Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Jan Djärv (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-08-02 22:27:45

Oj, SAOL menade jag, inte SAOB.

	Jan D.

fredagen den 2 augusti 2002 kl 21.20 skrev Jan Djärv:

>
> fredagen den 2 augusti 2002 kl 14.57 skrev Tomas Gradin:
>
>>
>>>> Jag har då ingen kroppsdel som heter bakände, tänker du möjligen på 
>>>> ända?
>>>
>>> Ja, för "bakända" är det enda som finns i min ordbok, inte "bakände".
>>
>> Jag kan inte hitta vare sig bakända eller bakände i SAOB, vilken ordbok
>> använder du?
>>
>> Framände finns däremot belagt sedan tidigt 1700-tal.
>>
>> Eftersom frontend rimligen motsvaras av framände tycker jag att backend
>> mycket väl kan översättas med det således nya (!) ordet bakände.
>>
>> Dator står inte heller i SAOB!
>
> Du måste ha en gammal SAOB.  Utgåva 1998 har dator, datorfel, datorgrafik 
> och 28 andra ord som börjar med dator.
>
> Dessutom:
>   bakända el. bakände s.
>   framända el. framände s.
>
> 	Jan D.
>
>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.