forwarded message from Daniel Resare

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-04-30 23:32:14

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "forwarded message from Daniel Resare"
  Jag kollar om sändlistan har kommit igång för stora brev igen.
  
  
  

  attached mail follows:


  vidarebefodrar direkt tills vi löst problemet med sändlistan.
  
  /noa
  
  

  attached mail follows:


  tis 2002-04-30 klockan 14.54 skrev peter karlsson:
  > $ seq 1 0.2 5
  > seq: ogiltigt argument för flyttal: 0.2
  > Försök med "seq --help" för mer information
  > 
  > Originaltexten är "invalid floating point argument" vilket borde bli
  > "ogiltigt flyttalsargument". Det tog mig en stund att komma på att felet var
  > att flyttalet var på fel form: seq 1 0,2 5
  > 
  
  Tack för felrapporten. Naturligtvis skall det vara "ogiltigt
  flyttalsargument". Passar på att uppdatera till senaste versionen av
  sh-utils. Kommentera gärna!
  
  /noa
  
   # Swedish translation for sh-utils
   # Copyright © 1997 Free Software Foundation, Inc.
   # Thomas Olsson <cid95tho@lustudat.student.lu.se>, 1997.
   # Daniel Resare <daniel@resare.com> 1999-2002.
   #
   msgid ""
   msgstr ""
   "Project-Id-Version: sh-utils 2.0e\n"
  G "POT-Creation-Date: 2000-01-30 22:17+0100\n"
  G "PO-Revision-Date: 2000-02-17 12:02+01:00\n"
  N "POT-Creation-Date: 2000-10-26 20:36+0200\n"
  N "PO-Revision-Date: 2002-04-30 17:28+0200\n"
   "Last-Translator: Daniel Resare <daniel@resare.com>\n"
   "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
   "MIME-Version: 1.0\n"
   "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
   "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   
   
   #: lib/makepath.c:177
   #, c-format
  G msgid "cannot create directory `%s'"
  G msgstr "kan inte skapa katalogen \"%s\""
  N msgid "cannot create directory %s"
  N msgstr "kan inte skapa katalogen %s"
   
   #: lib/makepath.c:183 lib/makepath.c:425
   #, c-format
  G msgid "`%s' exists but is not a directory"
  G msgstr "\"%s\" finns men är inte någon katalog"
  N msgid "%s exists but is not a directory"
  N msgstr "%s finns men är inte någon katalog"
   
   #: lib/makepath.c:321 lib/makepath.c:383 lib/makepath.c:444
   #, c-format
  G msgid "cannot chdir to directory, %s"
  G msgstr "kan inte byta aktuell katalog till %s"
  N msgid "cannot change owner and/or group of %s"
  N msgstr "kan inte ändra ägar- och/eller grupptillhörighet för %s"
   
   #: lib/makepath.c:343
   #, c-format
  G msgid "cannot chown %s"
  G msgstr "kan inte ändra ägare på %s"
  N msgid "cannot chdir to directory, %s"
  N msgstr "kan inte byta aktuell katalog till %s"
   
   #: lib/makepath.c:397 lib/makepath.c:450
   #, c-format
  G msgid "cannot chmod %s"
  G msgstr "kan inte ändra rättigheter på %s"
  N msgid "cannot change permissions of %s"
  N msgstr "kan inte ändra rättigheterna för %s"
   
  G msgid "memory exhausted\n"
  G msgstr "minnet slut\n"
   #. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
   #. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
   #: lib/obstack.c:477 lib/xmalloc.c:66
  N msgid "memory exhausted"
  N msgstr "minnet slut"
   
