Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-09 19:33:54

tis 2002-07-09 klockan 17.57 skrev Göran Uddeborg:
> > Är inte "övergångsfil" ett bättre ord?
> 
> "Övergångsfil" är acceptabelt, även om jag tycker "mellanliggande fil"
> är bättre.

Jag föredrar "övergångsfil". "Mellanliggande fil" tycker jag känns
extremt knepigt.
Jfr med "övergångsregler".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.