redhat-logviewer (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 20:19:55

HÀr Àr en ny översÀttning, redhat-logviewer. Ta hemskt gÀrna en titt.
Hela filen finns Àven pÄ
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-logviewer.sv.po.


Christian# Swedish messages for redhat-logviewer.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.19 2002/08/06 18:42:56 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-logviewer\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-06 20:41+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: UTF-8\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.1\n"

#: ../src/Preferences.py:175
msgid "Show alert icon for the following key words."
msgstr "Visa varningsikon för följande nyckelord."

#: ../src/LogViewerGui.py:115
msgid "XFree86 Log"
msgstr "XFree86-logg"

#: ../src/LogFileClass.py:103
msgid "File not found"
msgstr "Filen hittades inte"

#: ../src/LogViewerGui.py:282
msgid "This log file contains the boot messages."
msgstr "Denna loggfil innehÄller uppstartsmeddelandena."

#: ../src/LogViewerGui.py:223
msgid "/_Help/_About"
msgstr "/_HjÀlp/_Om"

#: ../src/LogFileFrame.py:318
msgid " displayed."
msgstr " visas."

# "var ... sekund" tror jag det Àr
#: ../src/Preferences.py:139
msgid "seconds."
msgstr "sekund."

#: ../src/Preferences.py:509
msgid "Please select an alert word from the list."
msgstr "VÀlj ett varningsord frÄn listan."

#: ../src/LogViewerGui.py:107
msgid "dmesg Log"
msgstr "dmesg-logg"

#: ../src/Preferences.py:210
msgid "Add"
msgstr "LĂ€gg till"

#: ../src/LogViewerGui.py:102
msgid "Mail Log"
msgstr "E-postlogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:287
msgid "This log file displays messages for the CIPE interface."
msgstr "Denna loggfil visar meddelanden för CIPE-grÀnssnittet."

#: ../src/Preferences.py:305
msgid "Log File Locations"
msgstr "Loggfilsplatser"

#: ../src/Preferences.py:137
msgid "Refresh log file every "
msgstr "Uppdatera loggfil var "

#: ../src/Preferences.py:105
msgid "Log File"
msgstr "Loggfil"

#: ../src/Preferences.py:92
msgid "Configure the path and filename for each log file displayed."
msgstr "Konfigurera sökvÀgen och filnamnet för varje loggfil som visas."

#: ../src/Preferences.py:126
msgid "Change Location"
msgstr "Ändra plats"

#: ../src/LogViewerGui.py:307
msgid "This log file contains messages for the mySQL Server."
msgstr "Denna loggfil innehÄller meddelanden för mySQL-servern."

#: ../src/LogViewerGui.py:114
msgid "FTP Log"
msgstr "FTP-logg"

#: ../src/Preferences.py:481
msgid "Enter a word to add to the list of alert words."
msgstr "Ange ett ord att lÀgga till i listan över varningsord."

#: ../src/LogViewerGui.py:332
msgid "This log file contains messages from the XFree86 server."
msgstr "Denna loggfil innehÄller meddelanden frÄn XFree86-servern."

#: ../src/LogViewerGui.py:202
msgid "System Logs"
msgstr "Systemloggar"

#: ../src/LogViewerGui.py:101
msgid "Security Log"
msgstr "SĂ€kerhetslogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:395
msgid "Help is not available."
msgstr "HjÀlp Àr inte tillgÀnglig."

#: ../src/LogFileFrame.py:318
msgid "Search results for "
msgstr "Sök i resultat efter "

#: ../src/LogViewerGui.py:217
msgid "/_File/_Refresh Now"
msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera nu"

#: ../src/LogViewerGui.py:322
msgid ""
"The file contains a list of actions performed by the Red Hat Update Agent."
msgstr ""
"Denna fil innehÄller en lista pÄ ÄtgÀrder som Red Hats uppdateringsagent har "
"utfört."

#: ../src/LogViewerGui.py:100
msgid "System Log"
msgstr "Systemlogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:220
msgid "/_Edit/_Preferences..."
msgstr "/_Redigera/_InstÀllningar..."

#: ../src/Preferences.py:293
msgid "Please select a log file from the list."
msgstr "VÀlj en loggfil frÄn listan."

#: ../src/LogFileFrame.py:208
msgid "Searching file..."
msgstr "Söker i fil..."

#: ../src/LogViewerGui.py:104
msgid "News Log"
msgstr "Diskussionsgruppslogg"

#: ../src/LogFileFrame.py:248
msgid "Please enter a search string."
msgstr "Ange en sökstrÀng."

#: ../src/LogViewerGui.py:216
msgid "/_File"
msgstr "/_Arkiv"

#: ../src/Preferences.py:365
msgid "Select Log File"
msgstr "VĂ€lj loggfil"

#: ../src/LogFileFrame.py:390
msgid "Contents reset."
msgstr "InnehÄll ÄterstÀllt."

#: ../src/Preferences.py:212
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: ../src/LogViewerGui.py:112
msgid "Content Accelerator Log"
msgstr "Content Accelerator-logg"

#: ../src/LogFileFrame.py:151
msgid "Reset"
msgstr "ÅterstĂ€ll"

#: ../src/Preferences.py:328
msgid "Browse..."
msgstr "BlÀddra..."

#: ../src/LogFileClass.py:141
msgid " file not found"
msgstr " filen hittades inte"

#: ../src/LogViewerGui.py:222
msgid "/_Help/_Contents"
msgstr "/_HjÀlp/_InnehÄll"

#: ../src/LogViewerGui.py:374
msgid ""
"Log Viewer @VERSION@\n"
" Copyright (c) 2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright (c) 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" A graphical interface for watching log files"
msgstr ""
"Loggvisare @VERSION@\n"
" Copyright © 2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright © 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" Ett grafiskt grÀnssnitt för visning av loggfiler"

#: ../src/LogViewerGui.py:110
msgid "MySQL Server Log"
msgstr "MySQL-serverlogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:425
msgid "Preferences updated."
msgstr "InstÀllningarna uppdaterade."

