libgnome (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-25 13:29:56

HÀr Àr Suns Àndringar av libgnome. Kom hemskt gÀrna med kommentarer.


Christian # Swedish messages for libgnome.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.1 2002/07/24 14:20:39 donlond Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libgnome\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-10 13:26+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-06-05 00:56+0200\n"
G "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
G "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-07-24 11:15+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-07-24 11:17+0100\n"
N "Last-Translator: Sun G11n <gnome_int_l10n@ireland.sun.com>\n"
N "Language-Team: Sun G11n <gnome_int_l10n@ireland.sun.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: libgnome/gnome-exec.c:438
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
 msgstr ""
G "Kan inte hitta en terminal, anvÀnder xterm, Àven om det kanske inte fungerar"
N "Det gÄr inte att hitta en terminal, xterm anvÀnds, Àven om det kanske inte fungerar"
N 
 
 
 #: libgnome/gnome-help.c:167
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain"
G msgstr "Kan inte hitta domÀnen GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP"
N msgstr "Det gÄr inte att hitta domÀnen GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP"
N 
 
 #: libgnome/gnome-help.c:180
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain."
G msgstr "Kan inte hitta domÀnen GNOME_FILE_DOMAIN_HELP."
N msgstr "Det gÄr inte att hitta domÀnen GNOME_FILE_DOMAIN_HELP."
N 
 
 #: libgnome/gnome-help.c:193 libgnome/gnome-help.c:208
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Unable to show help as %s is not a directory. Please check your "
 "installation."
 msgstr ""
G "Kan inte visa hjÀlp eftersom filen %s inte Àr en katalog. Kontrollera din "
N "Det gÄr inte att visa hjÀlp eftersom filen %s inte Àr en katalog. Kontrollera din "
 "installation."
 
 
 #: libgnome/gnome-help.c:217 libgnome/gnome-help.c:233
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Unable to find the help files in either %s or %s. Please check your "
 "installation"
 msgstr ""
G "Kan inte hitta hjÀlpfilerna i varken %s eller %s. Kontrollera din "
N "Det gÄr inte att hitta hjÀlpfilerna i varken %s eller %s. Kontrollera din "
 "installation"
 
 
 #: libgnome/gnome-help.c:312
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Unable to find doc_id %s in the help path"
G msgstr "Kan inte hitta doc_id %s i hjÀlpsökvÀgen"
N msgstr "Det gÄr inte att hitta doc_id %s i hjÀlpsökvÀgen"
N 
 
 
 #: libgnome/gnome-i18n.c:85
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Too many alias levels for a locale, may indicate a loop"
G msgstr "För mÄnga aliasnivÄer för en lokal, kan innebÀra en slinga"
N msgstr "För mÄnga aliasnivÄer för ett sprÄkomrÄde, kan innebÀra en slinga"
N 
 
 
 #: libgnome/gnome-init.c:281 libgnome/gnome-init.c:295
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
 msgstr ""
G "Kunde inte skapa anvÀndarspecifik gnome-konfigurationskatalog \"%s\": %s\n"
N "Det gick inte att skapa anvÀndarspecifik gnome-konfigurationskatalog \"%s\": %s\n"
N 
 
 #: libgnome/gnome-init.c:304
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%"
 "s': %s\n"
 msgstr ""
G "Kunde inte Àndra rÀttigheterna till 0700 pÄ den anvÀndarspecifika gnome-"
N "Det gick inte att Àndra rÀttigheterna till 0700 pÄ den anvÀndarspecifika gnome-"
 "konfigurationskatalogen \"%s\": %s\n"
 
 
 #: libgnome/gnome-init.c:311
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not create gnome accelerators directory `%s': %s\n"
G msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\" för kortkommandon i gnome: %s\n"
N msgstr "Det gick inte att skapa katalogen \"%s\" för kortkommandon i gnome: %s\n"
N 
 
 #: libgnome/gnome-init.c:367
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Disable sound server usage"
G msgstr "Deaktivera anvÀndning av ljudserver"
N msgstr "Inaktivera anvÀndning av ljudserver"
N 
 