   
  G msgid "virtual memory exhausted"
  G msgstr "virtuellt minne slut"
   #: lib/unicodeio.c:140
   #, c-format
  N msgid "cannot output U+%04X: iconv function not usable"
  N msgstr "kan inte skriva U+%04X: iconv går inte att använda"
  N 
   #: lib/unicodeio.c:151
   #, c-format
  N msgid "U+%04X: character out of range"
  N msgstr "U+%04X: tecknet är utanför räckvidden"
  N 
   #: lib/unicodeio.c:181 lib/unicodeio.c:190
   #, c-format
  N msgid "cannot convert U+%04X to local character set"
  N msgstr "kan inte konvertera U+%04X till den lokala teckenuppsättningen"
  N 
   #: lib/unicodeio.c:196
   #, c-format
  N msgid "cannot output U+%04X: iconv function not available"
  N msgstr "kan inte skriva: U+%04X: iconv finns inte tillgänlig"
  N 
   #: lib/userspec.c:179
  N msgid "invalid user"
  N msgstr "ogiltig användare"
  N 
   #: lib/userspec.c:180
  N msgid "invalid group"
  N msgstr "ogiltig grupp"
  N 
   #: lib/userspec.c:182
  N msgid "cannot get the login group of a numeric UID"
  N msgstr "kan inte hämta inloggningsgruppen för ett numieriskt UID"
  N 
   #: lib/userspec.c:184
  N msgid "cannot omit both user and group"
  N msgstr "kan inte utelämna både användare och grupp"
   
   #: lib/version-etc.c:38
  G msgid "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."
  G msgstr "Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc."
  N msgid "Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc."
  N msgstr "Copyright © 2000 Free Software Foundation, Inc."
   
   
   #: src/date.c:118
   #, c-format
   msgid ""
   "Usage: %s [OPTION]... [+FORMAT]\n"
  G " or: %s [OPTION] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]\n"
  N " or: %s [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]\n"
   msgstr ""
   "Användning: %s [FLAGGA]... [+FORMAT]\n"
  G "  eller: %s [FLAGGA] [MMDDhhmm[[ÅÅ]ÅÅ][.ss]]\n"
  N "  eller: %s [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[ÅÅ]ÅÅ][.ss]]\n"
   
