Re: apacheconf igen

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-09 13:00:42

 • Nästa brev: Translation Project Robot: "gawk-3.1.1 (94%, 13 untranslated)"
  Göran Uddeborg wrote:
  
  >Christian Rose writes:
  > 
  >
  >> #: ../src/ApacheGizmo.py:940
  >>N msgid "Request Entity Too Large"
  >>N msgstr "Begäran för stor"
  >>  
  >>
  >Hur var det nu? Det här tror jag vi diskuterat förr. Var det sjäva
  >begäran, eller var det det som begärdes som var för stort?
  > 
  >
  "The server will not process the request becaus its entity-body is too 
  large." Ur "HTTP Pocket Reference" (felkod 413).
  
  Vad gäller förfrågan vs begäran så är det kanske i huvudsak en smaksak? 
  Det jag reagerade över är att det inte finns något ord för plural av 
  begäran, vilket det däremot gör för förfrågan (förfrågningar). Min 
  engelska ordbok säger inget om förfrågan om man slår på request, och 
  inget om request när man slår på förfrågan (där står bara inquiries). 
  Detta kan tolkas som att det troligtvis handlar om "begäranden".
    Det jag först reflekterade över är att en begäran - för mig - är en 
  form av hårdare förfrågan, där ett avslag innebär att man på något sätt 
  vidtar någon slags åtgärd. Jämför "jag begär att vägskatten avskaffas, 
  annars avgår jag" med "jag har en förfrågan om att avskaffa vägskatten".
    Jag har sett en HTTP-request som en förfrågan; finns objektet och 
  jag har rätt att tillgå det - skicka det till mig. Att få avslag på en 
  förfrågan skulle kunna innebära att man rättar till anledningen till 
  avslag, och skickar en ny förfrågan, medan en ett avslag på en begäran 
  skulle innebära ett stopp.
  
  Men det är bara min tolkning och känsla för vad som pågår. Den kan 
  givetvis vara felaktig. Jag kommer nog fortsätta prata om förfrågan med 
  mina kunder, eftersom det är svårt att säga "Ja, av loggarna kan vi se 
  att ni har tusen begäran efter denna fil som ni valde att plocka bort 
  för en månad sedan. Era besökare har då mötts av denna felsida 
  istället..." För mig känns det helt naturligt att säga förfrågningar där.
  
  Hoppas att värmen är lika påtaglig hos er som i Göteborg!
  
  Fredrik
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.