 
 #: libgnome/gnome-program.c:435
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "The flags to use for popt"
G msgstr "Flaggorna att anvÀnda för popt"
N msgstr "Flaggorna som ska anvÀndas för popt"
N 
 
 
 #: libgnome/gnome-program.c:463
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Path in which to look for installed files"
G msgstr "SökvÀg i vilken installerade filer ska letas efter"
N msgstr "SökvÀg för sökning efter installerade filer"
N 

# Swedish messages for libgnome.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.29 2002/06/10 11:28:36 andersca Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgnome\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-10 13:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-05 00:56+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:1
msgid "Error Messages"
msgstr "Felmeddelanden"

#: gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:2
msgid "GNOME system events"
msgstr "GNOME-systemhÀndelser"

#: gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:3
msgid "Informational Messages"
msgstr "Informativa meddelanden"

#: gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:4
msgid "Login"
msgstr "Inloggning"

#: gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:5
msgid "Logout"
msgstr "Utloggning"

#: gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:6
msgid "Miscellaneous Messages"
msgstr "Diverse meddelanden"

#: gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:7
msgid "Question Dialogs"
msgstr "FrÄgedialoger"

#: gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:8
msgid "Warning Messages"
msgstr "Varningsmeddelanden"

#: gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:1
msgid "Action button click"
msgstr "Klick pÄ ÄtgÀrdsknapp"

#: gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:2
msgid "Check box toggled"
msgstr "VĂ€xling av kryssruta"

#: gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:3
msgid "Menu item activation"
msgstr "Aktivering av menyobjekt"

#: gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:4
msgid "User interface events"
msgstr "HÀndelser i anvÀndargrÀnssnitt"

#: libgnome/gnome-exec.c:438
msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
msgstr ""
"Kan inte hitta en terminal, anvÀnder xterm, Àven om det kanske inte fungerar"

#: libgnome/gnome-gconf.c:174
msgid "GNOME GConf Support"
msgstr "Stöd för GConf i GNOME"

#: libgnome/gnome-help.c:167
msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain"
msgstr "Kan inte hitta domÀnen GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP"

#: libgnome/gnome-help.c:180
msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain."
msgstr "Kan inte hitta domÀnen GNOME_FILE_DOMAIN_HELP."

#: libgnome/gnome-help.c:193 libgnome/gnome-help.c:208
#, c-format
msgid ""
"Unable to show help as %s is not a directory. Please check your "
"installation."
msgstr ""
"Kan inte visa hjÀlp eftersom filen %s inte Àr en katalog. Kontrollera din "
"installation."

#: libgnome/gnome-help.c:217 libgnome/gnome-help.c:233
#, c-format
msgid ""
"Unable to find the help files in either %s or %s. Please check your "
"installation"
msgstr ""
"Kan inte hitta hjÀlpfilerna i varken %s eller %s. Kontrollera din "
"installation"

#: libgnome/gnome-help.c:312
#, c-format
msgid "Unable to find doc_id %s in the help path"
msgstr "Kan inte hitta doc_id %s i hjÀlpsökvÀgen"

#: libgnome/gnome-help.c:333
#, c-format
msgid "Help document %s/%s not found"
msgstr "HjÀlpdokumentet %s/%s kunde inte hittas"

#: libgnome/gnome-i18n.c:85
msgid "Too many alias levels for a locale, may indicate a loop"
msgstr "För mÄnga aliasnivÄer för en lokal, kan innebÀra en slinga"

#. FIXME: get this from bonobo
#: libgnome/gnome-init.c:88
msgid "Bonobo Support"
msgstr "Bonobo-stöd"

#: libgnome/gnome-init.c:142
msgid "Bonobo activation Support"
msgstr "Bonobo-activation-stöd"

#: libgnome/gnome-init.c:281 libgnome/gnome-init.c:295
#, c-format
msgid "Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
msgstr ""
"Kunde inte skapa anvÀndarspecifik gnome-konfigurationskatalog \"%s\": %s\n"

