Re: darkstat-2.1 (0%, 56 untranslated)

Författare: Martin Sjögren (martin_at_strakt.com)
Datum: 2002-07-23 08:46:46

mån 2002-07-22 klockan 22.41 skrev Göran Uddeborg:
> Martin Sjögren writes:
> > Hur som helst, när jag nyss försökte skicka in min översättning så fick
> > jag en REJECT just pga filhuvudet, vilket jag tycker är lite
> > irriterande.
> 
> Tag bort hans copyright, och sätt in dig själv, enligt det format som
> brevet med felmeddelandet angav. Om det inte fungerar bör vi nog ta
> upp den diskussionen med robotadministratören om det. Roboten bör ju
> inte kräva att FSF får copyrighten om inte författaren själv gör det.

Roboten sa så här:

"""
The copyright comment does not seem to be correctly formatted. I see:

>  # # # darkstat: translation to Swedish (sv)

while the copyright comment should look like:

>  # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
"""

Jag tycker det ser ut som att den kräver FSF-copyright. Jag tycker det
är jättefel. Göran, tar du upp det med admin eller ska jag?

> Sedan är det nog ingen idé att du skickar in din översättning förrän
> de registrerat dig som översättare av det paketet. P.g.a. av
> ommålning i datorrummet har jag dröjt lite och inte anmält dig förrän
> alldeles nyss.

Jag kom just på det ;) å andra sidan så nämnde inte REJECT:en det utan
klagade bara på filhuvudet.


Martin
-- 
Martin Sjögren
 martin@strakt.com       ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 7710870    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.strakt.com/~martin/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.