
N msgstr "Markera _alla i gruppen"
N 
 #: ../iw/package_gui.py:442
N msgid "_Unselect all in group"
N msgstr "Av_markera alla i gruppen"
 
G msgid "This will update your current boot loader."
G msgstr "Detta kommer att uppdatera ditt nuvarande startprogram."
 #: ../iw/package_gui.py:479 ../textw/packages_text.py:57
N msgid "Package Group Selection"
N msgstr "Val av paketgrupper"
 
G msgid ""
G "The installer has detected the %s boot loader currently installed on %s."
G msgstr ""
G "Installationsprogrammet har upptäckt startprogrammet %s som är installerat "
G "på %s."
 #: ../iw/package_gui.py:699
N msgid "Minimal"
N msgstr "Minimalt"
 
 #: ../iw/package_gui.py:770
 #, python-format
G msgid "%s %s"
G msgstr "%s %s"
N msgid "Details for '%s'"
N msgstr "Detaljer för \"%s\""
 
 #: ../iw/package_gui.py:779
 msgid ""
G "The installer is unable to detect the boot loader currently in use on your "
G "system."
N "A package group can have both Base and Optional package members. Base "
N "packages are always selected as long as the package group is selected.\n"
N "\n"
N "Select the optional packages to be installed:"
 msgstr ""
G "Installationsprogrammet kan inte upptäcka det startprogram som för "
G "tillfället används på ditt system."
N "En paketgrupp kan ha både baspaketmedlemmar och valfria paketmedlemmar. "
N "Baspaket väljs alltid så länge paketgruppen väljs.\n"
N "\n"
N "Välj de valfria paket som ska installeras:"
 
G msgid "Create new boot loader configuration"
G msgstr "Skapa ny konfiguration av startprogram"
 #: ../iw/package_gui.py:820
N msgid "Base Packages"
N msgstr "Baspaket"
 
G msgid ""
G "This will let you create a new boot loader configuration. If you wish to "
G "switch boot loaders, you should choose this."
G msgstr ""
G "Detta kommer att låta dig skapa en ny startprogramskonfiguration. Om du vill "
G "byta startprogram bör du välja detta."
 #: ../iw/package_gui.py:850
N msgid "Optional Packages"
N msgstr "Valfria paket"
 
G msgid "Skip boot loader updating"
G msgstr "Hoppa över uppdatering av startprogram"
 #: ../iw/package_gui.py:1070
N msgid "Details"
N msgstr "Detaljer"
 
G msgid ""
G "This will make no changes to boot loader configuration. If you are using a "
G "third party boot loader, you should choose this."
G msgstr ""
G "Detta kommer inte att göra några ändringar i din startprogramskonfiguration. "
G "Om du använder ett startprogram från en tredje part bör du välja detta."
 #: ../iw/package_gui.py:1158
N msgid "_Select individual packages"
N msgstr "_Välj enstaka paket"
 
G msgid "What would you like to do?"
G msgstr "Vad vill du göra?"
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:55
N msgid "Additional Size Options"
N msgstr "Ytterligare storleksalternativ"
 
G msgid "Migrate Filesystems"
G msgstr "Migrera filsystem"
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:60
N msgid "_Fixed size"
N msgstr "_Fast storlek"
N 
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:62
N msgid "Fill all space _up to (MB):"
N msgstr "Fyll allt _utrymme upp till (MB):"
N 
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:72
N msgid "Fill to maximum _allowable size"
N msgstr "Fyll till största ti_llåtna storlek"
N 
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:170
N msgid "The end cylinder must be greater than the start cylinder."
N msgstr "Slutcylindern måste vara större än startcylindern."
N 
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:258 ../textw/partition_text.py:629
N msgid "Add Partition"
N msgstr "Lägg till partition"
 
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:261
 #, python-format
G msgid ""
G "This release of %s supports the ext3 journalling filesystem. It has several "
G "benefits over the ext2 filesystem traditionally shipped in %s. It is "
G "possible to migrate the ext2 formatted partitions to ext3 without data "
G "loss.\n"
G "\n"
G "Which of these partitions would you like to migrate?"
G msgstr ""
G "Denna version av %s stöder journalfilsystemet ext3. Det har flera fördelar "
G "över ext2-filsystemet som normalt använts i %s. Det är möjligt att migrera "
G "de ext2-formaterade partitionerna till ext3 utan förlust av data.\n"
G "\n"
G "Vilka av dessa partitioner vill du migrera?"
N msgid "Edit Partition: /dev/%s"
N msgstr "Redigera partition: /dev/%s"
 
G msgid "Upgrade Swap Partition"
G msgstr "Uppgradera växlingspartition"
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:263
N msgid "Edit Partition"
N msgstr "Redigera partition"
 
G msgid ""
G "The 2.4 kernel needs significantly more swap than older kernels, as much as "
G "twice as much swap space as RAM on the system. You currently have %dMB of "
G "swap configured, but you may create additional swap space on one of your "
G "file systems now."
G msgstr ""
G "2.4-kärnan behöver avsevärt mer växlingsutrymme (swap) än tidigare kärnor, "
G "så mycket som dubbelt så mycket utrymme som mängden RAM-minne på systemet. "
G "Du har för tillfället %d MB växlingsutrymme konfigurerat, men du kan skapa "
G "ytterligare växlingsutrymme på ett av dina filsystem nu."
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:290 ../iw/raid_dialog_gui.py:302
N msgid "File System _Type:"
N msgstr "Filsystems_typ:"
N 
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:322
N msgid "Allowable _Drives:"
N msgstr "Tillåtna _hårddiskar:"
 
G msgid ""
G "\n"
G "\n"
G "The installer has detected %s MB of RAM.\n"
G msgstr ""
G "\n"
G "\n"
G "Installationsprogrammet har hittat %s MB arbetsminne.\n"
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:335
N msgid "Drive:"
N msgstr "Hårddisk:"
 
G msgid "I want to create a swap file"
G msgstr "Jag vill skapa en växlingsfil"
G 
G msgid "Select the partition to put the swap file on:"
G msgstr "Välj den partition som växlingsfilen ska läggas på:"
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:344
N msgid "Original File System Label:"
N msgstr "Ursprunglig filsystemsetikett:"
 
G msgid "Free Space (MB)"
G msgstr "Ledigt utrymme (MB)"
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:379
N msgid "_Start Cylinder:"
N msgstr "_Startcylinder:"
N 
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:397
N msgid "_End Cylinder:"
N msgstr "Slut_cylinder:"
N 
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:448
N msgid "Force to be a _primary partition"
N msgstr "Tvinga att vara en _primär partition"
N 
 #: ../iw/partition_dialog_gui.py:456
N msgid "Check for _bad blocks"
N msgstr "Sök efter s_kadade block"
 
G msgid ""
G "It is recommended that your swap file be at least %d MB. Please enter a "
G "size for the swap file:"
G msgstr ""
G "Det rekommenderas att din växlingsfil är minst %d MB. Ange en storlek för "
G "växlingsfilen:"
 #: ../iw/partition_gui.py:348 ../iw/silo_gui.py:140 ../iw/silo_gui.py:287
 #: ../textw/partition_text.py:1099
N msgid "Type"
N msgstr "Typ"
 
G msgid "Swap file size (MB):"
G msgstr "Storlek på växlingsfil (MB):"
 #: ../iw/partition_gui.py:351
N msgid "Format"
N msgstr "Formatera"
 
G msgid "I don't want to create a swap file"
G msgstr "Jag vill inte skapa en växlingsfil"
 #: ../iw/partition_gui.py:353 ../textw/partition_text.py:1099
N msgid "Start"
N msgstr "Start"
N 
 #: ../iw/partition_gui.py:354 ../textw/partition_text.py:1099
N msgid "End"
N msgstr "Slut"
 
 #: ../iw/partition_gui.py:391
 msgid ""
G "It is stongly recommended that you create a swap file. Failure to do so "
G "could cause the installer to abort abnormally. Are you sure that you wish "
G "to continue?"
N "Mount Point/\n"
N "RAID/Volume"
 msgstr ""
G "Det rekommenderas varmt att du skapar en växlingsfil. Om du inte gör det kan "
G "installationsprogrammet komma att avslutas onormalt. Är du säker på att du "
G "vill fortsätta?"
G 
G msgid "The swap file must be between 1 and 2000 MB in size."
G msgstr "Växlingsfilen måste vara mellan 1 och 2000 MB stor."
N "Monteringspunkt/\n"
N "RAID/Volym"
 
 #: ../iw/partition_gui.py:393
 msgid ""
G "There is not enough space on the device you selected for the swap partition."
N "Size\n"
N "(MB)"
 msgstr ""
G "Det finns inte tillräckligt med utrymme för växlingspartitionen på den "
G "enheten."
G 
G msgid "Welcome"
G msgstr "Välkommen"
N "Storlek\n"
N "(MB)"
 
G msgid "Exiting anaconda now"
G msgstr "Avslutar nu anaconda"
G 
G msgid "Would you like to configure your system?"
G msgstr "Vill du konfigurera ditt system?"
 #: ../iw/partition_gui.py:520 ../textw/partition_text.py:1093
N msgid "Partitioning"
N msgstr "Partitionering"
 
G msgid "Customize Graphics Configuration"
G msgstr "Anpassa grafikkonfiguration"
 #: ../iw/partition_gui.py:612
N msgid ""
N "The following critical errors exist with your requested partitioning scheme."
N msgstr ""
N "De följande ödesdigra felen finns hos ditt begärda partitioneringsschema."
 
G msgid "Color Depth:"
G msgstr "Färgdjup:"
 #: ../iw/partition_gui.py:615
 #, python-format
N msgid ""
N "These errors must be corrected prior to continuing with your install of %s."
N msgstr ""
N "Dessa fel måste åtgärdas innan du kan fortsätta med installationen av %s."
 
G msgid "256 Colors (8 Bit)"
G msgstr "256 färger (8 bitar)"
 #: ../iw/partition_gui.py:621
N msgid "Partitioning Errors"
N msgstr "Partitioneringsfel"
 
G msgid "High Color (16 Bit)"
G msgstr "Tusentals färger (16 bitar)"
 #: ../iw/partition_gui.py:627
N msgid "The following warnings exist with your requested partition scheme."
N msgstr "De följande varningarna finns hos ditt begärda partitioneringsschema."
 
G msgid "True Color (24 Bit)"
G msgstr "Miljontals färger (24 bitar)"
 #: ../iw/partition_gui.py:629
N msgid "Would you like to continue with your requested partitioning scheme?"
N msgstr "Vill du fortsätta med ditt begärda partitioneringsschema?"
 
G msgid "Screen Resolution:"
G msgstr "Skärmupplösning:"
G 
G msgid "  Test Setting  "
G msgstr "  Testa inställning  "
 #: ../iw/partition_gui.py:634
N msgid "Partitioning Warnings"
N msgstr "Partitioneringsvarningar"
 
G msgid "Please choose your default desktop environment:"
G msgstr "Välj din standardskrivbordsmiljö:"
 #: ../iw/partition_gui.py:656
N msgid "Format Warnings"
N msgstr "Formateringsvarningar"
 
G msgid "Your desktop environment is:"
G msgstr "Din skrivbordsmiljö är:"
 #: ../iw/partition_gui.py:661
N msgid "_Format"
N msgstr "_Formatera"
N 
 #: ../iw/partition_gui.py:696
N msgid "LVM Volume Groups"
N msgstr "LVM-volymgrupper"
N 
 #: ../iw/partition_gui.py:731
N msgid "RAID Devices"
N msgstr "RAID-enheter"
 
G msgid "GNOME"
G msgstr "GNOME"
 #: ../iw/partition_gui.py:759 ../iw/partition_gui.py:876
 #: ../textw/partition_text.py:93 ../textw/partition_text.py:151
N msgid "None"
N msgstr "Ingen"
 
G msgid "KDE"
G msgstr "KDE"
 #: ../iw/partition_gui.py:777 ../loader/loader.c:1019
N msgid "Hard Drives"
N msgstr "Hårddiskar"
 
G msgid "Please choose your login type:"
G msgstr "Välj din inloggningstyp:"
 #: ../iw/partition_gui.py:839 ../textw/partition_text.py:133
 #: ../textw/partition_text.py:172
N msgid "Free space"
N msgstr "Ledigt utrymme"
 
G msgid "Text"
G msgstr "Text"
 #: ../iw/partition_gui.py:841 ../textw/partition_text.py:135
N msgid "Extended"
N msgstr "Utökad"
 
G msgid "Graphical"
G msgstr "Grafisk"
 #: ../iw/partition_gui.py:843 ../textw/partition_text.py:137
N msgid "software RAID"
N msgstr "programvaru-RAID"
 
G msgid "Monitor Configuration"
G msgstr "Konfiguration av bildskärm"
 #: ../iw/partition_gui.py:878
N msgid "Free"
N msgstr "Ledigt"
 
G msgid "Generic"
G msgstr "Allmän"
 #: ../iw/partition_gui.py:952 ../textw/partition_text.py:199
 #, python-format
N msgid "Could not allocate requested partitions: %s."
N msgstr "Kunde inte allokera begärda partitioner: %s."
 
G msgid "DDC Probed Monitor"
G msgstr "DDC-testad bildskärm"
 #: ../iw/partition_gui.py:961
 #, python-format
N msgid "Warning: %s."
N msgstr "Varning: %s."
 
G msgid "Unprobed Monitor"
G msgstr "Otestad bildskärm"
 #: ../iw/partition_gui.py:963
N msgid "_Modify Partition"
N msgstr "_Ändra partition"
 
G msgid "Restore original values"
G msgstr "Återställ ursprungliga värden"
G 
G msgid "Horizontal Sync:"
G msgstr "Horisontell synkronisering:"
G 
G msgid "Vertical Sync:"
G msgstr "Vertikal synkronisering:"
 #: ../iw/partition_gui.py:965
N msgid "_Continue"
N msgstr "_Fortsätt"
 
G msgid "kHz"
G msgstr "kHz"
 #: ../iw/partition_gui.py:1140 ../iw/partition_gui.py:1154
N msgid "Not supported"
N msgstr "Stöds inte"
 
G msgid "Hz"
G msgstr "Hz"
 #: ../iw/partition_gui.py:1141
N msgid "LVM is NOT supported on this platform."
N msgstr "LVM stöds INTE på denna plattform."
 
G msgid "Graphical Interface (X) Configuration"
G msgstr "Konfiguration av grafiskt gränssnitt (X)"
 #: ../iw/partition_gui.py:1155
N msgid "Software RAID is NOT supported on this platform."
N msgstr "Programvaru-RAID stöds INTE på denna plattform."
 
G msgid "Unknown server"
G msgstr "Okänd server"
 #: ../iw/partition_gui.py:1162
N msgid "No RAID minor device numbers available"
N msgstr "Inga undre RAID-enhetsnummer tillgängliga"
 
 #: ../iw/partition_gui.py:1163
 msgid ""
G "This video card has no suitable X server in the database. You will need to "
G "choose a different card or choose the 'Skip X Configuration' button."
N "A software RAID device cannot be created because all of the available RAID "
N "minor device numbers have been used."
 msgstr ""
G "Detta grafikkort har ingen lämplig X-server i databasen. Du måste välja ett "
G "annat grafikkort eller välja knappen \"Hoppa över konfiguration av X\"."
N "En programvaru-RAID-enhet kan inte skapas eftersom alla tillgängliga undre "
N "RAID-enhetsnummer har använts."
 
G msgid "Unspecified video card"
G msgstr "Ospecificerat grafikkort"
 #: ../iw/partition_gui.py:1177
N msgid "RAID Options"
N msgstr "RAID-alternativ"
 
 #: ../iw/partition_gui.py:1188
 #, python-format
 msgid ""
G "You need to pick a video card before X configuration can continue. If you "
G "want to skip X configuration entirely choose the 'Skip X Configuration' "
G "button."
N "Software RAID allows you to combine several disks into a larger RAID "
N "device. A RAID device can be configured to provide additional speed and "
N "reliability compared to using an individual drive. For more information on "
N "using RAID devices please consult the %s documentation.\n"
N "\n"
N "You currently have %s software RAID partition(s) free to use.\n"
N "\n"
 msgstr ""
G "Du måste välja ett grafikkort innan konfigurationen av X kan fortsätta. Om "
G "du vill hoppa över konfigurationen av X helt kan du använda knappen \"Hoppa "
G "över konfiguration av X\"."
N "Programvaru-RAID låter dig kombinera flera hårddiskar i en större RAID-"
N "enhet. En RAID-enhet kan konfigureras att tillhandahålla ytterligare "
N "hastighet och pålitlighet jämfört med en enskild hårddisk. För mer "
N "information om användning av RAID-enheter hänvisas till %s-dokumentationen.\n"
N "\n"
N "Du har för tillfället %s programvaru-RAID-partitioner lediga att använda.\n"
N "\n"
 
 #: ../iw/partition_gui.py:1199
 msgid ""
G "Your video ram size can not be autodetected. Choose your video ram size "
G "from the choices below:"
N "To use RAID you must first create at least two partitions of type 'software "
N "RAID'. Then you can create a RAID device which can be formatted and "
N "mounted.\n"
N "\n"
 msgstr ""
G "Storleken på ditt grafikminne kan inte upptäckas automatiskt. Välj storleken "
G "på ditt grafikminne från alternativen nedan:"
N "För att använda RAID måste du först skapa minst två partitioner av typen "
N "\"programvaru-RAID\". Sedan kan du skapa en RAID-enhet som kan formateras "
N "och monteras.\n"
N "\n"
 
G msgid ""
G "In most cases your video hardware can be probed to automatically determine "
G "the best settings for your display."
G msgstr ""
G "I de flesta fall kan din grafikhårdvara automatiskt ange de bästa värdena "
G "för din skärm."
 #: ../iw/partition_gui.py:1205
N msgid "What do you want to do now?"
N msgstr "Vad vill du göra nu?"
 
G msgid ""
G "If the probed settings do not match your hardware, select the correct "
G "hardware settings below:"
G msgstr ""
G "Om de funna inställningarna inte passar med din hårdvara kan du välja de "
G "rätta nedan:"
 #: ../iw/partition_gui.py:1214
N msgid "Create a software RAID _partition."
N msgstr "Skapa en programvaru-RAID-partition."
 
G msgid "Other"
G msgstr "Annan"
 #: ../iw/partition_gui.py:1217
 #, python-format
N msgid "Create a RAID _device [default=/dev/md%s]."
N msgstr "Skapa en RAID-_enhet [standard=/dev/md%s]."
 
G msgid "Video card RAM: "
G msgstr "Grafikminne: "
 #: ../iw/partition_gui.py:1221
 #, python-format
N msgid "Clone a _drive to create a RAID device [default=/dev/md%s]."
N msgstr "Klona en _hårddisk för att skapa en RAID-enhet [standard=/dev/md%s]."
 
G msgid "Skip X Configuration"
G msgstr "Hoppa över konfiguration av X"
 #: ../iw/partition_gui.py:1260
N msgid "Couldn't Create Drive Clone Editor"
N msgstr "Kunde inte skapa hårddiskkloningsredigerare"
 
G msgid ""
G "A custom boot disk provides a way of booting into your Linux system without "
G "depending on the normal boot loader. This is useful if you don't want to "
G "install lilo on your system, another operating system removes lilo, or lilo "
G "doesn't work with your hardware configuration. A custom boot disk can also "
G "be used with the Red Hat rescue image, making it much easier to recover from "
G "severe system failures.\n"
G "\n"
G "Would you like to create a boot disk for your system?"
G msgstr ""
G "En anpassad startdiskett låter dig starta ditt Linuxsystem utan att vara "
G "beroende av det normala startprogrammet. Detta är användbart om du inte vill "
G "installera lilo på ditt system, om något annat operativsystem tar bort lilo, "
G "eller om lilo inte fungerar med din hårdvara. En anpassad startdiskett kan "
G "också användas tillsammans med Red Hat-räddningsavbilden, vilket gör det "
G "enklare att återställa systemet efter allvarliga fel.\n"
G "\n"
G "Vill du skapa en startdiskett för ditt system?"
 #: ../iw/partition_gui.py:1261
N msgid "The drive clone editor could not be created for some reason."
N msgstr "Hårddiskkloningsredigeraren kunde av någon anledning inte skapas."
 
G msgid "Boot Disk"
G msgstr "Startdiskett"
 #: ../iw/partition_gui.py:1308
N msgid "_Reset"
N msgstr "_Återställ"
 
G msgid "Which boot loader would you like to use?"
G msgstr "Vilket startprogram vill du använda?"
 #: ../iw/partition_gui.py:1309
N msgid "Make _RAID"
N msgstr "Skapa _RAID"
 
G msgid "Use GRUB Boot Loader"
G msgstr "Använd startprogrammet GRUB"
 #: ../iw/partition_gui.py:1311
N msgid "Ne_w"
N msgstr "N_y"
 
G msgid "Use LILO Boot Loader"
G msgstr "Använd startprogrammet LILO"
 #: ../iw/partition_gui.py:1314
N msgid "Re_set"
N msgstr "_Återställ"
 
G msgid "No Boot Loader"
G msgstr "Inget startprogram"
 #: ../iw/partition_gui.py:1315
N msgid "R_AID"
N msgstr "R_AID"
N 
 #: ../iw/partition_gui.py:1316
N msgid "_LVM"
N msgstr "_LVM"
N 
 #: ../iw/partition_gui.py:1355
N msgid "Hide RAID device/LVM Volume _Group members"
N msgstr "Dölj RAID-enhetsmedlemmar/LVM-volym_gruppmedlemmar"
 
G msgid "Skip Boot Loader"
G msgstr "Hoppa över startprogram"
 #: ../iw/partition_gui.py:1370 ../textw/partition_text.py:1190
N msgid "Automatic Partitioning"
N msgstr "Automatisk partitionering"
 
G msgid ""
G "You have elected to not install any boot loader. It is strongly recommended "
G "that you install a boot loader unless you have an advanced need. A boot "
G "loader is almost always required in order to reboot your system into Linux "
G "directly from the hard drive.\n"
G "\n"
G "Are you sure you want to skip boot loader installation?"
 #: ../iw/partition_gui.py:1398
 #, python-format
N msgid "You need to select at least one hard drive to have %s installed onto."
 msgstr ""
G "Du har valt att inte installera något startprogram. Det rekommenderas varmt "
G "att du installerar ett startprogram om du inte har särskilda behov. Ett "
G "startprogram behövs nästan alltid för att ditt system ska kunna startas om "
G "i Linux direkt från hårddisken.\n"
G "\n"
G "Är du säker på att du vill hoppa över installationen av startprogram?"
N "Du måste välja minst en hårddisk som du vill att %s ska installeras på."
 
G msgid ""
G "A few systems will need to pass special options to the kernel at boot time "
G "for the system to function properly. If you need to pass boot options to the "
G "kernel, enter them now. If you don't need any or aren't sure, leave this "
G "blank."
G msgstr ""
G "Några system behöver skicka speciella flaggor till kärnan vid start för att "
G "systemet ska fungera ordentligt. Om du behöver skicka sådana flaggor, ange "
G "dem nu. Om du inte behöver några, eller om du inte är säker, låter du fältet "
G "vara tomt."
 #: ../iw/partition_gui.py:1440
N msgid "I want to have automatic partitioning:"
N msgstr "Jag vill ha automatisk partitionering:"
 
G msgid "Where do you want to install the boot loader?"
G msgstr "Var vill du installera startprogrammet?"
 #: ../iw/partition_gui.py:1471
N msgid "Select the drive(s) to use for this installation:"
N msgstr "Välj den eller de hårddiskar som ska användas för denna installation:"
N 
 #: ../iw/partition_gui.py:1495
N msgid "Re_view (and modify if needed) the partitions created"
N msgstr "_Visa på nytt (och ändra om det behövs) de partitioner som skapas"
N 
 #: ../iw/partition_ui_helpers_gui.py:87 ../iw/partition_ui_helpers_gui.py:108
 #: ../iw/partition_ui_helpers_gui.py:110 ../textw/partition_text.py:221
 #: ../textw/partition_text.py:223 ../textw/partition_text.py:225
 #: ../textw/partition_text.py:250
N msgid "<Not Applicable>"
N msgstr "<Inte tillämpbart>"
 
G msgid "Clear"
G msgstr "Töm"
 #: ../iw/partition_ui_helpers_gui.py:241
N msgid "How would you like to prepare the file system on this partition?"
N msgstr "Hur vill du förbereda filsystemet på denna partition?"
 
