Re: dateconfig igen

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-07 15:41:20

 • Nästa brev: Fredrik Wendt: "Re: dateconfig igen"
  >
  >
  >>> #: ../timezone_gui.py:116
  >>>N msgid "System clock uses UTC"
  >>>N msgstr "Systemklockan använder UTC"
  >>>   
  >>>
  >>Det känns som att "använder" är fel ord om vilken tid en klocka visar. 
  >>"Min klocka går efter Londontid" känns mer rätt, således föreslår jag 
  >>"Systemklockan går efter universaltid (UTC)".
  >>  
  >>
  >Jag förstår inte varför "använder" är fel. "Klockan visar universaltid",
  >"systemet använder universaltid", "systemklockan använder universaltid".
  >Eller menar du att just eftersom efterledet är "klockan" är "går efter"
  >bättre?
  > 
  >
  Ja precis, men jag behöver inte ha rätt :)
    Det låter konstigt när en klocka använder något annat än ström från 
  ett batteri, eller energi från någon annan energikälla. Oavsett om 
  klockan tillhör ett system, sitter på en vägg eller min arm skulle jag 
  inte säga att den använder UTC, CET eller Internettid. Den visar kanske 
  svensk tid, går efter universaltid men använder mestadels 
  mekaniska/elektroniska komponenter/radiovågor/atomur för att gå/visa rätt.
  
  /
    Fredrik
  
  PS. Vad använder du för MUA? Mozilla Mail lyckas inte tråda(/träda) upp 
  svar från dig som väntat, inget blir djupare än en nivå. DS
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.