Re: apacheconf igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-09 15:35:48

 • Nästa brev: Karl Eichwalder: "New translation disclaimers"
  Fredrik Wendt writes:
  >   Det jag först reflekterade över är att en begäran - för mig - är en 
  > form av hårdare förfrågan, där ett avslag innebär att man på något sätt 
  > vidtar någon slags åtgärd. Jämför "jag begär att vägskatten avskaffas, 
  > annars avgår jag" med "jag har en förfrågan om att avskaffa vägskatten".
  
  Det var intressant. Så skulle jag aldrig använt ordet "förfrågan".
  Jag skulle kunna säga "Jag har en förfrågan om hur vägskatten tas ut",
  eller, ännu närmare, "Jag har en förfrågan om vägskatten kommer
  avskaffas". Men som du använder ordet, att du egentligen framför ett
  önskemål, så skulle jag aldrig ha använt det. För mig handlar en
  förfrågan just om en FRÅGA, inte önska/begära/kräva.
  
  På motsvarande sätt är det för mig inte nödvändigt att en begäran
  följs av något "annars".
  
  Jag kan hålla med om att det är lite olyckligt att det inte finns
  någon bra pluralform. Men om man skall byta ordet så tycker jag inte
  man skall byta till förfrågan, det betyder något annat. Tänkbara
  alternativ vore "krav", "beställning", "order". Men det är väl
  tveksamt om något av dem passar bättre. Rent betydelsemässigt tycker
  jag begäran är helt rätt.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.