#: libgnome/gnome-init.c:304
#, c-format
msgid ""
"Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%"
"s': %s\n"
msgstr ""
"Kunde inte Àndra rÀttigheterna till 0700 pÄ den anvÀndarspecifika gnome-"
"konfigurationskatalogen \"%s\": %s\n"

#: libgnome/gnome-init.c:311
#, c-format
msgid "Could not create gnome accelerators directory `%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\" för kortkommandon i gnome: %s\n"

#: libgnome/gnome-init.c:367
msgid "Disable sound server usage"
msgstr "Deaktivera anvÀndning av ljudserver"

#: libgnome/gnome-init.c:370
msgid "Enable sound server usage"
msgstr "Aktivera anvÀndning av ljudserver"

#: libgnome/gnome-init.c:373
msgid "Host:port on which the sound server to use is running"
msgstr "VÀrd:port pÄ vilken ljudservern som ska anvÀndas kör"

#: libgnome/gnome-init.c:375
msgid "HOSTNAME:PORT"
msgstr "VÄRDNAMN:PORT"

#: libgnome/gnome-init.c:393
msgid "GNOME Virtual Filesystem"
msgstr "Virtuellt GNOME-filsystem"

#: libgnome/gnome-init.c:414
msgid "GNOME Library"
msgstr "GNOME-bibliotek"

#: libgnome/gnome-program.c:426
msgid "Popt Table"
msgstr "Popt-tabell"

#: libgnome/gnome-program.c:427
msgid "The table of options for popt"
msgstr "Tabellen med flaggor för popt"

#: libgnome/gnome-program.c:434
msgid "Popt Flags"
msgstr "Popt-flaggor"

#: libgnome/gnome-program.c:435
msgid "The flags to use for popt"
msgstr "Flaggorna att anvÀnda för popt"

#: libgnome/gnome-program.c:443
msgid "Popt Context"
msgstr "Popt-sammanhang"

#: libgnome/gnome-program.c:444
msgid "The popt context pointer that GnomeProgram is using"
msgstr "Popt-sammanhangspekaren som GnomeProgram anvÀnder"

#: libgnome/gnome-program.c:452
msgid "Human readable name"
msgstr "AnvÀndarvÀnligt namn"

#: libgnome/gnome-program.c:453
msgid "Human readable name of this application"
msgstr "AnvÀndarvÀnligt namn pÄ detta program"

#: libgnome/gnome-program.c:462
msgid "GNOME path"
msgstr "GNOME-sökvÀg"

#: libgnome/gnome-program.c:463
msgid "Path in which to look for installed files"
msgstr "SökvÀg i vilken installerade filer ska letas efter"

#: libgnome/gnome-program.c:472
msgid "App ID"
msgstr "Program-ID"

#: libgnome/gnome-program.c:473
msgid "ID string to use for this application"
msgstr "ID-strÀng att anvÀnda för detta program"

#: libgnome/gnome-program.c:480
msgid "App version"
msgstr "Programversion"

#: libgnome/gnome-program.c:481
msgid "Version of this application"
msgstr "Version av detta program"

#: libgnome/gnome-program.c:488
msgid "GNOME Prefix"
msgstr "GNOME-prefix"

#: libgnome/gnome-program.c:489
msgid "Prefix where GNOME was installed"
msgstr "Prefix dÀr GNOME installerats"

#: libgnome/gnome-program.c:498
msgid "GNOME Libdir"
msgstr "GNOME-bibliotekskatalog"

#: libgnome/gnome-program.c:499
msgid "Library prefix where GNOME was installed"
msgstr "Biblioteksprefix dÀr GNOME installerats"

#: libgnome/gnome-program.c:508
msgid "GNOME Datadir"
msgstr "GNOME-datakatalog"

#: libgnome/gnome-program.c:509
msgid "Data prefix where GNOME was installed"
msgstr "Dataprefix dÀr GNOME installerats"

