Re: darkstat-2.1 (0%, 56 untranslated)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-26 23:06:19

Martin Sjögren writes:
> Roboten sa så här:
> 
> """
> The copyright comment does not seem to be correctly formatted.  I see:
> 
> >    # # # darkstat: translation to Swedish (sv)
> 
> while the copyright comment should look like:
> 
> >    # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
> """
> 
> Jag tycker det ser ut som att den kräver FSF-copyright. Jag tycker det
> är jättefel. Göran, tar du upp det med admin eller ska jag?

Jag vet det.  (Jag får kopior av bland annat felmeddelande brev från
roboten.)  Men du missförstod mig nog.  Det kan vara bara formatet den
klagar på, eller så är det även innehållet.

Vad jag menade var att du skulle ersätta de där "# # #"-raderna med
ett huvud helt formaterat enligt reglerna, men med dig själv som
copyrightinnehavare:

  # Copyright © 2002 Martin Sjögren

Om den inte accepterar DET, det var DÅ jag tänkte att vi kunde ta upp
det med administratörerna.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.