libbonoboui (Suns šndringar)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-25 13:25:48

Här är Suns ändringar av libbonoboui. Ta hemskt gärna en titt och
kommentera.


Christian

 # Swedish messages for libbonoboui.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.1 2002/07/24 14:20:38 donlond Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libbonoboui\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-01 18:31+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-05-25 15:49+0200\n"
G "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
G "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-07-24 11:15+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-07-24 11:17+0100\n"
N "Last-Translator: Sun G11n <gnome_int_l10n@ireland.sun.com>\n"
N "Language-Team: Sun G11n <gnome_int_l10n@ireland.sun.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: bonobo/bonobo-file-selector-util.c:383
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Select a file to open"
G msgstr "Väj en fil att öppna"
N msgstr "Välj en fil att öppna"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:267
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Visible"
G msgstr "Synlig"
N msgstr "Synlighet"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:292
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Toolbars"
G msgstr "Verktygsrader"
N msgstr "Verktygs"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:168
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Make all warnings fatal"
G msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"
N msgstr "Gör alla varningar allvarliga"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:556
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "B_oth"
G msgstr "B_åda"
N msgstr "Bå_da"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-zoomable.c:354
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Whether we have a valid minimum zoom level"
G msgstr "Huruvida vi har en giltig minsta zoomnivå"
N msgstr "Huruvida det finns en giltig minsta zoomnivå"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-zoomable.c:362
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Whether we have a valid maximum zoom level"
G msgstr "Huruvida vi har en giltig största zoomnivå"
N msgstr "Huruvida det finns en giltig största zoomnivå"
N 
 
 
 #: samples/bonoboui/hello.c:312
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Cannot init libbonoboui code"
G msgstr "Kan inte initiera libbonoboui-koden"
N msgstr "Det går inte att initiera libbonoboui-koden"
N 
 
 #: samples/controls/bonobo-sample-controls.c:131
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not initialize Bonobo UI"
G msgstr "Kunde inte initiera Bonobo-användargränssnitt"
N msgstr "Det gick inte att initiera Bonobo-användargränssnitt"
N 

# Swedish messages for libbonoboui.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.29 2002/06/01 17:40:59 michael Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libbonoboui\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-01 18:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-25 15:49+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: bonobo/bonobo-canvas-item.c:647
msgid "corba factory"
msgstr "corba-fabrik"

#: bonobo/bonobo-canvas-item.c:648
msgid "The factory pointer"
msgstr "Fabrikspekaren"

#: bonobo/bonobo-canvas-item.c:657
msgid "corba UI container"
msgstr "corba-användargränssnittsbehållare"

#: bonobo/bonobo-canvas-item.c:658
msgid "The User interface container"
msgstr "Användargränssnittsbehållaren"

#: bonobo/bonobo-dock-item-grip.c:236
msgid "Dock the toolbar"
msgstr "Docka verktygsraden"

#: bonobo/bonobo-dock-item-grip.c:237
msgid "Un dock the toolbar"
msgstr "Lösgör verktygsraden"

#: bonobo/bonobo-dock-item.c:289 bonobo/bonobo-dock-item.c:290
msgid "Shadow type"
msgstr "Skuggtyp"

#: bonobo/bonobo-dock-item.c:300 bonobo/bonobo-dock-item.c:301
#: bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1094 bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1095
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"

#: bonobo/bonobo-dock-item.c:311 bonobo/bonobo-dock-item.c:312
#: bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1113 bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1114
msgid "Preferred width"
msgstr "Föredragen bredd"

#: bonobo/bonobo-dock-item.c:320 bonobo/bonobo-dock-item.c:321
#: bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1122 bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1123
msgid "Preferred height"
msgstr "Föredragen höjd"

#: bonobo/bonobo-file-selector-util.c:383
msgid "Select a file to open"
msgstr "Väj en fil att öppna"

#: bonobo/bonobo-file-selector-util.c:411
msgid "Select files to open"
msgstr "Välj filer att öppna"

#: bonobo/bonobo-file-selector-util.c:440
msgid "Select a filename to save"
msgstr "Välj ett filnamn att spara"

#: bonobo/bonobo-plug.c:364
msgid "Event Forwarding"
msgstr "Händelsevidarebefordran"

#: bonobo/bonobo-plug.c:365
msgid "Whether X events should be forwarded"
msgstr "Huruvida X-händelser ska vidarebefordras"

#: bonobo/bonobo-selector-widget.c:300 bonobo/bonobo-window.c:447
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: bonobo/bonobo-selector-widget.c:322
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: bonobo/bonobo-selector.c:345
msgid "Interfaces required"
msgstr "Gränssnitt som krävs"

