Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-10 10:19:30

 > >  #: gconf/gconf-sources.c:368
 > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > >  msgid ""
 > >  "None of the resolved addresses are writable; saving configuration
 > >  "settings will not be possible"
 > >  msgstr ""
 > > G "Ingen av de uppslagna adresserna är skrivbara; sparande av "
 > > G "konfigurationsinställningar kommer inte att vara möjligt"
 > > N "Ingen av de uppslagna adresserna är skrivbara. Det kommer inte att
 > > N "gå att spara konfigurationsinställningarna"

 > Jag skulle kunna tänka mig en kombination: "... skrivbara; att spara
 > konfigurationsinställningarna ..."

Här har ni ett grammatiskt fel, "skrivbara" hör till "ingen", och det 
fungerar ju inte. Antingen "Ingen ... skrivbar", eller "Inga ... skrivbara".

Förresten, egentligen är kolon ett vettigare skiljetecken i detta fall:

"Inga av de uppslagna adresserna är skrivbara: att spara 
konfigurationsinställningarna kommer inte att vara möjligt"

Eller, ännu hellre, med vettig ordföljd:

"Inga av de uppslagna adresserna är skrivbara: det kommer inte att vara 
möjligt att spara konfigurationsinställningarna"

Kolon används när den andra satsen logiskt följer av den första. Tyvärr är 
kolon ett ännu mer missförstått skiljetecken än semikolon :)

Faktum är att Suns översättning har vissa poänger: det är mindre otympligt 
med "det kommer inte att gå" än "det kommer inte att vara möjligt".

Så jag föreslår nog ändå:

"Inga av de uppslagna adresserna är skrivbara: det kommer inte att gå att 
spara konfigurationsinställningarna"

Eller, om ni är allergiska mot ett fint kolon och absolut av någon missriktad 
iver vill ha semikolon :-)

"Inga av de uppslagna adresserna är skrivbara; det kommer därför inte att gå 
att spara konfigurationsinställningarna"

 > >  #: gconf/gconfd.c:669
 > >  #, c-format
 > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > >  msgid "Error releasing lockfile: %s"
 > > G msgstr "Fel vid släppande av låsfil: %s"
 > > N msgstr "Fel låsfil skulle frisläppas: %s"
 > 
 > Jaså, det var fel låsfil! :-)
 > 
 > Annars är "släppande" inte så hellyckat. Kanske "Fel när låsfil
 > släpptes" eller mer Sun-inspirerat "Fel när låsfil skulle släppas"?

Jag håller med, "släppande" är väldigt fult. Jag röstar på "Fel när låsfil 
skulle släppas". Fast frisläppas är rätt fint det med :)

 > >  #: gconf/gconftool.c:100
 > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > >  msgid ""
 > >  "Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc,
 > >  msgstr ""
 > > G "Sätter ett schema och synkroniserar. Används med --short-desc,
 > > N "Ställ in ett schema och synkronisera. Används med --short-desc,

 > synkroniserar -> synkronisera tycker jag är rätt.

Ja, men då kan det ju inte stå "sätter". Du kan inte blanda presens och 
infinitiv. Så det blir:

"Sätt ett schema och synkronisera."

Men jag tycker detta låter märkligt; hur sätter man ett schema?

Jag föreslår:

"Välj ett schema och synkronisera."

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.