Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-05 01:13:52

lör 2002-08-03 klockan 21.10 skrev Tommy Pettersson:
> > #: nlmconv.c:1113
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Usage: %s [-dhV] [-I bfdname] [-O bfdname] [-T header-file] [-l linker]\n"
> > "    [--input-target=bfdname] [--output-target=bfdname]\n"
> > "    [--header-file=file] [--linker=linker] [--debug]\n"
> > "    [--help] [--version]\n"
> > "    [in-file [out-file]]\n"
> > msgstr ""
> > "Användning: %s [-dhV] [-I bfd-namn] [-O bfd-namn] [-T huvudfil] [-l länkare]\n"
> > "    [--input-target=bfd-namn] [--output-target=bfd-namn]\n"
> > "    [--header-file=fil] [--linker=länkare] [--debug]\n"
> > "    [--help] [--version]\n"
> > "    [indatafil [utdatafil]]\n"
> > 
> > Jag har känslan av att man i engelska meddelandet flyttat
> > flaggorna så att de är indragna i höjd med %s. Du kanske vill
> > göra motsvarande sak i msgstr.
> 
> Jag är inte lika säker. Jag har för mig att jag hittade ett
> motbevis när jag ställde mig själv samma fråga vid första
> översättningstillfället, men jag minns inte helt säkert.
> Indenteringen fyller alla sina funktioner utom den estetiska
> som det är, så jag låter det vara.

Är du säker på detta? I alla program jag har stött på har liknande
indentering till i höjd med %s inte varit utan baktanke; en baktanke som
vi kopierat i översättningen. Jag tycker du ska överväga att dra in det
till %s även i denna översättning.


> > #: objcopy.c:365
> > msgid ""
> > " -I --input-target <bfdname>   Assume input file is in format <bfdname>\n"
> > " -O --output-target <bfdname>   Create an output file in format <bfdname>\n"
> > " -B --binary-architecture <arch> Set arch of output file, when input is binary\n"
> [...]
> > " -v --verbose          Lista alla förändrade objektfiler\n"
> > " -V --version          Visa programmets versionsinformation\n"
> > " -h --help            Visa denna hjälp\n"
> > 
> > Finns det en anledning till att beskrivningarna i msgstr är
> > indraget ett tecken i förhållande till msgid?
> 
> Jag tror att någon beskrivning blev ett tecken för lång för
> att få plats på 80 kolumner, men att det fanns plats att
> flytta dem allihop ett tecken åt vänster.

Eventuellt kan du ju behålla indragningen i originalet och istället
radbryta den som blev för lång.


> > #: readelf.c:1315
> > #, c-format
> > msgid "Processor Specific: %lx"
> > msgstr "processorspecifik: %lx"
> > 
> > Stort P?
> >
> >
> > #: readelf.c:1334
> > #, c-format
> > msgid "Operating System specific: %lx"
> > msgstr "operativsystemsspecifik: %lx"
> > 
> > Stort O?
> > 
> > 
> > #: readelf.c:1359
> > #, c-format
> > msgid "Processor Specific: (%x)"
> > msgstr "processorspecifik: (%x)"
> > 
> > Stort P?
> 
> Det är poster i en formaterad utmatning, och originalet hade
> kapitaliserat vissa nyckelord på amerikanskt vis. Jag tyckte
> det såg mer svenskt ut med bara gemener.

Hmm... jag förstår inte riktigt resonemanget bakom detta. Varför tycker
du att det ska vara gemener som begynnelsebokstäver?


> > #: readelf.c:4366
> > msgid "Auxiliary library"
> > msgstr "yttre bibliotek"
> > 
> > Stort Y?
> > 
> > 
> > #: readelf.c:4370
> > msgid "Filter library"
> > msgstr "filterbibliotek"
> > 
> > Stort F?
> > 
> > 
> > #: readelf.c:4374
> > msgid "Configuration file"
> > msgstr "konfigurationsfil"
> > 
> > Versal?
> > 
> > 
> > #: readelf.c:4378
> > msgid "Dependency audit library"
> > msgstr "beroendövervakningsbibliotek"
> > 
> > D:o
> > 
> > 
> > #: readelf.c:4382
> > msgid "Audit library"
> > msgstr "övervakningsbibliotek"
> > 
> > D:o
> > 
> > 
> > #: readelf.c:4402 readelf.c:4428 readelf.c:4454
> > msgid " None\n"
> > msgstr " inga\n"
> > 
> > D:o
> > 
> > 
> > #: readelf.c:4573
> > #, c-format
> > msgid "Shared library: [%s]"
> > msgstr "delat bibliotek: [%s]"
> > 
> > D:o
> > 
> > 
> > #: readelf.c:4580
> > #, c-format
> > msgid "Library soname: [%s]"
> > msgstr "biblioteks so-namn: [%s]"
> > 
> > D:o
> > 
> > 
> > #: readelf.c:4584
> > #, c-format
> > msgid "Library rpath: [%s]"
> > msgstr "bibliotekets rpath: [%s]"
> > 
> > D:o
> > 
> > 
> > #: readelf.c:4588
> > #, c-format
> > msgid "Library runpath: [%s]"
> > msgstr "bibliotekets runpath: [%s]"
> > 
> > D:o
> > 
> > 
> > #: readelf.c:4649
> > #, c-format
> > msgid "Not needed object: [%s]\n"
> > msgstr "onödigt objekt: [%s]\n"
> > 
> > D:o
> 
> Jag kanske tycker för mycket om gemener. Dessa är poster
> i en lista och det finns egentligen ingen anledning att ha
> stor bokstav i början på dem. Jag tycker det ser fult ut.