#: bonobo/bonobo-selector.c:346
msgid ""
"A NULL_terminated array of interfaces which a server must support in order "
"to be listed in the selector. Defaults to \"IDL:Bonobo/Embeddable:1.0\" if "
"no interfaces are listed"
msgstr ""
"En NULL-avslutad vektor med gränssnitt som en server måste stöda för att "
"visas i v√§ljaren. √Ąr som standard \"IDL:Bonobo/Embeddable:1.0\" om inga "
"gränssnitt visas"

#: bonobo/bonobo-selector.c:348
msgid "Interface required entry"
msgstr "Fält med gränssnitt som krävs"

#: bonobo/bonobo-selector.c:349
msgid "One of the interfaces that's required"
msgstr "En av de gränssnitt som krävs"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:267
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:274
msgid "_Show"
msgstr "_Visa"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:281
msgid "_Hide"
msgstr "_Göm"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:287
msgid "_View tooltips"
msgstr "V_isa verktygstips"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:292
msgid "Toolbars"
msgstr "Verktygsrader"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:302
msgid "toolbars"
msgstr "verktygsrader"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:313 bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:556
msgid "Look"
msgstr "Utseende"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:322 bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:556
msgid "_Icon"
msgstr "_Ikon"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:328
msgid "_Text and Icon"
msgstr "_Text och ikon"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:334
msgid "Text only"
msgstr "Endast text"

#: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:340
msgid "_Priority text only"
msgstr "_Endast prioritetstext"

#: bonobo/bonobo-ui-engine-config.c:521
msgid "Configure UI"
msgstr "Konfigurera användargränssnitt"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:113
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Gdk-felsökningsflaggor att ställa in"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:113 bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:116
#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:162 bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:165
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAGGOR"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:116
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Gdk-felsökningsflaggor att nollställa"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:120
msgid "X display to use"
msgstr "X-display att använda"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:120
msgid "DISPLAY"
msgstr "DISPLAY"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:125
msgid "X screen to use"
msgstr "X-skärm att använda"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:125
msgid "SCREEN"
msgstr "SK√ĄRM"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:129
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gör X-anrop synkrona"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:135
msgid "Don't use X shared memory extension"
msgstr "Använd inte X-tillägg för delat minne"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:139
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Programnamn som fönsterhanteraren använder"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:139
msgid "NAME"
msgstr "NAMN"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:142
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Programklass som fönsterhanteraren använder"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:142
msgid "CLASS"
msgstr "KLASS"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:146
msgid "HOST"
msgstr "V√ĄRD"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:150
msgid "PORT"
msgstr "PORT"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:155 bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:158
msgid "STYLE"
msgstr "STIL"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:162
msgid "Gtk+ debugging flags to set"
msgstr "Gdk+-felsökningsflaggor att ställa in"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:165
msgid "Gtk+ debugging flags to unset"
msgstr "Gtk+-felsökningsflaggor att nollställa"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:168
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:171
msgid "Load an additional Gtk module"
msgstr "Läs in en ytterligare Gtk-modul"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:171
msgid "MODULE"
msgstr "MODUL"

#: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:180
msgid "GTK+"
msgstr "GTK+"

#: bonobo/bonobo-ui-main.c:188
msgid "Bonobo GUI support"
msgstr "GUI-stöd i Bonobo"

#: bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:556
msgid "B_oth"
msgstr "B_åda"

#: bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:556
msgid "T_ext"
msgstr "Te_xt"

#: bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:557
msgid "Hide t_ips"
msgstr "Göm t_ips"

#: bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:557
msgid "Show t_ips"
msgstr "Visa t_ips"

#: bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:558
msgid "_Hide toolbar"
msgstr "_Göm verktygsrad"

#: bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:558
msgid "Customi_ze"
msgstr "Anpa_ssa"

#: bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:559
msgid "Customize the toolbar"
msgstr "Anpassa verktygsraden"

#: bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1104
msgid "is floating"
msgstr "flyter"

#: bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1105
msgid "whether the toolbar is floating"
msgstr "huruvida verktygsraden flyter"

#: bonobo/bonobo-ui-util.c:583
msgid "_Contents"
msgstr "_Innehåll"

#: bonobo/bonobo-ui-util.c:584
msgid "View help for this application"
msgstr "Visa hjälp för detta program"

#: bonobo/bonobo-window.c:448
msgid "Name of the window - used for configuration serialization."
msgstr "Namn på fönstret - används för konfigurationsserialisering."