G msgid "Edit Boot Label Please"
G msgstr "Redigera startetiketten är du snäll"
 #: ../iw/partition_ui_helpers_gui.py:249
N msgid "Leave _unchanged (preserve data)"
N msgstr "Lämna _orört (bevara data)"
 
G msgid "Invalid Boot Label"
G msgstr "Ogiltig startetikett"
 #: ../iw/partition_ui_helpers_gui.py:255
N msgid "_Format partition as:"
N msgstr "_Formatera partitionen som:"
 
G msgid "Boot label may not be empty."
G msgstr "Startetiketten får inte vara tom."
 #: ../iw/partition_ui_helpers_gui.py:278
N msgid "Mi_grate partition to:"
N msgstr "Mi_grera partitionen till:"
 
G msgid "Boot label contains illegal characters."
G msgstr "Startetiketten innehåller otillåtna tecken."
 #: ../iw/partition_ui_helpers_gui.py:301
N msgid "Check for _bad blocks?"
N msgstr "Sök efter s_kadade block?"
 
 #: ../iw/partition_ui_helpers_gui.py:335
 #, python-format
 msgid ""
G "The boot manager Red Hat uses can boot other operating systems as well. You "
G "need to tell me what partitions you would like to be able to boot and what "
G "label you want to use for each of them."
N "Partitions of type '%s' must be constrained to a single drive. This is done "
N "by selecting the drive in the 'Allowable Drives' checklist."
 msgstr ""
G "Starthanteraren Red Hat använder kan också starta andra operativsystem. Du "
G "måste berätta vilka andra partitioner du vill kunna starta och vilka "
G "startetiketter du vill använda för att starta dem."
N "Partitioner av typen \"%s\" måste begränsas till en ensam hårddisk. Detta "
N "görs genom att välja hårddisken i krysslistan \"Tillåtna hårddiskar\"."
N 
 #: ../iw/partmethod_gui.py:25 ../textw/partmethod_text.py:24
N msgid "Disk Partitioning Setup"
N msgstr "Inställningar för diskpartitionering"
N 
 #: ../iw/partmethod_gui.py:58
N msgid "_Automatically partition"
N msgstr "Partitionera _automatiskt"
N 
 #: ../iw/partmethod_gui.py:61
N msgid "Manually partition with _Disk Druid"
N msgstr "Partitionera manuellt med _Disk Druid"
N 
 #: ../iw/partmethod_gui.py:64
N msgid "Manually partition with _fdisk (experts only)"
N msgstr "Partitionera manuellt med _fdisk (endast avancerade användare)"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:29
N msgid "Installing Packages"
N msgstr "Installerar paket"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:92 ../iw/progress_gui.py:261
N msgid "Completed"
N msgstr "Färdigt"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:98 ../iw/progress_gui.py:260
N msgid "Total"
N msgstr "Totalt"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:104 ../iw/progress_gui.py:262
N msgid "Remaining"
N msgstr "Återstår"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:137
 #, python-format
N msgid "%s KBytes"
N msgstr "%s kilobyte"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:211
N msgid "Summary"
N msgstr "Sammanfattning"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:241
N msgid "Package Progress: "
N msgstr "Paketförlopp: "
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:246
N msgid "Total Progress:  "
N msgstr "Totalt förlopp:  "
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:273
N msgid "Status"
N msgstr "Status"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:273
N msgid "Packages"
N msgstr "Paket"
N 
 #: ../iw/progress_gui.py:273
N msgid "Time"
N msgstr "Tid"
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:261
 msgid ""
G " <Space> selects button | <F2> select default boot entry | <F12> next screen>"
N "At least two unused software RAID partitions are needed to create a RAID "
N "device.\n"
N "\n"
N "First create at least two partitions of type \"software RAID\", and then "
N "select the \"RAID\" option again."
 msgstr ""
G " <Blanksteg> väljer knapp | <F2> välj standardstartpost | <F12> nästa skärm>"
N "Minst två oanvända programvaru-RAID-partitioner krävs för att skapa en RAID-"
N "enhet.\n"
N "\n"
N "Skapa först minst två partitioner av typen \"programvaru-RAID\" och välj "
N "sedan alternativet \"RAID\" igen."
 
G msgid "Use a GRUB Password"
G msgstr "Använd ett GRUB-lösenord"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:275 ../iw/raid_dialog_gui.py:680
 #: ../textw/partition_text.py:874
N msgid "Make RAID Device"
N msgstr "Skapa RAID-enhet"
 
G msgid "Boot Loader Password:"
G msgstr "Lösenord för startprogram:"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:278
 #, python-format
N msgid "Edit RAID Device: /dev/md%s"
N msgstr "Redigera RAID-enhet: /dev/md%s"
 
G msgid "Passwords Do Not Match"
G msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:280 ../textw/partition_text.py:872
N msgid "Edit RAID Device"
N msgstr "Redigera RAID-enhet"
 
G msgid "Passwords do not match"
G msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:321
N msgid "RAID _Device:"
N msgstr "RAID-_enhet_"
 
G msgid "Password Too Short"
G msgstr "Lösenordet är för kort"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:339
N msgid "RAID _Level:"
N msgstr "RAID-_nivå:"
 
G msgid "Boot loader password is too short"
G msgstr "Lösenordet till startprogrammet är för kort"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:381
N msgid "_RAID Members:"
N msgstr "_RAID-medlemmar:"
 
G msgid "<Enter> to reboot"
G msgstr "<Retur> för att starta om"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:398
N msgid "Number of _spares:"
N msgstr "Antal reser_ver:"
 
G msgid "Complete"
G msgstr "Färdig"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:408
N msgid "_Format partition?"
N msgstr "_Formatera partitionen?"
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:487
 msgid ""
G "Congratulations, your %s installation is complete.\n"
N "The source drive has no partitions to be cloned. You must first define "
N "partitions of type 'software RAID' on this drive before it can be cloned."
N msgstr ""
N "Källhårddisken har inga partitioner som kan klonas. Du måste först definiera "
N "partitioner av typen \"programvaru-RAID\" på denna hårddisk innan den kan "
N "klonas."
N 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:491 ../iw/raid_dialog_gui.py:497
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:509 ../iw/raid_dialog_gui.py:522
N msgid "Source Drive Error"
N msgstr "Källhårddiskfel"
N 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:498
N msgid ""
N "The source drive selected has partitions on it which are not of type "
N "'software RAID'.\n"
 "\n"
G "Remove any floppy diskettes you used during the installation process and "
G "press <Enter> to reboot your system. \n"
N "These partitions will have to be removed before this drive can be cloned. "
N msgstr ""
N "Källhårddisken som valdes har partitioner på sig som inte är av typen "
N "\"programvaru-RAID\".\n"
 "\n"
G "%sFor information on errata (updates and bug fixes), visit http://www.redhat."
G "com/errata.\n"
N "Dessa partitioner måste tas bort innan denna hårddisk kan klonas. "
N 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:510
 #, python-format
N msgid ""
N "The source drive selected has partitions which are not constrained to the "
N "drive /dev/%s.\n"
 "\n"
G "Information on using your system is available in the Red Hat Linux manuals "
G "at http://www.redhat.com/docs."
N "These partitions will have to be removed or restricted to this drive before "
N "this drive can be cloned. "
 msgstr ""
G "Gratulerar, din %s-installation är färdig.\n"
N "Källhårddisken har partitioner som inte begränsas till hårddisken /dev/%s.\n"
 "\n"
G "Ta bort eventuella disketter som du använde under installationen och tryck "
G "<Retur> för att starta om ditt system.\n"
N "Dessa partitioner kommer att behöva tas bort eller begränsas till denna "
N "hårddisk innan denna hårddisk kan klonas. "
N 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:523
N msgid ""
N "The source drive selected has software RAID partition(s) which are members "
N "of an active software RAID device.\n"
 "\n"
G "%sInformation om uppdateringar och programfixar hittar du på http://www."
G "redhat.com/errata.\n"
N "These partitions will have to be removed before this drive can be cloned."
N msgstr ""
N "Källhårddisken som valts har programvaru-RAID-partition(er) som är medlemmar "
N "i en aktiv programvaru-RAID-enhet.\n"
 "\n"
G "Information om användning av ditt system finns i Red Hat Linux-manualerna på "
G "http://www.redhat.com/support/manuals."
N "Dessa partitioner kommer att behöva tas bort innan denna hårddisk kan klonas."
 
G msgid "<Enter> to continue"
G msgstr "<Retur> för att fortsätta"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:536 ../iw/raid_dialog_gui.py:542
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:555
N msgid "Target Drive Error"
N msgstr "Målhårddiskfel"
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:537
N msgid "Please select the target drives for the clone operation."
N msgstr "Välj målhårddiskarna för kloningsåtgärden."
N 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:543
 #, python-format
N msgid "The source drive /dev/%s cannot be selected as a target drive as well."
N msgstr "Källhårddisken /dev/%s kan inte även väljas som en målhårddisk."
N 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:556
 #, python-format
 msgid ""
G "Congratulations, package installation is complete.\n"
N "The target drive /dev/%s has a partition which cannot be removed for the "
N "following reason:\n"
 "\n"
G "Press return to continue.\n"
N "\"%s\"\n"
 "\n"
G "Information on configuring and using your Red Hat Linux system is contained "
G "in the %s manuals."
N "This partition must be removed before this drive can be a target."
 msgstr ""
G "Gratulerar, paketinstallationen är färdig.\n"
N "Målhårddisken /dev/%s har en partitionstabell som inte kan tas bort på grund "
N "av följande orsak:\n"
 "\n"
G "Tryck Retur för att fortsätta.\n"
N "\"%s\"\n"
 "\n"
G "Information om konfiguration och användning av ditt Red Hat Linux-system "
G "finns i %s-manualerna."
N "Denna partition måste tas bort innan denna hårddisk kan vara ett mål."
 
G msgid "<Enter> to exit"
G msgstr "<Retur> för att avsluta"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:617
N msgid "Please select a source drive."
N msgstr "Välj en källenhet."
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:637
 #, python-format
 msgid ""
G "Congratulations, configuration is complete.\n"
G "\n"
G "For information on errata (updates and bug fixes), visit http://www.redhat."
G "com/errata.\n"
N "The drive /dev/%s will now be cloned to the following drives:\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Gratulerar, konfigurationen är färdig.\n"
N "Hårddisken /dev%s kommer nu att klonas till följande hårddiskar:\n"
 "\n"
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:642
 msgid ""
G "A complete log of your installation will be in /tmp/install.log after "
G "rebooting your system. You may want to keep this file for later reference."
N "\n"
N "\n"
N "WARNING! ALL DATA ON THE TARGET DRIVES WILL BE DESTROYED."
 msgstr ""
G "En komplett logg av din installation kommer att finnas i /tmp/install.log "
G "efter omstart av systemet. Denna fil kan vara bra att spara och använda som "
G "referens senare."
N "\n"
N "\n"
N "VARNING! ALL DATA PÅ MÅLHÅRDDISKARNA KOMMER ATT FÖRSTÖRAS."
 
G msgid "Upgrade to begin"
G msgstr "Uppgraderingen kommer att starta"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:645
N msgid "Final Warning"
N msgstr "Slutgiltig varning"
 
G msgid "Choose a disk to run fdisk on"
G msgstr "Välj enhet att köra fdisk på"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:647
N msgid "Clone Drives"
N msgstr "Klona hårddiskar"
 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:656
N msgid "There was an error clearing the target drives. Cloning failed."
N msgstr ""
N "Ett fel inträffade vid tömning av målhårddiskarna. Kloning misslyckades."
N 
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:690
 msgid ""
G "A firewall protects against unauthorized network intrusions. High security "
G "blocks all incoming accesses. Medium blocks access to system services (such "
G "as telnet or printing), but allows other connections. No firewall allows all "
G "connections and is not recommended. "
N "Clone Drive Tool\n"
N "\n"
N "This tool allows you to significantly reduce the amount of effort required "
N "to setup RAID arrays. The idea is to take a source drive which has been "
N "prepared with the desired partitioning layout, and clone this layout onto "
N "other similar sized drives. Then a RAID device can be created.\n"
N "\n"
N "NOTE: The source drive must have partitions which are restricted to be on "
N "that drive only, and can only contain unused software RAID partitions. "
N "Other partition types are not allowed.\n"
N "\n"
N "EVERYTHING on the target drive(s) will be destroyed by this process."
 msgstr ""
G "En brandvägg skyddar mot otillåtna nätverksinbrott. Hög säkerhet blockerar "
G "alla inkommande åtkomster. Mellan blockerar åtkomst av systemtjänster (som "
G "exempelvis telnet eller skrivare), men tillåter andra anslutningar. Ingen "
G "brandvägg tillåter alla anslutningar och rekommenderas inte. "
N "Hårddiskkloningsverktyg\n"
N "\n"
N "Detta verktyg låter dig avsevärt minska mängden arbete som krävs för att "
N "konfigurera RAID-kedjor. Tanken är att ta en källhårddisk som har förberetts "
N "med den önskade partitionsstrukturen och sedan klona denna struktur på andra "
N "liknande hårddiskar med samma storlek. Då kan en RAID-enhet skapas.\n"
N "\n"
N "OBS: Källhårddisken måste ha partitioner som är begränsade till att endast "
N "vara på den hårddisken, och får endast innehålla oanvända programvaru-RAID-"
N "partitioner. Andra partitionstyper är inte tillåtna.\n"
N "\n"
N "ALLTING på målhårddiskarna kommer att förstöras i denna process."
 
G msgid "Security Level:"
G msgstr "Säkerhetsnivå:"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:710
N msgid "Source Drive:"
N msgstr "Källhårddisk:"
 
G msgid "Trusted Devices:"
G msgstr "Betrodda enheter:"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:718
N msgid "Target Drive(s):"
N msgstr "Målhårddisk(ar):"
 
G msgid "DHCP"
G msgstr "DHCP"
 #: ../iw/raid_dialog_gui.py:726
N msgid "Drives"
N msgstr "Hårddiskar"
 
G msgid "SSH"
G msgstr "SSH"
 #: ../iw/silo_gui.py:28
N msgid "Silo Configuration"
N msgstr "Silo-konfiguration"
 
G msgid "Telnet"
G msgstr "Telnet"
 #: ../iw/silo_gui.py:135 ../iw/silo_gui.py:286 ../iw/upgrade_swap_gui.py:148
 #: ../textw/upgrade_text.py:110
N msgid "Partition"
N msgstr "Partition"
 
G msgid "WWW (HTTP)"
G msgstr "WWW (HTTP)"
 #: ../iw/silo_gui.py:172
N msgid "Install SILO boot record on:"
N msgstr "Installera SILO-startposten på:"
 
G msgid "Mail (SMTP)"
G msgstr "E-post (SMTP)"
 #: ../iw/silo_gui.py:189
N msgid "Create PROM alias"
N msgstr "Skapa PROM-alias"
 
G msgid "FTP"
G msgstr "FTP"
 #: ../iw/silo_gui.py:212
N msgid "Set default PROM boot device to linux"
N msgstr "Sätt standard-startenhet i PROM till linux"
 
G msgid "Other ports"
G msgstr "Andra portar"
 #: ../iw/silo_gui.py:216
N msgid "Kernel parameters"
N msgstr "Parametrar till kärnan"
 
G msgid "Invalid Choice"
G msgstr "Ogiltigt val"
 #: ../iw/silo_gui.py:234
N msgid "Create boot disk"
N msgstr "Skapa startdiskett"
 
G msgid "You cannot customize a disabled firewall."
G msgstr "Du kan inte anpassa en avstängd brandvägg."
G 
G msgid "Firewall Configuration - Customize"
G msgstr "Brandväggskonfiguration - Anpassa"
G 
G msgid ""
G "You can customize your firewall in two ways. First, you can select to allow "
G "all traffic from certain network interfaces. Second, you can allow certain "
G "protocols explicitly through the firewall. In a comma separated list, "
G "specify additional ports in the form 'service:protocol' such as 'imap:tcp'. "
G msgstr ""
G "Du kan anpassa din brandvägg på två sätt. Till att börja med kan du välja "
G "att tillåta all trafik från vissa nätverksgränssnitt. För det andra kan du "
G "explicit tillåta vissa protokoll att passera genom brandväggen. Ange "
G "ytterligare portar på formen \"tjänst:protokoll\", exempelvis \"imap:tcp\", "
G "i en kommaseparerad lista. "
G 
G msgid "Warning: %s is not a valid port."
G msgstr "Varning: %s är inte en giltig port."
G 
G msgid "What type of system would you like to install?"
G msgstr "Vilken typ av system vill du installera?"
 #: ../iw/silo_gui.py:244
N msgid "Do not install SILO"
N msgstr "Installera inte SILO"
 
G msgid "Keyboard Selection"
G msgstr "Tangentbordsval"
 #: ../iw/silo_gui.py:263 ../textw/silo_text.py:207
N msgid "Partition type"
N msgstr "Partitionstyp"
 
G msgid "Which model keyboard is attached to this computer?"
G msgstr "Vilken typ av tangentbord är ansluten till denna dator?"
 #: ../iw/silo_gui.py:263 ../iw/silo_gui.py:298 ../textw/bootloader_text.py:207
 #: ../textw/bootloader_text.py:277 ../textw/silo_text.py:143
 #: ../textw/silo_text.py:207
N msgid "Boot label"
N msgstr "Startetikett"
 
G msgid "Select All"
G msgstr "Välj alla"
 #: ../iw/silo_gui.py:294
N msgid "Default boot image"
N msgstr "Standardstartavbild"
 
G msgid "Choose additional languages that you would like to use on this system:"
G msgstr "Välj ytterligare språk som du vill använda på detta system:"
 #: ../iw/timezone_gui.py:26 ../textw/timezone_text.py:95
N msgid "Time Zone Selection"
N msgstr "Tidszonsval"
 
G msgid "Language Support"
G msgstr "Språkstöd"
 #: ../iw/timezone_gui.py:146 ../iw/timezone_gui.py:147
N msgid "System clock uses _UTC"
N msgstr "Systemklockan använder _UTC"
 
G msgid "You must select at least one language to install."
G msgstr "Du måste välja minst ett språk att installera."
 #: ../iw/timezone_gui.py:170
N msgid "Location"
N msgstr "Plats"
 
G msgid "Default Language"
G msgstr "Standardspråk"
 #: ../iw/timezone_gui.py:218
N msgid "Use _daylight saving time (US only)"
N msgstr "Använd _sommartid (endast USA)"
 
G msgid "Choose the default language for this system: "
G msgstr "Välj standardspråket för detta system: "
 #: ../iw/timezone_gui.py:231
N msgid "UTC Offset"
N msgstr "Avstånd till UTC"
 
G msgid "What device is your mouse located on?"
G msgstr "På vilken enhet finns din mus?"
 #: ../iw/timezone_map_gui.py:114
N msgid "_Location"
N msgstr "_Plats"
N 
 #: ../iw/timezone_map_gui.py:116
N msgid "Description"
N msgstr "Beskrivning"
 
G msgid "Which model mouse is attached to this computer?"
G msgstr "Vilken typ av mus är ansluten till denna dator?"
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:27 ../textw/upgrade_bootloader_text.py:72
N msgid "Upgrade Boot Loader Configuration"
N msgstr "Uppgradera konfiguration av startprogram"
 
G msgid "Emulate 3 Buttons?"
G msgstr "Emulera 3 knappar?"
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:68
N msgid "_Update boot loader configuration"
N msgstr "_Uppdatera konfiguration av startprogram"
 
G msgid "Mouse Selection"
G msgstr "Musval"
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:69
N msgid "This will update your current boot loader."
N msgstr "Detta kommer att uppdatera ditt nuvarande startprogram."
 
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:72 ../textw/upgrade_bootloader_text.py:49
 #, python-format
G msgid "Network Device: %s"
G msgstr "Nätverksenhet: %s"
N msgid ""
N "The installer has detected the %s boot loader currently installed on %s."
N msgstr ""
N "Installationsprogrammet har upptäckt startprogrammet %s som är installerat "
N "på %s."
 
G msgid "Use bootp/dhcp"
G msgstr "Använd bootp/dhcp"
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:76
N msgid "This is the recommended option."
N msgstr "Detta är det rekommenderade alternativet."
 
G msgid "IP address:"
G msgstr "IP-adress:"
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:80 ../textw/upgrade_bootloader_text.py:57
N msgid ""
N "The installer is unable to detect the boot loader currently in use on your "
N "system."
N msgstr ""
N "Installationsprogrammet kan inte upptäcka det startprogram som för "
N "tillfället används på ditt system."
 
G msgid "Netmask:"
G msgstr "Nätmask:"
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:89
N msgid "_Create new boot loader configuration"
N msgstr "_Skapa ny konfiguration av startprogram"
 
G msgid "Default gateway (IP):"
G msgstr "Standard-gateway (IP):"
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:91
N msgid ""
N "This will let you create a new boot loader configuration. If you wish to "
N "switch boot loaders, you should choose this."
N msgstr ""
N "Detta kommer att låta dig skapa en ny startprogramskonfiguration. Om du vill "
N "byta startprogram bör du välja detta."
 
G msgid "Primary nameserver:"
G msgstr "Primär namnserver:"
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:98
N msgid "_Skip boot loader updating"
N msgstr "_Hoppa över uppdatering av startprogram"
 
G msgid "Secondary nameserver:"
G msgstr "Sekundär namnserver:"
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:99
N msgid ""
N "This will make no changes to boot loader configuration. If you are using a "
N "third party boot loader, you should choose this."
N msgstr ""
N "Detta kommer inte att göra några ändringar i din startprogramskonfiguration. "
N "Om du använder ett startprogram från en tredje part bör du välja detta."
 
G msgid "Tertiary nameserver:"
G msgstr "Tertiär namnserver:"
 #: ../iw/upgrade_bootloader_gui.py:111
N msgid "What would you like to do?"
N msgstr "Vad vill du göra?"
 
G msgid "Network Configuration for %s"
G msgstr "Nätverkskonfiguration för %s"
 #: ../iw/upgrade_migratefs_gui.py:30 ../textw/upgrade_text.py:32
N msgid "Migrate File Systems"
N msgstr "Migrera filsystem"
 
G msgid "Invalid information"
G msgstr "Ogiltig information"
 #: ../iw/upgrade_migratefs_gui.py:55 ../textw/upgrade_text.py:34
 #, python-format
N msgid ""
N "This release of %s supports the ext3 journalling file system. It has "
N "several benefits over the ext2 file system traditionally shipped in %s. It "
N "is possible to migrate the ext2 formatted partitions to ext3 without data "
N "loss.\n"
N "\n"
N "Which of these partitions would you like to migrate?"
N msgstr ""
N "Denna version av %s stöder journalfilsystemet ext3. Det har flera fördelar "
N "framför ext2-filsystemet som normalt använts i %s. Det är möjligt att "
N "migrera de ext2-formaterade partitionerna till ext3 utan förlust av data.\n"
N "\n"
N "Vilka av dessa partitioner vill du migrera?"
 
G msgid "You must enter valid IP information to continue"
G msgstr "Du måste skriva in giltig IP-information för att fortsätta"
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:31
N msgid "Upgrade Swap Partition"
N msgstr "Uppgradera växlingspartition"
 
G msgid "Hostname Configuration"
G msgstr "Värdnamnskonfiguration"
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:101
 #, python-format
N msgid ""
N "The 2.4 kernel needs significantly more swap than older kernels, as much as "
N "twice as much swap space as RAM on the system. You currently have %dMB of "
N "swap configured, but you may create additional swap space on one of your "
N "file systems now."
N msgstr ""
N "2.4-kärnan behöver avsevärt mer växlingsutrymme (swap) än tidigare kärnor, "
N "så mycket som dubbelt så mycket utrymme som mängden RAM-minne på systemet. "
N "Du har för tillfället %d MB växlingsutrymme konfigurerat, men du kan skapa "
N "ytterligare växlingsutrymme på ett av dina filsystem nu."
 