#: ../src/Preferences.py:156 ../src/Preferences.py:221
#: ../src/Preferences.py:510
msgid "Alerts"
msgstr "Varningar"

#: ../src/Preferences.py:80 ../src/Preferences.py:151
msgid "Log Files"
msgstr "Loggfiler"

#: ../src/LogViewerGui.py:297
msgid ""
"The Apache access log records the transfer of data from the server to the "
"client."
msgstr ""
"Apache-Ätkomstloggen registrerar överföringen av data frÄn servern till "
"klienten."

#: ../src/LogViewerGui.py:449
msgid "Refreshing log file..."
msgstr "Uppdaterar loggfil..."

#: ../src/Preferences.py:324
msgid "Location: "
msgstr "Plats: "

#: ../src/Preferences.py:64 ../src/Preferences.py:294
msgid "Preferences"
msgstr "InstÀllningar"

#: ../src/LogFileFrame.py:146
msgid "Filter"
msgstr "Filter"

#: ../src/LogViewerGui.py:292
msgid "This log file contains the dmesg."
msgstr "Denna loggfil innehÄller dmesg."

#: ../src/LogViewerGui.py:111
msgid "RPM Packages"
msgstr "RPM-paket"

#: ../src/Preferences.py:313
msgid "Please enter a new location for the "
msgstr "Ange en ny plats för "

#: ../src/LogViewerGui.py:218
msgid "/File/_Quit"
msgstr "/Arkiv/_Avsluta"

#: ../src/LogViewerGui.py:113
msgid "Update Agent Log"
msgstr "Logg för uppdateringsagent"

#: ../src/LogViewerGui.py:106
msgid "CIPE Log"
msgstr "CIPE-logg"

#: ../src/LogViewerGui.py:302
msgid ""
"The Apache error log records errors during server and client transactions."
msgstr ""
"Apache-felloggen registrerar fel under server- och klienttransaktioner."

#: ../src/LogViewerGui.py:257
msgid "This is the system log file."
msgstr "Detta Àr systemloggfilen."

#: ../src/LogViewerGui.py:108
msgid "Apache Access Log"
msgstr "Apache-Ă„tkomstlogg"

#: ../src/Preferences.py:108
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: ../src/LogViewerGui.py:221
msgid "/_Help"
msgstr "/_HjÀlp"

#: ../src/LogViewerGui.py:105
msgid "Boot Log"
msgstr "Uppstartslogg"

#: ../src/LogViewerGui.py:209
msgid "Examine system log files"
msgstr "Granska systemloggfiler"

#: ../src/LogViewerGui.py:219
msgid "/_Edit"
msgstr "/_Redigera"

#: ../src/LogFileClass.py:158
msgid "File not found while refreshing contents."
msgstr "Filen kunde inte hittas vid uppdatering av innehÄll."

#: ../src/Preferences.py:474
msgid "Add Alert Word"
msgstr "LĂ€gg till varningsord"

#: ../src/Preferences.py:134
msgid "Refresh Rate"
msgstr "Uppdateringsfrekvens"

#: ../src/LogViewerGui.py:109
msgid "Apache Error Log"
msgstr "Apache-fellogg"

#: ../src/LogFileFrame.py:321
msgid " not found."
msgstr " hittades inte."

#: ../src/LogViewerGui.py:277
msgid "This log file contains messages from the news server."
msgstr "Denna loggfil innehÄller meddelanden frÄn diskussionsgruppsservern."

#: ../src/LogViewerGui.py:317
msgid ""
"This file records messages for the Red Hat Content Accelerator Web Server."
msgstr ""
"Denna fil registrerar meddelanden frÄn Red Hat Content Accelerator-"
"webbservern."

#: ../src/LogViewerGui.py:267
msgid "This log file records the sendmail server transactions."
msgstr "Denna loggfil registreras servertransaktioner för sendmail."

#: ../src/LogFileFrame.py:141
msgid "Filter for: "
msgstr "Filtrera efter: "

#: ../src/LogViewerGui.py:103
msgid "Cron Log"
msgstr "Cron-logg"

#: ../src/LogViewerGui.py:312
msgid ""
"This log file contains a list of RPM packages installed on the system. This "
"list is updated daily by an automated cron task."
msgstr ""
"Denna loggfil innehÄller en lista med RPM-paket som Àr installerade pÄ detta "
"system. Denna lista uppdateras dagligen av en automatiserad cron-uppgift."

#: ../src/LogViewerGui.py:262
msgid "This log file contains security messages."
msgstr "Denna loggfil innehÄller sÀkerhetsmeddelanden."

#: ../src/LogViewerGui.py:375
msgid "About Log Viewer"
msgstr "Om loggvisare"

#: ../src/LogViewerGui.py:272
msgid "This log file records when cron tasks are executed."
msgstr "Denna loggfil registrerar nÀr cron-uppgifter körs."

#: ../src/LogViewerGui.py:327
msgid "This log file contains messages from the FTP Server."
msgstr "Denna loggfil innehÄller meddelanden frÄn FTP-servern."

#~ msgid "Search"
#~ msgstr "Sök"

#~ msgid "/_Help/_Manual"
#~ msgstr "/_HjÀlp/_Manual"

#~ msgid "TUX Web Server Log"
#~ msgstr "Logg för TUX-webbservern"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.