Re: gtk+ (Suns ändringar)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-30 21:09:45

Christian Rose writes:
> > Suns översättare verkar ha velat göra sina meddelanden lite
> > formellare. "Det gick inte" istället för "Misslyckades", "underordnat
> > element" istället för "barn" och dylikt. Vad är anledningen till
> > detta? Har du kontakt och hört något bakgrundsresonemang?
> 
> Nix. Åtminstone en person från Bowneglobal (som gör Suns svenska
> översättningar) är också med på denna lista,

Jaså, då så! Varför deltar ni inte i debatten? Det borde väl gynna
alla om vi kan komma till någon slags gemensam stådnpunkt? Men utan
att se någon slags motivation till en del ändringar kan de verka
underliga. Och i förlängningen finns risken för att saker grenas, och
folk lägger energi på att översätta samma sak flera gånger. Det
tycker jag vore synd, alla resurser behövs för att översätta redan det
som finns!

Så kom hemskt gärna med och kommentera direkt här, istället för att gå
via Christian! Eller förklara åtminstone varför ni inte vill göra
det.

> Ja. Som diskuterats många gånger tidigare är ju "fatal" inte samma sak
> som "serious"; och på samma sätt gäller det på svenska att något som är
> allvarligt inte behöver vara ödesdigert. Ett allvarligt fel kan skapa
> stora problem men behöver inte som ödesdigra fel exempelvis förhindra
> vidare exekvering.
> Det är väl dessutom inte bara GNOME-standard, vi använder det väl i TP
> också?

Jag håller helt med om att vi behöver skilja på "serious" och "fatal",
och jag tycker "allvarlig" respektive "ödesdiger" fungerar bra. Vad
jag menade när jag kallade det GNOME-standard var nog mera än
hänvisning till ursprunget. Inom TP har vi ju bara följt efter i det
här fallet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.