setuptool (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 20:20:22

Här är en ny översättning, setuptool. Ta hemskt gärna en titt. Hela
filen finns även på http://www.menthos.com/po/redhat/setuptool.sv.po.


Christian

# Swedish messages for setuptool.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.4 2002/07/25 09:29:14 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: setuptool\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-24 16:58-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-25 11:27+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: setuptool.desktop.in.h:1
msgid "Configuration tools which run in a terminal"
msgstr "Konfigurationsverktyg som kör i ett terminalfönster"

#: setuptool.desktop.in.h:2
msgid "Text mode tool menu"
msgstr "Meny för textlägesverktyg"

#: setup.c:40
msgid " Authentication configuration "
msgstr " Autentiseringskonfiguration "

#: setup.c:41
msgid " Firewall configuration "
msgstr " Brandväggskonfiguration "

#: setup.c:42
msgid " Keyboard configuration "
msgstr " Tangentbordskonfiguration "

#: setup.c:43
msgid " Mouse configuration "
msgstr " Muskonfiguration "

#: setup.c:44
msgid " Network configuration "
msgstr " Nätverkskonfiguration "

#: setup.c:45
msgid " Printer configuration "
msgstr " Skrivarkonfiguration "

#: setup.c:46
msgid " System services "
msgstr " Systemtjänster "

#: setup.c:47
msgid " Sound card configuration "
msgstr " Ljudkortskonfiguration "

#: setup.c:48
msgid " Timezone configuration "
msgstr " Tidszonskonfiguration "

#: setup.c:49
msgid " X configuration "
msgstr " X-konfiguration "

#: setup.c:59
msgid ""
"\n"
"ERROR - You must be root to run setup.\n"
msgstr ""
"\n"
"FEL - Du måste vara root för att kunna köra setup.\n"

#: setup.c:71
msgid ""
"    <Tab>/<Alt-Tab> between elements  |    Use <Enter> to edit a selection"
msgstr ""
"   <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | Använd <Retur> för att redigera ett val"

#: setup.c:74
#, c-format
msgid "Text Mode Setup Utility %-28s (c) 1999-2002 Red Hat, Inc."
msgstr "Textlägeskonfigurationsverktyg %-28s © 1999-2002 Red Hat, Inc."

#: setup.c:79
msgid "Run Tool"
msgstr "Kör verktyg"

#: setup.c:79
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: setup.c:84
msgid "Choose a Tool"
msgstr "Välj ett verktyg"

#~ msgid "for text-mode configuration tools"
#~ msgstr "för textbaserade konfigurationsverktyg"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.