#: libgnome/gnome-program.c:518
msgid "GNOME Sysconfdir"
msgstr "GNOME-systemkonfigurationskatalog"

#: libgnome/gnome-program.c:519
msgid "Configuration prefix where GNOME was installed"
msgstr "Konfigurationsprefix dÀr GNOME installerats"

#: libgnome/gnome-program.c:529
msgid "GNOME App Prefix"
msgstr "GNOME-programprefix"

#: libgnome/gnome-program.c:530
msgid "Prefix where this application was installed"
msgstr "Prefix dÀr detta program installerats"

#: libgnome/gnome-program.c:538
msgid "GNOME App Libdir"
msgstr "GNOME-programbibliotekskatalog"

#: libgnome/gnome-program.c:539
msgid "Library prefix where this application was installed"
msgstr "Biblioteksprefix dÀr detta program installerats"

#: libgnome/gnome-program.c:548
msgid "GNOME App Datadir"
msgstr "GNOME-programdatakatalog"

#: libgnome/gnome-program.c:549
msgid "Data prefix where this application was installed"
msgstr "Dataprefix dÀr detta program installerats"

#: libgnome/gnome-program.c:558
msgid "GNOME App Sysconfdir"
msgstr "GNOME-programkonfigurationskatalog"

#: libgnome/gnome-program.c:559
msgid "Configuration prefix where this application was installed"
msgstr "Konfigurationsprefix dÀr detta program installerats"

#: libgnome/gnome-program.c:568
msgid "Create Directories"
msgstr "Skapa kataloger"

#: libgnome/gnome-program.c:569
msgid "Create standard GNOME directories on startup"
msgstr "Skapa GNOME-standardkataloger vid uppstart"

#: libgnome/gnome-program.c:578
msgid "Enable Sound"
msgstr "AnvÀnd ljud"

#: libgnome/gnome-program.c:579
msgid "Enable sound on startup"
msgstr "AnvÀnd ljud vid uppstart"

#: libgnome/gnome-program.c:588
msgid "Espeaker"
msgstr "Espeaker"

#: libgnome/gnome-program.c:589
msgid "How to connect to esd"
msgstr "Hur anslutning till esd ska ske"

#: libgnome/gnome-program.c:1352
msgid "Help options"
msgstr "HjÀlpflaggor"

#: libgnome/gnome-program.c:1357
msgid "Application options"
msgstr "Programflaggor"

#: libgnome/gnome-program.c:1373
msgid "Dynamic modules to load"
msgstr "Dynamiska moduler att lÀsa in"

#: libgnome/gnome-program.c:1374
msgid "MODULE1,MODULE2,..."
msgstr "MODUL1,MODUL2,..."

#: monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:1
msgid "Extra Moniker factory"
msgstr "Extra moniker-fabrik"

#: monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:2
msgid "GConf moniker"
msgstr "GConf-moniker"

#: monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:3
msgid "config indirect moniker"
msgstr "konfigurera indirekt moniker"

#: monikers/bonobo-config-bag.c:230
msgid "Unknown type"
msgstr "OkÀnd typ"

#: monikers/bonobo-moniker-conf-indirect.c:44
#, c-format
msgid "Key %s not found in configuration"
msgstr "Nyckeln %s hittades inte i konfigurationen"

#~ msgid "Beep when a modifier is pressed"
#~ msgstr "Pip dÄ en modifierare trycks ned"

#~ msgid "Disable if two keys are pressed at the same time."
#~ msgstr "Inaktivera om tvÄ tangenter trycks ned samtidigt."