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:108
 #, python-format
 msgid ""
G "The hostname is the name of your computer. If your computer is attached to "
G "a network, this may be assigned by your network administrator."
N "\n"
N "\n"
N "The installer has detected %s MB of RAM.\n"
 msgstr ""
G "Värdnamnet är din dators namn. Om din dator är ansluten till ett nätverk kan "
G "din nätverksadministratör vara ansvarig för tilldelningen av detta namn."
N "\n"
N "\n"
N "Installationsprogrammet har hittat %s MB arbetsminne.\n"
 
G msgid "Package :"
G msgstr "Paket  :"
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:120
N msgid "I _want to create a swap file"
N msgstr "Jag _vill skapa en växlingsfil"
N 
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:129
N msgid "Select the _partition to put the swap file on:"
N msgstr "Välj den _partition som växlingsfilen ska läggas på:"
 
G msgid "Size  :"
G msgstr "Storlek :"
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:148
N msgid "Free Space (MB)"
N msgstr "Ledigt utrymme (MB)"
 
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:166
 #, python-format
G msgid "%.1f KBytes"
G msgstr "%.1f kilobyte"
N msgid ""
N "It is recommended that your swap file be at least %d MB. Please enter a "
N "size for the swap file:"
N msgstr ""
N "Det rekommenderas att din växlingsfil är minst %d MB. Ange en storlek för "
N "växlingsfilen:"
 
G msgid "Total size"
G msgstr "Total storlek"
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:181
N msgid "Swap file _size (MB):"
N msgstr "_Storlek på växlingsfil (MB):"
N 
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:191
N msgid "I _don't want to create a swap file"
N msgstr "Jag vill i_nte skapa en växlingsfil"
 
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:201
 msgid ""
G "  <Space>,<+>,<-> selection  |  <F1> help  |  <F2> package description"
N "It is stongly recommended that you create a swap file. Failure to do so "
N "could cause the installer to abort abnormally. Are you sure that you wish "
N "to continue?"
 msgstr ""
G "  <Blanksteg>,<+>,<-> val  |  <F1> hjälp  |  <F2> paketbeskrivning"
N "Det rekommenderas varmt att du skapar en växlingsfil. Om du inte gör det kan "
N "installationsprogrammet komma att avslutas onormalt. Är du säker på att du "
N "vill fortsätta?"
 
G msgid "Package Dependencies"
G msgstr "Paketberoenden"
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:209 ../textw/upgrade_text.py:176
N msgid "The swap file must be between 1 and 2000 MB in size."
N msgstr "Växlingsfilen måste vara mellan 1 och 2000 MB stor."
 
 #: ../iw/upgrade_swap_gui.py:216 ../textw/upgrade_text.py:171
 msgid ""
G "Some of the packages you have selected to install require packages you have "
G "not selected. If you just select OK all of those required packages will be "
G "installed."
N "There is not enough space on the device you selected for the swap partition."
 msgstr ""
G "En del av de paket du har valt att installera kräver paket som du inte har "
G "valt. Om du bara väljer OK kommer även alla dessa paket att installeras."
N "Det finns inte tillräckligt med utrymme för växlingspartitionen på den "
N "enheten."
 
G msgid "Must specify a value"
G msgstr "Måste ange ett värde"
 #: ../iw/welcome_gui.py:20
N msgid "Welcome"
N msgstr "Välkommen"
 
G msgid "Requested value is not an integer"
G msgstr "Begärt värde är inte ett heltal"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:35 ../textw/xconfig_text.py:24
N msgid "DDC Probed Monitor"
N msgstr "DDC-testad bildskärm"
 
G msgid "Requested value is too large"
G msgstr "Begärt värde är för stort"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:36 ../textw/xconfig_text.py:25
N msgid "Unprobed Monitor"
N msgstr "Otestad bildskärm"
 
G msgid "Warning: %s"
G msgstr "Varning: %s"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:52
N msgid "Customize Graphical Configuration"
N msgstr "Anpassa grafikkonfiguration"
 
G msgid "Fixed Size:"
G msgstr "Fast storlek:"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:219
N msgid "_Color Depth:"
N msgstr "_Färgdjup:"
 
G msgid "Fill maximum size of (MB):"
G msgstr "Fyll maximal storlek av (MB):"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:225 ../textw/xconfig_text.py:109
N msgid "256 Colors (8 Bit)"
N msgstr "256 färger (8 bitar)"
 
G msgid "Fill all available space:"
G msgstr "Fyll allt tillgängligt utrymme:"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:225 ../textw/xconfig_text.py:109
N msgid "High Color (16 Bit)"
N msgstr "Tusentals färger (16 bitar)"
 
G msgid "Number of spares?"
G msgstr "Antal reserver?"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:225 ../textw/xconfig_text.py:109
N msgid "True Color (24 Bit)"
N msgstr "Miljontals färger (24 bitar)"
 
G msgid "Filesystem Options"
G msgstr "Filsystemsalternativ"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:235
N msgid "_Screen Resolution:"
N msgstr "_Skärmupplösning:"
N 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:322
N msgid "  _Test Setting  "
N msgstr "  _Testa inställning  "
 
G msgid ""
G "Please choose how you would like to prepare the filesystem on this partition."
G msgstr "Välj hur du vill förbereda filsystemet på denna partition."
 #: ../iw/xconfig_gui.py:345
N msgid "Please choose your default desktop environment:"
N msgstr "Välj din standardskrivbordsmiljö:"
 
G msgid "Format as:"
G msgstr "Formatera som:"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:347
N msgid "Your desktop environment is:"
N msgstr "Din skrivbordsmiljö är:"
 
G msgid "Migrate to:"
G msgstr "Migrera till:"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:362
N msgid "GNO_ME"
N msgstr "GNO_ME"
N 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:364
N msgid "_KDE"
N msgstr "_KDE"
 
G msgid "Filesystem Label:"
G msgstr "Filsystemsetikett:"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:393
N msgid "Please choose your login type:"
N msgstr "Välj din inloggningstyp:"
 
G msgid "Filesystem Option:"
G msgstr "Filsystemsalternativ:"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:400
N msgid "T_ext"
N msgstr "T_ext"
N 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:401
N msgid "_Graphical"
N msgstr "_Grafisk"
 
G msgid "Format as %s"
G msgstr "Formatera som %s"
G 
G msgid "Migrate to %s"
G msgstr "Migrera till %s"
G 
G msgid "Leave unchanged"
G msgstr "Lämna oförändrad"
G 
G msgid "Invalid Entry for Partition Size"
G msgstr "Ogiltigt värde på partitionsstorlek"
G 
G msgid "Invalid Entry for Maximum Size"
G msgstr "Ogiltigt värde på maxstorlek"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:418 ../textw/xconfig_text.py:434
N msgid "Monitor Configuration"
N msgstr "Konfiguration av bildskärm"
 
G msgid "Invalid Entry for Starting Cylinder"
G msgstr "Ogiltigt värde på startcylider"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:601
N msgid ""
N "In most cases, the monitor can be automatically detected. If the detected "
N "settings are not correct for the monitor, select the right settings."
N msgstr ""
N "I de flesta fall kan bildskärmen upptäckas automatiskt. Om de upptäckta "
N "inställningarna inte är de rätta för bildkärmen bör du välja rätt "
N "inställningar."
 
G msgid "Invalid Entry for End Cylinder"
G msgstr "Ogiltigt värde på slutcylinder"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:662
N msgid "Generic"
N msgstr "Allmän"
 
G msgid "No RAID partitions"
G msgstr "Inga RAID-partitioner"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:709 ../iw/xconfig_gui.py:1054
N msgid "Restore _original values"
N msgstr "Återställ _ursprungliga värden"
N 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:717
N msgid "Hori_zontal Sync:"
N msgstr "_Horisontell synkronisering:"
N 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:720
N msgid "_Vertical Sync:"
N msgstr "_Vertikal synkronisering:"
 
G msgid "Invalid Entry for RAID Spares"
G msgstr "Ogiltigt värde på RAID-reserver"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:727
N msgid "kHz"
N msgstr "kHz"
 
G msgid "Too many spares"
G msgstr "För många reserver"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:730
N msgid "Hz"
N msgstr "Hz"
 
G msgid "The maximum number of spares with a RAID0 array is 0."
G msgstr "Det största antalet reserver hos en RAID0-enhet är 0."
 #: ../iw/xconfig_gui.py:750
N msgid "Graphical Interface (X) Configuration"
N msgstr "Konfiguration av grafiskt gränssnitt (X)"
 
G msgid "Partitioning"
G msgstr "Partitionering"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:775
N msgid "Unknown video card"
N msgstr "Okänt grafikkort"
 
G msgid "New"
G msgstr "Ny"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:776
 #, python-format
N msgid ""
N "An error has occurred selecting the video card %s. Please report this error "
N "to bugzilla.redhat.com."
N msgstr ""
N "Ett fel har inträffat vid valet av grafikkortet %s. Var vänlig och "
N "rapportera detta fel på bugzilla.redhat.com."
 
G msgid "RAID"
G msgstr "RAID"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:800 ../textw/xconfig_text.py:666
N msgid "Unspecified video card"
N msgstr "Ospecificerat grafikkort"
 
 #: ../iw/xconfig_gui.py:801 ../textw/xconfig_text.py:667
 msgid ""
G "  F1-Help   F2-New   F3-Edit  F4-Delete  F5-Reset  F12-OK    "
N "You need to pick a video card before X configuration can continue. If you "
N "want to skip X configuration entirely choose the 'Skip X Configuration' "
N "button."
 msgstr ""
G "   F1-Hjälp  F2-Ny  F3-Redigera  F4-Ta bort  F5-Återställ  F12-OK   "
N "Du måste välja ett grafikkort innan konfigurationen av X kan fortsätta. Om "
N "du vill hoppa över konfigurationen av X helt kan du använda knappen \"Hoppa "
N "över konfiguration av X\"."
 
G msgid "No Root Partition"
G msgstr "Ingen rotpartition"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:931
N msgid ""
N "Your video ram size can not be autodetected. Choose your video ram size "
N "from the choices below:"
N msgstr ""
N "Storleken på ditt grafikminne kan inte upptäckas automatiskt. Välj storleken "
N "på ditt grafikminne från alternativen nedan:"
 
G msgid "Must have a / partition to install on."
G msgstr "Måste ha en /-partition att installera på."
 #: ../iw/xconfig_gui.py:939
N msgid ""
N "In most cases, the video hardware can be automatically detected. If the "
N "detected settings are not correct for the hardware, select the right "
N "settings."
N msgstr ""
N "I de flesta fall kan din grafikhårdvara upptäckas automatiskt. Om de "
N "detekterade inställningarna inte stämmer för hårdvaran bör du välja rätt "
N "inställningar."
 
G msgid "Autopartition"
G msgstr "Partitionera automatiskt"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:1032
N msgid "_Video card RAM: "
N msgstr "_Grafikminne: "
 
G msgid "Disk Druid"
G msgstr "Disk Druid"
 #: ../iw/xconfig_gui.py:1058
N msgid "_Skip X configuration"
N msgstr "_Hoppa över konfiguration av X"
 
G msgid "Package Installation"
G msgstr "Paketinstallation"
 #: ../iw/zipl_gui.py:33
N msgid "z/IPL Boot Loader Configuration"
N msgstr "Konfiguration av z/IPL-startprogram"
 
G msgid " Name  : "
G msgstr " Namn  : "
 #: ../iw/zipl_gui.py:75 ../textw/zipl_text.py:22
N msgid ""
N "The z/IPL Boot Loader will now be installed on your system.\n"
N "\n"
N "The root partition will be the one you selected previously in the partition "
N "setup.\n"
N "\n"
N "The kernel used to start the machine will be the one to be installed by "
N "default.\n"
N "\n"
N "If you wish to make changes later after the installation feel free to change "
N "the /etc/zipl.conf configuration file.\n"
N "\n"
N "You can now enter any additional kernel parameters which your machine or "
N "your setup may require."
N msgstr ""
N "Startprogrammet z/IPL kommer nu att installeras på ditt system.\n"
N "\n"
N "Rotpartitionen kommer att vara den du valde tidigare under "
N "partitionskonfigurationen.\n"
N "\n"
N "Kärnan som används för att starta maskinen kommer att vara den som "
N "installeras som standard.\n"
N "\n"
N "Om du vill göra ändringar senare efter installationen kan du redigera "
N "konfigurationsfilen /etc/zipl.conf.\n"
N "\n"
N "Du kan nu ange några ytterligare kärnparametrar som din maskin eller din "
N "konfiguration kräver."
 
G msgid " Size  : "
G msgstr " Storlek : "
 #: ../iw/zipl_gui.py:102 ../textw/zipl_text.py:54
N msgid "Kernel Parameters"
N msgstr "Parametrar till kärnan"
 
G msgid " Summary: "
G msgstr " Sammanf.: "
 #: ../textw/bootdisk_text.py:24
 #, python-format
N msgid ""
N "The boot disk allows you to boot your %s system from a floppy diskette. A "
N "boot disk allows you to boot your system if your bootloader configuration "
N "stops working.\n"
N "\n"
N "It is highly recommended you create a boot disk.\n"
N "\n"
N "Would you like to create a boot disk?"
N msgstr ""
N "Startdisketten låter dig starta ditt %s-system från en diskett. En "
N "startdiskett låter dig starta ditt system om din startprogramskonfiguration "
N "slutar fungera.\n"
N "\n"
N "Det rekommenderas varmt att du skapar en startdiskett.\n"
N "\n"
N "Vill du skapa en startdiskett?"
 
G msgid "  Packages"
G msgstr "    Paket"
 #: ../textw/bootdisk_text.py:31
N msgid "Boot Disk"
N msgstr "Startdiskett"
 
G msgid "    Bytes"
G msgstr "    Byte"
 #: ../textw/bootloader_text.py:30
N msgid "Which boot loader would you like to use?"
N msgstr "Vilket startprogram vill du använda?"
 
G msgid "    Time"
G msgstr "     Tid"
 #: ../textw/bootloader_text.py:46
N msgid "Use GRUB Boot Loader"
N msgstr "Använd startprogrammet GRUB"
 
G msgid "Total  :"
G msgstr "Totalt  :"
 #: ../textw/bootloader_text.py:47
N msgid "Use LILO Boot Loader"
N msgstr "Använd startprogrammet LILO"
 
G msgid "Completed:  "
G msgstr "Färdigt :  "
 #: ../textw/bootloader_text.py:48
N msgid "No Boot Loader"
N msgstr "Inget startprogram"
 
G msgid "Remaining: "
G msgstr "Återstår : "
 #: ../textw/bootloader_text.py:69
N msgid "Skip Boot Loader"
N msgstr "Hoppa över startprogram"
 
G msgid "SILO Configuration"
G msgstr "SILO-konfiguration"
 #: ../textw/bootloader_text.py:70
N msgid ""
N "You have elected to not install any boot loader. It is strongly recommended "
N "that you install a boot loader unless you have an advanced need. A boot "
N "loader is almost always required in order to reboot your system into Linux "
N "directly from the hard drive.\n"
N "\n"
N "Are you sure you want to skip boot loader installation?"
N msgstr ""
N "Du har valt att inte installera något startprogram. Det rekommenderas varmt "
N "att du installerar ett startprogram om du inte har särskilda behov. Ett "
N "startprogram behövs nästan alltid för att ditt system ska kunna startas om "
N "i Linux direkt från hårddisken.\n"
N "\n"
N "Är du säker på att du vill hoppa över installationen av startprogram?"
 
G msgid "Create PROM alias `linux'"
G msgstr "Skapa PROM-aliaset \"linux\""
 #: ../textw/bootloader_text.py:104 ../textw/silo_text.py:25
N msgid ""
N "A few systems will need to pass special options to the kernel at boot time "
N "for the system to function properly. If you need to pass boot options to the "
N "kernel, enter them now. If you don't need any or aren't sure, leave this "
N "blank."
N msgstr ""
N "Några system behöver skicka speciella flaggor till kärnan vid start för att "
N "systemet ska fungera ordentligt. Om du behöver skicka sådana flaggor, ange "
N "dem nu. Om du inte behöver några, eller om du inte är säker, låter du fältet "
N "vara tomt."
 
G msgid "Set default PROM boot device"
G msgstr "Sätt standard PROM-startenhet"
 #: ../textw/bootloader_text.py:113
N msgid "Force use of LBA32 (not normally required)"
N msgstr "Tvinga fram användning av LBA32 (behövs normalt inte)"
 
 
 #: ../textw/bootloader_text.py:211 ../textw/silo_text.py:147
 #: ../textw/silo_text.py:168
N msgid "Clear"
N msgstr "Töm"
N 
 #: ../textw/bootloader_text.py:219 ../textw/silo_text.py:155
 
G msgid "What time zone are you located in?"
G msgstr "Vilken tidszon befinner du dig i?"
 #: ../textw/bootloader_text.py:237 ../textw/bootloader_text.py:242
N msgid "Invalid Boot Label"
N msgstr "Ogiltig startetikett"
 
G msgid "Hardware clock set to GMT?"
G msgstr "Hårdvaruklockan satt till GMT?"
 #: ../textw/bootloader_text.py:238
N msgid "Boot label may not be empty."
N msgstr "Startetiketten får inte vara tom."
 
G msgid ""
G "The 2.4 kernel needs significantly more swap than older kernels, as much as "
G "twice as much swap space as RAM on the system. You currently have %dMB of "
G "swap configured, but you may create additional swap space on one of your "
G "file systems now."
G msgstr ""
G "2.4-kärnan behöver avsevärt mer växlingsutrymme (swap) än tidigare kärnor, "
G "så mycket som dubbelt så mycket utrymme som mängden RAM-minne på systemet. "
G "Du har för tillfället %d MB växlingsutrymme konfigurerat, men du kan skapa "
G "ytterligare växlingsutrymme på ett av dina filsystem nu."
 #: ../textw/bootloader_text.py:243
N msgid "Boot label contains illegal characters."
N msgstr "Startetiketten innehåller otillåtna tecken."
 
G msgid "Free Space"
G msgstr "Ledigt utrymme"
 #: ../textw/bootloader_text.py:293 ../textw/fdisk_text.py:41
 #: ../textw/partition_text.py:1104 ../textw/partition_text.py:1111
 #: ../textw/silo_text.py:216 ../textw/silo_text.py:238
 #: ../textw/userauth_text.py:225
N msgid "Edit"
N msgstr "Redigera"
 
G msgid "RAM detected (MB):"
G msgstr "Upptäckt arbetsminne (MB):"
 #: ../textw/bootloader_text.py:297 ../textw/silo_text.py:219
N msgid ""
N "The boot manager Red Hat uses can boot other operating systems as well. You "
N "need to tell me what partitions you would like to be able to boot and what "
N "label you want to use for each of them."
N msgstr ""
N "Starthanteraren Red Hat använder kan också starta andra operativsystem. Du "
N "måste berätta vilka andra partitioner du vill kunna starta och vilka "
N "startetiketter du vill använda för att starta dem."
 
G msgid "Suggested size (MB):"
G msgstr "Föreslagen storlek (MB):"
 #: ../textw/bootloader_text.py:310
N msgid ""
N " <Space> selects button | <F2> select default boot entry | <F12> next screen>"
N msgstr ""
N " <Blanksteg> väljer knapp | <F2> välj standardstartpost | <F12> nästa skärm>"
 
G msgid "Add Swap"
G msgstr "Lägg till växlingsutrymme"
 #: ../textw/bootloader_text.py:399
N msgid "Use a GRUB Password"
N msgstr "Använd ett GRUB-lösenord"
 
G msgid "The value you entered is not a valid number."
G msgstr "Värdet du angav är inte ett giltigt tal."
 #: ../textw/bootloader_text.py:411
N msgid "Boot Loader Password:"
N msgstr "Lösenord för startprogram:"
 
G msgid "You don't have any Linux partitions. You can't upgrade this system!"
G msgstr "Du har inga Linuxpartitioner. Du kan inte uppgradera systemet!"
 #: ../textw/bootloader_text.py:441
N msgid "Passwords Do Not Match"
N msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"
 
G msgid "System to Upgrade"
G msgstr "System att uppgradera"
 #: ../textw/bootloader_text.py:446
N msgid "Password Too Short"
N msgstr "Lösenordet är för kort"
 
G msgid "Upgrade Partition"
G msgstr "Uppgradera partition"
 #: ../textw/bootloader_text.py:447
N msgid "Boot loader password is too short"
N msgstr "Lösenordet till startprogrammet är för kort"
 
G msgid "Customize Packages to Upgrade"
G msgstr "Välj paket att uppgradera"
 #: ../textw/complete_text.py:24
N msgid "<Enter> to reboot"
N msgstr "<Retur> för att starta om"
 
 #: ../textw/complete_text.py:28
 #, python-format
 msgid ""
G "The packages you have installed, and any other packages which are needed to "
G "satisfy their dependencies, have been selected for installation. Would you "
G "like to customize the set of packages that will be upgraded?"
N "If you created a boot disk to use to boot your %s system, insert it before "
N "you press <Enter> to reboot.\n"
N "\n"
 msgstr ""
G "Paketen du har installerat, och alla andra paket som krävs för att "
G "installera dessa, har blivit utvalda för uppgradering. Vill du modifiera "
G "valet av paket att uppgradera?"
G 
G msgid "Root Password"
G msgstr "Rootlösenord"
N "Om du skapade en startdiskett för att starta ditt %s-system bör du sätta i "
N "denna innan du trycker <Retur> för att starta om.\n"
N "\n"
 
 #: ../textw/complete_text.py:37
 msgid ""
G "Pick a root password. You must type it twice to ensure you know what it is "
G "and didn't make a mistake in typing. Remember that the root password is a "
G "critical part of system security!"
N "Remove any floppy diskettes you used during the installation process and "
N "press <Enter> to reboot your system.\n"
N "\n"
 msgstr ""
G "Välj ett rootlösenord. Du måste skriva det två gånger för att säkerställa "
G "att du vet vad det var och att du inte skrev fel. Kom ihåg att "
G "rootlösenordet är en kritisk del av systemets säkerhet!"
G 
G msgid "Password (confirm):"
G msgstr "Lösenord (bekräfta):"
G 
G msgid "Password Length"
G msgstr "Lösenordslängd"
G 
G msgid "The root password must be at least 6 characters long."
G msgstr "Rootlösenordet måste vara minst 6 tecken långt."
G 
G msgid "Password Mismatch"
G msgstr "Olika lösenord"
G 
G msgid "The passwords you entered were different. Please try again."
G msgstr "Lösenorden du skrev in var olika. Var vänlig och försök igen."
G 
G msgid "Add User"
G msgstr "Lägg till användare"
G 
G msgid "User Name"
G msgstr "Användarnamn"
G 
G msgid "Password"
G msgstr "Lösenord"
G 
G msgid "Password (confirm)"
G msgstr "Lösenord (bekräfta)"
N "Ta bort alla disketter som du har använt under installationen och tryck "
N "<Retur> för att starta om din maskin.\n"
N "\n"
 
G msgid "Bad User ID"
G msgstr "Felaktigt användar-ID"
 #: ../textw/complete_text.py:43
N msgid "Complete"
N msgstr "Färdig"
 
 #: ../textw/complete_text.py:44
 #, python-format
 msgid ""
G "User IDs must be less than 8 characters and contain only characters A-Z, a-"
G "z, and 0-9."
N "Congratulations, your %s installation is complete.\n"
N "\n"
N "%s%sFor information on errata (updates and bug fixes), visit http://www."
N "redhat.com/errata.\n"
N "\n"
N "Information on using your system is available in the %s manuals at http://"
N "www.redhat.com/docs."
 msgstr ""
G "Användar-ID får vara högst 8 tecken långa och endast innehålla tecknen A-Z, "
G "a-z och 0-9."
G 
G msgid "Missing User ID"
G msgstr "Användar-ID saknas"
G 
G msgid "You must provide a user ID"
G msgstr "Du måste ange ett användar-ID"
G 
G msgid "The password must be at least 6 characters long."
G msgstr "Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt."
N "Gratulerar, din installation av %s är färdig.\n"
N "\n"
N "%s%sInformation om uppdateringar och programfixar hittar du på http://www."
N "redhat.com/errata.\n"
N "\n"
N "Information om användning och konfiguration av ditt system finns i %s-"
N "manualerna på http://www.redhat.com/docs."
 