   
   #: src/date.c:139
   msgid ""
   "\n"
   "FORMAT controls the output. The only valid option for the second form\n"
   "specifies Coordinated Universal Time. Interpreted sequences are:\n"
   "\n"
   " %%%%  a literal %%\n"
   " %%a  locale's abbreviated weekday name (Sun..Sat)\n"
   " %%A  locale's full weekday name, variable length (Sunday..Saturday)\n"
   " %%b  locale's abbreviated month name (Jan..Dec)\n"
   " %%B  locale's full month name, variable length (January..December)\n"
   " %%c  locale's date and time (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)\n"
   " %%d  day of month (01..31)\n"
   " %%D  date (mm/dd/yy)\n"
   " %%e  day of month, blank padded ( 1..31)\n"
   " %%h  same as %%b\n"
   " %%H  hour (00..23)\n"
   " %%I  hour (01..12)\n"
   " %%j  day of year (001..366)\n"
   " %%k  hour ( 0..23)\n"
   " %%l  hour ( 1..12)\n"
   " %%m  month (01..12)\n"
   " %%M  minute (00..59)\n"
   " %%n  a newline\n"
   " %%p  locale's AM or PM\n"
   " %%r  time, 12-hour (hh:mm:ss [AP]M)\n"
  G " %%s  seconds since 00:00:00, Jan 1, 1970 (a GNU extension)\n"
  N " %%s  seconds since `00:00:00 1970-01-01 UTC' (a GNU extension)\n"
   " %%S  second (00..60)\n"
   " %%t  a horizontal tab\n"
   " %%T  time, 24-hour (hh:mm:ss)\n"
   " %%U  week number of year with Sunday as first day of week (00..53)\n"
   " %%V  week number of year with Monday as first day of week (01..53)\n"
   " %%w  day of week (0..6); 0 represents Sunday\n"
   " %%W  week number of year with Monday as first day of week (00..53)\n"
   " %%x  locale's date representation (mm/dd/yy)\n"
   " %%X  locale's time representation (%%H:%%M:%%S)\n"
   " %%y  last two digits of year (00..99)\n"
   " %%Y  year (1970...)\n"
   " %%z  RFC-822 style numeric timezone (-0500) (a nonstandard extension)\n"
   " %%Z  time zone (e.g., EDT), or nothing if no time zone is determinable\n"
   "\n"
   "By default, date pads numeric fields with zeroes. GNU date recognizes\n"
   "the following modifiers between `%%' and a numeric directive.\n"
   "\n"
   " `-' (hyphen) do not pad the field\n"
   " `_' (underscore) pad the field with spaces\n"
   msgstr ""
   "\n"
   "FORMAT styr utdata. Den enda tillåtna flaggan för andra formen \n"
   "specificerar Coordinated Universal Time. Tillåtna sekvenser är:\n"
   "\n"
   " %%%%  ett uttryckligt %%\n"
   " %%a  veckodag enligt lokal (mån-sön), förkortad\n"
   " %%A  veckodag enligt lokal (måndag-söndag), fullständigt (variabel längd)\n"
   " %%b  månad enligt lokal (jan-dec), förkortad\n"
   " %%B  månad enligt lokal (januari-december), fullständigt (variabel längd)\n"
   " %%c  datum och tid enligt (lör 04 nov 12.02.33 CET 1989)\n"
   " %%d  dag i månad (01-31)\n"
   " %%D  datum enligt amerikanskt format (mm/dd/åå)\n"
   " %%e  dag i månad, inledande nolla ersatt med blanksteg ( 1-31)\n"
   " %%h  samma som %%b\n"
   " %%H  timme (00-23)\n"
   " %%I  timme (01-12)\n"
   " %%j  dag på året (001-366)\n"
   " %%k  timme ( 0-23)\n"
   " %%l  timme ( 1-12)\n"
   " %%m  månad (01-12)\n"
   " %%M  minut (00-59)\n"
   " %%n  ny rad\n"
   " %%p  AM eller PM enligt lokal\n"
   " %%r  tid, 12-timmars (hh:mm:ss [AP]M)\n"
  G " %%s  sekunder sedan 1970-01-01 00.00.00 UTC (ett GNU-tillägg)\n"
  N " %%s  sekunder sedan \"1970-01-01 00.00.00 UTC\" (ett GNU-tillägg)\n"
   " %%S  sekunder (00-60)\n"
   " %%t  en horisontell tabulator\n"
   " %%T  tid, 24-timmars (hh:mm:ss)\n"
   " %%U  veckonummer, med söndag som första dag i veckan (00-53)\n"
   " %%V  veckonummer, med måndag som första dag i veckan (01-53)\n"
   " %%w  veckodag (0-6); söndag representeras som 0\n"
   " %%W  veckonummer, med måndag som första dag i veckan (00-53)\n"
   " %%x  datum på lokalformat (åå-mm-dd)\n"
   " %%X  tid på lokalformat (%%H.%%M.%%S)\n"
   " %%y  sista två siffrorna i årtalet (00-99)\n"
   " %%Y  årtal (1970...)\n"
   " %%z  RFC-822-numerisk tidszon (+0100) (ett tillägg som inte är standard)\n"
   " %%Z  tidszon (t.ex. CET), eller inget om tidszonen inte kunde bestämmas\n"
   " \n"
   "Normalt fyller date ut numeriska fält med nollor. GNU date förstår\n"
   "följande bestämningstecken mellan \"%%\" och en numerisk anvisning.\n"
   "\n"
   " \"-\" (bindestreck) fyll inte ut fältet\n"
   " \"_\" (understrykning) fyll ut med blanksteg\n"
   
   
   #: src/id.c:212
   #, c-format
  N msgid "cannot find name for user ID %u"
  N msgstr "kan inte hitta namnet på användaren med ID %u"
  N 
   #: src/id.c:235
   #, c-format
  N msgid "cannot find name for group ID %u"
  N msgstr "kan inte hitta namnet på gruppen med ID %u"
  N 
   #: src/id.c:273
   