#~ msgid ""
#~ "Do not accept a key as being pressed unless held for @delay milliseconds"
#~ msgstr ""
#~ "Acceptera inte en tangent som trycks ned om den inte hÄlls nedtryckt i "
#~ "@delay millisekunder"

#~ msgid "How many milliseconds it takes to go from 0 to maximum speed"
#~ msgstr "Hur mÄnga millisekunder det tar att gÄ frÄn 0 till maxhastighet"

#~ msgid ""
#~ "How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate"
#~ msgstr ""
#~ "Hur mÄnga millisekunder att vÀnta innan musflyttstangenter börjar fungera"

#~ msgid "How many pixels per second to move at the maximum speed"
#~ msgstr "Hur mÄnga bildpunkter per sekund att flytta vid maxhastighet"

#~ msgid "Ignore multiple presses of the _same_ key within @delay milliseconds"
#~ msgstr ""
#~ "Ignorera flera tryckningar pÄ _samma_ tangent inom @delay millisekunder"

#~ msgid "how long to accelerate in milliseconds"
#~ msgstr "hur lÄngt att accelerera i millisekunder"

#~ msgid "initial delay in milliseconds"
#~ msgstr "initiell fördröjning i millisekunder"

#~ msgid "minimum interval in milliseconds"
#~ msgstr "minsta intervall i millisekunder"

#~ msgid "pixels per seconds"
#~ msgstr "bildpunkter per sekund"

#~ msgid "Browser needs terminal"
#~ msgstr "WebblÀsaren behöver terminal"

#~ msgid "Browser understands remote"
#~ msgstr "WebblÀsaren förstÄr fjÀrr"

#~ msgid "Default browser"
#~ msgstr "StandardwebblÀsare"

#~ msgid "Default browser for all URLs"
#~ msgstr "StandardwebblÀsare för alla URL:er"

#~ msgid "Whether the default browser needs a terminal to run"
#~ msgstr "Huruvida standardwebblÀsaren behöver en terminal för att köra"

#~ msgid "Whether the default browser understands netscape remote"
#~ msgstr "Huruvida standardwebblÀsaren förstÄr netscape-fjÀrr"

#~ msgid "Default help viewer"
#~ msgstr "StandardhjÀlpvisare"

#~ msgid "Help viewer needs terminal"
#~ msgstr "HjÀlpvisaren behöver terminal"

#~ msgid "Whether the default help viewer accepts URLs"
#~ msgstr "Huruvida standardhjÀlpvisaren accepterar URL:er"

#~ msgid "Whether the default help viewer needs a terminal to run"
#~ msgstr "Huruvida standardhjÀlpvisaren behöver en terminal för att köra"

#~ msgid ""
#~ "Argument used to execute programs in the terminal defined by the 'exec' "
#~ "key."
#~ msgstr ""
#~ "Argument som anvÀnds för att köra program i terminalen som anges av \"exec"
#~ "\"-nyckeln."

#~ msgid "Exec Arguments"
#~ msgstr "Exec-argument"

#~ msgid "Terminal application"
#~ msgstr "Terminalprogram"

#~ msgid "Terminal program to use when starting applications that require one"
#~ msgstr "Terminalprogram att anvÀnda vid start av program som krÀver ett"

#~ msgid "A list with names of the first window manager workspaces."
#~ msgstr "En lista med namn pÄ de första fönsterhanterararbetsytorna."

#~ msgid "Fallback window manager"
#~ msgstr "Alternativ fönsterhanterare"

#~ msgid "Fallback window manager if user window manager can't be found"
#~ msgstr ""
#~ "Alternativ fönsterhanterare om anvÀndarfönsterhanteraren inte kan hittas"

#~ msgid "Names of the workspaces"
#~ msgstr "Namn pÄ arbetsytorna"

#~ msgid "The number of workspaces"
#~ msgstr "Antalet arbetsytor"

#~ msgid "The number of workspaces the window manager should use"
#~ msgstr "Antalet arbetsytor som fönsterhanteraren ska anvÀnda"

#~ msgid "User window manager"
#~ msgstr "AnvÀndarfönsterhanterare"

#~ msgid "Window manager to try first"
#~ msgstr "Fönsterhanterare att prova först"

#~ msgid "Color Shading Type"
#~ msgstr "FĂ€rgskuggningstyp"

#~ msgid ""
#~ "Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible "
#~ "values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched"
#~ "\"."
#~ msgstr ""
#~ "Avgör hur bilden som Àr angiven i wallpaper_filename renderas. Möjliga "
#~ "vÀrden Àr \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched"
#~ "\"."

