Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-07-09 18:21:38

 > > Är inte "övergångsfil" ett bättre ord?
 > 
 > "Övergångsfil" är acceptabelt, även om jag tycker "mellanliggande fil"
 > är bättre.

Vi har ju inte bara ett utan tre fall:

#: file.c:412
#, c-format
msgid "*** Deleting intermediate file `%s'"
msgstr "*** Tar bort den tillfälliga filen \"%s\""

#: file.c:690
msgid "# File is an intermediate prerequisite."
msgstr "# Filen är en tillfällig förutsättning."

#: implicit.c:431
#, c-format
msgid "Looking for a rule with intermediate file `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en regel med den tillfälliga filen \"%s\".\n"

Det är framför allt file.c:690 jag tycker blir skum med "mellanliggande".

Hmm, får nog grunna lite...

Jag hittade förresten intermediär i SAOB med anor ända sen 1823, men ni vet
vad jag tycker om såna ord :-)

 > > > > > > #: job.c:2255
 > > > > > > #, c-format
 > > > > > > msgid "make reaped child pid %d, still waiting for pid %d\n"
 > > > > > > msgstr "make avslutade barnet med pid %d, inväntar pid %d\n"

 > Det är inte första gången jag sett ordet används, så jag tror nog en
 > del skulle förstå. Enligt mitt lexikon används "reap" i en bildlig
 > mening "inhösta, få, vinna", som jag antagit varit den betydelse man
 > avser här.

"Inhösta" var ju ypperligt!

msgstr "make inhöstade barnet med pid %d, inväntar pid %d\n"

Smaka på den!

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.