Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-07-06 12:45:07

Mina små:

Tomas Gradin wrote, On 07/06/2002 03:05 AM:

> > > #, c-format
> > > msgid "find_and_set_shell path search set default_shell = %s\n"
> > > msgstr "find_and_set_shell-sökvägen gav default_shell = %s\n"
> > 
> > Det är inte "find_and_set_shell sökvägsökning gav ..."?  Jag är inte
> > helt säker, jag vet inte exakt vad detta betyder.
>
>(find_and_set_shell path)-search satte default_shell till X
>
>Dvs. en sökning i pathen gjorde att default_shell fick värdet X. Detta får
>jag till att det som fanns på sökvägen gav oss ett värde.
>
>OK, det var inte direkt sökvägen utan något som fanns på den som gav oss
>värdet, men denna indirektion (hmmm) tycker jag är underförstådd.
>
>Sökvägen gav default_shell = X.
>
> > > #: read.c:1644 read.c:1744
> > > #, c-format
> > > msgid "target file `%s' has both : and :: entries"
> > > msgstr "målfilen \"%s\" har både : och ::"
> > 
> > "Entries" kan väl översättas med "poster" t.ex?
>
>Ja, men då får det bli:
>
>msgstr "målfilen \"%s\" har både poster med : och ::"
>
>Detta blir tyvärr lite klumpigt, och jag tycker att innebörden framgick
>ändå.
>  
>
Jag föredrar en omskrivning med poster.

> > > #: remake.c:364
> > > #, c-format
> > > msgid "File `%s' was considered already.\n"
> > > msgstr "Filen \"%s\" har redan beaktats.\n"
> > 
> > Tidigare översatte du "consider" med "begrunda".  Det är samma slags
> > "consider" i båda fallen, så du bör kanske översätta konsekvent.
>
>#: remake.c:353
>#, c-format
>msgid "Considering target file `%s'.\n"
>msgstr "Begrundar målfilen \"%s\".\n"
>
>Det finns två betydelser av "consider": överväga resp. ta hänsyn till.
>
>I 353 har filen ännu inte byggts om, medan i 364 har filen inte bara
>begrundats utan också vid behov byggts om, dvs. make har verkligen sett
>till att den är färsk (och inte bara funderat över huruvida den är det),
>och det var denna skillnad jag lyckades läsa in i originaltexterna.
>
> - You have to consider going outside.
> - Then I'll have to consider the weather.
>
>Man överväger ju inte vädret. Men jag vet inte :-)
>
> > > #: remake.c:979
> > > #, c-format
> > > msgid "%sNo rule to make target `%s', needed by `%s'%s"
> > > msgstr "%sIngen regel för att skapa målet \"%s\", behövs för \"%s\"%s"
> > 
> > Snarare "behövs av" kanske?
>
>"Målet behövs av X" tycker jag låter konstigt. Vad sägs om "målet
>behövs till X"?
>  
>
Jag tycker inte det är något fel med för. Inte med till heller för den 
delen. Av känns dock lite avigt.

"Ingen regel för att skapa målet switch, som behövs för nätverk."

X är i behov av Målet. Målet behövs av X.

Nätverk är i behov av switch. Switch behövs av nätverk.
Nätverk är i behov av switch. Switch behövs för nätverk.
Nätverk är i behov av switch. Switch behövs till nätverk.

Det handlar väl om hur man betraktar själva behovet. Om det är X som har 
behov av Mål för att kunna byggas, eller make som har behovet av Mål för 
att bygga X (X är inte beroende av Mål, endast make som är i behov av 
det för att kunna bygga X). I det senare fallet är alltså X passivt=inte 
beroende av Mål, medan X i det förra fallet är aktivt beroende av Mål.

...antar jag.

> > > #: remote-cstms.c:127
> > > #, c-format
> > > msgid "Customs won't export: %s\n"
> > > msgstr "\"Customs\" kommer inte att exportera %s\n"
> > 
> > Vet du vad "Customs" är?
>
>Nja, inte riktigt. Jag tolkar det som egennamn:
>
>GNU make can utilize the Customs library, distributed with Pmake, to
>provide builds distributed across multiple hosts.
>...
>Once you've installed Customs, you can build GNU make to use it.  When
>configuring GNU make, merely use the ``--with-customs=DIR'' option.
>
>Någon som vet?
>  
>
Det handlar väl delvis om att bygga för "custom" platforms? Pmake har 
(alltid haft) möjligheten att krossbygga (cross compile), samt bygga 
flera upplagor av ett mål på en gång. Säg att man skall bygga ny 
linuxkärna. Då lägger man in flera Customs (lite osäker på terminologin) 
av/i Makefile:n, t ex en Linux-Fredrik, en Linux-Martin och 
Linux-Christian. När kompileringen är klar är samtliga dessa tre Customs 
färdigbyggda.
    Detta är min gissning efter att ha indoktrinerats av min 
OpenBSD-käre labkamrat, i hur mycket bättre pmake är. Mina kunskaper 
kring make är dock mycket begränsade så risken är påfallande stor för 
att jag är helt ute och cyklar.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.