#~ msgid "Draw Desktop Background"
#~ msgstr "Rita skrivbordsbakgrund"

#~ msgid "File to use for the background image"
#~ msgstr "Fil att anvÀnda som bakgrundsbild"

#~ msgid "Have GNOME draw the desktop background"
#~ msgstr "LĂ„t GNOME rita skrivbordsbakgrunden"

#~ msgid ""
#~ "How to shade the background color. Possible values are \"horizontal-"
#~ "gradient\", \"vertical-gradient\", and \"solid\""
#~ msgstr ""
#~ "hur bakgrundsfÀrgen ska skuggas. Möjliga vÀrden Àr \"horizontal-gradient"
#~ "\", \"vertical-gradient\" och \"solid\""

#~ msgid "Picture Opacity"
#~ msgstr "Bildopacitet"

#~ msgid "Picture Options"
#~ msgstr "Bildalternativ"

#~ msgid "Accessibility"
#~ msgstr "Åtkomlighet"

#~ msgid "Enable ESD"
#~ msgstr "Aktivera ESD"

#~ msgid ""
#~ "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain. This implies that "
#~ "gnome-libs was compiled incorrectly."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte hitta domÀnen GNOME_FILE_DOMAIN_HELP. Detta innebÀr att gnome-"
#~ "libs kompilerades fel."

#~ msgid "Help document %s for %s not found"
#~ msgstr "HjÀlpdokumentet %s för %s kunde inte hittas"

#~ msgid "Test option."
#~ msgstr "Testalternativ."

#~ msgid "The Application Name"
#~ msgstr "Programnamnet"

#~ msgid "Cannot parse: %s"
#~ msgstr "Kan inte tolka: %s"

#~ msgid "Error parsing '%s' (empty result)"
#~ msgstr "Fel vid tolkning av \"%s\" (tomt resultat)"

#~ msgid "Mozilla not found as '%s'"
#~ msgstr "Mozilla hittades inte som \"%s\""

#~ msgid "Cannot parse handler template: %s"
#~ msgstr "Kan inte tolka handtagsmall: %s"

#~ msgid "Cannot execute command '%s'!"
#~ msgstr "Kan inte köra kommandot \"%s\"!"

#~ msgid "Command '%s' did not return an ID!"
#~ msgstr "Kommandot \"%s\" returnerade inte ett ID!"

#~ msgid "Attempting to launch a non-application"
#~ msgstr "Försöker starta nÄgot som inte Àr ett program"

#~ msgid "Trying to execute an item with no 'Exec'"
#~ msgstr "Försöker köra ett objekt utan nÄgot \"Exec\""

#~ msgid "No exec field for this drop"
#~ msgstr "Detta slÀpp har inget exec-fÀlt"

#~ msgid "Nothing to replace with a file in the exec string"
#~ msgstr "Inget att ersÀtta med en fil i exec-strÀngen"

#~ msgid "There was no argument to replace with dropped files"
#~ msgstr "Det fanns inget argument som kunde ersÀttas med slÀppta filer"

#~ msgid "Specify X display to use."
#~ msgstr "Ange den X-display som skall anvÀndas."

#~ msgid "Put the X connection in synchronous mode."
#~ msgstr "StÀll X-anslutningen i synkront lÀge."

#~ msgid "Specify the X window ID of Netscape."
#~ msgstr "Ange X-fönster-ID:t hos Netscape."

#~ msgid "Don't raise the Netscape window."
#~ msgstr "Höj inte Netscape-fönstret."

#~ msgid "Show the given URL in a new window."
#~ msgstr "Visa den givna URL:en i ett nytt fönster."

#~ msgid "Close the specified window."
#~ msgstr "StÀng det angivna fönstret."

#~ msgid "Print the X window ID of the utilized window."
#~ msgstr "Visa X-fönster-ID:t hos det anvÀnda fönstret."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.