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:326
msgid "Zoom level"
msgstr "Zoomnivå"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:327
msgid "The degree of enlargment"
msgstr "Graden av förstoring"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:335
msgid "Minimum Zoom level"
msgstr "Minsta zoomnivån"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:336
msgid "The minimum degree of enlargment"
msgstr "Minsta graden av förstoring"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:344
msgid "Maximum Zoom level"
msgstr "Största zoomnivån"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:345
msgid "The maximum degree of enlargment"
msgstr "Största graden av förstoring"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:353
msgid "Has a minimum Zoom level"
msgstr "Har en minsta zoomnivå"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:354
msgid "Whether we have a valid minimum zoom level"
msgstr "Huruvida vi har en giltig minsta zoomnivå"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:361
msgid "Has a maximum Zoom level"
msgstr "Har en största zoomnivå"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:362
msgid "Whether we have a valid maximum zoom level"
msgstr "Huruvida vi har en giltig största zoomnivå"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:369
msgid "Is continuous"
msgstr "√Ąr kontinuerlig"

#: bonobo/bonobo-zoomable.c:370
msgid "Whether we zoom continuously (as opposed to jumps)"
msgstr "Huruvida vi zoomar kontinuerligt (i motsats till hopp)"

#: samples/bonoboui/Bonobo_Sample_Hello.xml.h:1
msgid "About this application"
msgstr "Om detta program"

#: samples/bonoboui/Bonobo_Sample_Hello.xml.h:2
msgid "Select"
msgstr "Markera"

#: samples/bonoboui/Bonobo_Sample_Hello.xml.h:3
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: samples/bonoboui/Bonobo_Sample_Hello.xml.h:4
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: samples/bonoboui/Bonobo_Sample_Hello.xml.h:5
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: samples/bonoboui/Bonobo_Sample_Hello.xml.h:6
msgid "_Select"
msgstr "_Markera"

#: samples/bonoboui/hello.c:63
msgid "This does nothing; it is only a demonstration."
msgstr "Detta gör ingenting; det är bara en demonstration."

#: samples/bonoboui/hello.c:145
msgid "BonoboUI-Hello."
msgstr "BonoboUI-hej."

#: samples/bonoboui/hello.c:217
msgid "Gnome Hello"
msgstr "Gnome-hej"

#. Create Label and put it in the Button:
#: samples/bonoboui/hello.c:272
msgid "Hello, World!"
msgstr "Hej världen!"

#: samples/bonoboui/hello.c:312
msgid "Cannot init libbonoboui code"
msgstr "Kan inte initiera libbonoboui-koden"

#: samples/controls/bonobo-sample-controls.c:131
msgid "Could not initialize Bonobo UI"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo-användargränssnitt"

#~ msgid "Undock the toolbar"
#~ msgstr "Lösgör verktygsraden"

#~ msgid "Has a minumum Zoom level"
#~ msgstr "Har en minsta zoomnivå"

#~ msgid "Extra Moniker factory"
#~ msgstr "Extra monikerfabrik"

#~ msgid "GConf moniker"
#~ msgstr "GConf-moniker"

#~ msgid "config indirect moniker"
#~ msgstr "konfigurera indirekt moniker"

#~ msgid "Unknown type"
#~ msgstr "Okänd typ"

#~ msgid "Key %s not found in configuration"
#~ msgstr "Nycklen %s hittades inte i konfigurationen"

#~ msgid ""
#~ "An exception occured while trying to load data into the component with "
#~ "PersistStorage"
#~ msgstr ""
#~ "Ett undantag inträffade vid försök att läsa in data i komponenten med "
#~ "PersistStorage"

#~ msgid ""
#~ "An exception occured while trying to save data from the component with "
#~ "PersistStorage"
#~ msgstr ""
#~ "Ett undantag inträffade vid försök att spara data från komponenten med "
#~ "PersistStorage"

#~ msgid "Can not bonobo_ui_init"
#~ msgstr "Kan inte utföra bonobo_ui_init"

#~ msgid "Select an object"
#~ msgstr "Välj ett objekt"

#~ msgid "Can not activate object_server"
#~ msgstr "Kan inte aktivera objekt_server"

#~ msgid "Can not bind object server to client_site"
#~ msgstr "Kan inte binda objektserver till klient_sajt"

#~ msgid "Can not activate server"
#~ msgstr "Kan inte aktivera server"

#~ msgid "Could not launch bonobo object."
#~ msgstr "Kunde inte starta bonobo-objektet."

#~ msgid "Could not launch Embeddable."
#~ msgstr "Kunde inte starta Embeddable."

#~ msgid "Could not launch Control."
#~ msgstr "Kunde inte starta kontroll."

#~ msgid "Can not bonobo_init"
#~ msgstr "Kan inte utföra bonobo_init"

#~ msgid "Cannot bonobo UI code"
#~ msgstr "Kan inte bonobo-UI-kod"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.