Re: kommentarer på kommentarer, sh-utils-2.0.11

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-02 11:48:11

 • Nästa brev: Martin Norbäck: "Re: Sändlistetrubbel"
  On 1 May 2002, Daniel Resare wrote:
  > > > N msgid "cannot chdir to directory, %s"
  > > > N msgstr "kan inte byta aktuell katalog till %s"
  > >
  > > Är du säker på att det är katalogen som hamnar i %s?
  > >
  > Jo. källkoden visar det.
  
  Okej.
  
  > Kommatecknet är dock förvirrande. Jag skall rapportera det.
  
  Jättebra!
  
  
  > > >  #: lib/unicodeio.c:140
  > > >  #, c-format
  > > > N msgid "cannot output U+%04X: iconv function not usable"
  > > > N msgstr "kan inte skriva U+%04X: iconv går inte att använda"
  > >
  > > iconv-funktionen?
  >
  > Jag tycker att "iconv-funktionen" känns som "funktion av typen iconv".
  > Bättre då med "funktionen iconv" i sådana fall
  
  Okej, jag kan hålla med.
  
  
  > men då är jag mer för bara "iconv". Förstår man vad det betyder så gör
  > man, annars inte :)
  
  Grejen är den att "iconv" är både en funktion och ett kommando (jf man 3
  iconv och man 1 iconv). Jag tycker att det är olyckligt om man gör så att
  det kan missuppfattas som att verktyget iconv inte är
  installerat/tillgängligt, när det som avses egentligen är funktionen.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.