G msgid "User Exists"
G msgstr "Användaren existerar"
 #: ../textw/confirm_text.py:20
N msgid "Installation to begin"
N msgstr "Installationen startar"
 
 #: ../textw/confirm_text.py:21
 #, python-format
 msgid ""
G "The root user is already configured. You don't need to add this user here."
N "A complete log of your installation will be in %s after rebooting your "
N "system. You may want to keep this file for later reference."
 msgstr ""
G "Rootanvändaren är redan konfigurerad. Du behöver inte ange den användaren "
G "här."
N "En komplett logg av din installation kommer att finnas i %s efter omstart av "
N "systemet. Denna fil kan vara bra att spara och använda som referens senare."
 
G msgid "This user id already exists. Choose another."
G msgstr "Detta användar-ID finns redan. Välj ett annat."
 #: ../textw/confirm_text.py:24 ../textw/confirm_text.py:26
 #: ../textw/confirm_text.py:36 ../textw/confirm_text.py:38
 #: ../textw/constants_text.py:44 ../textw/silo_text.py:110
 #: ../textw/userauth_text.py:190 ../loader/cdrom.c:33 ../loader/devices.c:95
 #: ../loader/devices.c:240 ../loader/devices.c:334 ../loader/lang.c:634
 #: ../loader/loader.c:330 ../loader/loader.c:1019 ../loader/loader.c:1089
 #: ../loader/loader.c:1360 ../loader/loader.c:1456 ../loader/loader.c:1965
 #: ../loader/net.c:186 ../loader/net.c:269 ../loader/net.c:355
 #: ../loader/urls.c:198 ../loader/urls.c:419
N msgid "Back"
N msgstr "Tillbaka"
N 
 #: ../textw/confirm_text.py:32
N msgid "Upgrade to begin"
N msgstr "Uppgraderingen kommer att starta"
 
 #: ../textw/confirm_text.py:33
 #, python-format
 msgid ""
G "You should use a normal user account for most activities on your system. By "
G "not using the root account casually, you'll reduce the chance of disrupting "
G "your system's configuration."
N "A complete log of your upgrade will be in %s after rebooting your system. "
N "You may want to keep this file for later reference."
 msgstr ""
G "Du bör använda ett normalt användarkonto för det mesta arbetet på ditt "
G "system. Genom att inte använda rootkontot slentrianmässigt kan du minska "
G "risken för att förstöra konfigurationen av ditt system."
G 
G msgid "User Account Setup"
G msgstr "Konfiguration av användarkonton"
N "En komplett logg av din uppgradering kommer att finnas i %s efter omstart av "
N "systemet. Denna fil kan vara bra att spara och använda som referens senare."
 
 #: ../textw/desktop_choice_text.py:27
 #, python-format
 msgid ""
G "What user account would you like to have on the system? You should have at "
G "least one non-root account for normal work, but multi-user systems can have "
G "any number of accounts set up."
N "The Personal Desktop and Workstation options install a default set of "
N "applications that will allow you to browse the Internet, send and receive "
N "email, and create and edit documents on your %s system. The Workstation "
N "option includes development and administration tools as well.\n"
N "\n"
N "However %s ships with many more applications, and you may customize the "
N "selection of software installed if you want."
 msgstr ""
G "Vilka användarkonton vill du ha på systemet? Du bör ha minst ett konto "
G "(förutom root) för vanligt arbete, men fleranvändarsystem kan ha hur många "
G "konton som helst konfigurerade."
G 
G msgid "User name"
G msgstr "Användarnamn"
G 
G msgid "Enter the information for the user."
G msgstr "Ange användarens information."
G 
G msgid "Change the information for this user."
G msgstr "Ändra den här användarens information."
G 
G msgid "Use Shadow Passwords"
G msgstr "Använd skugglösenord"
G 
G msgid "Enable MD5 Passwords"
G msgstr "Använd MD5-lösenord"
N "Installationsalternativen personligt skrivbord och arbetsstation installerar "
N "en standardsamling med program som låter dig surfa på Internet, skicka och "
N "ta emot e-post, och skapa och redigera dokument på ditt %s-system. "
N "Arbetsstationsalternativet innehåller förutom detta utvecklings- och "
N "administrationsverktyg.\n"
N "\n"
N "Med %s följer dock många fler program, och du kan anpassa valet av program "
N "som installeras om du vill."
 
G msgid "NIS Domain:"
G msgstr "NIS-domän:"
 #: ../textw/desktop_choice_text.py:39
N msgid "Customize software selection"
N msgstr "Anpassa valet av programvara"
 
G msgid "NIS Server:"
G msgstr "NIS-server:"
 #: ../textw/fdasd_text.py:31
N msgid "Choose a disk to run fdasd or dasdfmt on"
N msgstr "Välj enhet att köra fdasd eller dasdfmt på"
 
G msgid "or use:"
G msgstr "eller använd:"
 #: ../textw/fdasd_text.py:32
N msgid "Edit Partitions"
N msgstr "Redigera partitioner"
 
G msgid "Request server via broadcast"
G msgstr "Begär server via broadcast"
 #: ../textw/fdasd_text.py:33
N msgid "Format DASD"
N msgstr "Formatera DASD"
 
G msgid "Use TLS connections"
G msgstr "Använd TLS-anslutningar"
 #: ../textw/fdasd_text.py:50 ../textw/fdisk_text.py:39
N msgid "Disk Setup"
N msgstr "Hårddiskkonfiguration"
 
 #: ../textw/fdasd_text.py:74
 #, python-format
G msgid "%s"
G msgstr "%s"
N msgid "An error occurred while running %s on drive %s."
N msgstr "Ett fel inträffade vid körning av %s på enhet %s."
 
 #: ../textw/fdasd_text.py:85
 #, python-format
 msgid ""
G "Welcome to %s!\n"
G "\n"
G "This installation process is outlined in detail in the Official %s "
G "Installation Guide available from Red Hat, Inc. If you have access to this "
G "manual, you should read the installation section before continuing.\n"
N "Running dasdfmt means the loss of \n"
N "ALL DATA on drive %s.\n"
 "\n"
G "If you have purchased Official %s, be sure to register your purchase through "
G "our web site, http://www.redhat.com/."
N "Do you really want this?"
 msgstr ""
G "Välkommen till %s!\n"
G "\n"
G "Denna installation är beskriven i detalj i \"Official %s Installation Guide"
G "\" som finns tillgänglig från Red Hat, Inc. Om du har tillgång till denna "
G "manual bör du läsa igenom sektionen om installation innan du fortsätter.\n"
N "Att köra dasdfmt innebär att ALL DATA\n"
N "kommer att gå förlorad på enhet %s.\n"
 "\n"
G "Om du har köpt \"Official %s\", kom då ihåg att registera ditt köp på vår "
G "webbplats, http://www.redhat.com/."
N "Vill du verkligen detta?"
 
 #: ../textw/fdasd_text.py:101
 msgid ""
G "Welcome to %s!\n"
G "\n"
G "You have entered reconfiguration mode, which will allow you to configure "
G "site-specific options of your computer.\n"
N "An error has occurred - no valid devices were found on which to create new "
N "filesystems. Please check your hardware for the cause of this problem or use "
N "dasdfmt.\n"
 "\n"
G "To exit without changing your setup select the Cancel button below."
N "Back to the fdasd screen?"
 msgstr ""
G "Välkommen till %s!\n"
G "\n"
G "Du har kommit in i omkonfigurationsläget, som kommer att låta dig "
G "konfigurera lokala inställningar av din dator.\n"
N "Ett fel har uppstått - inga giltiga enheter som kan användas för att skapa "
N "nya filsystem kunde hittas. Undersök din hårdvara för orsaken till detta "
N "problem eller använd dasdfmt.\n"
 "\n"
G "Använd knappen Avbryt nedan för att avsluta utan att ändra dina "
G "inställningar."
G 
G msgid "Color Depth"
G msgstr "Färgdjup"
G 
G msgid "Please select the color depth you would like to use:"
G msgstr "Välj det färgdjup som du vill använda:"
G 
G msgid "Resolution"
G msgstr "Upplösning"
G 
G msgid "Please select the resolution you would like to use:"
G msgstr "Välj den upplösning som du vill använda:"
N "Tillbaka till fdasd-skärmen?"
 
G msgid "Test"
G msgstr "Testa"
 #: ../textw/fdisk_text.py:40
N msgid "Choose a disk to run fdisk on"
N msgstr "Välj enhet att köra fdisk på"
 
G msgid "X Customization"
G msgstr "Anpassning av X"
 #: ../textw/firewall_text.py:24
N msgid "Customize"
N msgstr "Anpassa"
 
 #: ../textw/firewall_text.py:28
 msgid ""
G "Select the color depth and video mode you want to use for your system. Use "
G "the '%s' button to test the video mode."
N "A firewall protects against unauthorized network intrusions. High security "
N "blocks all incoming accesses. Medium blocks access to system services (such "
N "as telnet or printing), but allows other connections. No firewall allows all "
N "connections and is not recommended. "
 msgstr ""
G "Välj det färgdjup och det grafikläge som du vill använda på ditt system. "
G "Använd knappen \"%s\" för att testa grafikläget."
N "En brandvägg skyddar mot otillåtna nätverksinbrott. Hög säkerhet blockerar "
N "alla inkommande åtkomster. Mellan blockerar åtkomst av systemtjänster (som "
N "exempelvis telnet eller skrivare), men tillåter andra anslutningar. Ingen "
N "brandvägg tillåter alla anslutningar och rekommenderas inte. "
 
G msgid "Change"
G msgstr "Ändra"
 #: ../textw/firewall_text.py:44
N msgid "Security Level:"
N msgstr "Säkerhetsnivå:"
 
G msgid "Resolution:"
G msgstr "Upplösning:"
 #: ../textw/firewall_text.py:48
N msgid "High"
N msgstr "Hög"
 
G msgid "Default Desktop:"
G msgstr "Standardskrivbord:"
 #: ../textw/firewall_text.py:51
N msgid "Medium"
N msgstr "Mellan"
 
G msgid "Default Login:"
G msgstr "Standardinloggning:"
 #: ../textw/firewall_text.py:54
N msgid "No firewall"
N msgstr "Ingen brandvägg"
 
G msgid "Monitor"
G msgstr "Bildskärm"
 #: ../textw/firewall_text.py:73
N msgid "Trusted Devices:"
N msgstr "Pålitliga enheter:"
 
G msgid "Please select the monitor attached to your system."
G msgstr "Välj den bildskärm som är ansluten till ditt system."
 #: ../textw/firewall_text.py:85
N msgid "Allow incoming:"
N msgstr "Tillåt inkommande:"
 
G msgid "Monitor Sync Rates"
G msgstr "Synkroniseringsfrekvenser för bildskärm"
 #: ../textw/firewall_text.py:90
N msgid "DHCP"
N msgstr "DHCP"
 
G msgid ""
G "Please enter the sync rates for your monitor. \n"
G "\n"
G "NOTE - it is not usually necessary to edit sync rates manually, and care "
G "should be taken to make sure the values entered are accurate."
G msgstr ""
G "Ange synkroniseringsfrekvenserna för din bildskärm. \n"
G "\n"
G "OBSERVERA - det är normalt inte nödvändigt att redigera "
G "synkroniseringsfrekvenser manuellt, och du bör lägga vikt vid att försäkra "
G "dig om att de angivna värdena är korrekta."
 #: ../textw/firewall_text.py:92
N msgid "SSH"
N msgstr "SSH"
 
G msgid "HSync Rate: "
G msgstr "Horisontell frekvens: "
 #: ../textw/firewall_text.py:94 ../loader/telnetd.c:64 ../loader/telnetd.c:106
N msgid "Telnet"
N msgstr "Telnet"
 
G msgid "VSync Rate: "
G msgstr "Vertikal frekvens: "
 #: ../textw/firewall_text.py:96
N msgid "WWW (HTTP)"
N msgstr "WWW (HTTP)"
 
G msgid "horizontal"
G msgstr "horisontell"
 #: ../textw/firewall_text.py:98
N msgid "Mail (SMTP)"
N msgstr "E-post (SMTP)"
 
G msgid "vertical"
G msgstr "vertikal"
 #: ../textw/firewall_text.py:100 ../loader/loader.c:1655
N msgid "FTP"
N msgstr "FTP"
 
G msgid "Invalid Sync Rates"
G msgstr "Ogiltiga synkroniseringsfrekvenser"
 #: ../textw/firewall_text.py:104
N msgid "Other ports"
N msgstr "Andra portar"
 
 #: ../textw/firewall_text.py:130 ../textw/firewall_text.py:193
 #: ../textw/language_text.py:153
N msgid "Invalid Choice"
N msgstr "Ogiltigt val"
N 
 #: ../textw/firewall_text.py:131
N msgid "You cannot customize a disabled firewall."
N msgstr "Du kan inte anpassa en avstängd brandvägg."
N 
 #: ../textw/firewall_text.py:136
N msgid "Firewall Configuration - Customize"
N msgstr "Brandväggskonfiguration - Anpassa"
N 
 #: ../textw/firewall_text.py:138
 msgid ""
G "The %s sync rate is invalid:\n"
G "\n"
G "   %s\n"
G "\n"
G "A valid sync rate can be of the form:\n"
G "\n"
G "   31.5          a single number\n"
G "  50.1-90.2        a range of numbers\n"
G "31.5,35.0,39.3-40.0     a list of numbers/ranges\n"
N "You can customize your firewall in two ways. First, you can select to allow "
N "all traffic from certain network interfaces. Second, you can allow certain "
N "protocols explicitly through the firewall. In a comma separated list, "
N "specify additional ports in the form 'service:protocol' such as 'imap:tcp'. "
 msgstr ""
G "Synkroniseringsfrekvensen %s är ogiltig:\n"
G "\n"
G "   %s\n"
G "\n"
G "En giltig synkroniseringsfrekvens kan vara på formerna:\n"
G "\n"
G "   31.5          ett ensamt tal\n"
G "  50.1-90.2        ett talintervall\n"
G "31.5,35.0,39.3-40.0     en lista med tal/intervall\n"
N "Du kan anpassa din brandvägg på två sätt. Till att börja med kan du välja "
N "att tillåta all trafik från vissa nätverksgränssnitt. För det andra kan du "
N "explicit tillåta vissa protokoll att passera genom brandväggen. Ange "
N "ytterligare portar på formen \"tjänst:protokoll\", exempelvis \"imap:tcp\", "
N "i en kommaseparerad lista. "
 
 #: ../textw/firewall_text.py:194
 #, python-format
G msgid ""
G "Select the monitor for your system. Use the '%s' button to reset to the "
G "probed values."
G msgstr ""
G "Välj bildskärmen för ditt system. Använd knappen \"%s\" för att återgå till "
G "de testade värdena."
N msgid "Warning: %s is not a valid port."
N msgstr "Varning: %s är inte en giltig port."
 
G msgid "Monitor:"
G msgstr "Bildskärm:"
 #: ../textw/installpath_text.py:43
N msgid "What type of system would you like to install?"
N msgstr "Vilken typ av system vill du installera?"
 
G msgid "HSync Rate:"
G msgstr "Horisontell frekvens:"
 #: ../textw/keyboard_text.py:36
N msgid "Keyboard Selection"
N msgstr "Tangentbordsval"
 
G msgid "VSync Rate:"
G msgstr "Vertikal frekvens:"
 #: ../textw/keyboard_text.py:37
N msgid "Which model keyboard is attached to this computer?"
N msgstr "Vilken typ av tangentbord är ansluten till denna dator?"
 
G msgid "You cannot go back from this step."
G msgstr "Du kan inte gå tillbaka från detta steg."
 #: ../textw/language_text.py:116
N msgid "Select All"
N msgstr "Välj alla"
 
G msgid ""
G "Please select the video card present in your system. Choose '%s' to reset "
G "the selection to the card the installer detected in your system."
G msgstr ""
G "Välj det grafikkort som finns i ditt system. Använd \"%s\" för att "
G "återställa valet till det grafikkort som installationsprogrammet upptäckte "
G "på ditt system."
 #: ../textw/language_text.py:116
N msgid "Reset"
N msgstr "Återställ"
 
G msgid "Video RAM"
G msgstr "Grafikminne"
 #: ../textw/language_text.py:118
N msgid "Choose additional languages that you would like to use on this system:"
N msgstr "Välj ytterligare språk som du vill använda på detta system:"
 
G msgid ""
G "Please select the amount of video RAM present on your video card. Choose '%"
G "s' to reset the selection to the amount the installer detected on your card."
G msgstr ""
G "Välj mängden grafikminne som finns på ditt grafikkort. Använd \"%s\" för att "
G "återställa valet till den mängd som installationsprogrammet upptäckte på "
G "ditt kort."
 #: ../textw/language_text.py:122
N msgid "Language Support"
N msgstr "Språkstöd"
 
G msgid "Video Card Configuration"
G msgstr "Grafikkortskonfiguration"
 #: ../textw/language_text.py:154
N msgid "You must select at least one language to install."
N msgstr "Du måste välja minst ett språk att installera."
 
G msgid "Select the video card and video RAM for your system."
G msgstr "Välj grafikkortet och mängden grafikminne på ditt system."
 #: ../textw/language_text.py:182
N msgid "Default Language"
N msgstr "Standardspråk"
 
G msgid "Video Card:"
G msgstr "Grafikkort:"
 #: ../textw/language_text.py:183
N msgid "Choose the default language for this system: "
N msgstr "Välj standardspråket för detta system: "
 
G msgid "Unknown card"
G msgstr "Okänt kort"
 #: ../textw/mouse_text.py:39
N msgid "What device is your mouse located on?"
N msgstr "På vilken enhet finns din mus?"
 
G msgid "Video RAM:"
G msgstr "Grafikminne:"
 #: ../textw/mouse_text.py:71
N msgid "Which model mouse is attached to this computer?"
N msgstr "Vilken typ av mus är ansluten till denna dator?"
 
G msgid "Custom"
G msgstr "Anpassad"
 #: ../textw/mouse_text.py:82
N msgid "Emulate 3 Buttons?"
N msgstr "Emulera 3 knappar?"
 
G msgid "Laptop"
G msgstr "Bärbar dator"
 #: ../textw/mouse_text.py:85
N msgid "Mouse Selection"
N msgstr "Musval"
 
G msgid "Server"
G msgstr "Server"
 #: ../textw/network_text.py:67
 #, python-format
N msgid "Network Device: %s"
N msgstr "Nätverksenhet: %s"
 
G msgid "Upgrade Existing System"
G msgstr "Uppgradera existerande system"
 #: ../textw/network_text.py:70
N msgid "Use bootp/dhcp"
N msgstr "Använd bootp/dhcp"
 
G msgid "Upgrade"
G msgstr "Uppgradera"
 #: ../textw/network_text.py:73
N msgid "Activate on boot"
N msgstr "Aktivera vid uppstart"
 
G msgid "Workstation"
G msgstr "Arbetsstation"
 #: ../textw/network_text.py:83 ../loader/net.c:305
N msgid "IP address:"
N msgstr "IP-adress:"
 
G msgid "Other CDROM"
G msgstr "Annan cdrom"
 #: ../textw/network_text.py:84 ../loader/net.c:308
N msgid "Netmask:"
N msgstr "Nätmask:"
 
G msgid "CDROM type"
G msgstr "Typ av cdrom"
 #: ../textw/network_text.py:85 ../loader/net.c:311
N msgid "Default gateway (IP):"
N msgstr "Standard-gateway (IP):"
 
G msgid "What type of CDROM do you have?"
G msgstr "Vilken typ av cdrom har du?"
 #: ../textw/network_text.py:87 ../loader/net.c:314
N msgid "Primary nameserver:"
N msgstr "Primär namnserver:"
 
G msgid "Initializing CDROM..."
G msgstr "Initierar cdrom..."
 #: ../textw/network_text.py:89
N msgid "Secondary nameserver:"
N msgstr "Sekundär namnserver:"
 
G msgid "Miscellaneous"
G msgstr "Diverse"
 #: ../textw/network_text.py:91
N msgid "Tertiary nameserver:"
N msgstr "Tertiär namnserver:"
 
 #: ../textw/network_text.py:94
N msgid "Point to Point (IP):"
N msgstr "Punkt till punkt (IP):"
N 
 #: ../textw/network_text.py:129
 #, python-format
N msgid "Network Configuration for %s"
N msgstr "Nätverkskonfiguration för %s"
N 
 #: ../textw/network_text.py:152
N msgid "Invalid information"
N msgstr "Ogiltig information"
N 
 #: ../textw/network_text.py:153
N msgid "You must enter valid IP information to continue"
N msgstr "Du måste skriva in giltig IP-information för att fortsätta"
N 
 #: ../textw/network_text.py:220
N msgid "Hostname Configuration"
N msgstr "Värdnamnskonfiguration"
N 
 #: ../textw/network_text.py:221
 msgid ""
G "This module can take parameters which affects its operation. If you don't "
G "know what parameters to supply, just skip this screen by pressing the \"OK\" "
G "button now."
N "The hostname is the name of your computer. If your computer is attached to "
N "a network, this may be assigned by your network administrator."
 msgstr ""
G "Denna modul kan ta parametrar som påverkar dess funktion. Om du inte vet "
G "vilka parametrar du bör ange hoppar du bara över denna skärm genom att "
G "trycka på knappen \"OK\"."
N "Värdnamnet är din dators namn. Om din dator är ansluten till ett nätverk kan "
N "din nätverksadministratör vara ansvarig för tilldelningen av detta namn."
 
G msgid "Module Parameters"
G msgstr "Modulparametrar"
 #: ../textw/packages_text.py:50
N msgid "Select individual packages"
N msgstr "Välj enstaka paket"
 
G msgid "Devices"
G msgstr "Enheter"
 #: ../textw/packages_text.py:91
N msgid "Package :"
N msgstr "Paket  :"
 
G msgid "Do you have a driver disk?"
G msgstr "Har du en drivrutinsdiskett?"
 #: ../textw/packages_text.py:96
N msgid "Size  :"
N msgstr "Storlek :"
 
G msgid "Insert your driver disk and press \"OK\" to continue."
G msgstr "Sätt i din drivrutinsdiskett och tryck på \"OK\" för att fortsätta."
 #: ../textw/packages_text.py:97
 #, python-format
N msgid "%.1f KBytes"
N msgstr "%.1f kilobyte"
 
G msgid "Failed to mount driver disk."
G msgstr "Montering av drivrutinsdisketten misslyckades."
 #: ../textw/packages_text.py:116
N msgid "Total size"
N msgstr "Total storlek"
 
 #: ../textw/packages_text.py:245
 msgid ""
G "The floppy disk you inserted is not a valid driver disk for this release of %"
G "s."
N "  <Space>,<+>,<-> selection  |  <F1> help  |  <F2> package description"
 msgstr ""
G "Disketten som du satte i är ingen giltig drivrutinsdiskett för denna version "
G "av %s."
N "  <Blanksteg>,<+>,<-> val  |  <F1> hjälp  |  <F2> paketbeskrivning"
 
 #: ../textw/packages_text.py:293
N msgid "Package Dependencies"
N msgstr "Paketberoenden"
N 
 #: ../textw/packages_text.py:295
 msgid ""
G "Which driver should I try?. If the driver you need does not appear in this "
G "list, and you have a separate driver disk, please press F2."
N "Some of the packages you have selected to install require packages you have "
N "not selected. If you just select OK all of those required packages will be "
N "installed."
 msgstr ""
G "Vilken drivrutin ska jag prova? Om drivrutinen du behöver inte finns i denna "
G "lista och du har en separat drivrutinsdiskett, tryck F2."
N "En del av de paket du har valt att installera kräver paket som du inte har "
N "valt. Om du bara väljer OK kommer även alla dessa paket att installeras."
 