Jag är högst tveksam till den motiveringen... kan du beskriva lite
närmare hur dessa meddelanden används?


> > #: readelf.c:5896
> > #, c-format
> > msgid "set Address to 0x%lx\n"
> > msgstr "sätt Adress till 0x%lx\n"
> > 
> > Varför stort A?
> 
> Vet ej, det är så i originalet. Antagligen är 'Address'
> någon slags parameter, men det hade varit snyggare att skriva
> '<address>' eller något liknande.

Men i så fall borde ju "Address" inte alls översättas... Antingen
översätter du det till "adress" med litet a och betraktar det som en
adress vilken som helst, eller så betraktar du det som ett nyckelord. I
det senare fallet ska det inte översättas och kan ha stor
begynnelsebokstav för tydlighets skull, och kanske helst stå inom
citattecken.


> > #: readelf.c:6095
> > #, c-format
> > msgid " Advance PC by %d to %lx\n"
> > msgstr " Öka PC med %d till %lx\n"
> > 
> > s/PC/programräknare/ kanske?
> > 
> > 
> > #: readelf.c:6138
> > #, c-format
> > msgid " Advance PC by constant %d to 0x%lx\n"
> > msgstr " Öka PC med konstant %d till 0x%lx\n"
> > 
> > #: readelf.c:6146
> > #, c-format
> > msgid " Advance PC by fixed size amount %d to 0x%lx\n"
> > msgstr " Öka PC med fastlängdsantal %d till 0x%lx\n"
> > 
> > D:o
> 
> Jag tycker bättre om PC.

Jag kan nog hålla med om att "programräknare" kan vara bra, även om det
bryter lite mot originalets stil. Men det är definitivt tydligare. "PC"
är ju inte en lika uppenbar förkortning på svenska.


> > #: readelf.c:9465
> > #, c-format
> > msgid "%s: Failed to read file header\n"
> > msgstr "%s: Misslyckades läsa filhuvud\n"
> > 
> > Jag brukar vilja ha det till att "misslyckades med att läsa..."
> 
> Jag tycker ofta det blir för babbligt.

Jag tycker som Göran. Man misslyckas oftast MED något. Dessutom är
svenska grundformen "att läsa", precis som den är "to read" på engelska.
Du kan inte bara stryka "att".


> > #: resbin.c:1052
> > #, c-format
> > msgid "unexpected fixed version info version %lu"
> > msgstr "oväntad version %lu av fast versionsinformation"
> > 
> > #: resbin.c:1081
> > msgid "version var info"
> > msgstr "variabel versionsinfo"
> > 
> > Jag brukar föredra att "info" skrivs ut till "information" på svenska. Smaksak. Gäller fler ställen.
> 
> Jag tycker om korta meddelanden.

Å andra sidan är du inkonsekvent med dig själv (jämför med det tidigare
meddelandet).
Dessutom upplever jag att "info" är betydligt vanligare i engelskan än i
svenskan, så jag tycker att det är motiverat att använda "information"
som översättning av "info".


> > #: strings.c:648
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Usage: %s [-afov] [-n min-len] [-min-len] [-t {o,x,d}] [-e {s,b,l,B,L}]\n"
> > "    [-] [--all] [--print-file-name] [--bytes=min-len] [--radix={o,x,d}]\n"
> > "    [--target=bfdname] [--encoding {s,b,l,B,L}] [--help] [--version] file...\n"
> > msgstr ""
> > "Användning: %s [-afov] [-n min-len] [-min-len] [-t {o,x,d}] [-e {s,b,l,B,L}]\n"
> > "      [-] [--all] [--print-file-name] [--bytes=min-län] [--radix={o,x,d}]\n"
> > "      [--target=bfdnamn] [--encoding {s,b,l,B,L}] [--help] [--version] fil...\n"
> > 
> > "min-längd" tycker jag du kan skriva. Det ser ut som om det
> > får plats, och det gör det ganska mycket tydligare vad det
> > handlar om tycker jag.
> > Det första "[-n min-len]" ska nog vara "[-n min-längd]" på samma sätt.
> 
> Ändrar.

Ser man på, här har du minsann ändrat indenteringen så att den är i höjd
med %s. :-)


> > #: version.c:36
> > msgid ""
> > "This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n"
> > "the GNU General Public License. This program has absolutely no warranty.\n"
> > msgstr ""
> > "Detta program är fri programvara; du kan sprida det vidare under villkoren\n"
> > "i GNU General Public License. Detta program har inga som helst garantier.\n"
> > 
> > Jag brukar ta bort dubbla blnksteg och ersätta dem med enkelt.
> > Smaksak. Gäller fler ställen.
> 
> Jag skriver dubbla blanksteg mellan meningar av totalohejdbar
> vana. Men det är för att textredigeraren ska hitta början
> och slut på meningar, inte för att jag tycker det är snyggt.

Urk, vad är det för trasig textredigerare?


> Jag tror aldrig jag skulle lyckas får bort alla om jag inte
> använder ett filter som gör det automatiskt.

Hmm... ok.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.