initscripts igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-11 20:30:37

Christian Rose writes:
>  #: /etc/rc.d/init.d/ypxfrd:31
> N msgid "Stopping YP map server: "
> N msgstr "Stoppar YP-kartservern: "

Vi har ju velat lite hur vi skall översätta "map" i en del fall. Men
förstår man verkligen "karta" som översättning? Har vi använt det
tidigare?

>  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:81 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:82
>  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:157 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:158
>  #: /etc/rc.d/init.d/ipchains:102 /etc/rc.d/init.d/iptables:81
>  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:82 /etc/rc.d/init.d/iptables:157
>  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:158
> N msgid "Removing user defined chains:"
> N msgstr "Tar bort egendefinierade kedjor:"

Jag skulle föredragit ett ordagrannare "användardefinierade" hellre än
"egendefinierade".

>  #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ipv6:199
> N msgid ""
> N "IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or "
> N "otherwise specified, 6to4 configuration is not valid"
> N msgstr ""
> N "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt "
> N "eller på annat sätt angivet gränssnitt, 6till4-konfigurationen är inte giltig"

Jag undrar om de menar det du översatt till. När jag tittar i koden
verkar det som alternativet är att ange adressen i konfigurationen.
Alltså att det är IPv4-adressen som är "otherwise specified", inte
"gränssnittet". En riktig skrivning vore alltså något i stil med
"... behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt eller angiven
på annat sätt, ..."

Men ta gärna en titt du också för att se att jag inte missförstår.

>  #: /etc/rc.d/init.d/ups:46
> N msgid "Starting UPS monitor (slave): "
> N msgstr "Startar UPS-övervakaren (slave): "

"Slav" stavas utan "e" på svenska.

>  #: /etc/rc.d/rc.sysinit:216
> N msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
> N msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"

Varför inte "orent"? "Okontrollerat" är inte riktigt samma sak, det
behöver det inte vara för att det är orent.

>  #: /etc/rc.d/init.d/functions:430
> N msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
> N msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "

När jag tittar i /etc/rc.d/init.d/functions verkar svaren på de här
frågorna vara markerade för översättning, men när jag letar i hela
listan hittar jag inte strängarna "yY", "nN" eller "cC". Vet du om
det är något fel, eller om det hämtas från något allmänt ställe?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.