G msgid "Specify module parameters"
G msgstr "Ange modulparametrar"
 #: ../textw/packages_text.py:316
N msgid "Install packages to satisfy dependencies"
N msgstr "Installera paket för att tillfredsställa beroenden"
 
G msgid "Failed to insert %s module."
G msgstr "Misslyckades med att stoppa in %s-modulen."
 #: ../textw/packages_text.py:317
N msgid "Do not install packages that have dependencies"
N msgstr "Installera inte paket som har beroenden"
 
G msgid "Kickstart Error"
G msgstr "Kickstart-fel"
 #: ../textw/packages_text.py:318
N msgid "Ignore package dependencies"
N msgstr "Ignorera paketberoenden"
 
G msgid "Error opening: kickstart file %s: %s"
G msgstr "Fel vid öppning: kickstart-fil %s: %s"
 #: ../textw/partition_text.py:39
N msgid "Must specify a value"
N msgstr "Måste ange ett värde"
 
G msgid "Error reading contents of kickstart file %s: %s"
G msgstr "Fel vid läsning av innehållet i kickstart-fil %s: %s"
G 
G msgid "Error on line %d of kickstart file %s."
G msgstr "Fel på rad %d i kickstart-fil %s."
 #: ../textw/partition_text.py:42
N msgid "Requested value is not an integer"
N msgstr "Begärt värde är inte ett heltal"
 
G msgid "Welcome to %s"
G msgstr "Välkommen till %s"
 #: ../textw/partition_text.py:44
N msgid "Requested value is too large"
N msgstr "Begärt värde är för stort"
 
G msgid ""
G " <Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects | <F12> next screen "
G msgstr ""
G " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | <Blanksteg> väljer | <F12> nästa skärm "
 #: ../textw/partition_text.py:98
 #, python-format
N msgid "RAID Device %s"
N msgstr "RAID-enhet %s"
 
G msgid "Choose a Language"
G msgstr "Välj ett språk"
 #: ../textw/partition_text.py:202
 #, python-format
N msgid "Warning: %s"
N msgstr "Varning: %s"
 
G msgid "Keyboard Type"
G msgstr "Tangentbordstyp"
 #: ../textw/partition_text.py:203
N msgid "Modify Partition"
N msgstr "Redigera partition"
 
G msgid "What type of keyboard do you have?"
G msgstr "Vilken typ av tangentbord har du?"
 #: ../textw/partition_text.py:203
N msgid "Add anyway"
N msgstr "Lägg till ändå"
 
G msgid "Local CDROM"
G msgstr "Lokal cdrom"
 #: ../textw/partition_text.py:240
N msgid "Mount Point:"
N msgstr "Monteringspunkt:"
 
G msgid "NFS image"
G msgstr "NFS-avbild"
 #: ../textw/partition_text.py:261
N msgid "File System type:"
N msgstr "Filsystemstyp:"
 
G msgid "Hard drive"
G msgstr "Hårddisk"
 #: ../textw/partition_text.py:295
N msgid "Allowable Drives:"
N msgstr "Tillåtna enheter:"
 
G msgid "SCSI"
G msgstr "SCSI"
 #: ../textw/partition_text.py:351
N msgid "Fixed Size:"
N msgstr "Fast storlek:"
 
G msgid "What kind of device would you like to add"
G msgstr "Vilken typ av enhet vill du lägga till"
 #: ../textw/partition_text.py:353
N msgid "Fill maximum size of (MB):"
N msgstr "Fyll maximal storlek av (MB):"
 
G msgid "The following devices have been found on your system:"
G msgstr "Följande enheter har hittats i ditt system:"
 #: ../textw/partition_text.py:357
N msgid "Fill all available space:"
N msgstr "Fyll allt tillgängligt utrymme:"
 
G msgid "Done"
G msgstr "Färdig"
 #: ../textw/partition_text.py:380
N msgid "Start Cylinder:"
N msgstr "Startcylinder:"
 
G msgid "Add Device"
G msgstr "Lägg till enhet"
 #: ../textw/partition_text.py:393
N msgid "End Cylinder:"
N msgstr "Slutcylinder:"
 
G msgid ""
G "No special device drivers have been loaded for your system. Would you like "
G "to load any now?"
G msgstr ""
G "Inga särskilda drivrutiner för ditt system har lästs in. Vill du läsa in "
G "några nu?"
 #: ../textw/partition_text.py:417
N msgid "RAID Level:"
N msgstr "RAID-nivå:"
 
G msgid "Failed to read directory %s: %s"
G msgstr "Kunde inte läsa katalogen %s: %s"
 #: ../textw/partition_text.py:435
N msgid "RAID Members:"
N msgstr "RAID-medlemmar:"
 
G msgid ""
G "An error occured reading the install from the ISO images. Please check your "
G "ISO images and try again."
G msgstr ""
G "Det inträffade ett fel vid läsning av installationen från ISO-avbilderna. "
G "Kontrollera dina ISO-avbilder och försök igen."
 #: ../textw/partition_text.py:454
N msgid "Number of spares?"
N msgstr "Antal reserver?"
 
G msgid ""
G "Would you like to perform a checksum test of the ISO image:\n"
G "\n"
G "  %s?"
G msgstr ""
G "Vill du utföra en test av kontrollsumman för ISO-avbilden:\n"
G "\n"
G "  %s?"
 #: ../textw/partition_text.py:468
N msgid "File System Type:"
N msgstr "Filsystemstyp:"
 
G msgid "Checksum Test"
G msgstr "Test av kontrollsumma"
 #: ../textw/partition_text.py:481
N msgid "File System Label:"
N msgstr "Filsystemsetikett:"
 
G msgid "Hard Drives"
G msgstr "Hårddiskar"
 #: ../textw/partition_text.py:492
N msgid "File System Option:"
N msgstr "Filsystemsalternativ:"
 
G msgid ""
G "You don't seem to have any hard drives on your system! Would you like to "
G "configure additional devices?"
G msgstr ""
G "Du verkar inte ha några hårddiskar på ditt system! Vill du konfigurera "
G "ytterligare enheter?"
 #: ../textw/partition_text.py:495 ../textw/partition_text.py:728
 #: ../textw/partition_text.py:956
 #, python-format
N msgid "Format as %s"
N msgstr "Formatera som %s"
 
G msgid ""
G "What partition and directory on that partition hold the CD (iso9660) images "
G "for %s? If you don't see the disk drive you're using listed here, press F2 "
G "to configure additional devices."
G msgstr ""
G "Vilken partition, och katalog på den partitionen, innehåller cd-avbilderna "
G "(iso9660) av %s? Tryck F2 för att konfigurera ytterligare enheter om du inte "
G "ser den disk du använder i denna lista."
 #: ../textw/partition_text.py:497 ../textw/partition_text.py:730
 #: ../textw/partition_text.py:958
 #, python-format
N msgid "Migrate to %s"
N msgstr "Migrera till %s"
 
G msgid "Directory holding images:"
G msgstr "Katalog som innehåller avbilder:"
 #: ../textw/partition_text.py:499 ../textw/partition_text.py:732
 #: ../textw/partition_text.py:960
N msgid "Leave unchanged"
N msgstr "Lämna oförändrad"
 
G msgid "Select Partition"
G msgstr "Välj partition"
 #: ../textw/partition_text.py:515 ../textw/partition_text.py:704
 #: ../textw/partition_text.py:936
N msgid "File System Options"
N msgstr "Filsystemsalternativ"
 
G msgid "Device %s does not appear to contain Red Hat CDROM images."
G msgstr "Enheten %s ser inte ut att innehålla avbilder av Red Hat-cdromskivor."
 #: ../textw/partition_text.py:518
N msgid ""
N "Please choose how you would like to prepare the file system on this "
N "partition."
N msgstr "Välj hur du vill förbereda filsystemet på denna partition."
 
G msgid "Media Check"
G msgstr "Mediakontroll"
 #: ../textw/partition_text.py:526 ../textw/partition_text.py:674
N msgid "Check for bad blocks"
N msgstr "Sök efter skadade block"
 
G msgid "Eject CD"
G msgstr "Mata ut cd"
 #: ../textw/partition_text.py:530
N msgid "Leave unchanged (preserve data)"
N msgstr "Lämna orört (bevara data)"
 
G msgid ""
G "Choose \"%s\" to test the CD currently in the drive, or \"%s\" to eject the "
G "CD and insert another for testing."
G msgstr ""
G "Välj \"%s\" för att testa den cd som för tillfället är i enheten, eller \"%s"
G "\" för att mata ut cd:n och stoppa i en annan för testning."
 #: ../textw/partition_text.py:539
N msgid "Format as:"
N msgstr "Formatera som:"
 
G msgid ""
G "If you would like to test additional media, insert the next CD and press \"%s"
G "\". You do not have to test all CDs, although it is recommended you do so at "
G "least once.\n"
G "\n"
G "To begin the installation process insert CD #1 into the drive and press \"%s"
G "\"."
G msgstr ""
G "Om du vill testa ytterligare media sätter du in nästa cd och trycker \"%s\". "
G "Du behöver dock inte testa alla cdskivor, även om det rekommenderas att du "
G "gör det minst en gång.\n"
G "\n"
G "För att börja installationen stoppar du in den första cdskivan i enheten och "
G "trycker \"%s\"."
 #: ../textw/partition_text.py:559
N msgid "Migrate to:"
N msgstr "Migrera till:"
 
G msgid ""
G "The %s CD was not found in any of your CDROM drives. Please insert the %s CD "
G "and press %s to retry."
G msgstr ""
G "%s-cd:n kunde inte hittas i någon av dina cdromenheter. Sätt i %s-cd:n och "
G "tryck %s för att försöka igen."
 #: ../textw/partition_text.py:671
N msgid "Force to be a primary partition"
N msgstr "Tvinga att vara primär partition"
 
G msgid "CD Found"
G msgstr "CD hittades"
 #: ../textw/partition_text.py:682
N msgid "Not Supported"
N msgstr "Stöds inte"
 
G msgid ""
G "To begin testing the CD media before installation press %s.\n"
G "\n"
G "Choose %s to skip the media test and start the installation."
 #: ../textw/partition_text.py:683
N msgid "LVM Volume Groups can only be edited in the graphical installer."
 msgstr ""
G "För att påbörja testandet av cdskivorna innan installationen trycker du \"%s"
G "\".\n"
G "Välj \"%s\" för att hoppa över mediatestet och starta installationen."
N "LVM-volymgrupper kan endast redigeras i det grafiska installationsprogrammet."
 
G msgid "Networking Device"
G msgstr "Nätverksenhet"
 #: ../textw/partition_text.py:757 ../textw/partition_text.py:806
N msgid "Invalid Entry for Partition Size"
N msgstr "Ogiltigt värde på partitionsstorlek"
 
G msgid ""
G "You have multiple network devices on this system. Which would you like to "
G "install through?"
G msgstr ""
G "Du har flera nätverksenheter i detta system. Vilken vill du installera via?"
 #: ../textw/partition_text.py:769
N msgid "Invalid Entry for Maximum Size"
N msgstr "Ogiltigt värde på maxstorlek"
 
G msgid "That directory does not seem to contain a Red Hat installation tree."
G msgstr "Den katalogen verkar inte innehålla ett Red Hat-installationssträd."
 #: ../textw/partition_text.py:788
N msgid "Invalid Entry for Starting Cylinder"
N msgstr "Ogiltigt värde på startcylider"
 
G msgid "That directory could not be mounted from the server"
G msgstr "Den katalogen kunde inte monteras från servern"
 #: ../textw/partition_text.py:798
N msgid "Invalid Entry for End Cylinder"
N msgstr "Ogiltigt värde på slutcylinder"
 
G msgid "File %s/%s not found on server."
G msgstr "Filen %s/%s kunde inte hittas på servern."
 #: ../textw/partition_text.py:909
N msgid "No RAID partitions"
N msgstr "Inga RAID-partitioner"
 
G msgid "HTTP"
G msgstr "HTTP"
 #: ../textw/partition_text.py:910
N msgid "At least two software RAID partitions are needed."
N msgstr "Minst två programvaru-RAID-partitioner behövs."
 
G msgid "Unable to retrieve the first install image"
G msgstr "Misslyckades med att hämta första installationsavbilden"
 #: ../textw/partition_text.py:922
N msgid "Format partition?"
N msgstr "Formatera partitionen?"
 
G msgid "FTP and HTTP installs require 20MB or more of system memory."
G msgstr "FTP- och HTTP-installationer kräver minst 20 MB systemminne."
 #: ../textw/partition_text.py:984
N msgid "Invalid Entry for RAID Spares"
N msgstr "Ogiltigt värde på RAID-reserver"
 
G msgid "Rescue Method"
G msgstr "Räddningsmetod"
 #: ../textw/partition_text.py:997
N msgid "Too many spares"
N msgstr "För många reserver"
 
G msgid "Installation Method"
G msgstr "Installationsmetod"
 #: ../textw/partition_text.py:998
N msgid "The maximum number of spares with a RAID0 array is 0."
N msgstr "Det största antalet reserver hos en RAID0-enhet är 0."
 
G msgid "What type of media contains the rescue image?"
G msgstr "Vilket medium innehåller räddningsavbilden?"
 #: ../textw/partition_text.py:1052
N msgid "You must go back and use fdasd to initialize this partition"
N msgstr ""
N "Du måste gå tillbaka och använda fdasd för att initiera denna partition"
 
G msgid "What type of media contains the packages to be installed?"
G msgstr "Vilket medium innehåller paketen som ska installeras?"
 #: ../textw/partition_text.py:1105 ../textw/partition_text.py:1112
 #: ../textw/userauth_text.py:224
N msgid "Delete"
N msgstr "Ta bort"
 
G msgid "Cannot find ks.cfg on boot floppy."
G msgstr "Hittade inte ks.cfg på startdisketten."
 #: ../textw/partition_text.py:1106 ../textw/partition_text.py:1113
N msgid "RAID"
N msgstr "RAID"
 
G msgid "Updates Disk"
G msgstr "Uppdateringsdiskett"
 #: ../textw/partition_text.py:1108
N msgid ""
N "  F1-Help         F3-Edit  F4-Delete  F5-Reset  F12-OK    "
N msgstr ""
N "   F1-Hjälp      F3-Redigera  F4-Ta bort  F5-Återställ  F12-OK   "
 
G msgid "Insert your updates disk and press \"OK\" to continue."
G msgstr "Sätt i din uppdateringsdiskett och tryck \"OK\" för att fortsätta."
 #: ../textw/partition_text.py:1110
N msgid "New"
N msgstr "Ny"
 
 #: ../textw/partition_text.py:1116
 msgid ""
G "The floppy disk you inserted is not a valid update disk for this release of %"
G "s."
N "  F1-Help   F2-New   F3-Edit  F4-Delete  F5-Reset  F12-OK    "
 msgstr ""
G "Disketten som du satte i är ingen giltig uppdateringsdiskett för denna "
G "version av %s."
N "   F1-Hjälp  F2-Ny  F3-Redigera  F4-Ta bort  F5-Återställ  F12-OK   "
 
G msgid "Failed to mount floppy disk."
G msgstr "Montering av disketten misslyckades."
 #: ../textw/partition_text.py:1145
N msgid "No Root Partition"
N msgstr "Ingen rotpartition"
 
G msgid "Updates"
G msgstr "Uppdateringar"
 #: ../textw/partition_text.py:1146
N msgid "Must have a / partition to install on."
N msgstr "Måste ha en /-partition att installera på."
 
G msgid "Reading anaconda updates..."
G msgstr "Läser anaconda-uppdateringar..."
 #: ../textw/partition_text.py:1213
N msgid "Which drive(s) do you want to use for this installation?"
N msgstr "Vilken eller vilka enheter vill du använda för denna installation?"
 
G msgid "You do not have enough RAM to install %s on this machine."
 #: ../textw/partmethod_text.py:26
N msgid "Autopartition"
N msgstr "Partitionera automatiskt"
N 
 #: ../textw/partmethod_text.py:27
N msgid "Disk Druid"
N msgstr "Disk Druid"
N 
 #: ../textw/partmethod_text.py:28
N msgid "fdisk"
N msgstr "fdisk"
N 
 #: ../textw/progress_text.py:79
N msgid "Package Installation"
N msgstr "Paketinstallation"
N 
 #: ../textw/progress_text.py:81
N msgid " Name  : "
N msgstr " Namn  : "
N 
 #: ../textw/progress_text.py:82
N msgid " Size  : "
N msgstr " Storlek : "
N 
 #: ../textw/progress_text.py:83
N msgid " Summary: "
N msgstr " Sammanf.: "
N 
 #: ../textw/progress_text.py:109
N msgid "  Packages"
N msgstr "    Paket"
N 
 #: ../textw/progress_text.py:110
N msgid "    Bytes"
N msgstr "    Byte"
N 
 #: ../textw/progress_text.py:111
N msgid "    Time"
N msgstr "     Tid"
N 
 #: ../textw/progress_text.py:113
N msgid "Total  :"
N msgstr "Totalt  :"
N 
 #: ../textw/progress_text.py:120
N msgid "Completed:  "
N msgstr "Färdigt :  "
N 
 #: ../textw/progress_text.py:130
N msgid "Remaining: "
N msgstr "Återstår : "
N 
 #: ../textw/silo_text.py:39 ../textw/silo_text.py:112
 #: ../textw/silo_text.py:224
N msgid "SILO Configuration"
N msgstr "SILO-konfiguration"
N 
 #: ../textw/silo_text.py:77
N msgid "Create PROM alias `linux'"
N msgstr "Skapa PROM-aliaset \"linux\""
N 
 #: ../textw/silo_text.py:78
N msgid "Set default PROM boot device"
N msgstr "Sätt standard PROM-startenhet"
N 
 #: ../textw/silo_text.py:114
N msgid "Where do you want to install the bootloader?"
N msgstr "Var vill du installera startprogrammet?"
N 
 #: ../textw/timezone_text.py:77
N msgid "What time zone are you located in?"
N msgstr "Vilken tidszon befinner du dig i?"
N 
 #: ../textw/timezone_text.py:92
N msgid "Hardware clock set to GMT?"
N msgstr "Hårdvaruklockan satt till GMT?"
N 
 #: ../textw/upgrade_bootloader_text.py:53
 #: ../textw/upgrade_bootloader_text.py:60
N msgid "Update boot loader configuration"
N msgstr "Uppdatera konfiguration av startprogram"
N 
 #: ../textw/upgrade_bootloader_text.py:64
N msgid "Skip boot loader updating"
N msgstr "Hoppa över uppdatering av startprogram"
N 
 #: ../textw/upgrade_bootloader_text.py:66
N msgid "Create new boot loader configuration"
N msgstr "Skapa ny konfiguration av startprogram"
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:92
 #, python-format
N msgid ""
N "The 2.4 kernel needs significantly more swap than older kernels, as much as "
N "twice as much swap space as RAM on the system. You currently have %dMB of "
N "swap configured, but you may create additional swap space on one of your "
N "file systems now."
 msgstr ""
G "Du har inte tillräckligt med minne för att installera %s på denna maskin."
N "2.4-kärnan behöver avsevärt mer växlingsutrymme (swap) än tidigare kärnor, "
N "så mycket som dubbelt så mycket utrymme som mängden RAM-minne på systemet. "
N "Du har för tillfället %d MB växlingsutrymme konfigurerat, men du kan skapa "
N "ytterligare växlingsutrymme på ett av dina filsystem nu."
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:110
N msgid "Free Space"
N msgstr "Ledigt utrymme"
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:125
N msgid "RAM detected (MB):"
N msgstr "Upptäckt arbetsminne (MB):"
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:128
N msgid "Suggested size (MB):"
N msgstr "Föreslagen storlek (MB):"
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:131
N msgid "Swap file size (MB):"
N msgstr "Storlek på växlingsfil (MB):"
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:139
N msgid "Add Swap"
N msgstr "Lägg till växlingsutrymme"
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:164
N msgid "The value you entered is not a valid number."
N msgstr "Värdet du angav är inte ett giltigt tal."
 
 #: ../textw/upgrade_text.py:194
N msgid "You don't have any Linux partitions. You can't upgrade this system!"
N msgstr "Du har inga Linuxpartitioner. Du kan inte uppgradera systemet!"
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:211
N msgid "System to Upgrade"
N msgstr "System att uppgradera"
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:225
N msgid "Upgrade Partition"
N msgstr "Uppgradera partition"
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:247
N msgid "Customize Packages to Upgrade"
N msgstr "Välj paket att uppgradera"
N 
 #: ../textw/upgrade_text.py:248
 msgid ""
G "The second stage of the install which you have selected does not match the "
G "boot disk which you are using. This shouldn't happen, and I'm rebooting "
G "your system now."
N "The packages you have installed, and any other packages which are needed to "
N "satisfy their dependencies, have been selected for installation. Would you "
N "like to customize the set of packages that will be upgraded?"
 msgstr ""
G "Det andra steget i installationen som du har valt passar inte med den "
G "startdiskett som du använder. Detta borde inte hända, och jag startar om "
G "ditt system nu."
N "Paketen du har installerat, och alla andra paket som krävs för att "
N "installera dessa, har blivit utvalda för uppgradering. Vill du modifiera "
N "valet av paket att uppgradera?"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:22
N msgid "Root Password"
N msgstr "Rootlösenord"
 
 #: ../textw/userauth_text.py:24
 msgid ""
G "No hard drives have been found. You probably need to manually choose device "
G "drivers for the installation to succeed. Would you like to select drivers "
G "now?"
N "Pick a root password. You must type it twice to ensure you know what it is "
N "and didn't make a mistake in typing. Remember that the root password is a "
N "critical part of system security!"
 msgstr ""
G "Inga hårddiskar har hittats. Du behöver troligtvis manuellt välja "
G "enhetsdrivrutiner för att installationen ska lyckas. Vill du välja "
G "drivrutiner nu?"
N "Välj ett rootlösenord. Du måste skriva det två gånger för att säkerställa "
N "att du vet vad det var och att du inte skrev fel. Kom ihåg att "
N "rootlösenordet är en kritisk del av systemets säkerhet!"
 
G msgid "Running anaconda - please wait...\n"
G msgstr "Kör anaconda - var vänlig vänta...\n"
 #: ../textw/userauth_text.py:38
N msgid "Password (confirm):"
N msgstr "Lösenord (bekräfta):"
 
 #: ../textw/userauth_text.py:54 ../textw/userauth_text.py:126
N msgid "Password Length"
N msgstr "Lösenordslängd"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:55
N msgid "The root password must be at least 6 characters long."
N msgstr "Rootlösenordet måste vara minst 6 tecken långt."
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:59 ../textw/userauth_text.py:134
N msgid "Password Mismatch"
N msgstr "Olika lösenord"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:60 ../textw/userauth_text.py:135
N msgid "The passwords you entered were different. Please try again."
N msgstr "Lösenorden du skrev in var olika. Var vänlig och försök igen."
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:93
N msgid "Add User"
N msgstr "Lägg till användare"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:98
N msgid "User Name"
N msgstr "Användarnamn"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:99
N msgid "Password"
N msgstr "Lösenord"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:100
N msgid "Password (confirm)"
N msgstr "Lösenord (bekräfta)"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:113
N msgid "Bad User Name"
N msgstr "Felaktigt användarnamn"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:114
N msgid "User names must contain only characters A-Z, a-z, and 0-9."
N msgstr "Användarnamn får endast innehålla tecknen A-Z, a-z och 0-9."
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:121
N msgid "Missing User Name"
N msgstr "Användarnamn saknas"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:122
N msgid "You must provide a user name"
N msgstr "Du måste ange ett användarnamn"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:127
N msgid "The password must be at least 6 characters long."
N msgstr "Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt."
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:143 ../textw/userauth_text.py:150
 #: ../textw/userauth_text.py:158
N msgid "User Exists"
N msgstr "Användaren existerar"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:144
 msgid ""
G "Unable to read the disc checksum from the primary volume descriptor. This "
G "probably means the disc was created without adding the checksum."
N "The root user is already configured. You don't need to add this user here."
 msgstr ""
G "Kan inte läsa diskkontrollsumman från den primära identifieraren. Detta "
G "betyder troligtvis att disken skapades utan att kontrollsumman lades till."
N "Rootanvändaren är redan konfigurerad. Du behöver inte ange den användaren "
N "här."
 
