Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-09 17:57:14

Tomas Gradin writes:
> > > Jag frågar mig bara vad en "mellanliggande fil" är för något :)
> > 
> > En fil som ligger mellan två andra filer. Den ligger efter en fil och
> > före en annan. Att ordningen det rör sig om gäller byggberoenden
> > torde vara uppenbart av sammanhanget.
> 
> Är inte "övergångsfil" ett bättre ord?

"Övergångsfil" är acceptabelt, även om jag tycker "mellanliggande fil"
är bättre.


> > > > > #: job.c:2255
> > > > > #, c-format
> > > > > msgid "make reaped child pid %d, still waiting for pid %d\n"
> > > > > msgstr "make avslutade barnet med pid %d, inväntar pid %d\n"
> 
> > > Vad sägs om:
> > > 
> > > msgstr "make fullföljde barnet med pid %d, inväntar pid %d\n"
> > 
> > Det skulle jag inte ha förstått. Vad som händer är ju att make får
> > resultatet av ett barn som avslutat. Jag skulle inte gissat att
> > "fullfölja" betydde det.
> 
> Jag tror ingen hade gissat att "reaped" betydde det heller :)

Det är inte första gången jag sett ordet används, så jag tror nog en
del skulle förstå. Enligt mitt lexikon används "reap" i en bildlig
mening "inhösta, få, vinna", som jag antagit varit den betydelse man
avser här.

> Ett alternativ är att skriva så här:
> 
> msgstr "make mottog resultatet av barnet med pid %d, inväntar pid %d\n"

Kanske det. Eller kanske ännu enklare:

 make mottog/tog emot barnet med pid %d

(Att "få" barn vore nog vilseledande.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.