   #: src/printf.c:103
   msgid ""
   "Print ARGUMENT(s) according to FORMAT.\n"
   "\n"
   " --help   display this help and exit\n"
   " --version  output version information and exit\n"
   "\n"
   "FORMAT controls the output as in C printf. Interpreted sequences are:\n"
   "\n"
   " \\\"   double quote\n"
   " \\0NNN  character with octal value NNN (0 to 3 digits)\n"
   " \\\\   backslash\n"
   " \\a   alert (BEL)\n"
   " \\b   backspace\n"
   " \\c   produce no further output\n"
   " \\f   form feed\n"
   " \\n   new line\n"
   " \\r   carriage return\n"
   " \\t   horizontal tab\n"
   " \\v   vertical tab\n"
  G " \\xNNN  character with hexadecimal value NNN (1 to 3 digits)\n"
  N " \\xNNN  byte with hexadecimal value NNN (1 to 3 digits)\n"
   "\n"
  N " \\uNNNN character with hexadecimal value NNNN (4 digits)\n"
  N " \\UNNNNNNNN character with hexadecimal value NNNNNNNN (8 digits)\n"
   " %%%%   a single %%\n"
   " %%b   ARGUMENT as a string with `\\' escapes interpreted\n"
   "\n"
   "and all C format specifications ending with one of diouxXfeEgGcs, with\n"
   "ARGUMENTs converted to proper type first. Variable widths are handled.\n"
   msgstr ""
   "Skriv ut ARGUMENT enligt FORMAT.\n"
   "\n"
   " --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
   " --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
   "\n"
   "FORMAT styr utdatan som i C printf. Tolkade sekvenser är:\n"
   "\n"
   " \\\"    citationstecken\n"
   " \\0NNN   tecken med oktalt värde NNN (0 till 3 siffror)\n"
   " \\\\    omvänt snedstreck\n"
   " \\a    varning (SIGNAL)\n"
   " \\b    backsteg\n"
   " \\c    producera inte mer utdata\n"
   " \\f    sidmatning\n"
   " \\n    ny rad\n"
   " \\r    vagnretur\n"
   " \\t    horisontell tabulator\n"
   " \\v    vertikal tabulator\n"
  G " \\xNNN   tecken med hexadecimalt värde NNN (1 till 3 siffror)\n"
  N " \\xNNN   byte med hexadecimalt värde NNN (1 till 3 siffror)\n"
  N " \\uNNNN  tecken med hexadecimalt värde NNNN (4 siffror)\n"
  N " \\uNNNNNNNN tecken med hexadecimalt värde NNNNNNNN (8 siffror)\n"
   "\n"
   " %%%%    ett enkelt %%\n"
   " %%b    ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvenser tolkas\n"
   "\n"
   "och alla specifikationer på C-format som slutar med en av diouxXfeEgGcs, med \n"
   "ARGUMENT konverterade till en passande typ först. Klarar av varierande storlek.\n"
   
   
   #: src/printf.c:278
   #, c-format
  N msgid "invalid universal character name \\%c%0*x"
  N msgstr "felaktigt universellt teckennamn \\\\%c\\%0*x"
  N 
   #: src/printf.c:284
   #, c-format
   
   #: src/seq.c:117
   #, c-format
   msgid "invalid floating point argument: %s"
  G msgstr "ogiltigt argument för flyttal: %s"
  N msgstr "ogiltigt flyttalsargument: %s"
   
   
   #: src/tty.c:112
  N msgid "ignoring all arguments"
  N msgstr "ignorerar alla argument"
  N 
   #: src/tty.c:120
   
   #: src/yes.c:49
   #, c-format
  N msgid ""
  N "Usage: %s [STRING]...\n"
  N " or: %s OPTION\n"
  N msgstr ""
  N "Användning: %s [STRÄNG]...\n"
  N "   eller: %s FLAGGA\n"
  N 
   #: src/yes.c:55
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.