G msgid "Checking \"%s\"..."
G msgstr "Kontrollerar \"%s\"..."
 #: ../textw/userauth_text.py:151
N msgid ""
N "This system user is already configured. You don't need to add this user here."
N msgstr ""
N "Denna systemanvändare är redan konfigurerad. Du behöver inte ange den "
N "användaren här."
 
G msgid "Checking media now..."
G msgstr "Kontrollerar medium nu..."
 #: ../textw/userauth_text.py:159
N msgid "This user id already exists. Choose another."
N msgstr "Detta användar-ID finns redan. Välj ett annat."
 
G msgid "Unable to find install image %s"
G msgstr "Kunde inte hitta installationsavbilden %s"
 #: ../textw/userauth_text.py:186
N msgid ""
N "You should use a normal user account for most activities on your system. By "
N "not using the root account casually, you'll reduce the chance of disrupting "
N "your system's configuration."
N msgstr ""
N "Du bör använda ett normalt användarkonto för det mesta arbetet på ditt "
N "system. Genom att inte använda rootkontot slentrianmässigt kan du minska "
N "risken för att förstöra konfigurationen av ditt system."
 
 #: ../textw/userauth_text.py:197
N msgid "User Account Setup"
N msgstr "Konfiguration av användarkonton"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:199
 msgid ""
G "FAIL.\n"
G "\n"
G "It is not recommended to use this media."
N "What other user accounts would you like to have on the system? You should "
N "have at least one non-root account for normal work, but multi-user systems "
N "can have any number of accounts set up."
 msgstr ""
G "MISSLYCKADES.\n"
G "\n"
G "Det rekommenderas att du inte använder detta medium."
N "Vilka andra användarkonton vill du ha på systemet? Du bör ha minst ett konto "
N "(förutom root) för vanligt arbete, men fleranvändarsystem kan ha hur många "
N "konton som helst konfigurerade."
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:210
N msgid "User name"
N msgstr "Användarnamn"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:224
N msgid "Add"
N msgstr "Lägg till"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:237
N msgid "Enter the information for the user."
N msgstr "Ange användarens information."
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:255
N msgid "Change the information for this user."
N msgstr "Ändra den här användarens information."
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:327
N msgid "Use Shadow Passwords"
N msgstr "Använd skugglösenord"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:329
N msgid "Enable MD5 Passwords"
N msgstr "Använd MD5-lösenord"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:334
N msgid "Enable NIS"
N msgstr "Använd NIS"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:340
N msgid "NIS Domain:"
N msgstr "NIS-domän:"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:342
N msgid "NIS Server:"
N msgstr "NIS-server:"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:344
N msgid "or use:"
N msgstr "eller använd:"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:347
N msgid "Request server via broadcast"
N msgstr "Begär server via broadcast"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:368
N msgid "Enable LDAP"
N msgstr "Använd LDAP"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:374
N msgid "LDAP Server:"
N msgstr "LDAP-server:"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:376
N msgid "LDAP Base DN:"
N msgstr "LDAP-bas-DN:"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:386
N msgid "Use TLS connections"
N msgstr "Använd TLS-anslutningar"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:397
N msgid "Enable Kerberos"
N msgstr "Använd Kerberos"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:404
N msgid "Realm:"
N msgstr "Realm:"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:406
N msgid "KDC:"
N msgstr "KDC:"
N 
 #: ../textw/userauth_text.py:408
N msgid "Admin Server:"
N msgstr "Administrationsserver:"
N 
 #: ../textw/welcome_text.py:22
 #, python-format
N msgid "%s"
N msgstr "%s"
N 
 #: ../textw/welcome_text.py:23
 #, python-format
N msgid ""
N "Welcome to %s!\n"
N "\n"
N "This installation process is outlined in detail in the Official %s "
N "Installation Guide available from Red Hat, Inc. If you have access to this "
N "manual, you should read the installation section before continuing.\n"
N "\n"
N "If you have purchased Official %s, be sure to register your purchase through "
N "our web site, http://www.redhat.com/."
N msgstr ""
N "Välkommen till %s!\n"
N "\n"
N "Denna installation är beskriven i detalj i \"Official %s Installation Guide"
N "\" som finns tillgänglig från Red Hat, Inc. Om du har tillgång till denna "
N "manual bör du läsa igenom kapitlet om installation innan du fortsätter.\n"
N "\n"
N "Om du har köpt \"Official %s\", kom då ihåg att registera ditt köp på vår "
N "webbplats, http://www.redhat.com/."
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:31
N msgid "Color Depth"
N msgstr "Färgdjup"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:32
N msgid "Please select the color depth you would like to use:"
N msgstr "Välj det färgdjup som du vill använda:"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:50
N msgid "Resolution"
N msgstr "Upplösning"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:51
N msgid "Please select the resolution you would like to use:"
N msgstr "Välj den upplösning som du vill använda:"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:180 ../textw/xconfig_text.py:189
 #: ../loader/loader.c:909 ../loader/loader.c:1199 ../loader/loader.c:1202
 #: ../loader/loader.c:1220 ../loader/loader.c:1228
N msgid "Test"
N msgstr "Testa"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:183
N msgid "X Customization"
N msgstr "Anpassning av X"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:186
 #, python-format
N msgid ""
N "Select the color depth and video mode you want to use for your system. Use "
N "the '%s' button to test the video mode."
N msgstr ""
N "Välj det färgdjup och det grafikläge som du vill använda på ditt system. "
N "Använd knappen \"%s\" för att testa grafikläget."
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:192
N msgid "Color Depth:"
N msgstr "Färgdjup:"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:196 ../textw/xconfig_text.py:203
 #: ../textw/xconfig_text.py:445 ../textw/xconfig_text.py:456
 #: ../textw/xconfig_text.py:643 ../textw/xconfig_text.py:650
N msgid "Change"
N msgstr "Ändra"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:199
N msgid "Resolution:"
N msgstr "Upplösning:"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:209
N msgid "Default Desktop:"
N msgstr "Standardskrivbord:"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:213 ../textw/xconfig_text.py:222
N msgid "GNOME"
N msgstr "GNOME"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:215 ../textw/xconfig_text.py:224
N msgid "KDE"
N msgstr "KDE"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:229
N msgid "Default Login:"
N msgstr "Standardinloggning:"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:231
N msgid "Graphical"
N msgstr "Grafisk"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:233
N msgid "Text"
N msgstr "Text"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:280
N msgid "Monitor"
N msgstr "Bildskärm"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:281
N msgid "Please select the monitor attached to your system."
N msgstr "Välj den bildskärm som är ansluten till ditt system."
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:305
N msgid "Monitor Sync Rates"
N msgstr "Synkroniseringsfrekvenser för bildskärm"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:310
N msgid ""
N "Please enter the sync rates for your monitor. \n"
N "\n"
N "NOTE - it is not usually necessary to edit sync rates manually, and care "
N "should be taken to make sure the values entered are accurate."
N msgstr ""
N "Ange synkroniseringsfrekvenserna för din bildskärm. \n"
N "\n"
N "OBSERVERA - det är normalt inte nödvändigt att redigera "
N "synkroniseringsfrekvenser manuellt, och du bör lägga vikt vid att försäkra "
N "dig om att de angivna värdena är korrekta."
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:315
N msgid "HSync Rate: "
N msgstr "Horisontell frekvens: "
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:320
N msgid "VSync Rate: "
N msgstr "Vertikal frekvens: "
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:344
N msgid "horizontal"
N msgstr "horisontell"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:347
N msgid "vertical"
N msgstr "vertikal"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:356
N msgid "Invalid Sync Rates"
N msgstr "Ogiltiga synkroniseringsfrekvenser"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:357
 #, python-format
N msgid ""
N "The %s sync rate is invalid:\n"
N "\n"
N "   %s\n"
N "\n"
N "A valid sync rate can be of the form:\n"
N "\n"
N "   31.5          a single number\n"
N "  50.1-90.2        a range of numbers\n"
N "31.5,35.0,39.3-40.0     a list of numbers/ranges\n"
N msgstr ""
N "Synkroniseringsfrekvensen %s är ogiltig:\n"
N "\n"
N "   %s\n"
N "\n"
N "En giltig synkroniseringsfrekvens kan vara på formerna:\n"
N "\n"
N "   31.5          ett ensamt tal\n"
N "  50.1-90.2        ett talintervall\n"
N "31.5,35.0,39.3-40.0     en lista med tal/intervall\n"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:437
 #, python-format
N msgid ""
N "Select the monitor for your system. Use the '%s' button to reset to the "
N "probed values."
N msgstr ""
N "Välj bildskärmen för ditt system. Använd knappen \"%s\" för att återgå till "
N "de testade värdena."
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:441
N msgid "Monitor:"
N msgstr "Bildskärm:"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:448
N msgid "HSync Rate:"
N msgstr "Horisontell frekvens:"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:458
N msgid "VSync Rate:"
N msgstr "Vertikal frekvens:"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:534
N msgid "Video Card"
N msgstr "Grafikkort"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:535
 #, python-format
N msgid ""
N "Please select the video card present in your system. Choose '%s' to reset "
N "the selection to the card the installer detected in your system."
N msgstr ""
N "Välj det grafikkort som finns i ditt system. Använd \"%s\" för att "
N "återställa valet till det grafikkort som installationsprogrammet upptäckte "
N "på ditt system."
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:553
N msgid "Video RAM"
N msgstr "Grafikminne"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:554
 #, python-format
N msgid ""
N "Please select the amount of video RAM present on your video card. Choose '%"
N "s' to reset the selection to the amount the installer detected on your card."
N msgstr ""
N "Välj mängden grafikminne som finns på ditt grafikkort. Använd \"%s\" för att "
N "återställa valet till den mängd som installationsprogrammet upptäckte på "
N "ditt kort."
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:624
N msgid "Skip X Configuration"
N msgstr "Hoppa över konfiguration av X"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:627
N msgid "Video Card Configuration"
N msgstr "Grafikkortskonfiguration"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:630
N msgid "Select the video card and video RAM for your system."
N msgstr "Välj grafikkortet och mängden grafikminne på ditt system."
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:633
N msgid "Video Card:"
N msgstr "Grafikkort:"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:638
N msgid "Unknown card"
N msgstr "Okänt kort"
N 
 #: ../textw/xconfig_text.py:646
N msgid "Video RAM:"
N msgstr "Grafikminne:"
N 
 #: ../textw/zipl_text.py:50
N msgid "z/IPL Configuration"
N msgstr "z/IPL-konfiguration"
N 
 #: ../installclasses/custom.py:10
N msgid "Custom"
N msgstr "Anpassad"
N 
 #: ../installclasses/custom.py:13
N msgid ""
N "Select this installation type to gain complete control over the installation "
N "process, including software package selection and authentication preferences."
N msgstr ""
N "Välj denna installationstyp för att få fullständig kontroll över "
N "installationsprocessen, inklusive val av programvarupaket och "
N "autentiseringsinställningar."
N 
 #: ../installclasses/personal_desktop.py:12
N msgid ""
N "Perfect for personal computers or laptops, select this installation type to "
N "install a graphical desktop environment and create a system ideal for home "
N "or desktop use."
N msgstr ""
N "Denna installationstyp är perfekt för persondatorer eller bärbara datorer. "
N "Välj denna installationstyp för att installera en grafisk skrivbordsmiljö "
N "och skapa ett system som är perfekt för hem- eller skrivbordsanvändning."
N 
 #: ../installclasses/server.py:10
N msgid "Server"
N msgstr "Server"
N 
 #: ../installclasses/server.py:12
N msgid ""
N "Select this installation type if you would like to set up file sharing, "
N "print sharing, and Web services. Additional services can also be enabled, "
N "and you can choose whether or not to install a graphical environment."
N msgstr ""
N "Välj denna installationstyp om du vill konfigurera fildelning, "
N "utskriftsdelning och webbtjänster. Ytterligare tjänster kan dessutom "
N "aktiveras, och du kan välja huruvida du vill installera en grafisk miljö."
N 
 #: ../installclasses/upgradeclass.py:8
N msgid "Upgrade Existing System"
N msgstr "Uppgradera befintligt system"
N 
 #: ../installclasses/upgradeclass.py:12
N msgid "Upgrade"
N msgstr "Uppgradera"
N 
 #: ../installclasses/workstation.py:8
N msgid ""
N "This option installs a graphical desktop environment with tools for software "
N "development and system administration. "
N msgstr ""
N "Detta alternativ installerar en grafisk skrivbordsmiljö med verktyg för "
N "programvaruutveckling och systemadministration. "
N 
 #: ../loader/cdrom.c:31
N msgid "CDROM type"
N msgstr "Typ av cd-rom"
N 
 #: ../loader/cdrom.c:31
N msgid "What type of CDROM do you have?"
N msgstr "Vilken typ av cd-rom har du?"
N 
 #: ../loader/cdrom.c:88
N msgid "Initializing CDROM..."
N msgstr "Initierar cd-rom..."
N 
 #: ../loader/devices.c:79
N msgid "Miscellaneous"
N msgstr "Diverse"
N 
 #: ../loader/devices.c:88
N msgid ""
N "This module can take parameters which affects its operation. If you don't "
N "know what parameters to supply, just skip this screen by pressing the \"OK\" "
N "button now."
N msgstr ""
N "Denna modul kan ta parametrar som påverkar dess funktion. Om du inte vet "
N "vilka parametrar du bör ange hoppar du bara över denna skärm genom att "
N "trycka på knappen \"OK\"."
N 
 #: ../loader/devices.c:93
N msgid "Module Parameters"
N msgstr "Modulparametrar"
N 
 #: ../loader/devices.c:232 ../loader/devices.c:239 ../loader/devices.c:357
 #: ../loader/loader.c:328 ../loader/loader.c:389 ../loader/loader.c:405
N msgid "Devices"
N msgstr "Enheter"
N 
 #: ../loader/devices.c:234
N msgid "Do you have a driver disk?"
N msgstr "Har du en drivrutinsdiskett?"
N 
 #: ../loader/devices.c:241
N msgid "Insert your driver disk and press \"OK\" to continue."
N msgstr "Sätt i din drivrutinsdiskett och tryck på \"OK\" för att fortsätta."
N 
 #: ../loader/devices.c:259
N msgid "Failed to mount driver disk."
N msgstr "Montering av drivrutinsdisketten misslyckades."
N 
 #: ../loader/devices.c:266
 #, c-format
N msgid ""
N "The floppy disk you inserted is not a valid driver disk for this release of %"
N "s."
N msgstr ""
N "Disketten som du satte i är ingen giltig drivrutinsdiskett för denna version "
N "av %s."
N 
 #: ../loader/devices.c:326
N msgid ""
N "Which driver should I try?. If the driver you need does not appear in this "
N "list, and you have a separate driver disk, please press F2."
N msgstr ""
N "Vilken drivrutin ska jag prova? Om drivrutinen du behöver inte finns i denna "
N "lista och du har en separat drivrutinsdiskett, tryck F2."
N 
 #: ../loader/devices.c:335
N msgid "Specify module parameters"
N msgstr "Ange modulparametrar"
N 
 #: ../loader/devices.c:429
 #, c-format
N msgid "Failed to insert %s module."
N msgstr "Misslyckades med att stoppa in %s-modulen."
N 
 #: ../loader/kickstart.c:59 ../loader/kickstart.c:69 ../loader/kickstart.c:108
N msgid "Kickstart Error"
N msgstr "Kickstart-fel"
N 
 #: ../loader/kickstart.c:60
 #, c-format
N msgid "Error opening: kickstart file %s: %s"
N msgstr "Fel vid öppning: kickstart-fil %s: %s"
N 
 #: ../loader/kickstart.c:70
 #, c-format
N msgid "Error reading contents of kickstart file %s: %s"
N msgstr "Fel vid läsning av innehållet i kickstart-fil %s: %s"
N 
 #: ../loader/kickstart.c:109
 #, c-format
N msgid "Error on line %d of kickstart file %s."
N msgstr "Fel på rad %d i kickstart-fil %s."
N 
 #: ../loader/lang.c:41 ../loader/loader.c:199
 #, c-format
N msgid "Welcome to %s"
N msgstr "Välkommen till %s"
N 
 #: ../loader/lang.c:42 ../loader/loader.c:205
N msgid ""
N " <Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects | <F12> next screen "
N msgstr ""
N " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | <Blanksteg> väljer | <F12> nästa skärm "
N 
 #: ../loader/lang.c:305
N msgid "Choose a Language"
N msgstr "Välj ett språk"
N 
 #: ../loader/lang.c:632
N msgid "Keyboard Type"
N msgstr "Tangentbordstyp"
N 
 #: ../loader/lang.c:633
N msgid "What type of keyboard do you have?"
N msgstr "Vilken typ av tangentbord har du?"
N 
 #: ../loader/loader.c:135
N msgid "Local CDROM"
N msgstr "Lokal cd-rom"
N 
 #: ../loader/loader.c:138
N msgid "NFS image"
N msgstr "NFS-avbild"
N 
 #: ../loader/loader.c:143
N msgid "Hard drive"
N msgstr "Hårddisk"
N 
 #: ../loader/loader.c:315
N msgid "SCSI"
N msgstr "SCSI"
N 
 #: ../loader/loader.c:315
N msgid "Network"
N msgstr "Nätverk"
N 
 #: ../loader/loader.c:329
N msgid "What kind of device would you like to add"
N msgstr "Vilken typ av enhet vill du lägga till"
N 
 #: ../loader/loader.c:378
N msgid "The following devices have been found on your system:"
N msgstr "Följande enheter har hittats i ditt system:"
N 
 #: ../loader/loader.c:380 ../loader/loader.c:405
N msgid "Done"
N msgstr "Färdig"
N 
 #: ../loader/loader.c:380 ../loader/loader.c:405
N msgid "Add Device"
N msgstr "Lägg till enhet"
N 
 #: ../loader/loader.c:406
N msgid ""
N "No special device drivers have been loaded for your system. Would you like "
N "to load any now?"
N msgstr ""
N "Inga särskilda drivrutiner för ditt system har lästs in. Vill du läsa in "
N "några nu?"
N 
 #: ../loader/loader.c:489 ../loader/loader.c:889 ../loader/loader.c:2791
 #, c-format
N msgid "Failed to read directory %s: %s"
N msgstr "Kunde inte läsa katalogen %s: %s"
N 
 #: ../loader/loader.c:595
N msgid ""
N "An error occured reading the install from the ISO images. Please check your "
N "ISO images and try again."
N msgstr ""
N "Det inträffade ett fel vid läsning av installationen från ISO-avbilderna. "
N "Kontrollera dina ISO-avbilder och försök igen."
N 
 #: ../loader/loader.c:906
 #, c-format
N msgid ""
N "Would you like to perform a checksum test of the ISO image:\n"
N "\n"
N "  %s?"
N msgstr ""
N "Vill du utföra en test av kontrollsumman för ISO-avbilden:\n"
N "\n"
N "  %s?"
N 
 #: ../loader/loader.c:909
N msgid "Checksum Test"
N msgstr "Test av kontrollsumma"
N 
 #: ../loader/loader.c:1020
N msgid ""
N "You don't seem to have any hard drives on your system! Would you like to "
N "configure additional devices?"
N msgstr ""
N "Du verkar inte ha några hårddiskar på ditt system! Vill du konfigurera "
N "ytterligare enheter?"
N 
 #: ../loader/loader.c:1065
 #, c-format
N msgid ""
N "What partition and directory on that partition hold the CD (iso9660) images "
N "for %s? If you don't see the disk drive you're using listed here, press F2 "
N "to configure additional devices."
N msgstr ""
N "Vilken partition, och katalog på den partitionen, innehåller cd-avbilderna "
N "(iso9660) av %s? Tryck F2 för att konfigurera ytterligare enheter om du inte "
N "ser den disk du använder i denna lista."
N 
 #: ../loader/loader.c:1081
N msgid "Directory holding images:"
N msgstr "Katalog som innehåller avbilder:"
N 
 #: ../loader/loader.c:1101
N msgid "Select Partition"
N msgstr "Välj partition"
N 
 #: ../loader/loader.c:1149
 #, c-format
N msgid "Device %s does not appear to contain Red Hat CDROM images."
N msgstr "Enheten %s ser inte ut att innehålla avbilder av Red Hat-cd-romskivor."
N 
 #: ../loader/loader.c:1199 ../loader/loader.c:1220 ../loader/mediacheck.c:209
N msgid "Media Check"
N msgstr "Mediakontroll"
N 
 #: ../loader/loader.c:1199 ../loader/loader.c:1203
N msgid "Eject CD"
N msgstr "Mata ut cd"
N 
 #: ../loader/loader.c:1200
 #, c-format
N msgid ""
N "Choose \"%s\" to test the CD currently in the drive, or \"%s\" to eject the "
N "CD and insert another for testing."
N msgstr ""
N "Välj \"%s\" för att testa den cd som för tillfället är i enheten, eller \"%s"
N "\" för att mata ut cd:n och stoppa i en annan för testning."
N 
 #: ../loader/loader.c:1221
 #, c-format
N msgid ""
N "If you would like to test additional media, insert the next CD and press \"%s"
N "\". You do not have to test all CDs, although it is recommended you do so at "
N "least once.\n"
N "\n"
N "To begin the installation process insert CD #1 into the drive and press \"%s"
N "\"."
N msgstr ""
N "Om du vill testa ytterligare media sätter du in nästa cd och trycker \"%s\". "
N "Du behöver dock inte testa alla cd-skivor, även om det rekommenderas att du "
N "gör det minst en gång.\n"
N "\n"
N "För att börja installationen stoppar du in den första cd-skivan i enheten "
N "och trycker \"%s\"."
N 
 #: ../loader/loader.c:1242 ../loader/loader.c:1356
 #, c-format
N msgid ""
N "The %s CD was not found in any of your CDROM drives. Please insert the %s CD "
N "and press %s to retry."
N msgstr ""
N "Cd-skivan med %s kunde inte hittas i någon av dina cd-romenheter. Sätt i cd-"
N "skivan med %s och tryck %s för att försöka igen."
N 
 #: ../loader/loader.c:1285
N msgid "CD Found"
N msgstr "CD hittades"
N 
 #: ../loader/loader.c:1287
 #, c-format
N msgid ""
N "To begin testing the CD media before installation press %s.\n"
N "\n"
N "Choose %s to skip the media test and start the installation."
N msgstr ""
N "För att påbörja testandet av cd-skivorna innan installationen trycker du \"%s"
N "\".\n"
N "Välj \"%s\" för att hoppa över mediatestet och starta installationen."
N 
 #: ../loader/loader.c:1452
N msgid "Networking Device"
N msgstr "Nätverksenhet"
N 
 #: ../loader/loader.c:1453
N msgid ""
N "You have multiple network devices on this system. Which would you like to "
N "install through?"
N msgstr ""
N "Du har flera nätverksenheter i detta system. Vilken vill du installera via?"
N 
 #: ../loader/loader.c:1570
N msgid "That directory does not seem to contain a Red Hat installation tree."
N msgstr "Den katalogen verkar inte innehålla ett Red Hat-installationssträd."
N 
 #: ../loader/loader.c:1575
N msgid "That directory could not be mounted from the server"
N msgstr "Den katalogen kunde inte monteras från servern"
N 
 #: ../loader/loader.c:1617
 #, c-format
N msgid "File %s/%s not found on server."
N msgstr "Filen %s/%s kunde inte hittas på servern."
N 
 #: ../loader/loader.c:1655
N msgid "HTTP"
N msgstr "HTTP"
N 
 #: ../loader/loader.c:1656
N msgid "Unable to retrieve the first install image"
N msgstr "Misslyckades med att hämta första installationsavbilden"
N 
 #: ../loader/loader.c:1717
N msgid "FTP and HTTP installs require 20MB or more of system memory."
N msgstr "FTP- och HTTP-installationer kräver minst 20 MB systemminne."
N 
 #: ../loader/loader.c:1957
N msgid "Rescue Method"
N msgstr "Räddningsmetod"
N 
 #: ../loader/loader.c:1958
N msgid "Installation Method"
N msgstr "Installationsmetod"
N 
 #: ../loader/loader.c:1960
N msgid "What type of media contains the rescue image?"
N msgstr "Vilket medium innehåller räddningsavbilden?"
N 
 #: ../loader/loader.c:1962
N msgid "What type of media contains the packages to be installed?"
N msgstr "Vilket medium innehåller paketen som ska installeras?"
N 
 #: ../loader/loader.c:2761
N msgid "Cannot find ks.cfg on boot floppy."
N msgstr "Hittade inte ks.cfg på startdisketten."
N 
 #: ../loader/loader.c:2853
N msgid "Updates Disk"
N msgstr "Uppdateringsdiskett"
N 
 #: ../loader/loader.c:2854
N msgid "Insert your updates disk and press \"OK\" to continue."
N msgstr "Sätt i din uppdateringsdiskett och tryck \"OK\" för att fortsätta."
N 
 #: ../loader/loader.c:2859
 #, c-format
N msgid ""
N "The floppy disk you inserted is not a valid update disk for this release of %"
N "s."
N msgstr ""
N "Disketten som du satte i är ingen giltig uppdateringsdiskett för denna "
N "version av %s."
N 
 #: ../loader/loader.c:2869
N msgid "Failed to mount floppy disk."
N msgstr "Montering av disketten misslyckades."
N 
 #: ../loader/loader.c:2874
N msgid "Updates"
N msgstr "Uppdateringar"
N 
 #: ../loader/loader.c:2874
N msgid "Reading anaconda updates..."
N msgstr "Läser anaconda-uppdateringar..."
N 
 #: ../loader/loader.c:3104
 #, c-format
N msgid "You do not have enough RAM to install %s on this machine."
N msgstr ""
N "Du har inte tillräckligt med minne för att installera %s på denna maskin."
N 
 #: ../loader/loader.c:3140
N msgid ""
N "The second stage of the install which you have selected does not match the "
N "boot disk which you are using. This shouldn't happen, and I'm rebooting "
N "your system now."
N msgstr ""
N "Det andra steget i installationen som du har valt passar inte med den "
N "startdiskett som du använder. Detta borde inte hända, och jag startar om "
N "ditt system nu."
N 
 #: ../loader/loader.c:3535
N msgid ""
N "No hard drives have been found. You probably need to manually choose device "
N "drivers for the installation to succeed. Would you like to select drivers "
N "now?"
N msgstr ""
N "Inga hårddiskar har hittats. Du behöver troligtvis manuellt välja "
N "enhetsdrivrutiner för att installationen ska lyckas. Vill du välja "
N "drivrutiner nu?"
N 
 #: ../loader/loader.c:3708
 #, c-format
N msgid "Running anaconda, the %s system installer - please wait...\n"
N msgstr ""
N "Kör anaconda, systeminstallationsprogrammet för %s - var vänlig vänta...\n"
N 
 #: ../loader/mediacheck.c:193
N msgid ""
N "Unable to read the disc checksum from the primary volume descriptor. This "
N "probably means the disc was created without adding the checksum."
N msgstr ""
N "Kan inte läsa diskkontrollsumman från den primära identifieraren. Detta "
N "betyder troligtvis att disken skapades utan att kontrollsumman lades till."
N 
 #: ../loader/mediacheck.c:201
 #, c-format
N msgid "Checking \"%s\"..."
N msgstr "Kontrollerar \"%s\"..."
N 
 #: ../loader/mediacheck.c:203
N msgid "Checking media now..."
N msgstr "Kontrollerar medium nu..."
N 
 #: ../loader/mediacheck.c:248
 #, c-format
N msgid "Unable to find install image %s"
N msgstr "Kunde inte hitta installationsavbilden %s"
N 
 #: ../loader/mediacheck.c:261
N msgid ""
N "FAIL.\n"
N "\n"
N "It is not recommended to use this media."
N msgstr ""
N "MISSLYCKADES.\n"
N "\n"
N "Det rekommenderas att du inte använder detta medium."
N 
 #: ../loader/mediacheck.c:263
N msgid ""
N "PASS.\n"
N "\n"
N "It is OK to install from this media."
N msgstr ""
N "LYCKADES.\n"
N "\n"
N "Det är OK att installera från detta medium."
N 
 #: ../loader/mediacheck.c:265
N msgid ""
N "NA.\n"
N "\n"
N "No checksum information available, unable to verify media."
N msgstr ""
N "Ingen uppgift.\n"
N "\n"
N "Ingen kontrollsummeinformation är tillgänglig, kan inte verifiera medium."
N 
 #: ../loader/mediacheck.c:267
N msgid "Media Check Result"
N msgstr "Resultat från mediekontroll"
N 
 #: ../loader/mediacheck.c:271
 #, c-format
N msgid ""
N "of the image:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "av avbilden:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "\n"
N 
 #: ../loader/mediacheck.c:275
 #, c-format
N msgid "The media check %sis complete, and the result is: %s\n"
N msgstr "Mediekontrollen %sär klar, resultatet är: %s\n"
N 
 #: ../loader/modules.c:390
 #, c-format
N msgid "Failed to mount driver disk: %s."
N msgstr "Montering av drivrutinsdiskett misslyckades: %s."
N 
 #: ../loader/modules.c:410
N msgid "The wrong diskette was inserted."
N msgstr "Fel diskett sattes in."
N 
 #: ../loader/modules.c:423
N msgid "Loading"
N msgstr "Läser in"
N 
 #: ../loader/modules.c:423 ../loader/windows.c:47
 #, c-format
N msgid "Loading %s driver..."
N msgstr "Läser in %s-drivrutinen..."
N 
 #: ../loader/modules.c:442
N msgid "Driver Disk"
N msgstr "Drivrutinsdiskett"
N 
 #: ../loader/modules.c:443
 #, c-format
N msgid "Please insert the %s driver disk now."
N msgstr "Sätt i %s-drivrutinsdisketten nu."
N 
 #: ../loader/net.c:62
 #, c-format
N msgid ""
N "Please enter the following information:\n"
N "\n"
N "  o the name or IP number of your %s server\n"
N "  o the directory on that server containing\n"
N "   %s for your architecture\n"
N msgstr ""
N "Ange följande information:\n"
N "\n"
N "  o din %s-servers namn eller IP-nummer\n"
N "  o katalogen på denna server som innehåller\n"
N "   %s för din arkitektur\n"
N 
 #: ../loader/net.c:176
N msgid "NFS server name:"
N msgstr "Namn på NFS-server:"
N 
 #: ../loader/net.c:179 ../loader/urls.c:226
N msgid "Red Hat directory:"
N msgstr "Red Hat-katalog:"
N 
 #: ../loader/net.c:185
N msgid "NFS Setup"
N msgstr "NFS-konfiguration"
N 
 #: ../loader/net.c:259
N msgid "Nameserver IP"
N msgstr "Namnserver-IP"
N 
 #: ../loader/net.c:263 ../loader/net.c:819
N msgid "Nameserver"
N msgstr "Namnserver"
N 
 #: ../loader/net.c:264
N msgid ""
N "Your dynamic IP request returned IP configuration information, but it did "
N "not include a DNS nameserver. If you know what your nameserver is, please "
N "enter it now. If you don't have this information, you can leave this field "
N "blank and the install will continue."
N msgstr ""
N "Din begäran av dynamisk IP innehöll IP-konfigurationsinformation, men den "
N "innehöll inte en DNS-namnserver. Om du vet vad du har för namnserver bör du "
N "ange det nu. Om du inte har denna information kan du lämna fältet blankt och "
N "installationen kommer att fortsätta."
N 
 #: ../loader/net.c:274
N msgid "Invalid IP Information"
N msgstr "Ogiltig IP-information"
N 
 #: ../loader/net.c:275
N msgid "You entered an invalid IP address."
N msgstr "Du skrev in en ogiltig IP-adress."
N 
 #: ../loader/net.c:299
N msgid ""
N "Please enter the IP configuration for this machine. Each item should be "
N "entered as an IP address in dotted-decimal notation (for example, 1.2.3.4)."
N msgstr ""
N "Ange IP-konfigurationen för denna maskin. Varje adress ska skrivas som en IP-"
N "adress i form av tal åtskilda med punkter (t.ex. 1.2.3.4)."
N 
 #: ../loader/net.c:341
N msgid "Use dynamic IP configuration (BOOTP/DHCP)"
N msgstr "Använd dynamisk IP-konfiguration (BOOTP/DHCP)"
N 
 #: ../loader/net.c:369
N msgid "Configure TCP/IP"
N msgstr "Konfigurera TCP/IP"
N 
 #: ../loader/net.c:400
N msgid "Missing Information"
N msgstr "Information saknas"
N 
 #: ../loader/net.c:401
N msgid "You must enter both a valid IP address and a netmask."
N msgstr "Du måste skriva in både en giltig IP-adress och en nätmask."
N 
 #: ../loader/net.c:409 ../loader/net.c:752
N msgid "Dynamic IP"
N msgstr "Dynamisk IP"
N 
 #: ../loader/net.c:410 ../loader/net.c:753
N msgid "Sending request for IP information..."
N msgstr "Sänder förfrågan om IP-information..."
N 
 #: ../loader/net.c:625
N msgid "Determining host name and domain..."
N msgstr "Undersöker värdnamn och domän..."
N 
 #: ../loader/net.c:736 ../loader/net.c:769
N msgid "kickstart"
N msgstr "kickstart"
N 
 #: ../loader/net.c:737
 #, c-format
N msgid "bad argument to kickstart network command %s: %s"
N msgstr "felaktigt argument till kickstart-nätverkskommando %s : %s"
N 
 #: ../loader/net.c:770
 #, c-format
N msgid "Bad bootproto %s specified in network command"
N msgstr "Felaktigt startprotokoll %s angivet i nätverkskommando"
N 
 #: ../loader/net.c:813
N msgid "Boot protocol to use"
N msgstr "Startprotokoll att använda"
N 
 #: ../loader/net.c:815
N msgid "Network gateway"
N msgstr "Nätverksgateway"
N 
 #: ../loader/net.c:817
N msgid "IP address"
N msgstr "IP-adress"
N 
 #: ../loader/net.c:821
N msgid "Netmask"
N msgstr "Nätmask"
N 
 #: ../loader/net.c:826
N msgid "Domain name"
N msgstr "Domännamn"
N 
 #: ../loader/net.c:829
N msgid "Network device"
N msgstr "Nätverksenhet"
N 
 #: ../loader/net.c:832
N msgid "No DNS lookups"
N msgstr "Inga DNS-uppslagningar"
N 
 #: ../loader/net.c:904
N msgid ""
N " <Tab>/<Alt-Tab> between elements  |  <Space> selects |  <F12> next "
N "screen"
N msgstr ""
N " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element  | <Blanksteg> väljer  | <F12> nästa "
N "skärm"
N 
 #: ../loader/net.c:905
 #, c-format
N msgid "netconfig %s (C) 1999 Red Hat, Inc."
N msgstr "netconfig %s © 1999 Red Hat, Inc."
N 
 #: ../loader/net.c:907
N msgid "Network configuration"
N msgstr "Nätverkskonfiguration"
N 
 #: ../loader/net.c:908
N msgid "Would you like to set up networking?"
N msgstr "Vill du konfigurera nätverksinställningar?"
N 
 #: ../loader/pcmcia.c:35
N msgid "PC Card"
N msgstr "PC Card"
N 
 #: ../loader/pcmcia.c:36
N msgid "Initializing PC Card Devices..."
N msgstr "Initierar PC Card-enheter..."
N 
 #: ../loader/pcmcia.c:104
N msgid "PCMCIA"
N msgstr "PCMCIA"
N 
 #: ../loader/pcmcia.c:105
N msgid "Please insert your PCMCIA driver disk into your floppy drive now."
N msgstr "Sätt i din PCMCIA-drivrutinsdiskett i din diskettstation nu."
N 
 #: ../loader/pcmcia.c:114
N msgid "Failed to mount disk."
N msgstr "Misslyckades med att montera disketten."
N 
 #: ../loader/pcmcia.c:132
N msgid "That floppy does not look like a Red Hat PCMCIA driver disk."
N msgstr "Den där disketten ser inte ut som en Red Hat PCMCIA-drivrutinsdiskett."
N 
 #: ../loader/telnetd.c:64
N msgid "Waiting for telnet connection..."
N msgstr "Väntar på telnetanslutning..."
N 
 #: ../loader/telnetd.c:106
N msgid "Running anaconda via telnet..."
N msgstr "Kör anaconda via telnet..."
N 
 #: ../loader/urls.c:82
 #, c-format
N msgid "Failed to log into %s: %s"
N msgstr "Misslyckades med att logga in till %s: %s"
N 
 #: ../loader/urls.c:92 ../loader/urls.c:100
 #, c-format
N msgid "Failed to retrieve %s: %s"
N msgstr "Misslyckades med att hämta %s: %s"
N 
 #: ../loader/urls.c:105
N msgid "Retrieving"
N msgstr "Hämtar"
N 
 #: ../loader/urls.c:222
N msgid "FTP site name:"
N msgstr "FTP-serverns namn:"
N 
 #: ../loader/urls.c:223
N msgid "Web site name:"
N msgstr "Webbserverns namn:"
N 
 #: ../loader/urls.c:241
N msgid "Use non-anonymous ftp"
N msgstr "Använd icke-anonym ftp"
N 
 #: ../loader/urls.c:246
N msgid "Use proxy server"
N msgstr "Använd proxyserver"
N 
 #: ../loader/urls.c:258
N msgid "FTP Setup"
N msgstr "FTP-konfiguration"
N 
 #: ../loader/urls.c:259
N msgid "HTTP Setup"
N msgstr "HTTP-konfiguration"
N 
 #: ../loader/urls.c:269
N msgid "You must enter a server name."
N msgstr "Du måste ange ett servernamn."
N 
 #: ../loader/urls.c:274
N msgid "You must enter a directory."
N msgstr "Du måste ange en katalog."
N 
 #: ../loader/urls.c:279
N msgid "Unknown Host"
N msgstr "Okänd värd"
N 
 #: ../loader/urls.c:280
 #, c-format
N msgid "%s is not a valid hostname."
N msgstr "%s är inget giltigt värdnamn."
N 
 #: ../loader/urls.c:360
N msgid ""
N "If you are using non anonymous ftp, enter the account name and password you "
N "wish to use below."
N msgstr ""
N "Om du använder icke-anonym ftp anger du användarnamnet och lösenordet som du "
N "vill använda nedan."
N 
 #: ../loader/urls.c:365
N msgid ""
N "If you are using a HTTP proxy server enter the name of the HTTP proxy server "
N "to use."
N msgstr ""
N "Om du använder en HTTP-proxy anger du namnet på den HTTP-proxyserver som ska "
N "användas."
N 
 #: ../loader/urls.c:386
N msgid "Account name:"
N msgstr "Användarnamn:"
N 
 #: ../loader/urls.c:395
N msgid "FTP Proxy:"
N msgstr "FTP-proxy:"
N 
 #: ../loader/urls.c:396
N msgid "HTTP Proxy:"
N msgstr "HTTP-proxy:"
N 
 #: ../loader/urls.c:400
N msgid "FTP Proxy Port:"
N msgstr "FTP-proxyport:"
N 
 #: ../loader/urls.c:401
N msgid "HTTP Proxy Port:"
N msgstr "HTTP-proxyport:"
N 
 #: ../loader/windows.c:46
N msgid "Loading SCSI driver"
N msgstr "Läser in SCSI-drivrutin"
N 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Acre"
N msgstr "Acre"
N 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Alagoas, Sergipe"
N msgstr "Alagoas, Sergipe"
N 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Alaska Time"
N msgstr "Alaskatid"
N 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Alaska Time - Alaska panhandle"
N msgstr "Alaskatid - Alaska-utlöparen"
N 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Alaska Time - Alaska panhandle neck"
N msgstr "Alaskatid - Alaska-utlöparkroken"
N 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Alaska Time - west Alaska"
N msgstr "Alaskatid - västra Alaska"
N 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Aleutian Islands"
N msgstr "Aleuterna"
N 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Amapa, E Para"
N msgstr "Amapá, Ö Pará"
 
