Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Jan Djärv (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-08-02 21:20:11

fredagen den 2 augusti 2002 kl 14.57 skrev Tomas Gradin:

>
>>> Jag har då ingen kroppsdel som heter bakände, tänker du möjligen på ända?
>>
>> Ja, för "bakända" är det enda som finns i min ordbok, inte "bakände".
>
> Jag kan inte hitta vare sig bakända eller bakände i SAOB, vilken ordbok
> använder du?
>
> Framände finns däremot belagt sedan tidigt 1700-tal.
>
> Eftersom frontend rimligen motsvaras av framände tycker jag att backend
> mycket väl kan översättas med det således nya (!) ordet bakände.
>
> Dator står inte heller i SAOB!

Du måste ha en gammal SAOB.  Utgåva 1998 har dator, datorfel, datorgrafik 
och 28 andra ord som börjar med dator.

Dessutom:
   bakända el. bakände s.
   framända el. framände s.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.