Re: initscripts igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-13 01:39:43

lör 2002-05-11 klockan 20.30 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:31
> > N msgid "Stopping YP map server: "
> > N msgstr "Stoppar YP-kartservern: "
> 
> Vi har ju velat lite hur vi skall översätta "map" i en del fall. Men
> förstår man verkligen "karta" som översättning? Har vi använt det
> tidigare?

Jag tackar Stric för hans hjälp och översätter det till
"YP-mappningsservern".


> >  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:81 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:82
> >  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:157 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:158
> >  #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:102 /etc/rc.d/init.d/iptables:81
> >  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:82 /etc/rc.d/init.d/iptables:157
> >  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:158
> > N msgid "Removing user defined chains:"
> > N msgstr "Tar bort egendefinierade kedjor:"
> 
> Jag skulle föredragit ett ordagrannare "användardefinierade" hellre än
> "egendefinierade".

"egendefinierade" använder jag genomgående eftersom
"användardefinierade" helt enkelt inte får plats på en del ställen. De
flesta av dessa meddelanden får inte vara längre än 60 tecken i bredd,
annars ser det knepigt ut. Jag ändrar således inte.


> >  #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:199
> > N msgid ""
> > N "IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or "
> > N "otherwise specified, 6to4 configuration is not valid"
> > N msgstr ""
> > N "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt "
> > N "eller på annat sätt angivet gränssnitt, 6till4-konfigurationen är inte giltig"
> 
> Jag undrar om de menar det du översatt till. När jag tittar i koden
> verkar det som alternativet är att ange adressen i konfigurationen.
> Alltså att det är IPv4-adressen som är "otherwise specified", inte
> "gränssnittet". En riktig skrivning vore alltså något i stil med
> "... behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt eller angiven
> på annat sätt, ..."

Oj. Jag ändrar. Tack för vaksamheten.


> Men ta gärna en titt du också för att se att jag inte missförstår.

Jag är helt övertygad om att du har rätt.


> >  #: /etc/rc.d/init.d/ups:46
> > N msgid "Starting UPS monitor (slave): "
> > N msgstr "Startar UPS-övervakaren (slave): "
> 
> "Slav" stavas utan "e" på svenska.

Jag är medveten om det. Men vad tycker du att "master" ska översättas
till (som finns i ett liknande meddelande). Anledningen till att det
står "slave" här är att jag inte kommer på en bra och för målgruppen
förståelig översättning av "master".


> >  #: /etc/rc.d/rc.sysinit:216
> > N msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
> > N msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"
> 
> Varför inte "orent"? "Okontrollerat" är inte riktigt samma sak, det
> behöver det inte vara för att det är orent.

"orent" tycker jag låter som om något är smutsigt. Och att systemet
stängts ner okontrollerat är ju själva innebörden i meddelandet. Jag har
svårt att se någon fördel alls med att översätta detta till "orent",
snarare bara nackdelar.


> >  #: /etc/rc.d/init.d/functions:430
> > N msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
> > N msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "
> 
> När jag tittar i /etc/rc.d/init.d/functions verkar svaren på de här
> frågorna vara markerade för översättning, men när jag letar i hela
> listan hittar jag inte strängarna "yY", "nN" eller "cC". Vet du om
> det är något fel, eller om det hämtas från något allmänt ställe?

Ingen aning. Det är möjligt att de inte går att översätta, och då är
formuleringen av meddelandet olyckligt (i vilket fall som helst borde
det finnas en varning för översättare om det). Ska felrapportera när jag
får möjlighet till det.

Ni ska ha tack för granskning och synpunkter. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/initscripts.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.