G msgid ""
G "PASS.\n"
G "\n"
G "It is OK to install from this media."
G msgstr ""
G "LYCKADES.\n"
G "\n"
G "Det är OK att installera från detta medium."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Amundsen-Scott Station, South Pole"
N msgstr "Amundsen-Scott-stationen, Sydpolen"
 
G msgid ""
G "NA.\n"
G "\n"
G "No checksum information available, unable to verify media."
G msgstr ""
G "Ingen uppgift.\n"
G "\n"
G "Ingen kontrollsummeinformation är tillgänglig, kan inte verifiera medium."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Aqtobe (Aktobe)"
N msgstr "Aqtobe (Aktiubinsk)"
 
G msgid "Media Check Result"
G msgstr "Resultat från mediekontroll"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Atlantic islands"
N msgstr "Atlantöarna"
 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Atlantic Time - E Labrador"
N msgstr "Atlanttid - Ö Labrador"
N 
 #. generated from zone.tab
 msgid ""
G "of the image:\n"
G "\n"
G "%s\n"
G "\n"
N "Atlantic Time - Nova Scotia (most places), NB, W Labrador, E Quebec & PEI"
 msgstr ""
G "av avbilden:\n"
G "\n"
G "%s\n"
G "\n"
N "Atlanttid - Nova Scotia (större delen), NB, V Labrador, Ö Quebec och PEI"
 
G msgid "The media check %sis complete, and the result is: %s\n"
G msgstr "Mediekontrollen %sär klar, resultatet är: %s\n"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Atlantic Time - Nova Scotia - places that did not observe DST 1966-1971"
N msgstr "Atlanttid - Nova Scotia - orter som inte hade sommartid 1966-1971"
 
G msgid "Failed to mount driver disk: %s."
G msgstr "Montering av drivrutinsdiskett misslyckades: %s."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Atyrau (Atirau, Gur'yev), Mangghystau (Mankistau)"
N msgstr "Atyrau (Atirau, Gurjev), Mangghystau (Mankistau)"
 
G msgid "The wrong diskette was inserted."
G msgstr "Fel diskett sattes in."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Azores"
N msgstr "Azorerna"
 
G msgid "Loading"
G msgstr "Läser in"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Bayan-Olgiy, Govi-Altai, Hovd, Uvs, Zavkhan"
N msgstr "Bayan-Olgiy, Govi-Altai, Hovd, Uvs, Zavkhan"
 
G msgid "Loading %s driver..."
G msgstr "Läser in %s-drivrutinen..."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Canary Islands"
N msgstr "Kanarieöarna"
 
G msgid "Driver Disk"
G msgstr "Drivrutinsdiskett"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Casey Station, Bailey Peninsula"
N msgstr "Casey-stationen, Bailey-halvön"
 
G msgid "Please insert the %s driver disk now."
G msgstr "Sätt i %s-drivrutinsdisketten nu."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Catamarca (CT)"
N msgstr "Catamarca (CT)"
 
G msgid "NFS server name:"
G msgstr "Namn på NFS-server:"
 #. generated from zone.tab
N msgid "central China - Gansu, Guizhou, Sichuan, Yunnan, etc."
N msgstr "centrala Kina - Gansu, Guizhou, Sichuan, Yunnan, m.m."
 
G msgid "Red Hat directory:"
G msgstr "Red Hat-katalog:"
 #. generated from zone.tab
N msgid "central Crimea"
N msgstr "mellersta Krim"
 
G msgid ""
G "Please enter the following information:\n"
G "\n"
G "  o the name or IP number of your NFS server\n"
G "  o the directory on that server containing\n"
G "   %s for your architecture"
G msgstr ""
G "Ange följande information:\n"
G "\n"
G "  o din NFS-servers namn eller IP-nummer\n"
G "  o katalogen på denna server som innehåller\n"
G "   %s för din arkitektur"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Standard Time - Saskatchewan - midwest"
N msgstr "Central standardtid - Saskatchewan - mellanvästern"
 
G msgid "NFS Setup"
G msgstr "NFS-konfiguration"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Standard Time - Saskatchewan - most locations"
N msgstr "Central standardtid - Saskatchewan - större delen"
 
G msgid "Nameserver IP"
G msgstr "Namnserver-IP"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Time"
N msgstr "Centraltid"
 
G msgid "Nameserver"
G msgstr "Namnserver"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Time - Campeche, Yucatan"
N msgstr "Centraltid - Campeche, Yucatan"
 
G msgid ""
G "Your dynamic IP request returned IP configuration information, but it did "
G "not include a DNS nameserver. If you know what your nameserver is, please "
G "enter it now. If you don't have this information, you can leave this field "
G "blank and the install will continue."
G msgstr ""
G "Din begäran av dynamisk IP innehöll IP-konfigurationsinformation, men den "
G "innehöll inte en DNS-namnserver. Om du vet vad du har för namnserver bör du "
G "ange det nu. Om du inte har denna information kan du lämna fältet blankt och "
G "installationen kommer att fortsätta."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Time - Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas"
N msgstr "Centraltid - Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas"
 
G msgid "Invalid IP Information"
G msgstr "Ogiltig IP-information"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Time - Manitoba & west Ontario"
N msgstr "Centraltid - Manitoba och västra Ontario"
 
G msgid "You entered an invalid IP address."
G msgstr "Du skrev in en ogiltig IP-adress."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Time - Michigan - Wisconsin border"
N msgstr "Centraltid - gränsen mellan Michigan och Wisconsin"
 
G msgid ""
G "Please enter the IP configuration for this machine. Each item should be "
G "entered as an IP address in dotted-decimal notation (for example, 1.2.3.4)."
G msgstr ""
G "Ange IP-konfigurationen för denna maskin. Varje adress ska skrivas som en IP-"
G "adress i form av tal åtskilda med punkter (t.ex. 1.2.3.4)."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Time - most locations"
N msgstr "Centraltid - större delen"
 
G msgid "Use dynamic IP configuration (BOOTP/DHCP)"
G msgstr "Använd dynamisk IP-konfiguration (BOOTP/DHCP)"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Time - North Dakota - Oliver County"
N msgstr "Centraltid - North Dakota - Oliver County"
 
G msgid "Configure TCP/IP"
G msgstr "Konfigurera TCP/IP"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Time - Quintana Roo"
N msgstr "Centraltid - Quintana Roo"
 
G msgid "Missing Information"
G msgstr "Information saknas"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Time - Rainy River & Fort Frances, Ontario"
N msgstr "Centraltid - Rainy River och Fort Frances, Ontario"
 
G msgid "You must enter both a valid IP address and a netmask."
G msgstr "Du måste skriva in både en giltig IP-adress och en nätmask."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Central Time - west Nunavut"
N msgstr "Centraltid - västra Nunavut"
 
G msgid "Dynamic IP"
G msgstr "Dynamisk IP"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Ceuta & Melilla"
N msgstr "Ceuta och Melilla"
 
G msgid "Sending request for IP information..."
G msgstr "Sänder förfrågan om IP-information..."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Chatham Islands"
N msgstr "Chatham-öarna"
 
G msgid "Determining host name and domain..."
G msgstr "Undersöker värdnamn och domän..."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Davis Station, Vestfold Hills"
N msgstr "Davis-stationen, Vestfold Hills"
 
G msgid "kickstart"
G msgstr "kickstart"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Dornod, Sukhbaatar"
N msgstr "Dornod, Sübaatar"
 
G msgid "bad argument to kickstart network command %s: %s"
G msgstr "felaktigt argument till kickstart-nätverkskommando %s : %s"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Dumont-d'Urville Base, Terre Adelie"
N msgstr "Dumont-d'Urville Base, Terre Adelie"
 
G msgid "Bad bootproto %s specified in network command"
G msgstr "Felaktigt startprotokoll %s angivet i nätverkskommando"
 #. generated from zone.tab
N msgid "E Amazonas"
N msgstr "Ö Amazonas"
 
G msgid "Boot protocol to use"
G msgstr "Startprotokoll att använda"
 #. generated from zone.tab
N msgid "E Argentina (BA, DF, SC, TF)"
N msgstr "Ö Argentina (BA, DF, SC, TF)"
 
G msgid "Network gateway"
G msgstr "Nätverksgateway"
 #. generated from zone.tab
N msgid "east China - Beijing, Guangdong, Shanghai, etc."
N msgstr "östra Kina - Beijing, Guangdong, Shanghai, etc."
 
G msgid "IP address"
G msgstr "IP-adress"
 #. generated from zone.tab
N msgid "east coast, north of Scoresbysund"
N msgstr "östkusten, norr om Scoresbysund"
 
G msgid "Domain name"
G msgstr "Domännamn"
 #. generated from zone.tab
N msgid "east Dem. Rep. of Congo"
N msgstr "östra Dem. Rep. Kongo"
 
G msgid "Network device"
G msgstr "Nätverksenhet"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Easter Island & Sala y Gomez"
N msgstr "Påskön och Sala y Gomez"
 
G msgid ""
G " <Tab>/<Alt-Tab> between elements  |  <Space> selects |  <F12> next "
G "screen"
G msgstr ""
G " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element  | <Blanksteg> väljer  | <F12> nästa "
G "skärm"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Standard Time - central Nunavut"
N msgstr "Östlig standardtid - mellersta Nunavut"
 
G msgid "netconfig %s (C) 1999 Red Hat, Inc."
G msgstr "netconfig %s © 1999 Red Hat, Inc."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Standard Time - east Nunavut"
N msgstr "Östlig standardtid - östra Nunavut"
N 
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Standard Time - Indiana - Crawford County"
N msgstr "Östlig standardtid - Indiana - Crawford County"
 
G msgid "Network configuration"
G msgstr "Nätverkskonfiguration"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Standard Time - Indiana - most locations"
N msgstr "Östlig standardtid - Indiana - större delen"
 
G msgid "Would you like to set up networking?"
G msgstr "Vill du konfigurera nätverksinställningar?"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Standard Time - Indiana - Starke County"
N msgstr "Östlig standardtid - Indiana - Starke County"
 
G msgid "PC Card"
G msgstr "PC Card"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Standard Time - Indiana - Switzerland County"
N msgstr "Östlig normaltid - Indiana - Switzerland County"
 
G msgid "Initializing PC Card Devices..."
G msgstr "Initierar PC Card-enheter..."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Standard Time - Pangnirtung, Nunavut"
N msgstr "Östlig normaltid - Pangnirtung, Nunavut"
 
G msgid "PCMCIA"
G msgstr "PCMCIA"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Time"
N msgstr "Östlig tid"
 
G msgid "Please insert your PCMCIA driver disk into your floppy drive now."
G msgstr "Sätt i din PCMCIA-drivrutinsdiskett i din diskettstation nu."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Time - Kentucky - Louisville area"
N msgstr "Östlig tid - Kentucky - Louisville-området"
 
G msgid "Failed to mount disk."
G msgstr "Misslyckades med att montera disketten."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Time - Kentucky - Wayne County"
N msgstr "Östlig tid - Kentucky - Wayne County"
 
G msgid "That floppy does not look like a Red Hat PCMCIA driver disk."
G msgstr "Den där disketten ser inte ut som en Red Hat PCMCIA-drivrutinsdiskett."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Time - Michigan - most locations"
N msgstr "Östlig tid - Michigan - större delen"
 
G msgid "Waiting for telnet connection..."
G msgstr "Väntar på telnetanslutning..."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Time - Ontario & Quebec - most locations"
N msgstr "Östlig tid - Ontario och Quebec - större delen"
 
G msgid "Running anaconda via telnet..."
G msgstr "Kör anaconda via telnet..."
 #. generated from zone.tab
N msgid ""
N "Eastern Time - Ontario & Quebec - places that did not observe DST 1967-1973"
N msgstr ""
N "Östlig tid - Ontario och Quebec - orter som inte hade sommartid 1967-1973"
 
G msgid "Failed to log into %s: %s"
G msgstr "Misslyckades med att logga in till %s: %s"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Eastern Time - Thunder Bay, Ontario"
N msgstr "Östlig tid - Thunder Bay, Ontario"
 
G msgid "Failed to retrieve %s: %s"
G msgstr "Misslyckades med att hämta %s: %s"
 #. generated from zone.tab
N msgid "east & south Borneo, Celebes, Bali, Nusa Tengarra, west Timor"
N msgstr "östra och södra Borneo, Celeberna, Bali, Nusa Tengarra, Västtimor"
 
G msgid "Retrieving"
G msgstr "Hämtar"
 #. generated from zone.tab
N msgid "east Uzbekistan"
N msgstr "östra Uzbekistan"
 
G msgid ""
G "Please enter the following information:\n"
G "\n"
G "  o the name or IP number of your %s server\n"
G "  o the directory on that server containing\n"
G "   %s for your architecture\n"
G msgstr ""
G "Ange följande information:\n"
G "\n"
G "  o din %s-servers namn eller IP-nummer\n"
G "  o katalogen på denna server som innehåller\n"
G "   %s för din arkitektur\n"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Galapagos Islands"
N msgstr "Galapagosöarna"
 
G msgid "FTP site name:"
G msgstr "FTP-serverns namn:"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Gambier Islands"
N msgstr "Gambieröarna"
 
G msgid "Web site name:"
G msgstr "Webbserverns namn:"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Gilbert Islands"
N msgstr "Gilbertöarna"
 
G msgid "Use non-anonymous ftp"
G msgstr "Använd icke-anonym ftp"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Great Britain"
N msgstr "Storbritannien"
 
G msgid "Use proxy server"
G msgstr "Använd proxyserver"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Hawaii"
N msgstr "Hawaii"
 
G msgid "FTP Setup"
G msgstr "FTP-konfiguration"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Heilongjiang"
N msgstr "Heilongjiang"
 
G msgid "HTTP Setup"
G msgstr "HTTP-konfiguration"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Irian Jaya & the Moluccas"
N msgstr "Irian Jaya och Moluckerna"
 
G msgid "You must enter a server name."
G msgstr "Du måste ange ett servernamn."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Jan Mayen"
N msgstr "Jan Mayen"
 
G msgid "You must enter a directory."
G msgstr "Du måste ange en katalog."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Java & Sumatra"
N msgstr "Java och Sumatra"
 
G msgid "Unknown Host"
G msgstr "Okänd värd"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Johnston Atoll"
N msgstr "Johnstonatollen"
 
G msgid "%s is not a valid hostname."
G msgstr "%s är inget giltigt värdnamn."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Jujuy (JY)"
N msgstr "Jujuy (JY)"
 
G msgid ""
G "If you are using non anonymous ftp, enter the account name and password you "
G "wish to use below."
G msgstr ""
G "Om du använder icke-anonym ftp anger du användarnamnet och lösenordet som du "
G "vill använda nedan."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Kosrae"
N msgstr "Kosrae"
 
G msgid ""
G "If you are using a HTTP proxy server enter the name of the HTTP proxy server "
G "to use."
G msgstr ""
G "Om du använder en HTTP-proxy anger du namnet på den HTTP-proxyserver som ska "
G "användas."
 #. generated from zone.tab
N msgid "Kwajalein"
N msgstr "Kwajalein"
 
G msgid "Account name:"
G msgstr "Användarnamn:"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Line Islands"
N msgstr "Lineöarna"
 
G msgid "FTP Proxy:"
G msgstr "FTP-proxy:"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Lord Howe Island"
N msgstr "Lord Howe-ön"
 
G msgid "HTTP Proxy:"
G msgstr "HTTP-proxy:"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Madeira Islands"
N msgstr "Madeiraöarna"
 
G msgid "FTP Proxy Port:"
G msgstr "FTP-proxyport:"
 #. generated from zone.tab
N msgid "mainland"
N msgstr "fastlandet"
 
G msgid "HTTP Proxy Port:"
G msgstr "HTTP-proxyport:"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Marquesas Islands"
N msgstr "Marquesasöarna"
 
G msgid "Loading SCSI driver"
G msgstr "Läser in SCSI-drivrutin"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mato Grosso, Mato Grosso do Sul"
N msgstr "Mato Grosso, södra Mato Grosso"
 
G msgid "Map Image to display"
G msgstr "Kartbild att visa"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mawson Station, Holme Bay"
N msgstr "Mawson-stationen, Holme Bay"
 
G msgid "Width of map (in pixels)"
G msgstr "Kartbredd (i pixlar)"
 #. generated from zone.tab
N msgid "McMurdo Station, Ross Island"
N msgstr "McMurdo-stationen, Rossön"
 
G msgid "Enable antialias"
G msgstr "Använd antialiasing"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mendoza (MZ)"
N msgstr "Mendoza (MZ)"
 
G msgid "World"
G msgstr "Världen"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Midway Islands"
N msgstr "Midwayöarna"
 
G msgid "North America"
G msgstr "Nordamerika"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+00 - west Russia"
N msgstr "Moskva+00 - västra Ryssland"
 
G msgid "South America"
G msgstr "Sydamerika"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+01 - Caspian Sea"
N msgstr "Moskva+01 - Kaspiska havet"
 
G msgid "Indian Rim"
G msgstr "Indien"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow-01 - Kaliningrad"
N msgstr "Moskva-01 - Kaliningrad"
 
G msgid "Europe"
G msgstr "Europa"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+02 - Urals"
N msgstr "Moskva+02 - Uralbergen"
 
G msgid "Africa"
G msgstr "Afrika"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+03 - Novosibirsk"
N msgstr "Moskva+03 - Novosibirsk"
 
G msgid "Asia"
G msgstr "Asien"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+03 - west Siberia"
N msgstr "Moskva+03 - västra Sibirien"
 
G msgid "Cannot load timezone data"
G msgstr "Kan inte läsa in tidszonsdata"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+04 - Yenisei River"
N msgstr "Moskva+04 - Jenisejfloden"
 
G msgid "gglobe-canvas"
G msgstr "gglobe-canvas"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+05 - Lake Baikal"
N msgstr "Moskva+05 - Bajkalsjön"
 
G msgid "View: "
G msgstr "Visa: "
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+06 - Lena River"
N msgstr "Moskva+06 - Lenafloden"
 
G msgid "Base"
G msgstr "Bas"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+07 - Amur River"
N msgstr "Moskva+07 - Amurfloden"
 
G msgid "Printing Support"
G msgstr "Utskriftsstöd"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+07 - Sakhalin Island"
N msgstr "Moskva+07 - Sachalin"
 
G msgid "Classic X Window System"
G msgstr "Klassiskt X Window System"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+08 - Magadan"
N msgstr "Moskva+08 - Magadan"
 
G msgid "X Window System"
G msgstr "X Window System"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+09 - Kamchatka"
N msgstr "Moskva+09 - Kamtjatka"
 
G msgid "Laptop Support"
G msgstr "Stöd för bärbar dator"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Moscow+10 - Bering Sea"
N msgstr "Moskva+10 - Berings hav"
 
G msgid "Sound and Multimedia Support"
G msgstr "Ljud- och multimediastöd"
 #. generated from zone.tab
N msgid "most locations"
N msgstr "större delen"
 
G msgid "Network Support"
G msgstr "Nätverksstöd"
 #. generated from zone.tab
N msgid "most locations (CB,CC,CH,CN,ER,FM,LP,LR,MN,NQ,RN,SA,SE,SF,SJ,SL,TM)"
N msgstr "större delen (CB,CC,CH,CN,ER,FM,LP,LR,MN,NQ,RN,SA,SE,SF,SJ,SL,TM)"
 
G msgid "Dialup Support"
G msgstr "Stöd för uppringd uppkoppling"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mountain Standard Time - Arizona"
N msgstr "Normal bergstid - Arizona"
 
G msgid "Messaging and Web Tools"
G msgstr "Meddelandeskickande och webbverktyg"
 #. generated from zone.tab
N msgid ""
N "Mountain Standard Time - Dawson Creek & Fort Saint John, British Columbia"
N msgstr "Normal bergstid - Dawson Creek och Fort Saint John, British Columbia"
 
G msgid "Graphics and Image Manipulation"
G msgstr "Grafik- och bildmanipulering"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mountain Standard Time - Sonora"
N msgstr "Normal bergstid - Sonora"
 
G msgid "News Server"
G msgstr "Diskussionsgruppsserver"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mountain Time"
N msgstr "Bergstid"
 
G msgid "NFS File Server"
G msgstr "NFS-filserver"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mountain Time - Alberta, east British Columbia & west Saskatchewan"
N msgstr "Bergstid - Alberta, östra British Columbia och västra Saskatchewan"
 
G msgid "Windows File Server"
G msgstr "Windows-filserver"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mountain Time - central Northwest Territories"
N msgstr "Bergstid - mellersta Nordvästterritorierna"
 
G msgid "Anonymous FTP Server"
G msgstr "Anonym FTP-server"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mountain Time - Chihuahua"
N msgstr "Bergstid - Chihuahua"
 
G msgid "SQL Database Server"
G msgstr "SQL-databasserver"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mountain Time - Navajo"
N msgstr "Bergstid - Navajo"
 
G msgid "Web Server"
G msgstr "Webbserver"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mountain Time - S Baja, Nayarit, Sinaloa"
N msgstr "Bergstid - S Baja, Nayarit, Sinaloa"
 
G msgid "Router / Firewall"
G msgstr "Router/brandvägg"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mountain Time - south Idaho & east Oregon"
N msgstr "Bergstid - södra Idaho och östra Oregon"
 
G msgid "DNS Name Server"
G msgstr "DNS-namnserver"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Mountain Time - west Northwest Territories"
N msgstr "Bergstid - västra Nordvästterritorierna"
 
G msgid "Network Managed Workstation"
G msgstr "Nätverksadministrerad arbetsstation"
 #. generated from zone.tab
N msgid "NE Brazil (MA, PI, CE, RN, PR)"
N msgstr "NÖ Brasilien (MA, PI, CE, RN, PR)"
 
G msgid "Authoring and Publishing"
G msgstr "Författande och publicering"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Newfoundland Island"
N msgstr "Newfoundlandsön"
 
G msgid "Emacs"
G msgstr "Emacs"
 #. generated from zone.tab
N msgid "New South Wales - most locations"
N msgstr "New South Wales - större delen"
 
G msgid "Utilities"
G msgstr "Verktyg"
 #. generated from zone.tab
N msgid "New South Wales - Yancowinna"
N msgstr "New South Wales - Yancowinna"
 
G msgid "Legacy Application Support"
G msgstr "Stöd för äldre program"
 #. generated from zone.tab
N msgid "northeast Mali"
N msgstr "nordöstra Mali"
 
G msgid "Software Development"
G msgstr "Programvaruutveckling"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Northern Ireland"
N msgstr "Nordirland"
 
G msgid "Kernel Development"
G msgstr "Kärnutveckling"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Northern Territory"
N msgstr "Nordterritoriet"
 
G msgid "Windows Compatibility / Interoperability"
G msgstr "Windowskompabilitet/interoperabilitet"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Pacific Time"
N msgstr "Stillahavstid"
 
G msgid "Games and Entertainment"
G msgstr "Spel och underhållning"
 #. generated from zone.tab
N msgid "Pacific Time - north Yukon"
N msgstr "Stillahavstid - norra Yukon"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Acre"
G msgstr "Acre"
N msgid "Pacific Time - south Yukon"
N msgstr "Stillahavstid - södra Yukon"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Alagoas, Sergipe"
G msgstr "Alagoas, Sergipe"
N msgid "Pacific Time - west British Columbia"
N msgstr "Stillahavstid - västra British Columbia"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Alaska Time"
G msgstr "Alaskatid"
N msgid "Palmer Station, Anvers Island"
N msgstr "Palmer-stationen, Anversön"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Alaska Time - Alaska panhandle"
G msgstr "Alaskatid - Alaska-utlöparen"
N msgid "peninsular Malaysia"
N msgstr "Malaysiska halvön"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Alaska Time - Alaska panhandle neck"
G msgstr "Alaskatid - Alaska-utlöparkroken"
N msgid "Pernambuco"
N msgstr "Pernambuco"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Alaska Time - west Alaska"
G msgstr "Alaskatid - västra Alaska"
N msgid "Phoenix Islands"
N msgstr "Phoenixöarna"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Aleutian Islands"
G msgstr "Aleuterna"
N msgid "Ponape (Pohnpei)"
N msgstr "Ponape (Pohnpei)"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Amapa, E Para"
G msgstr "Amapá, Ö Pará"
N msgid "Queensland - Holiday Islands"
N msgstr "Queensland - Helgöarna"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Amundsen-Scott Station, South Pole"
G msgstr "Amundsen-Scott-stationen, Sydpolen"
N msgid "Queensland - most locations"
N msgstr "Queensland - större delen"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Aqtobe (Aktobe)"
G msgstr "Aqtobe (Aktobe)"
N msgid "Qyzylorda (Kyzylorda, Kzyl-Orda)"
N msgstr "Qyzylorda (Kzyl-Orda)"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Atlantic islands"
G msgstr "Atlantöarna"
N msgid "Roraima"
N msgstr "Roraima"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Atlantic Time - E Labrador"
G msgstr "Atlanttid - Ö Labrador"
N msgid "Ruthenia"
N msgstr "Rutenien"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid ""
G "Atlantic Time - Nova Scotia (most places), NB, W Labrador, E Quebec & PEI"
G msgstr ""
G "Atlanttid - Nova Scotia (större delen), NB, V Labrador, Ö Quebec och PEI"
N msgid "Sabah & Sarawak"
N msgstr "Sabah och Sarawak"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Atlantic Time - Nova Scotia - places that did not observe DST 1966-1971"
G msgstr "Atlanttid - Nova Scotia - orter som inte hade sommartid 1966-1971"
N msgid "Scoresbysund / Ittoqqortoormiit"
N msgstr "Scoresbysund / Ittoqqortoormiit"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Atyrau (Atirau, Gur'yev), Mangghystau (Mankistau)"
G msgstr "Atyrau (Atirau, Gur'yev), Mangghystau (Mankistau)"
N msgid "Society Islands"
N msgstr "Societetsöarna"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Azores"
G msgstr "Azorerna"
N msgid "South Australia"
N msgstr "Södra Australien"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Bayan-Olgiy, Govi-Altai, Hovd, Uvs, Zavkhan"
G msgstr "Bayan-Olgiy, Govi-Altai, Hovd, Uvs, Zavkhan"
N msgid "southwest Mali"
N msgstr "sydvästra Mali"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Canary Islands"
G msgstr "Kanarieöarna"
N msgid "southwest Xinjiang Uyghur"
N msgstr "sydvästra Xinjiang Uyghur"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Casey Station, Bailey Peninsula"
G msgstr "Casey-stationen, Bailey-halvön"
N msgid "S & SE Brazil (BA, GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS)"
N msgstr "S och SÖ Brasilien (BA, GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS)"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Catamarca (CT)"
G msgstr "Catamarca (CT)"
N msgid "Svalbard"
N msgstr "Svalbard"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "central China - Gansu, Guizhou, Sichuan, Yunnan, etc."
G msgstr "centrala Kina - Gansu, Guizhou, Sichuan, Yunnan, m.m."
N msgid "Syowa Station, E Ongul I"
N msgstr "Syowa-stationen, Ö Ongul I"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "central Crimea"
G msgstr "mellersta Krim"
N msgid "Tasmania"
N msgstr "Tasmanien"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Standard Time - Saskatchewan - midwest"
G msgstr "Central standardtid - Saskatchewan - mellanvästern"
N msgid "Thule / Pituffik"
N msgstr "Thule / Pituffik"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Standard Time - Saskatchewan - most locations"
G msgstr "Central standardtid - Saskatchewan - större delen"
N msgid "Tibet & most of Xinjiang Uyghur"
N msgstr "Tibet och större delen av Xinjiang Uyghur"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Time"
G msgstr "Centraltid"
N msgid "Tocantins"
N msgstr "Tocantins"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Time - Campeche, Yucatan"
G msgstr "Centraltid - Campeche, Yucatan"
N msgid "Truk (Chuuk)"
N msgstr "Truk (Chuuk)"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Time - Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas"
G msgstr "Centraltid - Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas"
N msgid "Victoria"
N msgstr "Victoria"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Time - Manitoba & west Ontario"
G msgstr "Centraltid - Manitoba och västra Ontario"
N msgid "Vostok Station, S Magnetic Pole"
N msgstr "Vostok-stationen, magnetiska Sydpolen"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Time - Michigan - Wisconsin border"
G msgstr "Centraltid - gränsen mellan Michigan och Wisconsin"
N msgid "Wake Island"
N msgstr "Wakeön"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Time - most locations"
G msgstr "Centraltid - större delen"
N msgid "W Amazonas"
N msgstr "V Amazonas"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Time - North Dakota - Oliver County"
G msgstr "Centraltid - North Dakota - Oliver County"
N msgid "west & central Borneo"
N msgstr "västra och mellersta Borneo"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Time - Quintana Roo"
G msgstr "Centraltid - Quintana Roo"
N msgid "west Dem. Rep. of Congo"
N msgstr "västra Dem. Rep. Kongo"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Time - Rainy River & Fort Frances, Ontario"
G msgstr "Centraltid - Rainy River och Fort Frances, Ontario"
N msgid "Western Australia"
N msgstr "Västra Australien"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Central Time - west Nunavut"
G msgstr "Centraltid - västra Nunavut"
N msgid "West Kazakhstan"
N msgstr "Västra Kazakstan"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Ceuta & Melilla"
G msgstr "Ceuta och Melilla"
N msgid "west Uzbekistan"
N msgstr "västra Uzbekistan"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Chatham Islands"
G msgstr "Chatham-öarna"
N msgid "W Para, Rondonia"
N msgstr "V Pará, Rondônia"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Davis Station, Vestfold Hills"
G msgstr "Davis-stationen, Vestfold Hills"
N msgid "Yap"
N msgstr "Yap"
 
 #. generated from zone.tab
G msgid "Dornod, Sukhbaatar"
G msgstr "Dornod, Sukhbaatar"
N msgid "Zaporozh'ye, E Lugansk"
N msgstr "Zaporizjzja, Ö Lugansk"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Chinese(Simplified)"
N msgstr "Kinesiska (förenklad)"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Chinese(Traditional)"
N msgstr "Kinesiska (traditionell)"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Czech"
N msgstr "Tjeckiska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Danish"
N msgstr "Danska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "English"
N msgstr "Engelska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "French"
N msgstr "Franska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "German"
N msgstr "Tyska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Icelandic"
N msgstr "Isländska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Italian"
N msgstr "Italienska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Japanese"
N msgstr "Japanska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Korean"
N msgstr "Koreanska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Norwegian"
N msgstr "Norska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Portuguese"
N msgstr "Portugisiska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Romanian"
N msgstr "Rumänska"
N 
 #. generated from lang-table
N msgid "Russian"
N msgstr "Ryska"
 
G msgid "Dumont-d'Urville Base, Terre Adelie"
G msgstr "Dumont-d'Urville Base, Terre Adelie"
 #. generated from lang-table
N msgid "Slovenian"
N msgstr "Slovenska"
 
G msgid "E Amazonas"
G msgstr "Ö Amazonas"
 #. generated from lang-table
N msgid "Spanish"
N msgstr "Spanska"
 
G msgid "E Argentina (BA, DF, SC, TF)"
G msgstr "Ö Argentina (BA, DF, SC, TF)"
 #. generated from lang-table
N msgid "Swedish"
N msgstr "Svenska"
 
G msgid "east China - Beijing, Guangdong, Shanghai, etc."
G msgstr "östra Kina - Beijing, Guangdong, Shanghai, etc."
 #. generated from lang-table
N msgid "Ukrainian"
N msgstr "Ukrainska"
 
 
G msgid "French"
G msgstr "Franska"
 #~ msgid "Enable antialias"
 #~ msgstr "Använd antialiasing"
N 
 #~ msgid "World"
 #~ msgstr "Världen"
 
 
G msgid "Ukrainian"
G msgstr "Ukrainska"
 #~ msgid ""
 #~ "Chinese(Traditional)  zh_TW.Big5   None  None      zh_TW."
 #~ "Big5       us       Asia/Taipei"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kinesiska(traditionell) zh_TW.Big5   Ingen  Ingen      zh_TW."
 #~ "Big5       us       Asien/Taipei"
N 
 #~ msgid "Portuguese(Brasilian) pt"
 #~ msgstr "Brasiliansk portugisiska"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.